4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

Ukazatel Počet výjezdů ZZS (bez LVS) Počet sekundárních vjezdů (bez misí LVS) Počet misí LVS
Rychlá lékařská pomoc 11 069 475 .
Rychlá zdravotnická pomoc 25 679 2 463 .
Rendez-vous 5 513 0 .
Letecké výjezdové skupiny . . 524

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)