4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

Druh zařízení Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika
101 - Fakultní nemocnice 4 1 1 2 1 1 10
102 - Nemocnice 15 22 7 9 5 11 8 7 6 6 18 7 7 17 145
105 - Nemocnice následné péče 8 5 2 1 8 3 1 1 3 32
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 11 6 4 2 5 7 1 6 2 4 2 8 4 13 75
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 1 1 1 1 1 2 8
112 - Psychiatrická léčebna 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 18
113 - Rehabilitační ústav 1 1 1 1 1 5
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy 2 2 1 2 3 2 3 15
122 - Dětská psychiatrická léčebna 1 1 1 3
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 2 1 3 1 1 8
130 - Lázeňská léčebna 5 5 1 50 3 2 3 1 2 6 7 3 88
141 - Dětská ozdravovna 4 4
180 - Hospic 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 17
190 - Další lůžkové zařízení 2 1 2 1 2 8
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké 30 6 4 6 2 4 4 4 3 6 7 5 6 87
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé 50 12 8 2 5 3 3 2 3 5 11 3 4 7 118
310 - Zdravotnické středisko 11 4 2 11 4 9 5 7 2 3 12 9 4 83
312 - Zařízení závodní preventivní péče 18 2 2 2 5 1 3 3 1 3 1 2 43
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 556 502 305 252 119 343 199 252 222 235 546 295 289 538 4 653
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 243 236 119 97 61 160 90 112 91 98 226 128 107 226 1 994
322 - Ordinace PL - stomatologa 1 024 532 342 333 145 359 234 300 248 250 666 363 347 662 5 805
323 - Ordinace PL - gynekologa 186 134 85 67 46 119 46 61 52 60 139 67 64 151 1 277
324 - Ordinace lékaře specialisty 1 546 727 428 435 305 540 278 415 367 345 913 463 400 862 8 024
340 - Samostatné zařízení psychologa 110 30 21 13 11 20 19 11 11 17 54 34 24 72 447
341 - Samostatné zařízení logopeda 49 38 18 13 8 15 7 15 15 10 28 24 16 44 300
350 - Domácí zdravotní péče 53 49 47 23 15 52 23 31 22 22 30 37 26 70 500
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 168 143 78 68 44 92 65 70 57 45 83 70 60 118 1 161
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry 4 2 5 4 3 1 1 2 1 6 4 6 9 48
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče 3 6 3 2 18 33 65
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné 70 29 27 18 17 10 8 10 4 11 22 16 19 12 273
360 - Samostatná stomatologická laboratoř 172 153 94 97 65 85 61 82 77 81 188 139 148 187 1 629
361 - Samostatná odborná laboratoř 24 11 15 8 7 17 7 6 8 6 26 12 9 15 171
370 - Samostatná transfuzní stanice 1 1
380 - Zařízení LPS 5 3 2 1 1 1 1 14
390 - Hemodialyzační středisko 10 7 5 3 7 1 7 4 2 1 7 54
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí 6 1 1 2 10
399 - Ostatní ambulantní zařízení 16 3 4 7 2 20 5 5 6 2 11 3 9 12 105
420 - Dětský domov pro děti do let 2 5 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 2 4 30
430 - Dětské centrum 1 1
431 - Dětský stacionář 1 3 3 1 3 2 1 1 1 3 3 1 3 26
460 - Stacionář 1 1 12 14
461 - Psychoterapeutický stacionář 5 1 1 2 3 4 16
465 - Krizové centrum 3 1 4
476 - Záchytná stanice 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 18
480 - Zdravotnická dopravní služba 17 8 18 24 5 20 13 16 12 9 27 13 14 19 215
481 - Zdravotnická zachranná služba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
483 - Výjezdová skupina záchranné služby 1 1 2
484 - Další zařízení záchranné služby 1 1
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče 1 4 1 1 1 1 9
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 4 1 5
510 - Lékárna 321 285 156 146 95 200 101 168 139 120 322 181 160 311 2 705
511 - Ústavní lékárna 1 1 1 3
521 - Výdejna zdravotnických prostředků 43 19 12 17 11 8 10 6 5 7 16 18 6 28 206
523 - Oční optika 84 74 43 25 14 62 17 34 23 28 64 28 17 41 554
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 1
600 - Státní zdravotní ústav 1 1
601 - Krajská hygienická stanice 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
605 - Zdravotní ústav 1 1 2
609 - Další zařízení hygienické služby 1 1 2
831 - IPVZ 1 1
832 - NCONZO 1 1
900 - Ostatní organizace MZ 5 1 1 7
950 - Ostatní zdravotnická zařízení 10 1 2 7 1 12 1 4 38
Celkem 4 901 3 078 1 872 1 706 1 071 2 198 1 216 1 648 1 410 1 386 3 465 1 994 1 762 3 481 31 188

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)