5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled