4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 8 63 615 3 618
RTG dg skiagrafické mobilní 14 36 351 497
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 10 50 892 18 888
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 16 31 807 6 263
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 9 56 546 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 18 28 273 365
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 0 0 0
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 6 84 819 1 188
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1 508 916 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 2 254 458 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 2 254 458 .
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 7 72 702 6 521
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 5 101 783 7 860
RTG dg mamografické I. kategorie 1 508 916 .
RTG dg - kostní denzitometry 3 169 639 2 018
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 224 2 272 637
RTG dg zubní panoramatické 82 6 206 565
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 6 84 819 244
RTG terapeutické 2 254 458 .
RTG simulátory 1 508 916 .
CT simulátory 1 508 916 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 254 458 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1 508 916 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 508 916 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 2 254 458 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 6 84 819 2 943
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 508 916 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 3 169 639 17
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 2 254 458 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 68 7 484 1 171
Ultrazvukové přístroje duplexní 13 39 147 941
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 38 13 393 3 426
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 95 5 357 1 729
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 20 25 446 1 327
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 1 508 916 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2 254 458 .
Substandardní dozimetrický systém 2 254 458 x
Automatický vodní fantom 1 508 916 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 254 458 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 3 169 639 x
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 254 458 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 254 458 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 100 5 089 x
Hemodialyzační přístroje 111 4 585 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 2 254 458 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 46 11 063 472
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 133 3 826 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 0 0 0
Laparoskopy 33 15 422 x
Systémy pro neuronavigaci 0 0 0
Duodenoskop 7 72 702 x
Gastroskop 23 22 127 x
Koloskop 25 20 357 x
Rektoskop 14 36 351 x
Kardiotokograf 73 6 971 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)