10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 6 3 5 6 4 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 10 9 9 4 4 1 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 17 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 3 1 4 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 4 8 8 5 3 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 1 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 93 0 0 1 0 2 0 2 1 2 5 4 6 13 6 18 13 10 4 4 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0
Anémie (D50-D64) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 7 12 15 8 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 6 12 11 14 0
Demence (F00-F03) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 14 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 30 0 0 0 3 5 0 4 3 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 3 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 5 5 5 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 4 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 5 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 3 1 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 9 4 4 2 2 0
Selhání srdce (I50) 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 10 3 7 20 19 9 17 6 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 9 8 28 22 28 29 12 3
Ateroskleróza (I70) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 5 10 5 9 3 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 2 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 4 7 6 4 4 1 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 4 10 6 12 6 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 8 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 1 5 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 9 12 9 9 3 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 3 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 3 3 1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 0 1 2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 5 9 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 3 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 4 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4 9 7 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 4 3 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 1 2 3 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 2 3 7 5 4 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 9 13 21 14 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 4 4 13 8 15 3 2
Nitrolební poranění (S06) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 4 2 3 3 9 1 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 170 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 6 10 29 44 52 20 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 3 1 2 4 5 4 1 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 134 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 5 5 5 6 10 24 34 28 8 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 31 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 4 6 3 6 2 1 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 8 25 22 19 4 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 194 0 0 0 0 1 4 5 3 7 5 1 8 16 15 27 32 23 26 16 4 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 332 56 3 3 4 14 13 17 18 24 30 28 63 129 145 242 322 349 372 335 142 23
Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6,2 0 12,3 22,7 16,9 40,6 82,4 166,3 257,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,7 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 2,4 0 0 3,1 8,8 30,7 34 50,7 32,5 55 41,6 257,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,3 0 0 0 4 0 0 0 0 5,4 0 0 5,9 0 2,9 3,1 11,3 5,6 32,5 27,5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 12,4 5,8 12,3 30,2 45,1 40,6 41,2 41,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 8,8 9,2 15,1 22,5 8,1 13,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 5,6 0 13,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 3,8 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,6 16,2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 3,8 5,6 8,1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 18,3 0 0 3,7 0 8,5 0 6,1 3 5,4 11,9 11,6 17,6 40,4 17,5 55,3 49,1 56,3 32,5 55 83,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,8 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 2,9 0 3,1 0 0 3,8 11,3 16,2 13,7 0 0
Anémie (D50-D64) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 15,1 0 8,1 41,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,8 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 5,6 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 15,5 29,2 21,5 45,4 84,5 64,9 55 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 8,8 3,1 15,1 33,8 97,4 151,1 581,9 0
Demence (F00-F03) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 8,1 41,2 41,6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,4 0 0 0 0 8,5 0 3 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2,8 0 0 0 0 4,2 3,5 3 0 5,4 0 14,5 2,9 3,1 0 6,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,9 0 0 0 12 21,2 0 12,1 9,1 2,7 7,1 2,9 0 3,1 5,8 3,1 3,8 5,6 8,1 27,5 41,6 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 7,6 11,3 48,7 41,2 83,1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 11,3 5,6 0 27,5 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 257,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 5,7 0 0 3,7 0 0 0 0 3 0 0 5,8 5,9 6,2 5,8 6,1 18,9 28,2 40,6 27,5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 41,6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 16,9 24,3 27,5 166,3 0
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 9,2 3,8 28,2 40,6 13,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,1 7,6 0 32,5 41,2 41,6 257,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 6,1 3,8 0 16,2 13,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 2,9 3,1 34 22,5 32,5 27,5 83,1 0
Selhání srdce (I50) 19,3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11,8 31,1 8,8 21,5 75,6 107,1 73 233,6 249,4 515,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 0 5,9 18,6 26,3 24,6 105,8 124 227,2 398,5 498,8 773,2
Ateroskleróza (I70) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 9,3 32,1 15,4 37,8 28,2 73 41,2 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 7,6 5,6 24,3 27,5 83,1 257,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 12,4 5,8 12,3 26,5 33,8 32,5 55 41,6 257,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 41,2 41,6 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 6,2 2,9 24,6 15,1 56,3 48,7 164,9 249,4 257,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 33,8 48,7 109,9 124,7 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,6 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 8,8 9,2 11,3 28,2 8,1 68,7 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,8 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 12,4 5,8 27,7 45,4 50,7 73 41,2 124,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 5,8 0 3,8 0 8,1 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 7,6 16,9 0 0 41,6 257,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 0 5,6 0 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 8,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 5,6 8,1 13,7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3,1 2,9 6,1 11,3 11,3 40,6 41,2 207,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 1,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 16,2 27,5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 9,2 0 5,6 24,3 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,9 3,1 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,9 2,9 0 5,8 0 3,8 16,9 24,3 13,7 41,6 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,6 11,3 32,5 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 24,3 27,5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,1 2,9 12,3 15,1 0 8,1 27,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 15,1 5,6 16,2 27,5 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 6,2 5,8 9,2 7,6 11,3 24,3 13,7 83,1 257,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,1 2,9 0 11,3 28,2 73 13,7 41,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 12,3 0 11,3 24,3 27,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 16,9 0 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,1 18,9 0 32,5 13,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,9 9,2 7,6 5,6 8,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 3,1 2,9 0 11,3 22,5 73 96,2 41,6 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,9 0 7,6 16,9 32,5 41,2 83,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 3,1 0 6,1 11,3 5,6 16,2 41,2 41,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 9,3 5,8 12,3 7,6 16,9 56,8 68,7 166,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 15,4 22,7 50,7 105,5 288,5 581,9 257,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 6,1 0 0 8,1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 0 0 0 0 0 3,5 3 6 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 0,4 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5,3 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,4 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,6 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 2,9 12,4 23,4 12,3 15,1 73,3 64,9 206,1 124,7 515,5
Nitrolební poranění (S06) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,4 0 8,8 6,2 5,8 12,3 7,6 16,9 24,3 123,7 41,6 257,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 16,2 41,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 27,5 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 33,4 0 0 3,7 0 0 3,5 0 0 0 0 0 8,8 0 5,8 18,4 37,8 163,4 357 714,5 831,3 515,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,3 0 0 0 0 0 3,5 0 3 0 2,4 0 5,9 9,3 2,9 6,1 15,1 28,2 32,5 13,7 83,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 26,3 0 0 0 0 4,2 3,5 3 0 5,4 2,4 2,9 14,7 15,5 14,6 18,4 37,8 135,2 275,9 384,7 332,5 515,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 8,1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 6,1 0 0 0 0 0 3,5 0 3 2,7 2,4 0 0 12,4 11,7 18,4 11,3 33,8 16,2 13,7 41,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,9 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,8 0 8,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 5,6 0 13,7 41,6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4,3 411,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 8,7 17,6 34,2 23,4 76,8 83,2 107,1 32,5 27,5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 38,1 0 0 0 0 4,2 14,2 15,2 9,1 18,9 11,9 2,9 23,5 49,7 43,8 83 121 129,6 211 219,8 166,3 257,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 458,5 1 047,3 14,6 11,2 16 59,5 46,1 51,6 54,4 64,9 71,1 81,1 185,3 400,7 423,8 743,7 1 217,3 1 966,5 3 018,5 4 602,9 5 901,9 5 927,8
Podíl hospitalizací s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 9,5 % 10,9 % 8,1 % 11,1 % 13,6 % 28,6 % 100,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 6,7 % 17,2 % 13,8 % 12,3 % 7,1 % 8,2 % 5,0 % 33,3 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,1 % 1,0 % 2,2 % 1,4 % 4,1 % 3,3 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 3,7 % 11,1 % 2,9 % 3,9 % 7,3 % 9,5 % 9,1 % 10,3 % 16,7 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 12,5 % 4,5 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 1,8 % 2,1 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 10,0 % 4,8 % 5,3 % 9,3 % 4,0 % 5,0 % 7,4 % 2,1 % 5,1 % 3,8 % 4,8 % 2,6 % 5,8 % 8,0 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 2,4 % 4,2 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 8,2 % 0,0 % 2,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,8 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 5,4 % 8,8 % 10,5 % 5,3 % 7,5 % 12,3 % 9,6 % 5,2 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 3,2 % 0,8 % 3,0 % 4,1 % 8,1 % 7,3 % 20,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 12,5 % 21,4 % 16,7 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 22,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 25,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 20,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 71,4 % 20,0 % 50,0 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 11,4 % 0,0 % 16,7 % 15,0 % 5,9 % 12,0 % 5,9 % 0,0 % 9,1 % 11,8 % 9,1 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 15,4 % 20,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 41,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 33,3 % 85,7 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 11,1 % 3,6 % 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 3,2 % 4,9 % 8,2 % 8,0 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 11,8 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,7 % 0,6 % 3,4 % 3,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 0,0 % 4,0 % 8,1 % 16,7 % 100,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,0 % 2,7 % 1,4 % 0,0 % 2,9 % 2,2 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 2,5 % 1,4 % 1,5 % 1,3 % 3,4 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 9,6 % 2,2 % 2,7 % 5,4 % 4,9 % 1,9 % 4,4 % 3,7 % 7,4 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 9,5 % 0,0 % 3,4 % 8,5 % 6,4 % 4,3 % 9,8 % 7,4 % 9,9 % 14,2 % 14,6 % 27,3 %
Ateroskleróza (I70) 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 5,6 % 7,9 % 2,8 % 5,5 % 5,1 % 11,4 % 7,5 % 0,0 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 4,3 % 3,7 % 14,3 % 14,3 % 40,0 % 100,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 1,3 % 1,9 % 2,6 % 2,8 % 2,3 % 4,2 % 5,0 % 12,5 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 7,0 % 5,9 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 3,4 % 1,1 % 6,8 % 2,6 % 6,6 % 3,2 % 6,1 % 8,0 % 5,6 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 7,2 % 4,1 % 6,2 % 4,7 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 3,2 % 2,7 % 2,0 % 3,5 % 1,1 % 8,5 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7,7 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 4,3 % 10,5 % 2,6 % 8,4 % 9,3 % 10,3 % 11,5 % 5,4 % 13,6 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 9,1 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 1,2 % 2,2 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 33,3 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,8 % 5,9 % 4,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 3,4 % 5,6 % 8,3 % 6,5 % 14,3 % 13,0 % 29,4 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 10,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 2,1 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 5,9 % 4,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 6,3 % 37,5 % 25,0 % 16,7 % 50,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 8,6 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 2,6 % 3,2 % 9,5 % 10,5 % 0,0 % 6,7 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 13,8 % 3,0 % 6,7 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 4,9 % 4,1 % 6,4 % 4,3 % 6,7 % 11,5 % 4,8 % 16,7 % 33,3 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 3,7 % 4,2 % 0,0 % 7,3 % 17,9 % 22,5 % 3,7 % 10,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 3,4 % 0,0 % 3,1 % 10,3 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,8 % 5,4 % 0,0 % 15,4 % 6,7 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 5,9 % 12,5 % 6,5 % 4,5 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 1,1 % 1,6 % 5,2 % 6,3 % 4,8 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 2,8 % 4,7 % 9,5 % 10,0 % 33,3 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 2,4 % 2,9 % 1,1 % 3,0 % 5,0 % 4,5 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 15,8 % 4,8 % 9,1 % 3,4 % 5,0 % 13,2 % 11,4 % 33,3 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,3 % 3,2 % 4,2 % 5,7 % 9,9 % 14,4 % 8,3 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 14,1 % 14,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,4 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,4 % 1,5 % 3,4 % 5,4 % 2,5 % 1,8 % 6,1 % 4,1 % 9,7 % 5,3 % 22,2 %
Nitrolební poranění (S06) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,4 % 0,0 % 3,8 % 3,5 % 2,7 % 5,6 % 2,7 % 4,8 % 3,4 % 13,8 % 4,0 % 100,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 23,9 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 6,5 % 11,8 % 15,2 % 29,3 % 31,9 % 30,6 % 27,8 % 15,4 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 4,2 % 8,1 % 2,0 % 6,5 % 9,1 % 25,0 % 28,6 % 12,5 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,9 % 0,3 % 0,4 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,8 % 4,9 % 11,0 % 20,7 % 19,7 % 19,0 % 25,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 6,3 % 3,1 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 6,8 % 4,5 % 5,5 % 3,2 % 7,3 % 4,5 % 2,7 % 8,3 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 5,6 % 100,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 3,1 % 4,5 % 5,8 % 2,6 % 7,9 % 6,5 % 14,2 % 6,0 % 10,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,3 % 2,2 % 3,8 % 3,2 % 5,2 % 6,4 % 6,8 % 11,6 % 17,4 % 19,0 % 20,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Počet případů hospitalizace celkem 2,2 % 0,8 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 2,2 % 1,9 % 2,7 % 3,4 % 4,8 % 6,0 % 7,6 % 9,1 % 9,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)