4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkový součet
Fakultní nemocnice 0 0,4 2,1 0,8 3,4 1,4
Nemocnice 1,6 0,5 2,4 2,7 3,3 1,8
Nemocnice následné péče 7 0 0 3,2 3,7 3,5
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 13,3 13,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 2 2,5 2,4
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 6,3 6,3
Psychiatrická léčebna 0 0 1,4 3,8 3 3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 3,6 3,6
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 3,9 3,4 3,4
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 2,7 3,8 3,7
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 4,6 4 4,2
Hospic 0 0 0 2,6 2,7 2,6
Další lůžkové zařízení 2,5 0 0 3,8 1,1 1,9
Celkem 1,7 0,5 2,3 3,1 3,4 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)