5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 765 15,02 46,1 % 763,7 14,99 46,0 % 132,4 2,60 8,0 %
zubní lékaři 0 0 0 % 326 6,40 100,0 % 0 0 0 %
farmaceuti 21,3 0,42 8,3 % 232,5 4,56 91,0 % 1,6 0,03 0,6 %
všeobecná sestra § 5 2 007,1 39,39 52,5 % 1 162,6 22,82 30,4 % 653,7 12,83 17,1 %
z toho dětská sestra 92 1,81 49,6 % 87,4 1,72 47,1 % 6 0,12 3,2 %
porodní asistentka § 6 126,9 2,49 73,9 % 44,9 0,88 26,1 % 0 0 0 %
ergoterapeut § 7 5 0,10 26,2 % 10 0,20 52,7 % 4 0,08 21,1 %
radiologický asistent § 8 91,4 1,79 71,3 % 34,8 0,68 27,2 % 2 0,04 1,6 %
zdravotní laborant § 9 158,1 3,10 75,8 % 48,3 0,95 23,2 % 2,1 0,04 1,0 %
zdravotně sociální pracovník § 10 5,3 0,10 17,3 % 4,3 0,08 14,1 % 20,9 0,41 68,6 %
optometrista § 11 0 0 0 % 27,4 0,54 100,0 % 0 0 0 %
ortoptista § 12 0,6 0,01 9,0 % 6,1 0,12 91,0 % 0 0 0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0 0 % 1 0,02 100,0 % 0 0 0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
nutriční terapeut § 15 25,1 0,49 75,6 % 0 0 0 % 8,1 0,16 24,4 %
zubní technik § 16 0 0 0 % 163,7 3,21 100,0 % 0 0 0 %
dentální hygienistka § 17 0 0 0 % 26,5 0,52 100,0 % 0 0 0 %
zdravotnický záchranář § 18 6,6 0,13 3,5 % 180,8 3,55 96,5 % 0 0 0 %
farmaceutický asistent § 19 28,5 0,56 14,6 % 166,4 3,27 85,4 % 0 0 0 %
biomedicíncký technik § 20 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
radiologický technik § 21 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
adiktolog § 21a 0 0 0 % 0,3 0,01 8,5 % 3 0,06 91,5 %
psycholog a klinický psycholog § 22 2,8 0,05 7,0 % 14,8 0,29 37,3 % 22,1 0,43 55,7 %
klinický logoped § 23 3,3 0,06 21,5 % 11,1 0,22 72,0 % 1 0,02 6,5 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
fyzioterapeut § 24 86,9 1,71 34,7 % 135,8 2,67 54,2 % 27,6 0,54 11,0 %
radiologický fyzik § 25 10,5 0,21 87,8 % 1,3 0,03 11,0 % 0,1 0,00 1,2 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 15,8 0,31 73,1 % 5,8 0,11 26,9 % 0 0 0 %
biomedicíncký inženýr § 27 14,3 0,28 77,2 % 4,2 0,08 22,8 % 0 0 0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0 0 % 7 0,14 100,0 % 0 0 0 %
zdravotnický asistent § 29 51,8 1,02 49,9 % 6 0,12 5,7 % 46 0,90 44,3 %
laboratorní asistent § 30 2 0,04 57,1 % 1,5 0,03 42,9 % 0 0 0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0 % 0 0 0 % 2 0,04 100,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0 % 2 0,04 100,0 % 0 0 0 %
dezinfektor § 34 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
ošetřovatel § 36 41,1 0,81 53,3 % 11 0,22 14,3 % 25 0,49 32,4 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 3 0,06 60,0 % 2 0,04 40,0 % 0 0 0 %
laboratorní pracovník § 38 2 0,04 50,0 % 2 0,04 50,0 % 0 0 0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0 0 % 59,9 1,18 100,0 % 0 0 0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 27,1 0,53 12,6 % 186,5 3,66 86,5 % 2 0,04 0,9 %
autoptický laborant § 41 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
sanitář § 42 585,4 11,49 60,9 % 40,1 0,79 4,2 % 335,6 6,59 34,9 %
psycholog 1 0,02 30,1 % 0 0 0 % 2,3 0,05 69,9 %
logoped 0 0 0 % 1,2 0,02 88,9 % 0,2 0,00 11,1 %
oftalmoped 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 12,3 0,24 74,5 % 4,2 0,08 25,5 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 0 0 0 % 1 0,02 100,0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 2,2 0,04 100,0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
sociální pracovník 1 0,02 1,1 % 87,1 1,71 96,7 % 2 0,04 2,2 %
ostatní jop a dentisté 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
arteterapeut 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0,02 100,0 %
pracovní terapeut 0 0 0 % 0 0 0 % 9,4 0,18 100,0 %
dentista 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
učitelé 0 0 0 % 0,3 0,01 100,0 % 0 0 0 %
vychovatelé 0 0 0 % 1,9 0,04 26,9 % 5,2 0,10 73,1 %
technicko-hospodářští pracovníci 337 6,61 56,2 % 170,7 3,35 28,5 % 91,6 1,80 15,3 %
dělníci a provozní pracovníci 430,9 8,46 50,3 % 130,2 2,56 15,2 % 295,2 5,79 34,5 %
celkem 4 871,2 95,61 45,7 % 4 086,9 80,21 38,4 % 1 696,1 33,29 15,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)