5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 782,2 15,36 48,2 % 705,6 13,86 43,5 % 133,9 2,63 8,3 %
zubní lékaři 0 0,00 0,0 % 311,9 6,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 28,8 0,57 10,4 % 245,9 4,83 88,9 % 2 0,04 0,7 %
všeobecná sestra § 5 2 042,8 40,12 53,2 % 1 129,5 22,18 29,4 % 665,7 13,07 17,3 %
z toho dětská sestra 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
porodní asistentka § 6 133,9 2,63 77,0 % 40,1 0,79 23,0 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 3,8 0,07 32,5 % 2,3 0,04 19,8 % 5,5 0,11 47,7 %
radiologický asistent § 8 93 1,83 74,7 % 29 0,57 23,3 % 2,5 0,05 2,0 %
zdravotní laborant § 9 155,6 3,06 74,5 % 51,4 1,01 24,6 % 2 0,04 1,0 %
zdravotně sociální pracovník § 10 3,6 0,07 14,1 % 2 0,04 7,9 % 19,7 0,39 78,0 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 31,6 0,62 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0,6 0,01 11,8 % 4,5 0,09 88,2 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 26,8 0,53 69,2 % 0,1 0,00 0,2 % 11,9 0,23 30,6 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 121,4 2,38 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 29,7 0,58 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 9,8 0,19 5,0 % 186,9 3,67 95,0 % 0 0,00 0,0 %
farmaceutický asistent § 19 38,2 0,75 20,4 % 147,6 2,90 79,0 % 1 0,02 0,5 %
biomedicíncký technik § 20 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 1,1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 0,4 0,01 11,5 % 3 0,06 88,5 %
psycholog a klinický psycholog § 22 2,7 0,05 6,6 % 14,6 0,29 35,3 % 24,1 0,47 58,1 %
klinický logoped § 23 3,3 0,06 29,2 % 6,9 0,13 61,8 % 1 0,02 9,0 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut § 24 84,9 1,67 36,0 % 122,7 2,41 52,0 % 28,3 0,56 12,0 %
radiologický fyzik § 25 2 0,04 72,9 % 0,6 0,01 21,9 % 0,1 0,00 5,2 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 24,1 0,47 81,5 % 5 0,10 16,8 % 0,5 0,01 1,6 %
biomedicíncký inženýr § 27 14,4 0,28 81,7 % 3,2 0,06 18,3 % 0 0,00 0,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0,1 0,00 4,8 % 2 0,04 95,2 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 41,3 0,81 35,3 % 6,5 0,13 5,5 % 69,4 1,36 59,2 %
laboratorní asistent § 30 4,1 0,08 80,4 % 1 0,02 19,6 % 0 0,00 0,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 85,3 1,67 90,2 % 9,2 0,18 9,8 %
ošetřovatel § 36 32,8 0,64 50,8 % 9,9 0,19 15,3 % 21,9 0,43 33,8 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 3 0,06 58,8 % 2,1 0,04 41,2 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 9,4 0,18 33,0 % 19 0,37 67,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 46,2 0,91 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 11 0,22 12,1 % 77,8 1,53 85,7 % 2 0,04 2,2 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 624,5 12,27 62,1 % 38,6 0,76 3,8 % 343,3 6,74 34,1 %
psycholog 1,4 0,03 26,0 % 2,3 0,05 43,3 % 1,6 0,03 30,8 %
logoped 0 0,00 0,0 % 6,4 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 14,9 0,29 89,5 % 1,7 0,03 10,5 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 2 0,04 98,2 % 0 0,00 1,8 % 0 0,00 0,0 %
sociální pracovník 1,7 0,03 1,7 % 86,3 1,69 89,8 % 8,2 0,16 8,5 %
ostatní jop a dentisté 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
arteterapeut 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2,1 0,04 100,0 %
dentista 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 2,6 0,05 27,1 % 7 0,14 72,9 %
technicko-hospodářští pracovníci 275,1 5,40 49,7 % 185,1 3,64 33,4 % 93,8 1,84 16,9 %
dělníci a provozní pracovníci 388,1 7,62 50,3 % 157,8 3,10 20,4 % 225,7 4,43 29,2 %
celkem 4 860,8 95,46 46,4 % 3 931,8 77,22 37,5 % 1 685,5 33,10 16,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)