4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Jednodenní péče . . 0 0 . . 0 0
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 197 197 202 204 3,9 3,9 4 4
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 16 16 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 1 1 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 117 112 . . 2,3 2,2 . .
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 29 34 . . 0,6 0,7 . .
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 17 17 . . 0,3 0,3 . .
Intenzívní péče o těhotné ženy 0 0 . . 0 0 . .
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 13 13 . . 0,3 0,3 . .
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 4 4 . . 0,1 0,1 . .
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 0 0 . . 0 0 . .
Akutní lůžková péče standardní celkem 2 053 2 054 2 040 2 028 40,3 40,3 40,1 39,8
Akutní lůžková péče standardní 2 053 2 054 2 040 2 028 40,3 40,3 40,1 39,8
Dlouhodobá lůžková péče celkem 5 219 267 252 0,1 4,3 5,2 5
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 5 5 . . 0,1 0,1 . .
Dlouhodobá standardní lůžková péče 0 214 . . 0 4,2 . .
Následná lůžková péče celkem 2 154 1 975 1 923 1 952 42,2 38,8 37,8 38,4
Následná intenzivní lůžková péče 44 165 . . 0,9 3,2 . .
Následná standardní lůžková péče 2 110 1 810 . . 41,4 35,5 . .
Celkem 4 409 4 445 4 432 4 436 86,4 87,2 87,1 87,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)