5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

Kategorie pracovníků
Kraj Lékaři Zubní lékaři Farmaceuti Všeobecné , dětské sestry , porodní asistentky Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) Nelékaři pod odborným dohledem (ZPOD) Nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) § 43 a dentisté Pedagogičtí pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci Celkem pracovníci ve zdravotnictví
Absolutně (úvazky)
Hl. m. Praha 8 643,3 1 626,3 1 054,6 15 025,1 5 186,9 2 968,1 4 876,7 700,4 x 5 914,4 2 761,7 48 757,7
Středočeský kraj 3 719,4 640 545,5 7 333,5 2 377,7 1 005,1 3 067,3 253,8 x 1 365,1 2 070,5 22 377,8
Jihočeský kraj 2 262,3 400,8 339,8 4 704,3 1 721,4 605,2 1 792,5 295,6 x 925,3 1 746,0 14 793,0
Plzeňský kraj 2 294,1 438,5 322,9 4 586,9 1 715,1 520,5 1 950,2 53,9 x 1 090,3 1 228,4 14 200,9
Karlovarský kraj 1 194,7 184,4 162,5 2 411,0 716,3 419,2 1 824,3 98,6 x 1 071,2 2 641,2 10 723,5
Ústecký kraj 2 570,0 386,6 360,1 6 225,3 2 222,5 750,7 2 788,2 271,1 x 1 297,7 2 709,9 19 582,1
Liberecký kraj 1 429,9 267,7 238,6 2 695,2 1 116,4 348,6 1 193,7 34,3 x 496,9 741,4 8 562,6
Královéhradecký kraj 2 123,6 403,8 442,3 4 854,9 1 620,5 679,1 1 858,2 112,1 x 1 293,0 2 185,3 15 572,8
Pardubický kraj 1 817,8 286,7 341 3 562,0 1 176,1 540 1 440,8 72,4 x 904,6 1 254,6 11 395,8
Kraj Vysočina 1 714,6 307,8 280,1 4 029,4 1 183,1 371,5 1 429,3 122,8 x 720,3 901 11 060,0
Jihomoravský kraj 5 264,7 922,5 915,4 9 847,6 3 427,6 1 328,1 3 387,9 148,4 x 2 831,2 2 341,2 30 414,5
Olomoucký kraj 2 601,4 460,5 395,4 5 575,3 1 526,8 776,1 2 076,4 425,5 x 1 320,0 2 240,0 17 397,1
Zlínský kraj 1 899,0 425,7 346,8 4 047,8 1 316,3 495,4 1 621,4 123,1 x 858,6 1 715,5 12 849,6
Moravskoslezský kraj 4 486,2 790 720,7 9 178,3 3 160,6 1 609,0 4 730,1 206,7 x 2 096,4 2 754,7 29 732,6
Celkem ČR 42 021,0 7 541,1 6 465,8 84 076,4 28 467,2 12 416,5 34 036,9 2 918,8 x 22 185,1 27 291,2 267 420,0
Na 10 000 obyvatel
Hl. m. Praha 67,18 12,64 8,20 116,79 40,32 23,07 37,91 5,44 x 45,97 21,47 378,98
Středočeský kraj 27,64 4,76 4,05 54,49 17,67 7,47 22,79 1,89 x 10,14 15,39 166,28
Jihočeský kraj 35,39 6,27 5,32 73,60 26,93 9,47 28,04 4,62 x 14,48 27,32 231,44
Plzeňský kraj 39,61 7,57 5,57 79,19 29,61 8,99 33,67 0,93 x 18,82 21,21 245,17
Karlovarský kraj 40,35 6,23 5,49 81,42 24,19 14,16 61,61 3,33 x 36,18 89,20 362,15
Ústecký kraj 31,31 4,71 4,39 75,83 27,07 9,14 33,96 3,30 x 15,81 33,01 238,53
Liberecký kraj 32,43 6,07 5,41 61,12 25,32 7,91 27,07 0,78 x 11,27 16,81 194,19
Královéhradecký kraj 38,55 7,33 8,03 88,13 29,42 12,33 33,73 2,04 x 23,47 39,67 282,71
Pardubický kraj 35,14 5,54 6,59 68,86 22,74 10,44 27,85 1,40 x 17,49 24,26 220,32
Kraj Vysočina 33,71 6,05 5,51 79,21 23,26 7,30 28,10 2,41 x 14,16 17,71 217,43
Jihomoravský kraj 44,60 7,81 7,75 83,42 29,04 11,25 28,70 1,26 x 23,98 19,83 257,65
Olomoucký kraj 41,09 7,27 6,24 88,06 24,11 12,26 32,80 6,72 x 20,85 35,38 274,78
Zlínský kraj 32,57 7,30 5,95 69,43 22,58 8,50 27,81 2,11 x 14,73 29,42 220,39
Moravskoslezský kraj 37,16 6,54 5,97 76,02 26,18 13,33 39,18 1,71 x 17,36 22,82 246,25
Celkem ČR 39,68 7,12 6,11 79,40 26,88 11,73 32,14 2,76 x 20,95 25,77 252,53
Podíl v %
Hl. m. Praha 17,7 % 3,3 % 2,2 % 30,8 % 10,6 % 6,1 % 10,0 % 1,4 % x 12,1 % 5,7 % 100,0 %
Středočeský kraj 16,6 % 2,9 % 2,4 % 32,8 % 10,6 % 4,5 % 13,7 % 1,1 % x 6,1 % 9,3 % 100,0 %
Jihočeský kraj 15,3 % 2,7 % 2,3 % 31,8 % 11,6 % 4,1 % 12,1 % 2,0 % x 6,3 % 11,8 % 100,0 %
Plzeňský kraj 16,2 % 3,1 % 2,3 % 32,3 % 12,1 % 3,7 % 13,7 % 0,4 % x 7,7 % 8,7 % 100,0 %
Karlovarský kraj 11,1 % 1,7 % 1,5 % 22,5 % 6,7 % 3,9 % 17,0 % 0,9 % x 10,0 % 24,6 % 100,0 %
Ústecký kraj 13,1 % 2,0 % 1,8 % 31,8 % 11,3 % 3,8 % 14,2 % 1,4 % x 6,6 % 13,8 % 100,0 %
Liberecký kraj 16,7 % 3,1 % 2,8 % 31,5 % 13,0 % 4,1 % 13,9 % 1,2 % x 5,8 % 8,7 % 100,0 %
Královéhradecký kraj 13,6 % 2,6 % 2,8 % 31,2 % 10,4 % 4,4 % 11,9 % 0,7 % x 8,3 % 14,0 % 100,0 %
Pardubický kraj 16,0 % 2,5 % 3,0 % 31,3 % 10,3 % 4,7 % 12,6 % 0,6 % x 7,9 % 11,0 % 100,0 %
Kraj Vysočina 15,5 % 2,8 % 2,5 % 36,4 % 10,7 % 3,4 % 12,9 % 1,1 % x 6,5 % 8,1 % 100,0 %
Jihomoravský kraj 17,3 % 3,0 % 3,0 % 32,4 % 11,3 % 4,4 % 11,1 % 0,5 % x 9,3 % 7,7 % 100,0 %
Olomoucký kraj 15,0 % 2,6 % 2,3 % 32,0 % 8,8 % 4,5 % 11,9 % 2,4 % x 7,6 % 12,9 % 100,0 %
Zlínský kraj 14,8 % 3,3 % 2,7 % 31,5 % 10,2 % 3,9 % 12,6 % 1,0 % x 6,7 % 13,4 % 100,0 %
Moravskoslezský kraj 15,1 % 2,7 % 2,4 % 30,9 % 10,6 % 5,4 % 15,9 % 0,7 % x 7,1 % 9,3 % 100,0 %
Celkem ČR 15,7 % 2,8 % 2,4 % 31,4 % 10,6 % 4,6 % 12,7 % 1,1 % x 8,3 % 10,2 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)