4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

Druh zařízení Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika
101 - Fakultní nemocnice 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 10
102 - Nemocnice 17 22 7 8 4 11 9 7 5 6 19 7 7 17 146
105 - Nemocnice následné péče 7 7 2 1 1 8 0 1 3 0 2 1 3 1 37
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 7 3 1 1 5 0 1 4 2 2 1 3 1 4 35
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 8
112 - Psychiatrická léčebna 1 2 3 1 0 2 0 1 0 3 1 2 1 1 18
113 - Rehabilitační ústav 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 3 11
122 - Dětská psychiatrická léčebna 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 8
130 - Lázeňská léčebna 0 4 4 1 55 3 2 3 1 0 2 7 7 3 92
141 - Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
180 - Hospic 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 2 18
190 - Další lůžkové zařízení 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 33 7 4 6 2 4 4 3 3 6 7 4 0 5 88
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 76 14 9 6 6 9 5 1 3 5 14 5 7 10 170
310 - Zdravotnické středisko 9 4 5 11 4 9 5 8 1 4 13 9 0 5 87
312 - Zařízení závodní preventivní péče 16 3 4 1 0 6 1 3 2 0 4 0 2 2 44
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 568 517 290 244 118 334 188 243 223 238 567 302 289 532 4 653
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 231 235 113 97 56 144 82 105 90 97 226 127 110 216 1 929
322 - Ordinace PL - stomatologa 1 047 541 335 328 147 354 238 299 243 240 672 360 349 635 5 788
323 - Ordinace PL - gynekologa 190 131 84 66 49 120 47 61 52 62 149 68 67 147 1 293
324 - Ordinace lékaře specialisty 1 596 755 422 454 313 535 283 403 382 353 1 042 483 436 855 8 312
340 - Samostatné zařízení psychologa 112 33 22 17 11 19 19 11 15 18 66 33 26 71 473
341 - Samostatné zařízení logopeda 53 41 18 14 8 16 7 15 15 10 32 29 15 44 317
350 - Domácí zdravotní péče 62 60 44 28 21 53 21 29 25 25 44 38 35 73 558
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 179 167 85 82 44 97 72 74 69 52 122 81 78 122 1 324
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 6 1 5 4 3 1 1 2 0 1 7 6 7 7 51
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 3 14 41 2 19 35 0 46 2 2 0 33 1 1 199
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 85 39 25 22 18 11 15 12 7 16 51 20 28 26 375
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 171 150 95 95 61 87 60 74 70 82 200 127 153 170 1 595
361 - Samostatná odborná laboratoř 26 19 15 9 7 15 10 8 10 7 27 14 14 12 193
370 - Samostatná transfuzní stanice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
380 - Zařízení LPS 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 12
390 - Hemodialyzační středisko 10 10 0 5 3 9 0 1 7 0 4 2 1 7 59
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 8 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 17
399 - Ostatní ambulantní zařízení 19 2 4 7 2 16 5 4 6 2 11 4 11 12 105
420 - Dětský domov pro děti do let 2 5 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 0 4 26
430 - Dětské centrum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
431 - Dětský stacionář 1 2 0 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 3 24
460 - Stacionář 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 15
461 - Psychoterapeutický stacionář 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0 3 17
465 - Krizové centrum 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
476 - Záchytná stanice 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 20 12 18 28 4 22 12 16 11 8 33 12 15 18 229
481 - Zdravotnická zachranná služba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
484 - Další zařízení záchranné služby 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 2 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 12
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
510 - Lékárna 324 283 147 145 89 192 104 178 145 120 352 170 162 304 2 715
511 - Ústavní lékárna 0 0 0 0
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 46 19 12 19 14 11 9 5 3 6 23 18 7 26 218
523 - Oční optika 88 78 48 28 20 69 21 39 31 38 95 38 30 52 675
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
601 - Krajská hygienická stanice 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
605 - Zdravotní ústav 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
609 - Další zařízení hygienické služby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 9 0 1 0 0 0 0 2 5 0 14 1 5 0 37
Celkem 5 056 3 196 1 879 1 747 1 089 2 210 1 231 1 673 1 444 1 413 3 823 2 026 1 875 3 418 32 080

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)