4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkem
Absolutně
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0 0
Nemocnice 0 204 2 028 202 248 2 682
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0 0
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 50 0 50
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 1 290 1 290
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 40 40
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 70 70
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 0 304 304
Hospic 0 0 0 0 0 0
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkový součet 0 204 2 028 252 1 952 4 436
Na 10 000 obyv.
Fakultní nemocnice 0 0 0 0 0 0
Nemocnice 0 4 39,8 4 4,9 52,7
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0 0
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 1 0 1
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0 25,3 25,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0,8 0,8
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0 1,4 1,4
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 0 0,6 0,6
Hospic 0 0 0 0 0 0
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0
Celkový součet 0 4 39,8 5 38,4 87,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)