5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 837,2 16,46 48,8 % 762 14,98 44,4 % 115,4 2,27 6,7 %
zubní lékaři 0 0,00 0,0 % 307,8 6,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 30,8 0,61 11,0 % 247,7 4,87 88,4 % 1,6 0,03 0,6 %
všeobecná sestra § 5 2 041,4 40,13 55,3 % 1 088,3 21,39 29,5 % 564,9 11,10 15,3 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 86,6 1,70 54,9 % 65,1 1,28 41,3 % 6 0,12 3,8 %
porodní asistentka § 6 136,5 2,68 77,1 % 40,6 0,80 22,9 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 3,5 0,07 24,9 % 3 0,06 21,4 % 7,5 0,15 53,6 %
radiologický asistent § 8 90 1,77 68,6 % 38,8 0,76 29,5 % 2,5 0,05 1,9 %
zdravotní laborant § 9 166,3 3,27 70,3 % 68,3 1,34 28,9 % 2 0,04 0,8 %
zdravotně sociální pracovník § 10 4,8 0,09 18,1 % 2 0,04 7,6 % 19,7 0,39 74,4 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 37,5 0,74 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0,6 0,01 18,9 % 2,6 0,05 81,1 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční terapeut § 15 26,2 0,52 67,2 % 1,5 0,03 3,8 % 11,3 0,22 29,0 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 132 2,60 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 37 0,73 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 10,1 0,20 5,0 % 189,9 3,73 95,0 % 0 0,00 0,0 %
farmaceutický asistent § 19 40,1 0,79 19,5 % 164,6 3,24 80,0 % 1 0,02 0,5 %
biomedicíncký technik § 20 1 0,02 52,6 % 0,9 0,02 47,4 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 0,4 0,01 9,0 % 3,9 0,08 91,0 %
praktická sestra § 21b 39,8 0,78 35,5 % 24,3 0,48 21,6 % 48,1 0,95 42,9 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 5,3 0,10 11,7 % 15 0,29 33,2 % 24,9 0,49 55,1 %
klinický logoped § 23 3,4 0,07 30,0 % 7 0,14 61,3 % 1 0,02 8,7 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 85,3 1,68 35,0 % 135,4 2,66 55,5 % 23,1 0,45 9,5 %
radiologický fyzik § 25 7,7 0,15 94,4 % 0,3 0,01 3,7 % 0,2 0,00 1,9 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 33,8 0,66 69,9 % 14 0,27 28,9 % 0,6 0,01 1,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 9,4 0,18 74,4 % 3,2 0,06 25,6 % 0 0,00 0,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0,7 0,01 34,3 % 1,3 0,03 65,7 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 20,3 0,40 66,7 % 0 0,00 0,0 % 10,1 0,20 33,3 %
laboratorní asistent § 30 6,6 0,13 62,0 % 4 0,08 38,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 88,2 1,73 90,4 % 9,4 0,18 9,6 %
ošetřovatel § 36 38,4 0,76 63,1 % 8 0,16 13,1 % 14,5 0,29 23,8 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 3 0,06 37,5 % 5 0,10 62,5 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 19 0,37 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 41,5 0,82 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 27,5 0,54 19,1 % 114,4 2,25 79,5 % 2 0,04 1,4 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 658,3 12,94 64,8 % 35,3 0,69 3,5 % 322,9 6,35 31,8 %
psycholog § 43 0 0,00 0,0 % 4,5 0,09 81,8 % 1 0,02 18,2 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 4,9 0,10 91,1 % 0,5 0,01 8,9 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 4,1 0,08 80,4 % 1 0,02 19,6 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0,7 0,01 41,2 % 1 0,02 58,8 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
sociální pracovník § 43 2 0,04 2,0 % 91,2 1,79 90,1 % 8 0,16 7,9 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 17,6 0,35 100,0 % 0 0,00 0,0 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 2,8 0,06 28,6 % 7,1 0,14 71,4 %
technicko-hospodářští pracovníci 343 6,74 49,5 % 254,2 5,00 36,7 % 95,7 1,88 13,8 %
dělníci a provozní pracovníci 416,9 8,20 46,3 % 168,6 3,32 18,7 % 315,4 6,20 35,0 %
celkem 5 183,3 101,90 46,9 % 4 254,5 83,64 38,5 % 1 622,2 31,89 14,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)