5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 21 193,2 20,01 50,4 % 19 398,0 18,32 46,2 % 1 429,8 1,35 3,4 %
zubní lékaři 232,5 0,22 3,1 % 7 301,9 6,90 96,8 % 6,8 0,01 0,1 %
farmaceuti 852,8 0,81 13,2 % 5 581,9 5,27 86,3 % 31,1 0,03 0,5 %
všeobecná sestra § 5 42 353,6 40,00 55,8 % 27 642,6 26,10 36,4 % 5 844,7 5,52 7,7 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 2 956,5 2,79 63,4 % 1 666,8 1,57 35,8 % 38,3 0,04 0,8 %
porodní asistentka § 6 2 763,4 2,61 77,3 % 808 0,76 22,6 % 2,6 0,00 0,1 %
ergoterapeut § 7 224,3 0,21 45,9 % 144 0,14 29,5 % 120,4 0,11 24,6 %
radiologický asistent § 8 2 465,7 2,33 74,9 % 764,4 0,72 23,2 % 63,9 0,06 1,9 %
zdravotní laborant § 9 4 456,3 4,21 66,6 % 2 165,3 2,04 32,4 % 68,3 0,06 1,0 %
zdravotně sociální pracovník § 10 214,4 0,20 29,7 % 334,3 0,32 46,4 % 172,2 0,16 23,9 %
optometrista § 11 5,6 0,01 1,0 % 569,6 0,54 99,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 5,3 0,01 8,3 % 59 0,06 91,7 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 32,1 0,03 4,9 % 621,2 0,59 94,9 % 1,2 0,00 0,2 %
ortotik-protetik § 14 0,1 0,00 0,1 % 116,7 0,11 95,2 % 5,8 0,01 4,7 %
nutriční terapeut § 15 524 0,49 69,3 % 145,2 0,14 19,2 % 86,6 0,08 11,5 %
zubní technik § 16 67,2 0,06 2,2 % 2 938,3 2,77 97,8 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 5,4 0,01 0,5 % 1 020,1 0,96 99,5 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 643,5 0,61 20,3 % 2 525,8 2,39 79,5 % 8,5 0,01 0,3 %
farmaceutický asistent § 19 867,2 0,82 18,8 % 3 726,9 3,52 80,7 % 25,6 0,02 0,6 %
biomedicíncký technik § 20 84,3 0,08 81,2 % 19 0,02 18,3 % 0,6 0,00 0,5 %
biotechnický asistent § 20a 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 15,4 0,01 38,2 % 23,9 0,02 59,3 % 1 0,00 2,5 %
adiktolog § 21a 10,4 0,01 19,4 % 25,5 0,02 47,5 % 17,7 0,02 33,1 %
praktická sestra § 21b 2 243,6 2,12 73,1 % 418 0,39 13,6 % 406,8 0,38 13,3 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 6,8 0,01 100,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 271 0,26 27,2 % 523,5 0,49 52,5 % 201,8 0,19 20,3 %
klinický logoped § 23 70,9 0,07 16,4 % 348,6 0,33 80,8 % 11,9 0,01 2,8 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 10,4 0,01 100,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 2 580,2 2,44 32,6 % 4 595,2 4,34 58,1 % 730,5 0,69 9,2 %
radiologický fyzik § 25 110,8 0,10 74,2 % 38,1 0,04 25,5 % 0,4 0,00 0,3 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 948,7 0,90 43,1 % 1 233,2 1,16 56,0 % 20,8 0,02 0,9 %
biomedicíncký inženýr § 27 240,8 0,23 86,9 % 34,8 0,03 12,5 % 1,6 0,00 0,6 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 30,9 0,03 7,0 % 411,1 0,39 92,8 % 1,1 0,00 0,2 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 4,5 0,00 100,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 21 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 1 070,4 1,01 82,7 % 87,8 0,08 6,8 % 136,8 0,13 10,6 %
laboratorní asistent § 30 190,1 0,18 50,6 % 184,5 0,17 49,1 % 1,2 0,00 0,3 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 87,4 0,08 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 12,6 0,01 45,7 % 10,6 0,01 38,5 % 4,3 0,00 15,7 %
asistent zubního technika § 33 0,2 0,00 0,2 % 81 0,08 99,8 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0,9 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 10,3 0,01 0,4 % 2 377,3 2,24 99,1 % 12,2 0,01 0,5 %
ošetřovatel § 36 2 594,5 2,45 55,1 % 1 044,3 0,99 22,2 % 1 067,2 1,01 22,7 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 127,5 0,12 9,6 % 1 129,0 1,07 84,6 % 78,2 0,07 5,9 %
laboratorní pracovník § 38 16,5 0,02 20,3 % 64,9 0,06 79,7 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 21,2 0,02 1,0 % 2 106,8 1,99 98,9 % 1,5 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 1 058,6 1,00 42,0 % 1 393,6 1,32 55,3 % 67,7 0,06 2,7 %
autoptický laborant § 41 29,1 0,03 88,6 % 3,8 0,00 11,4 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 13 732,1 12,97 72,5 % 2 286,1 2,16 12,1 % 2 921,4 2,76 15,4 %
psycholog § 43 85,9 0,08 29,1 % 180,4 0,17 61,1 % 28,9 0,03 9,8 %
logoped § 43 34,4 0,03 23,0 % 103,1 0,10 69,0 % 12 0,01 8,0 %
oftalmoped § 43 2,3 0,00 20,2 % 9 0,01 79,8 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 411,7 0,39 62,8 % 232,4 0,22 35,4 % 11,6 0,01 1,8 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 74,6 0,07 77,3 % 22 0,02 22,7 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 58,1 0,05 80,8 % 13,8 0,01 19,2 % 0 0,00 0,0 %
sociální pracovník § 43 78 0,07 5,3 % 1 264,0 1,19 85,2 % 141,6 0,13 9,5 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 4,6 0,00 12,6 % 23,3 0,02 64,5 % 8,3 0,01 22,9 %
pracovní terapeut 2,9 0,00 2,5 % 50,3 0,05 43,5 % 62,6 0,06 54,1 %
dentista 0 0,00 0,0 % 3 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 8,9 0,01 6,4 % 130,5 0,12 93,5 % 0,1 0,00 0,1 %
vychovatelé 7,4 0,01 4,3 % 139 0,13 81,7 % 23,8 0,02 14,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 11 756,6 11,10 53,7 % 8 671,3 8,19 39,6 % 1 447,5 1,37 6,6 %
dělníci a provozní pracovníci 11 716,4 11,06 42,9 % 12 010,7 11,34 44,0 % 3 564,1 3,37 13,1 %
celkem 129 596,7 122,38 48,5 % 118 932,3 112,31 44,5 % 18 891,0 17,84 7,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)