4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

Druh zařízení Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika
101 - Fakultní nemocnice 4 1 1 2 1 1 10
102 - Nemocnice 16 20 7 9 4 11 8 7 5 6 18 7 7 17 142
105 - Nemocnice následné péče 7 7 2 1 1 8 1 3 2 1 3 1 37
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 7 3 1 1 5 1 4 2 2 1 5 1 4 37
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 1 1 1 1 1 2 8
112 - Psychiatrická léčebna 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 18
113 - Rehabilitační ústav 2 1 1 1 1 6
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 2 2 1 2 3 2 3 15
122 - Dětská psychiatrická léčebna 1 1 1 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 2 1 3 1 1 8
130 - Lázeňská léčebna 4 5 1 55 3 2 3 1 2 6 7 3 92
141 - Dětská ozdravovna 1 4 5
180 - Hospic 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 18
190 - Další lůžkové zařízení 4 1 2 1 8
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 32 7 4 6 2 4 4 3 3 6 7 4 5 87
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 61 12 9 4 5 6 5 1 3 5 13 5 6 10 145
310 - Zdravotnické středisko 11 4 5 11 4 10 5 8 2 4 14 9 5 92
312 - Zařízení závodní preventivní péče 16 2 2 1 6 1 3 2 4 2 2 41
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 559 524 296 246 117 338 196 248 223 240 586 300 290 530 4 693
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 236 237 116 100 57 150 83 109 90 98 231 129 107 221 1 964
322 - Ordinace PL - stomatologa 1 046 541 338 325 147 363 232 303 249 250 689 356 349 647 5 835
323 - Ordinace PL - gynekologa 190 134 86 67 48 124 45 63 51 61 154 69 67 150 1 309
324 - Ordinace lékaře specialisty 1 569 767 430 452 317 543 277 412 377 360 1 020 475 430 854 8 283
340 - Samostatné zařízení psychologa 106 33 21 14 12 19 18 11 14 19 63 34 26 72 462
341 - Samostatné zařízení logopeda 49 40 18 14 8 15 7 16 14 10 33 29 14 44 311
350 - Domácí zdravotní péče 62 56 47 28 21 55 20 30 26 25 41 42 32 73 558
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 167 161 77 76 42 98 65 75 67 47 109 76 73 120 1 253
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 4 1 5 4 3 1 1 2 1 7 6 7 7 49
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 3 6 38 2 19 35 44 2 2 33 1 1 186
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 77 34 29 20 17 11 11 13 9 13 44 19 27 16 340
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 172 154 98 96 66 86 60 77 76 85 203 130 154 177 1 634
361 - Samostatná odborná laboratoř 24 17 16 9 7 18 10 8 9 6 29 13 11 14 191
370 - Samostatná transfuzní stanice 1 1
380 - Zařízení LPS 5 3 2 2 1 1 14
390 - Hemodialyzační středisko 10 8 5 3 9 1 7 4 2 1 7 57
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 6 1 1 2 2 12
399 - Ostatní ambulantní zařízení 16 3 4 8 2 19 5 4 6 2 10 4 10 12 105
420 - Dětský domov pro děti do let 2 5 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 4 27
430 - Dětské centrum 1 1
431 - Dětský stacionář 1 3 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 3 25
460 - Stacionář 1 1 1 12 15
461 - Psychoterapeutický stacionář 5 1 1 2 4 3 16
465 - Krizové centrum 3 1 4
476 - Záchytná stanice 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 18 10 18 29 5 22 12 17 11 9 34 12 15 18 230
481 - Zdravotnická zachranná služba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 1 1
484 - Další zařízení záchranné služby 1 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 2 4 2 1 9
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 3 1 1 1 6
510 - Lékárna 317 283 154 146 92 203 102 176 146 123 350 175 160 310 2 737
511 - Ústavní lékárna
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 47 19 13 17 11 9 10 7 3 6 22 18 8 26 216
523 - Oční optika 89 77 48 28 19 67 19 37 31 32 92 31 29 50 649
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 1
601 - Krajská hygienická stanice 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
605 - Zdravotní ústav 1 1 2
609 - Další zařízení hygienické služby 1 1
831 - IPVZ 1 1
832 - NCONZO 1 1
900 - Ostatní organizace MZ 5 1 6
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 10 1 2 5 1 14 1 5 39
Celkem 4 970 3 192 1 908 1 735 1 095 2 253 1 209 1 702 1 451 1 425 3 822 2 015 1 851 3 436 32 064

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)