4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

Kraj
Typ lůžka Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem
Absolutně
Jednodenní péče 54 125 0 16 22 12 14 0 0 0 6 0 3 0 252
Akutní lůžková péče intenzivní celkem 1 388 363 300 249 121 392 224 280 147 202 751 308 207 637 5 569
Intenzívní péče o děti 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o těhotné ženy . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 6 653 3 881 2 443 2 494 1 004 3 441 1 691 2 523 1 782 2 040 5 404 2 548 1 974 4 812 42 690
Akutní lůžková péče standardní 6 653 3 881 2 443 2 494 1 004 3 441 1 691 2 523 1 782 2 040 5 404 2 548 1 974 4 812 42 690
Dlouhodobá lůžková péče celkem 415 848 40 300 334 893 96 399 295 267 171 492 242 397 5 189
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná lůžková péče celkem 3 336 2 738 1 174 1 927 333 1 323 698 1 169 1 538 1 923 2 084 1 439 1 558 3 034 24 274
Následná intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Celkem 11 846 7 955 3 957 4 986 1 814 6 061 2 723 4 371 3 762 4 432 8 416 4 787 3 984 8 880 77 974
Na 10 000 obyv.
Jednodenní péče 0,4 0,9 0 0,3 0,7 0,1 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 10,8 2,7 4,7 4,3 4,1 4,8 5,1 5,1 2,8 4 6,4 4,9 3,5 5,3 5,3
Intenzívní péče o děti 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o děti 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzívní péče o těhotné ženy . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň . . . . . . . . . . . . . . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 52 29 38,2 43,1 33,8 41,9 38,4 45,8 34,5 40,1 45,8 40,2 33,8 39,8 40,4
Akutní lůžková péče standardní 52 29 38,2 43,1 33,8 41,9 38,4 45,8 34,5 40,1 45,8 40,2 33,8 39,8 40,4
Dlouhodobá lůžková péče celkem 3,2 6,3 0,6 5,2 11,3 10,9 2,2 7,2 5,7 5,2 1,5 7,8 4,1 3,3 4,9
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná lůžková péče celkem 26,1 20,4 18,4 33,3 11,2 16,1 15,8 21,2 29,7 37,8 17,7 22,7 26,7 25,1 22,9
Následná intenzivní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Následná standardní lůžková péče . . . . . . . . . . . . . . .
Celkem 92,5 59,4 61,9 86,2 61,1 73,8 61,8 79,4 72,8 87,1 71,4 75,5 68,3 73,4 73,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)