8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 505 301 923 803 570 864 445 515 433 566 638 589 1 024 1 181 1 767 2 769 3 328 2 570 2 950 2 226 924 119
II. Novotvary 49 697 77 133 213 201 358 225 380 433 941 1 749 2 305 3 005 3 859 6 257 8 427 8 512 6 057 3 839 2 057 617 52
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 011 7 173 134 13 46 51 37 26 23 48 83 114 186 357 413 748 461 511 466 105 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 905 135 467 366 318 218 240 162 210 239 397 512 677 1 339 2 037 2 053 2 945 3 471 2 508 2 174 1 305 132
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 419 10 50 144 483 682 307 523 316 440 489 517 130 225 232 287 188 244 341 652 131 28
VI. Nemoci nervové soustavy 14 295 95 203 361 350 413 191 313 405 390 396 648 841 871 1 176 1 320 2 255 1 303 1 460 970 261 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 899 41 162 157 62 72 91 80 91 96 90 183 146 317 438 625 744 558 505 338 99 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 945 68 126 172 139 83 62 81 94 160 198 283 319 283 470 537 634 480 394 276 72 14
IX. Nemoci oběhové soustavy 101 085 29 32 127 138 269 265 378 484 1 595 1 457 1 592 3 094 5 468 8 262 11 861 17 176 14 828 16 706 11 446 4 902 976
X. Nemoci dýchací soustavy 48 071 1 735 3 674 1 636 548 579 522 503 571 789 707 990 987 1 923 2 858 4 206 5 397 6 129 5 564 6 096 2 426 231
XI. Nemoci trávicí soustavy 52 317 271 442 924 1 292 1 349 1 079 1 512 1 576 2 134 2 467 2 287 2 420 3 794 4 587 6 523 5 838 4 650 4 608 3 074 1 308 182
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 126 120 210 138 168 428 334 379 305 417 467 437 865 1 001 1 079 1 245 1 382 1 260 1 544 742 497 108
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42 434 14 117 172 425 597 476 595 920 1 487 1 901 2 111 3 004 3 568 4 298 5 732 6 004 4 539 3 624 2 344 478 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 41 823 329 342 428 328 667 750 977 958 987 1 804 1 863 1 952 2 337 3 174 4 281 4 516 4 315 4 824 4 632 2 219 140
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 29 396 0 0 0 0 627 4 103 10 121 9 538 3 852 1 086 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 407 5 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 138 591 355 518 167 61 32 60 25 46 51 43 27 66 54 21 3 4 14 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 281 538 695 395 806 909 364 256 208 347 429 490 439 987 1 226 1 172 1 536 2 088 1 716 1 992 542 146
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 866 224 832 931 1 014 1 546 1 547 1 302 1 168 1 761 2 085 1 669 3 540 3 075 4 256 4 763 5 542 7 386 9 012 9 164 3 558 491
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 103 068 23 046 182 370 238 511 2 181 5 026 6 724 5 546 3 851 2 441 4 096 5 810 7 336 9 545 10 893 7 362 4 656 2 498 639 117
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 652 688 33 038 9 118 7 989 7 260 10 279 13 265 23 200 24 485 21 816 20 310 19 112 26 680 36 290 49 864 65 780 77 641 67 705 64 776 51 147 20 083 2 850
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 379 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 86 0 40 0 10 0 33 195 7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 447 57 186 361 63 284 42 3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 17 0 0 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 0 290 531 1 095 702 703 564 709 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 198 144 273 182 1 767 1 005 283 391
VI. Nemoci nervové soustavy 4 069 0 0 0 0 0 0 53 0 181 56 34 127 322 206 85 881 679 687 505 253 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 92 696 1 257 966 1 558 4 021 5 461 4 481 2 538 94
X. Nemoci dýchací soustavy 8 301 0 85 300 85 0 8 20 10 40 320 474 320 881 765 1 087 1 551 911 924 292 228 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 48 42 46 129 81 126 223 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 106 0 181 0 658 18 60 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 522 0 0 0 0 0 0 0 0 128 71 55 130 261 44 486 383 379 633 788 164 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 107 333 90 432 808 239 0 205
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 432 194 741 1 231 1 084 404 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 943 0 0 0 0 0 0 0 0 9 56 0 431 139 255 457 834 951 1 512 1 568 720 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 969 0 0 0 0 0 14 46 18 55 0 41 35 292 252 820 578 647 1 138 839 194 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 451 0 85 300 85 0 22 119 28 421 510 735 1 234 3 203 4 035 5 440 7 877 10 135 15 701 11 992 5 825 704
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 165 836 0 101 1 715 4 725 5 901 19 897 6 602 11 831 15 570 11 412 11 015 13 151 14 833 10 588 13 875 7 912 5 621 3 140 5 620 2 327 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24 574 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 187 0 484 3 868 1 298 2 484 4 362 3 984 5 788 1 669 360
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 15 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 190 570 0 101 1 715 4 725 5 901 19 897 6 602 11 831 15 660 11 412 11 202 13 151 15 317 14 456 15 211 10 396 9 983 7 124 11 530 3 996 360
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 77 0 0 0
II. Novotvary 580 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 31 0 8 38 146 24 59 172 74 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 527 0 0 128 270 101 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 136 0 16 0 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 310 0 234 146 111 53 37 108 189 95 417 215 337 183 397 389 304 88 7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 84 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 616 0 0 0 0 0 0 0 0 116 79 117 315 849 916 1 165 1 147 1 229 346 289 48 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 523 0 339 825 702 151 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 76 24 93 286 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 363 0 0 0 13 0 34 0 126 130 437 505 588 926 819 773 687 888 276 59 102 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 81 0 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 618 0 54 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 48 0 427 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 675 0 0 0 0 1 42 30 21 62 13 35 99 56 12 22 0 58 144 0 80 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 418 0 0 0 0 0 51 0 195 338 255 252 185 314 534 830 558 651 198 57 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 144 0 708 1 210 1 226 326 189 188 531 741 1 229 1 182 1 524 2 350 2 716 3 332 2 859 3 018 1 361 786 668 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 975 301 923 803 570 864 445 515 433 574 638 589 1 110 1 195 1 807 2 769 3 338 2 570 3 060 2 421 931 119
péče celkem II. Novotvary 51 865 77 133 213 201 358 250 380 433 941 1 749 2 336 3 005 4 012 6 742 8 630 8 722 6 477 4 074 2 415 662 55
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 090 7 211 134 13 46 51 37 26 23 48 83 114 186 377 413 765 461 511 470 105 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 048 135 467 494 588 319 240 162 210 239 425 521 690 1 339 2 327 2 584 4 040 4 173 3 211 2 738 2 014 132
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176 806 10 167 1 859 5 208 6 603 20 204 7 175 12 147 16 010 11 901 11 532 13 281 15 230 11 018 14 306 8 415 6 047 5 248 7 277 2 749 419
VI. Nemoci nervové soustavy 46 248 95 437 507 461 466 228 474 594 756 869 1 084 1 305 1 860 5 647 3 092 5 924 6 432 6 138 7 263 2 183 433
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 983 41 162 241 62 72 91 80 91 96 90 183 146 317 438 625 744 558 505 338 99 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 947 68 126 172 139 83 62 81 94 160 198 283 319 283 470 537 634 480 396 276 72 14
IX. Nemoci oběhové soustavy 129 088 29 32 127 138 269 265 378 484 1 711 1 536 1 825 3 501 7 013 10 435 13 992 19 881 20 078 22 513 16 323 7 488 1 070
X. Nemoci dýchací soustavy 58 895 1 735 4 098 2 761 1 335 730 530 523 581 829 1 027 1 491 1 307 2 804 3 623 5 293 7 024 7 064 6 581 6 674 2 654 231
XI. Nemoci trávicí soustavy 53 279 271 442 924 1 292 1 349 1 079 1 512 1 576 2 134 2 467 2 287 2 420 4 054 4 635 6 572 5 884 4 779 4 689 3 200 1 531 182
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 213 120 210 138 224 428 334 379 305 417 467 443 865 1 003 1 185 1 245 1 563 1 260 2 202 760 557 108
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 52 372 14 117 172 438 597 510 595 1 046 1 745 2 409 2 671 3 722 4 755 5 161 7 029 7 074 5 806 4 533 3 206 744 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44 091 329 342 428 328 667 750 977 958 987 1 804 1 863 1 952 2 370 3 281 4 614 4 606 4 747 5 632 4 892 2 219 345
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 29 396 0 0 0 0 627 4 103 10 121 9 538 3 852 1 086 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 407 5 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 219 591 382 545 194 61 32 60 25 46 51 43 27 66 54 21 3 4 14 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 992 538 749 395 853 909 364 256 208 347 436 490 439 987 1 226 1 604 1 751 2 850 2 995 3 076 1 373 146
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 72 484 224 832 931 1 014 1 547 1 589 1 332 1 189 1 832 2 154 1 704 4 070 3 270 4 523 5 242 6 376 8 395 10 668 10 732 4 358 502
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 112 455 23 046 182 370 238 511 2 246 5 072 6 937 5 939 4 106 2 734 4 316 6 416 8 122 11 195 12 029 8 660 5 992 3 394 833 117
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 937 853 33 038 10 012 11 214 13 296 16 506 33 373 30 109 36 875 38 638 33 461 32 231 42 589 57 160 71 071 89 763 98 773 90 841 88 962 75 455 30 572 3 914
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,1 56,3 45 29,9 22,9 36,7 15,8 15,6 13,1 15,3 15,1 17,1 30,1 36,7 51,6 85,1 125,8 144,8 239,4 305,9 384 306,7
II. Novotvary 97,7 14,4 6,5 7,9 8,1 15,2 8 11,5 13,1 25,5 41,5 66,8 88,4 119,9 182,9 259 321,8 341,3 311,5 282,6 256,4 134
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,9 1,3 8,4 5 0,5 2 1,8 1,1 0,8 0,6 1,1 2,4 3,4 5,8 10,4 12,7 28,3 26 41,5 64 43,6 23,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,1 25,2 22,8 13,6 12,8 9,3 8,5 4,9 6,3 6,5 9,4 14,8 19,9 41,6 59,5 63,1 111,3 195,6 203,5 298,7 542,4 340,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,6 1,9 2,4 5,4 19,4 29 10,9 15,9 9,6 11,9 11,6 15 3,8 7 6,8 8,8 7,1 13,7 27,7 89,6 54,4 72,2
VI. Nemoci nervové soustavy 28,1 17,8 9,9 13,4 14 17,5 6,8 9,5 12,2 10,6 9,4 18,8 24,7 27,1 34,4 40,6 85,2 73,4 118,5 133,3 108,5 188,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,6 7,7 7,9 5,8 2,5 3,1 3,2 2,4 2,8 2,6 2,1 5,3 4,3 9,8 12,8 19,2 28,1 31,4 41 46,4 41,1 10,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,7 12,7 6,1 6,4 5,6 3,5 2,2 2,5 2,8 4,3 4,7 8,2 9,4 8,8 13,7 16,5 24 27 32 37,9 29,9 36,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 198,7 5,4 1,6 4,7 5,5 11,4 9,4 11,5 14,6 43,2 34,5 46,1 91 169,8 241,5 364,5 649,3 835,5 1 355,6 1 572,7 2 037,4 2 515,5
X. Nemoci dýchací soustavy 94,5 324,5 179,1 60,9 22 24,6 18,5 15,3 17,3 21,3 16,8 28,7 29 59,7 83,5 129,3 204 345,4 451,5 837,6 1 008,3 595,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 102,9 50,7 21,6 34,4 51,8 57,3 38,2 45,9 47,6 57,7 58,5 66,3 71,2 117,8 134,1 200,5 220,7 262 373,9 422,4 543,6 469,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,8 22,4 10,2 5,1 6,7 18,2 11,8 11,5 9,2 11,3 11,1 12,7 25,4 31,1 31,5 38,3 52,2 71 125,3 102 206,6 278,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 83,4 2,6 5,7 6,4 17 25,4 16,9 18,1 27,8 40,2 45,1 61,2 88,3 110,8 125,6 176,2 227 255,8 294,1 322,1 198,7 72,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 82,2 61,5 16,7 15,9 13,2 28,3 26,6 29,6 29 26,7 42,8 54 57,4 72,6 92,8 131,6 170,7 243,1 391,4 636,4 922,3 360,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 57,8 0 0 0 0 26,6 145,4 307,1 288,3 104,2 25,7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 1 011,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,2 110,5 17,3 19,3 6,7 2,6 1,1 1,8 0,8 1,2 1,2 1,2 0,8 2 1,6 0,6 0,1 0,2 1,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34 100,6 33,9 14,7 32,3 38,6 12,9 7,8 6,3 9,4 10,2 14,2 12,9 30,7 35,8 36 58,1 117,7 139,2 273,7 225,3 376,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 127,5 41,9 40,6 34,7 40,7 65,7 54,8 39,5 35,3 47,6 49,4 48,4 104,1 95,5 124,4 146,4 209,5 416,2 731,3 1 259,1 1 478,8 1 265,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 202,6 4 310,1 8,9 13,8 9,5 21,7 77,3 152,5 203,2 150 91,3 70,7 120,5 180,5 214,4 293,3 411,8 414,8 377,8 343,2 265,6 301,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 283,1 6 178,8 444,6 297,5 291,1 436,7 470,1 704 740 590,2 481,5 553,7 784,6 1 127,2 1 457,2 2 021,6 2 935,1 3 815,0 5 256,1 7 027,6 8 347,0 7 345,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 2,5 0 1,2 0 0,4 0 2,7 26,8 2,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 13,1 1,8 7 20,3 5,1 39 17,5 7,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 8,5 16,3 41,4 39,6 57 77,5 294,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 5,8 4,4 10,3 10,3 143,4 138,1 117,6 1 007,7
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 1,6 0 4,9 1,3 1 3,7 10 6 2,6 33,3 38,3 55,7 69,4 105,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,7 21,6 36,7 29,7 58,9 226,6 443,1 615,7 1 054,9 242,3
X. Nemoci dýchací soustavy 16,3 0 4,1 11,2 3,4 0 0,3 0,6 0,3 1,1 7,6 13,7 9,4 27,4 22,4 33,4 58,6 51,3 75 40,1 94,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 1,4 1,3 1,7 7,3 6,6 17,3 92,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 3,1 0 6,8 0 53,4 2,5 24,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,7 1,6 3,8 8,1 1,3 14,9 14,5 21,4 51,4 108,3 68,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,1 10,2 3,4 24,3 65,6 32,8 0 528,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 13,3 7,3 41,8 99,9 148,9 167,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,3 0 12,7 4,3 7,5 14 31,5 53,6 122,7 215,4 299,3 28,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,8 0 0 0 0 0 0,5 1,4 0,5 1,5 0 1,2 1 9,1 7,4 25,2 21,9 36,5 92,3 115,3 80,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 134,6 0 4,1 11,2 3,4 0 0,8 3,6 0,8 11,4 12,1 21,3 36,3 99,5 117,9 167,2 297,8 571,1 1 274,0 1 647,7 2 421,0 1 814,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 326 0 4,9 63,9 189,5 250,7 705,1 200,3 357,6 421,2 270,5 319,1 386,8 460,7 309,4 426,4 299,1 316,7 254,8 772,2 967,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,4 0 15 113 39,9 93,9 245,8 323,3 795,3 693,7 927,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 374,6 0 4,9 63,9 189,5 250,7 705,1 200,3 357,6 423,7 270,5 324,5 386,8 475,7 422,5 467,5 393 562,5 578,1 1 584,2 1 660,8 927,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 6,2 0 0 0
II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0,9 0 0,2 1,1 4,5 0,9 3,3 14 10,2 1,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 4,8 10,8 4,3 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0,8 0 0 0,8 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 3,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 0 11,4 5,4 4,5 2,3 1,3 3,3 5,7 2,6 9,9 6,2 9,9 5,7 11,6 12 11,5 5 0,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,9 3,4 9,3 26,4 26,8 35,8 43,4 69,3 28,1 39,7 20 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 16,5 30,7 28,2 6,4 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 2,9 1,4 7,5 39,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,5 0 0 0 0,5 0 1,2 0 3,8 3,5 10,4 14,6 17,3 28,8 23,9 23,8 26 50 22,4 8,1 42,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 1,3 1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,2 0 2,6 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 3,9 0 177,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,3 0 0 0 0 0 1,5 0,9 0,6 1,7 0,3 1 2,9 1,7 0,4 0,7 0 3,3 11,7 0 33,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,7 0 0 0 0 0 1,8 0 5,9 9,1 6 7,3 5,4 9,8 15,6 25,5 21,1 36,7 16,1 7,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 51,4 0 34,5 45,1 49,2 13,8 6,7 5,7 16 20 29,1 34,2 44,8 73 79,4 102,4 108,1 170,1 110,4 108 277,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 51,1 56,3 45 29,9 22,9 36,7 15,8 15,6 13,1 15,5 15,1 17,1 32,6 37,1 52,8 85,1 126,2 144,8 248,3 332,6 386,9 306,7
péče celkem II. Novotvary 102 14,4 6,5 7,9 8,1 15,2 8,9 11,5 13,1 25,5 41,5 67,7 88,4 124,6 197 265,2 329,7 365 330,6 331,8 275,1 141,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 1,3 10,3 5 0,5 2 1,8 1,1 0,8 0,6 1,1 2,4 3,4 5,8 11 12,7 28,9 26 41,5 64,6 43,6 23,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53,2 25,2 22,8 18,4 23,6 13,6 8,5 4,9 6,3 6,5 10,1 15,1 20,3 41,6 68 79,4 152,7 235,1 260,5 376,2 837,1 340,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 347,6 1,9 8,1 69,2 208,9 280,5 716 217,7 367,1 433,1 282,1 334,1 390,6 473 322 439,7 318,1 340,7 425,8 999,9 1 142,6 1 079,9
VI. Nemoci nervové soustavy 90,9 17,8 21,3 18,9 18,5 19,8 8,1 14,4 18 20,5 20,6 31,4 38,4 57,8 165 95 223,9 362,4 498,1 997,9 907,3 1 116,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,8 7,7 7,9 9 2,5 3,1 3,2 2,4 2,8 2,6 2,1 5,3 4,3 9,8 12,8 19,2 28,1 31,4 41 46,4 41,1 10,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,7 12,7 6,1 6,4 5,6 3,5 2,2 2,5 2,8 4,3 4,7 8,2 9,4 8,8 13,7 16,5 24 27 32,1 37,9 29,9 36,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 253,8 5,4 1,6 4,7 5,5 11,4 9,4 11,5 14,6 46,3 36,4 52,9 103 217,8 305 430 751,6 1 131,3 1 826,8 2 242,8 3 112,2 2 757,7
X. Nemoci dýchací soustavy 115,8 324,5 199,8 102,8 53,5 31 18,8 15,9 17,6 22,4 24,3 43,2 38,4 87,1 105,9 162,7 265,5 398 534 917 1 103,1 595,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 104,7 50,7 21,6 34,4 51,8 57,3 38,2 45,9 47,6 57,7 58,5 66,3 71,2 125,9 135,5 202 222,4 269,3 380,5 439,7 636,3 469,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,9 22,4 10,2 5,1 9 18,2 11,8 11,5 9,2 11,3 11,1 12,8 25,4 31,2 34,6 38,3 59,1 71 178,7 104,4 231,5 278,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 103 2,6 5,7 6,4 17,6 25,4 18,1 18,1 31,6 47,2 57,1 77,4 109,5 147,7 150,8 216 267,4 327,2 367,8 440,5 309,2 72,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 86,7 61,5 16,7 15,9 13,2 28,3 26,6 29,6 29 26,7 42,8 54 57,4 73,6 95,9 141,8 174,1 267,5 457 672,2 922,3 889,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 57,8 0 0 0 0 26,6 145,4 307,1 288,3 104,2 25,7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 1 011,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,4 110,5 18,6 20,3 7,8 2,6 1,1 1,8 0,8 1,2 1,2 1,2 0,8 2 1,6 0,6 0,1 0,2 1,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,2 100,6 36,5 14,7 34,2 38,6 12,9 7,8 6,3 9,4 10,3 14,2 12,9 30,7 35,8 49,3 66,2 160,6 243 422,6 570,7 376,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 142,5 41,9 40,6 34,7 40,7 65,7 56,3 40,4 35,9 49,6 51,1 49,4 119,7 101,6 132,2 161,1 241 473 865,6 1 474,6 1 811,3 1 293,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 221,1 4 310,1 8,9 13,8 9,5 21,7 79,6 153,9 209,7 160,7 97,3 79,2 126,9 199,3 237,4 344 454,7 488 486,2 466,3 346,2 301,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 843,8 6 178,8 488,2 417,6 533,2 701,2 1 182,6 913,6 1 114,5 1 045,3 793,2 933,7 1 252,5 1 775,4 2 077,0 2 758,6 3 733,9 5 118,7 7 218,6 10 367,5 12 706,6 10 087,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)