4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

Druh zařízení 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
101 - Fakultní nemocnice . . . . . . . 0
102 - Nemocnice 6 6 6 6 6 6 6 6
105 - Nemocnice následné péče . . . . . . . 0
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 6 5 5 5 5 4 2 2
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 2 2 1 1 1 1 1 1
112 - Psychiatrická léčebna 2 3 3 3 3 3 3 3
113 - Rehabilitační ústav 1 1 1 1 1 1 1 1
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy . . . . . . . 0
122 - Dětská psychiatrická léčebna 1 1 1 1 1 1 1 1
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy . . . . . . . 0
130 - Lázeňská léčebna . . . . . . . 0
131 - Dětská lázeňská léčebna . . . . . . . .
141 - Dětská ozdravovna . . . . . . . 0
180 - Hospic . . . . . . . 0
190 - Další lůžkové zařízení 1 . . . . . . 0
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 6 6 6 6 6 6 6 6
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 6 5 5 5 5 5 5 5
310 - Zdravotnické středisko 3 3 3 3 3 3 4 4
312 - Zařízení závodní preventivní péče . . . 1 1 1 . 0
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 216 216 212 218 234 235 240 238
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 104 100 99 99 100 98 98 97
322 - Ordinace PL - stomatologa 231 237 237 237 245 250 250 240
323 - Ordinace PL - gynekologa 55 58 56 57 58 60 61 62
324 - Ordinace lékaře specialisty 299 302 308 311 342 345 360 353
340 - Samostatné zařízení psychologa 17 18 19 18 19 17 19 18
341 - Samostatné zařízení logopeda 10 10 10 10 10 10 10 10
350 - Domácí zdravotní péče 18 19 19 20 22 22 25 25
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 44 45 42 40 45 45 47 52
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 3 3 2 1 1 1 1 1
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče . . . . . . 2 2
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 6 6 6 5 9 11 13 16
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 72 72 75 77 80 81 85 82
361 - Samostatná odborná laboratoř 9 7 6 5 6 6 6 7
370 - Samostatná transfuzní stanice . . . . . . . 0
380 - Zařízení LPS 1 1 1 1 . . . 0
390 - Hemodialyzační středisko . . . . . . . 0
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí . . . . . . . 1
399 - Ostatní ambulantní zařízení 1 2 1 1 2 2 2 2
420 - Dětský domov pro děti do let 2 2 2 2 2 2 2 2
430 - Dětské centrum . . . . . . . 0
431 - Dětský stacionář 2 2 1 1 1 1 1 1
440 - Jesle 2 2 2 2 . . . .
460 - Stacionář . . . . . . . 0
461 - Psychoterapeutický stacionář 1 . . . . . . 0
465 - Krizové centrum . . . . . . . 0
476 - Záchytná stanice 1 1 1 1 1 1 1 1
480 - Zdravotnická dopravní služba 9 10 10 9 9 9 9 8
481 - Zdravotnická zachranná služba 1 1 1 1 1 1 1 1
483 - Výjezdová skupina záchranné služby . . . . . . . 0
484 - Další zařízení záchranné služby . . . . . . . 0
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče . . . . . . . 0
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení . . . . . . . 0
510 - Lékárna 117 119 122 125 125 120 123 120
511 - Ústavní lékárna 7 8 7 7 8 1 . 0
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 6 6 6 6 6 7 6 6
523 - Oční optika 4 7 14 17 19 28 32 38
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv . . . . . . . 0
600 - Státní zdravotní ústav . . . . . . . 0
601 - Krajská hygienická stanice 1 1 1 1 1 1 1 1
605 - Zdravotní ústav 1 1 . . . . . 0
609 - Další zařízení hygienické služby . . . . . . . 0
831 - IPVZ . . . . . . . .
832 - NCONZO . . . . . . . .
900 - Ostatní organizace MZ . . . . . . . .
950 - Ostatní zdravotnická zařízení . . . . 1 1 1 0
Celkem 1 274 1 288 1 291 1 304 1 379 1 386 1 425 1 413

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)