4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

Kraj
Typ lůžka Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem
Absolutně
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 1 755 681 328 277 97 392 214 286 164 197 764 396 226 679 6 456
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 120 13 10 5 3 23 3 6 23 16 21 16 20 26 305
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 61 26 9 0 1 10 13 1 2 1 72 9 0 22 227
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 37 0 8 8 4 17 0 3 1 0 9 12 0 14 113
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 591 337 102 90 53 83 75 126 56 112 188 183 75 206 2 277
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 291 180 106 38 10 136 70 62 48 34 241 99 88 216 1 619
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 247 86 51 86 14 81 43 55 34 17 178 63 25 134 1 114
Intenzívní péče o těhotné ženy 262 10 6 4 0 6 0 0 0 0 6 3 0 6 303
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 15 15 17 0 8 17 0 20 0 13 39 3 12 0 159
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 100 14 14 30 3 4 6 2 0 4 0 0 6 32 215
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 31 0 5 16 1 15 4 11 0 0 10 8 0 23 124
Akutní lůžková péče standardní celkem 6 587 3 629 2 442 2 536 1 010 3 470 1 747 2 561 1 806 2 054 5 413 2 564 1 967 4 796 42 582
Akutní lůžková péče standardní 6 587 3 629 2 442 2 536 1 010 3 470 1 747 2 561 1 806 2 054 5 413 2 564 1 967 4 796 42 582
Dlouhodobá lůžková péče celkem 604 819 96 1 579 247 384 23 488 616 219 228 355 80 273 6 011
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 24 38 10 86 20 93 23 55 10 5 62 0 8 13 447
Dlouhodobá standardní lůžková péče 580 781 86 1 493 227 291 0 433 606 214 166 355 72 260 5 564
Následná lůžková péče celkem 2 948 2 781 1 123 542 397 1 837 718 1 072 1 221 1 975 2 031 1 503 1 717 3 023 22 888
Následná intenzivní lůžková péče 463 114 180 20 80 101 20 8 408 165 0 60 70 283 1 972
Následná standardní lůžková péče 2 485 2 667 943 522 317 1 736 698 1 064 813 1 810 2 031 1 443 1 647 2 740 20 916
Celkem 11 894 7 910 3 989 4 934 1 751 6 083 2 702 4 407 3 807 4 445 8 436 4 818 3 990 8 771 77 937
Na 10 000 obyv.
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 13,9 5,2 5,1 4,8 3,2 4,8 4,9 5,2 3,2 3,9 6,5 6,2 3,9 5,6 6,1
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 0,5 0,2 0,1 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0,6 0,1 0 0,2 0,2
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 4,7 2,6 1,6 1,6 1,8 1 1,7 2,3 1,1 2,2 1,6 2,9 1,3 1,7 2,2
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 2,3 1,4 1,7 0,7 0,3 1,7 1,6 1,1 0,9 0,7 2,1 1,6 1,5 1,8 1,5
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 2 0,7 0,8 1,5 0,5 1 1 1 0,7 0,3 1,5 1 0,4 1,1 1,1
Intenzívní péče o těhotné ženy 2,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0,2 0 0,4 0 0,3 0,3 0 0,2 0 0,2
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 0,8 0,1 0,2 0,5 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 0,2 0 0,1 0,3 0 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1
Akutní lůžková péče standardní celkem 52,2 27,5 38,3 44,1 33,8 42,1 39,8 46,5 35 40,3 46,1 40,4 33,6 39,5 40,4
Akutní lůžková péče standardní 52,2 27,5 38,3 44,1 33,8 42,1 39,8 46,5 35 40,3 46,1 40,4 33,6 39,5 40,4
Dlouhodobá lůžková péče celkem 4,8 6,2 1,5 27,4 8,3 4,7 0,5 8,9 11,9 4,3 1,9 5,6 1,4 2,2 5,7
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 0,2 0,3 0,2 1,5 0,7 1,1 0,5 1 0,2 0,1 0,5 0 0,1 0,1 0,4
Dlouhodobá standardní lůžková péče 4,6 5,9 1,3 25,9 7,6 3,5 0 7,9 11,7 4,2 1,4 5,6 1,2 2,1 5,3
Následná lůžková péče celkem 23,4 21,1 17,6 9,4 13,3 22,3 16,3 19,4 23,7 38,8 17,3 23,7 29,4 24,9 21,7
Následná intenzivní lůžková péče 3,7 0,9 2,8 0,3 2,7 1,2 0,5 0,1 7,9 3,2 0 0,9 1,2 2,3 1,9
Následná standardní lůžková péče 19,7 20,2 14,8 9,1 10,6 21,1 15,9 19,3 15,7 35,5 17,3 22,7 28,2 22,5 19,8
Celkem 94,2 59,9 62,6 85,7 58,7 73,9 61,5 79,9 73,7 87,2 71,9 75,9 68,2 72,2 73,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)