4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

Kraj
Typ lůžka Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem
Absolutně
Jednodenní péče 83 125 0 0 35 12 0 0 0 0 6 0 3 0 264
Akutní lůžková péče intenzivní celkem 1 336 350 312 260 144 397 204 280 164 204 752 284 213 619 5 519
Intenzívní péče o děti_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o těhotné ženy . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 6 802 3 860 2 419 2 439 832 3 436 1 625 2 523 1 802 2 028 5 435 2 679 1 977 4 723 42 580
Akutní lůžková péče standardní 6 802 3 860 2 419 2 439 832 3 436 1 625 2 523 1 802 2 028 5 435 2 679 1 977 4 723 42 580
Dlouhodobá lůžková péče celkem 614 705 91 250 323 815 96 450 295 252 173 471 247 402 5 184
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná lůžková péče celkem 2 843 2 927 1 132 1 922 337 1 434 693 1 008 1 522 1 952 2 160 1 424 1 568 3 109 24 031
Následná intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Celkem 11 678 7 967 3 954 4 871 1 671 6 094 2 618 4 261 3 783 4 436 8 526 4 858 4 008 8 853 77 578
Na 10 000 obyv.
Jednodenní péče 0,6 0,9 0 0 1,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 10,3 2,6 4,9 4,5 4,9 4,8 4,6 5,1 3,2 4 6,4 4,5 3,7 5,1 5,2
Intenzívní péče o děti_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o těhotné ženy . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 52,5 28,5 37,8 42 28,1 41,8 36,8 45,8 34,8 39,8 45,9 42,3 33,9 39,2 40,1
Akutní lůžková péče standardní 52,5 28,5 37,8 42 28,1 41,8 36,8 45,8 34,8 39,8 45,9 42,3 33,9 39,2 40,1
Dlouhodobá lůžková péče celkem 4,7 5,2 1,4 4,3 10,9 9,9 2,2 8,2 5,7 5 1,5 7,4 4,2 3,3 4,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná lůžková péče celkem 22 21,6 17,7 0 11,4 17,5 15,7 18,3 29,4 38,4 18,3 22,5 26,9 25,8 22,6
Následná intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Celkem 90,2 58,9 61,8 83,9 56,5 74,2 59,3 77,3 73 87,2 72,1 76,7 68,7 73,4 73,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)