8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 168 73 95 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 7 8 15 26 28 36 30 11 2
II. Novotvary 480 291 189 0 0 1 0 1 0 1 0 2 10 7 21 36 55 68 88 63 70 48 8 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 86 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 9 9 12 16 25 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5 4 7 9 8 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 736 358 378 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 7 19 37 67 79 102 163 167 74 13
X. Nemoci dýchací soustavy 474 265 209 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 9 9 23 48 56 77 88 84 61 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 172 82 90 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 4 7 7 25 24 13 38 29 16 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 1 5 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 1 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115 46 69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 10 11 15 26 34 10 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 61 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 7 5 9 14 9 6 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 159 75 84 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 0 4 2 5 6 10 25 33 40 22 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 2 5 6 3 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 591 1 339 1 252 10 0 1 1 5 5 5 4 7 22 14 50 91 155 266 328 366 507 488 226 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 67 38 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 8 5 9 6 17 10 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 4 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 5 8 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 176 65 111 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 13 31 48 48 24 5
X. Nemoci dýchací soustavy 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 5 5 2 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 4 6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 6 2 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 411 184 227 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 5 14 20 39 66 109 92 42 13
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65 45 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 4 1 5 8 10 11 12 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 61 23 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 21 14 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 127 68 59 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 4 1 10 13 17 32 27 16 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 24 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 4 2 5 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 4 6 3 7 3 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 171 74 97 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 7 8 15 26 29 37 30 12 2
péče celkem II. Novotvary 571 339 232 0 0 1 0 1 0 1 0 3 11 8 26 42 67 75 101 71 92 61 10 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 103 50 53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 10 10 12 22 29 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 47 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 4 1 6 8 11 15 15 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 131 56 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 15 11 19 38 25 13 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 916 425 491 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 7 19 37 73 93 134 212 216 98 18
X. Nemoci dýchací soustavy 500 280 220 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 9 9 24 50 58 84 93 89 63 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 185 86 99 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 5 7 9 26 29 13 39 29 17 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 5 4 7 8 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 2 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132 56 76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 10 12 19 30 40 10 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 75 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 7 6 11 18 12 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 187 87 100 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 0 4 2 5 7 12 30 40 46 24 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 2 7 6 6 3 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 163 1 604 1 559 10 0 1 1 6 5 5 7 8 24 17 59 102 175 300 386 452 655 610 285 55
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 14,3 18,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,4 1,4 1,6 2,9 5,1 5,5 7,1 5,9 2,2 0,4
II. Novotvary 94,2 57,1 37,1 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,4 2 1,4 4,1 7,1 10,8 13,3 17,3 12,4 13,7 9,4 1,6 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 2,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,9 8,4 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 1,8 1,8 2,4 3,1 4,9 1,2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,8 4,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,8 1 0,8 1,4 1,8 1,6 1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 144,5 70,3 74,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0,6 0,4 1,4 3,7 7,3 13,2 15,5 20 32 32,8 14,5 2,6
X. Nemoci dýchací soustavy 93 52 41 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 4,5 9,4 11 15,1 17,3 16,5 12 2,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,8 16,1 17,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0 0,4 0,8 1,4 1,4 4,9 4,7 2,6 7,5 5,7 3,1 0,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0 0,2 0,6 0,2 1 1,2 0,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 0,8 0,2 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,6 9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0,6 2 2,2 2,9 5,1 6,7 2 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1 0,6 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 5,7 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 1 1,8 2,7 1,8 1,2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,2 14,7 16,5 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0 0,8 0,4 1 1,2 2 4,9 6,5 7,9 4,3 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,5 3,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 1 0,4 1 1,2 0,6 0,4 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 508,6 262,8 245,7 2 0 0,2 0,2 1 1 1 0,8 1,4 4,3 2,7 9,8 17,9 30,4 52,2 64,4 71,8 99,5 95,8 44,4 7,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,2 7,5 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,8 0,8 1,6 1 1,8 1,2 3,3 2 0,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 1,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 1,2 0,8 0,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,8 0,4 1 1,6 0,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34,5 12,8 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 6,1 9,4 9,4 4,7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 5,1 2,9 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1,4 1 1 0,4 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0,8 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0 1 0 0,2 0 0,2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,3 2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0,8 0,8 1,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,3 2,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1 1,4 1,2 0,4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0 0,6 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,7 36,1 44,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,2 1 1 2,7 3,9 7,7 13 21,4 18,1 8,2 2,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,8 8,8 3,9 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,4 0,8 0,2 1 1,6 2 2,2 2,4 1,6 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 12 4,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,4 4,1 2,7 1,6 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,9 13,3 11,6 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,4 0,8 0,2 2 2,6 3,3 6,3 5,3 3,1 0,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 4,7 2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 1 0,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 2,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1 0,8 1,2 0,6 1,4 0,6 0,2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,6 14,5 19 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,4 1,4 1,6 2,9 5,1 5,7 7,3 5,9 2,4 0,4
péče celkem II. Novotvary 112,1 66,5 45,5 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,6 2,2 1,6 5,1 8,2 13,2 14,7 19,8 13,9 18,1 12 2 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 2,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 0,8 0,6 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,2 9,8 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 1 0,8 2 2 2,4 4,3 5,7 1,8 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,7 9,2 5,5 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,4 0,8 0,2 1,2 1,6 2,2 2,9 2,9 1,8 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 25,7 11 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 1 2,9 2,2 3,7 7,5 4,9 2,6 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 179,8 83,4 96,4 0 0 0 0,2 0 0 0 0,6 0 0,6 0,4 1,4 3,7 7,3 14,3 18,3 26,3 41,6 42,4 19,2 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 98,1 55 43,2 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 4,7 9,8 11,4 16,5 18,3 17,5 12,4 2,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 36,3 16,9 19,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0,2 0,4 1 1,4 1,8 5,1 5,7 2,6 7,7 5,7 3,3 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 2,7 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0 0,2 1 0,8 1,4 1,6 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 1,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 0,8 0,4 0,4 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,9 11 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0,4 0,8 2 2,4 3,7 5,9 7,9 2 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1 0,6 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,7 7,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 1,2 2,2 3,5 2,4 2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,7 17,1 19,6 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0 0,8 0,4 1 1,4 2,4 5,9 7,9 9 4,7 1,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,3 4,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 1,2 0,4 1,4 1,2 1,2 0,6 0,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 620,8 314,8 306 2 0 0,2 0,2 1,2 1 1 1,4 1,6 4,7 3,3 11,6 20 34,3 58,9 75,8 88,7 128,6 119,7 55,9 10,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 40,7 51 0 0 0 0 0 0 8 10,5 0 10,8 0 15,5 38,9 44,7 61,7 97 96,6 130,4 178,6 189,7 500
II. Novotvary 75,8 91,4 60,1 0 0 30,3 0 14,9 0 15,9 0 10 31 20,2 51,7 63 70,2 75,1 90,2 100,6 145,8 212,4 205,1 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,3 35,6 19,9 0 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 16,7 40 48,8 39,6 60 83,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,6 33,8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2 14,9 32,5 30,7 50 57,8 110,6 63,8 111,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 16,6 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 4,7 14,8 21,8 16,1 35,4 55,6 100 192,3 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 1,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,3 47,7 59,9 0 0 0 16,7 0 0 0 14,9 0 8,4 5 11,7 20,7 25,8 33,9 39,8 52,6 86,9 147,1 173,3 216,7
X. Nemoci dýchací soustavy 64,1 64,8 63,2 2,5 0 0 0 5 16,1 9,3 0 6,5 7,8 7,7 51,7 34,2 57,4 99,2 96,9 135,3 145,7 203,9 279,8 423,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,9 16,2 19,8 0 0 0 0 0 2,8 0 0 5,8 0 4,1 6,6 9,6 8,6 27,1 28,6 20 63,9 81 120,3 150
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,2 11,2 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1 0 24,7 0 0 7,9 23,3 10,3 40,3 100 107,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,2 6,4 6,8 2,5 6,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,4 14,4 12,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1,7 0 3,1 4 11,1 14,1 25,8 47,6 101,2 89,3 166,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 12,8 8,5 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 4,3 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,7 18,5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 10,5 7,2 12 16,9 26,3 18,5 35,7 61,1 54,9 96,8 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 13,4 21,2 0 0 0 0 5,4 3 1,9 0 2 1,9 0 7,9 3,6 9,3 10,1 17,5 45 60,8 89,7 114 133,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 3,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,4 5,6 2,1 6 11,8 9,1 18,5 55,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,1 28 21 1,6 0 0,4 0,4 1,7 1,2 0,9 0,6 1,2 4,4 3,3 9,8 14,2 20 29 36,5 48,8 73,9 120 149,3 205,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,6 50 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 76,9 0 333,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 507,6 542,9 467,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0 666,7 500 470,6 333,3 428,6 300 708,3 714,3 1 000,0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 111,1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 175,3 155,6 192,3 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 166,7 71,4 50 0 400 222,2 428,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 235,3 153,8 285,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 200 400 272,7 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 209,1 217,4 203,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 363,6 133,3 238,1 307,7 176,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 282,1 292,8 276,1 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 193,5 191,2 287 311,7 324,3 352,9 500
X. Nemoci dýchací soustavy 130,7 133,9 126,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 54,1 57,1 304,3 227,3 277,8 285,7 400
XI. Nemoci trávicí soustavy 193 235,3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 285,7 0 833,3 0 90,9 0 200 1 000,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 333,3 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 750 400 666,7 333,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,4 50 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 35,7 200 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 226,7 256,4 194,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 500 0 90,9 266,7 285,7 300 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 200 434,8 85,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 222,2 142,9 230,8 666,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 100 146,7 82,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 47,6 142,9 93,3 107,1 74,1 625
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72,7 90,9 60,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 83,3 0 87 0 200 76,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 205,3 235 186,2 0 0 0 0 0 0 0 500 50 181,8 83,3 108,7 64,1 125 118,3 156 215 251,2 243,4 297,9 481,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,5 36,1 19,3 0 0 0 0 7 0 0 5,7 0 0 5 10,7 20,8 7,5 60,2 98,8 129,9 139,2 214,3 444,4 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 205,4 234,7 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263,2 217,4 137,3 233,3 212,1 266,7 500
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 500 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,1 50,3 47,7 0 0 0 0 7 0 0 5,7 0 0 5 10,6 20,7 6,8 97,1 125 130,8 189,3 216 333,3 666,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 666,7 714,3 636,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 666,7 666,7 500 1 000,0 666,7 833,3 1 000,0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 0 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 28,6 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,8 13,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 25,6 47,6 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 250 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,6 16,2 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 17,5 11,3 23,8 16,5 25,2 15,5 64,2 75 166,7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,1 40,8 51,1 0 0 0 0 0 0 7,9 10,3 0 10,8 0 14,9 38,3 44,2 60,2 95,6 97 128 172,4 196,7 500
péče celkem II. Novotvary 87,9 103,7 71,8 0 0 30,3 0 14,9 0 15,9 0 14,9 33,7 22,9 62,7 72,2 83 81,2 100,9 109,4 180,4 251 243,9 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28,4 38,3 19,7 0 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 16,4 39 60,2 39,2 58,8 83,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,3 37,9 33,2 0 0 0 0 0 0 0 23,3 0 0 0 0 34,2 19,3 34,4 31,9 48 75,3 118,9 89,1 111,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,4 28,8 19,4 0 0 0 0 4,4 0 0 4,3 0 0 4,2 9 17,5 5,9 55,6 70,8 90,2 118,1 182,9 310,3 500
VI. Nemoci nervové soustavy 39,4 33,8 44,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5,1 4 15,8 51 36,4 67,9 133,3 152,4 220,3 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 1,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,4 54 72,1 0 0 0 16,7 0 0 0 22,2 0 8,3 4,9 11,4 19,9 25 35,6 44,5 64,2 103,4 167,3 196,8 257,1
X. Nemoci dýchací soustavy 64,6 65,4 63,7 2,5 0 0 0 4,8 16 9,3 0 6,3 7,6 7,7 50,3 31,7 57,1 96 94,3 141,9 148,1 204,1 280 419,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,1 16,9 21,5 0 0 0 0 0 2,8 0 0 5,8 1,7 4,1 8,2 9,6 11 28,1 34,3 19,7 64,3 78,4 123,2 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,5 15,5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 0 24,7 0 0 7,8 36,8 39,6 54,3 127 129 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 2,3 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 5,5 6 4,5 11,1 27,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 17,3 14 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 3,4 0 3,1 5,4 11 15,2 31,8 53,6 112,4 89,3 166,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 12,8 8,5 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 0 4,1 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,3 24,4 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 10,5 7,2 11,8 16,7 26,1 21,7 42,1 69,5 67,8 147,1 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,9 15,2 23,9 0 0 0 0 5,4 3 1,9 0 2 1,8 0 7,7 3,5 9 11,4 20 50 64,4 90,6 109,1 236,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,1 3,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,8 6,4 1,9 7,7 10,1 15,6 22,7 75 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,8 31,6 24,7 1,6 0 0,3 0,4 1,9 1,2 0,8 1 1,3 4,5 3,7 10,9 14,9 21,3 31 40,3 55,6 86,5 132,4 166,8 244,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)