4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 3,3 2,4 1,8 2
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 3,2 3,2 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 100 5 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 5,5 3,6 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 2,2 2 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 1 0,8 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 4,3 2,6 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 4 4,4 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,5 5,2 5 4,5
Akutní lůžková péče standardní 5,5 5,2 5 4,5
Dlouhodobá lůžková péče celkem 5,2 21,7 13 15,7
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 5,2 5 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 0 23,5 . .
Následná lůžková péče celkem 17,6 16,8 15,6 12,7
Následná intenzivní lůžková péče 44 25 . .
Následná standardní lůžková péče 17,4 16,3 . .
Celkem 7,9 7,3 6,6 6,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)