8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 938 557 1 132 861 662 838 693 536 593 612 665 624 1 246 1 324 1 860 2 455 3 157 3 111 2 768 2 016 1 154 74
II. Novotvary 52 379 24 296 316 365 245 332 406 515 1 032 1 950 2 648 3 081 3 873 6 876 7 818 8 496 6 609 4 514 2 246 546 191
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 467 39 147 92 49 30 18 26 9 87 30 80 130 148 254 371 521 515 961 820 140 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 829 233 555 537 349 224 241 303 248 323 619 640 790 1 382 2 043 2 626 2 652 2 728 2 583 2 604 1 022 127
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 080 32 50 110 374 846 494 760 191 545 698 433 444 486 333 545 148 302 569 216 443 61
VI. Nemoci nervové soustavy 13 536 95 215 421 397 665 265 399 495 518 683 496 689 795 1 335 1 569 1 433 1 174 1 067 668 147 10
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 220 12 135 172 99 40 84 49 64 97 107 167 192 312 442 685 639 783 622 442 70 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 219 51 187 220 124 90 104 70 133 200 334 264 351 403 484 573 459 476 475 195 26 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 97 902 24 24 127 136 345 258 408 734 891 1 583 2 168 2 667 5 589 7 683 13 120 14 415 14 925 16 033 11 369 4 213 1 190
X. Nemoci dýchací soustavy 42 403 1 702 3 637 1 929 704 885 526 527 734 686 795 758 956 1 705 2 620 3 849 4 897 4 665 5 283 3 752 1 551 242
XI. Nemoci trávicí soustavy 54 076 222 535 1 038 1 123 1 532 1 314 1 435 1 858 2 199 2 510 2 550 3 095 4 266 4 952 6 023 5 511 4 863 4 674 2 765 1 235 376
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 221 122 184 244 231 370 505 459 431 399 470 528 715 765 1 184 1 311 956 801 1 027 968 416 135
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45 126 7 68 283 671 688 622 827 1 142 1 639 2 141 2 436 3 367 3 975 4 932 6 302 6 130 4 499 3 419 1 735 221 22
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 39 826 256 453 326 311 689 672 903 976 1 363 1 649 1 668 1 806 2 140 3 315 4 207 5 325 4 493 4 595 3 274 1 219 186
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 30 289 0 0 0 0 591 3 875 9 796 10 207 4 751 981 78 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 698 609 575 541 247 149 102 43 47 92 50 13 35 11 90 26 30 15 23 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 456 557 589 500 925 957 314 233 213 373 398 489 582 677 848 1 158 1 570 1 706 2 268 1 353 679 67
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 690 314 1 112 879 1 295 1 519 1 899 1 601 1 787 1 700 2 240 2 527 2 552 3 507 3 692 5 438 6 499 6 447 9 064 7 346 2 831 441
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 105 662 22 783 243 533 381 728 2 069 5 136 7 260 6 425 4 180 3 234 3 721 5 621 9 021 9 594 10 598 7 368 4 283 1 947 536 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 655 617 33 239 10 137 9 129 8 443 11 431 14 387 23 917 27 637 23 932 22 083 21 801 26 421 36 979 51 964 67 670 73 436 65 480 64 228 43 724 16 449 3 130
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 894 0 0 0 0 0 0 0 15 0 63 0 412 3 21 68 486 747 537 421 121 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 114 221 465 614 931 892 997 685 156 27
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 77 45 10 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 40 432 422 802 833 1 762 2 179 937 211 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 12 53 93 93 83 398 322 405 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 342 0 0 0 0 58 118 0 38 31 18 29 65 154 85 320 765 1 434 1 929 1 718 580 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 064 0 0 0 0 0 0 0 0 66 102 153 113 363 1 722 1 684 3 590 4 930 6 264 6 851 2 441 785
X. Nemoci dýchací soustavy 8 975 0 85 128 85 0 0 57 0 70 26 240 586 390 665 1 171 2 303 705 1 220 1 056 188 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 46 359 507 327 431 465 626 473 229 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 153 301 168 46 119 43 372 135 59
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 555 0 0 0 0 0 8 22 15 29 28 40 351 233 441 176 434 353 1 085 864 476 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 0 164 130 550 276 582 1 111 752 487 53
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 177 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 130 76 244 552 310 627 1 184 1 238 540 219
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 143 618 620 462 1 046 2 218 3 438 4 506 4 894 1 710 560
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 903 0 0 0 0 0 0 16 24 68 18 0 71 153 468 436 614 1 053 1 468 360 82 72
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107 154 0 85 128 85 58 126 152 92 264 443 687 2 807 3 333 5 986 8 101 13 345 17 190 23 738 20 988 7 771 1 775
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 732 0 8 1 423 4 772 4 289 4 147 12 415 10 848 17 366 9 855 11 150 14 246 41 925 18 738 8 044 8 319 3 996 4 666 3 365 911 249
VI. Nemoci nervové soustavy 43 441 0 0 0 0 0 0 0 245 0 573 0 4 206 21 1 701 6 310 5 923 5 760 10 648 6 283 1 603 168
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 224 203 0 8 1 423 4 772 4 289 4 147 12 415 11 093 17 366 10 428 11 150 18 452 41 946 20 439 14 383 14 242 9 756 15 315 9 648 2 514 417
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 496 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 99 22 41 65 0 0 0 0 0
II. Novotvary 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 62 73 81 12 165 308 21 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 860 0 0 209 406 54 0 0 0 0 0 0 0 0 22 63 0 78 0 28 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 153 0 0 28 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 28 0 35 0 0 0 23 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 133 0 161 553 369 271 153 202 395 428 592 407 1 041 969 1 004 1 284 744 283 214 28 35 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 138 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 570 0 0 0 0 28 49 81 0 33 149 300 467 1 062 1 174 1 887 1 654 1 811 674 201 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 544 0 428 1 080 1 161 81 15 0 0 29 0 72 0 0 172 125 95 47 65 61 113 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 159 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 12 31 0 0 61 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 302 0 33 49 191 31 75 247 319 310 703 1 196 2 228 2 857 3 093 3 741 3 158 1 825 863 318 65 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 194 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 86 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 174 0 1 41 53 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 315 0 115 35 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 40 0 78 3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 248 0 37 0 38 66 50 12 49 3 120 124 18 148 118 153 81 28 127 76 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 863 0 0 0 0 0 0 243 415 366 243 274 294 488 838 1 528 1 946 1 732 1 031 386 79 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57 902 0 847 2 131 2 273 531 342 859 1 257 1 169 1 807 2 588 4 149 5 685 6 584 9 037 7 868 5 973 3 368 1 119 315 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30 328 557 1 204 861 662 838 693 536 608 612 728 821 1 658 1 426 1 903 2 564 3 708 3 858 3 305 2 437 1 275 74
péče celkem II. Novotvary 58 241 24 296 316 365 245 332 406 515 1 032 1 957 2 654 3 220 4 156 7 414 8 513 9 439 7 666 5 819 2 952 702 218
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 618 39 147 92 49 30 18 26 9 87 30 80 130 148 254 375 536 515 1 038 865 150 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 316 233 555 746 755 278 241 303 248 323 628 640 830 1 814 2 487 3 491 3 485 4 568 4 762 3 569 1 233 127
V. Poruchy duševní a poruchy chování 190 685 32 58 1 561 5 146 5 135 4 641 13 214 11 039 17 911 10 553 11 583 14 951 42 423 19 152 8 682 8 595 4 381 5 633 3 903 1 782 310
VI. Nemoci nervové soustavy 73 452 95 376 974 766 994 536 601 1 173 977 1 866 932 6 001 1 939 4 125 9 483 8 865 8 651 13 858 8 697 2 365 178
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 448 12 135 308 99 40 84 49 64 97 107 167 193 312 442 775 639 784 622 442 70 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 333 51 187 220 124 90 104 70 133 200 334 264 351 403 484 573 459 476 589 195 26 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 136 536 24 24 127 136 373 307 489 734 990 1 834 2 621 3 247 7 014 10 579 16 691 19 659 21 666 22 971 18 421 6 654 1 975
X. Nemoci dýchací soustavy 54 922 1 702 4 150 3 137 1 950 966 541 584 734 785 821 1 070 1 542 2 095 3 457 5 145 7 295 5 417 6 568 4 869 1 852 242
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 555 222 535 1 038 1 123 1 532 1 314 1 435 1 858 2 199 2 510 2 566 3 141 4 625 5 459 6 350 5 942 5 328 5 300 3 238 1 464 376
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 815 122 184 244 286 370 505 459 431 399 470 579 746 918 1 485 1 540 1 002 920 1 070 1 340 551 194
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 71 012 7 101 332 862 719 705 1 096 1 476 1 978 2 872 3 672 5 946 7 065 8 466 10 248 9 722 6 677 5 367 2 917 762 22
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44 159 256 453 326 311 689 672 938 976 1 363 1 655 1 695 1 806 2 304 3 445 4 830 5 601 5 075 5 793 4 026 1 706 239
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 30 289 0 0 0 0 591 3 875 9 796 10 207 4 751 981 78 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 872 609 576 582 300 149 102 43 126 92 50 13 35 11 90 26 30 15 23 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 948 557 704 535 925 957 314 290 213 373 398 489 756 753 1 132 1 710 1 958 2 336 3 452 2 591 1 219 286
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 86 319 314 1 149 879 1 333 1 585 1 949 1 613 1 836 1 703 2 526 2 794 3 188 4 275 4 272 6 637 8 798 9 913 13 697 12 316 4 541 1 001
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 120 428 22 783 243 533 381 728 2 069 5 395 7 699 6 859 4 441 3 508 4 086 6 262 10 327 11 558 13 158 10 153 6 782 2 693 697 73
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 044 876 33 239 11 077 12 811 15 573 16 309 19 002 37 343 40 079 42 731 34 761 36 226 51 829 87 943 84 973 99 191 108 891 98 399 106 649 75 479 27 049 5 322
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,9 105,2 55,5 31,8 27,3 35,2 23,2 16,1 17,6 15,8 16,1 18,5 36,7 40,2 54,2 75,3 127,5 181 223,5 287,4 498,1 214,5
II. Novotvary 102,9 4,5 14,5 11,7 15,1 10,3 11,1 12,2 15,3 26,7 47,1 78,6 90,7 117,5 200,4 239,7 343,2 384,5 364,4 320,2 235,6 553,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 7,4 7,2 3,4 2 1,3 0,6 0,8 0,3 2,2 0,7 2,4 3,8 4,5 7,4 11,4 21 30 77,6 116,9 60,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,8 44 27,2 19,8 14,4 9,4 8,1 9,1 7,4 8,4 15 19 23,3 41,9 59,6 80,5 107,1 158,7 208,5 371,3 441,1 368,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,9 6 2,5 4,1 15,4 35,6 16,5 22,9 5,7 14,1 16,9 12,9 13,1 14,7 9,7 16,7 6 17,6 45,9 30,8 191,2 176,8
VI. Nemoci nervové soustavy 26,6 17,9 10,6 15,5 16,4 28 8,9 12 14,7 13,4 16,5 14,7 20,3 24,1 38,9 48,1 57,9 68,3 86,1 95,2 63,4 29
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,3 2,3 6,6 6,3 4,1 1,7 2,8 1,5 1,9 2,5 2,6 5 5,7 9,5 12,9 21 25,8 45,5 50,2 63 30,2 20,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,2 9,6 9,2 8,1 5,1 3,8 3,5 2,1 4 5,2 8,1 7,8 10,3 12,2 14,1 17,6 18,5 27,7 38,3 27,8 11,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 192,3 4,5 1,2 4,7 5,6 14,5 8,6 12,3 21,8 23 38,3 64,3 78,5 169,6 224 402,3 582,4 868,2 1 294,4 1 620,9 1 818,3 3 449,3
X. Nemoci dýchací soustavy 83,3 321,4 178,5 71,2 29 37,2 17,6 15,8 21,8 17,7 19,2 22,5 28,2 51,7 76,4 118 197,8 271,4 426,5 534,9 669,4 701,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 106,2 41,9 26,3 38,3 46,3 64,4 43,9 43,2 55,2 56,9 60,7 75,7 91,1 129,4 144,4 184,7 222,6 282,9 377,4 394,2 533 1 089,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 23 9 9 9,5 15,6 16,9 13,8 12,8 10,3 11,4 15,7 21,1 23,2 34,5 40,2 38,6 46,6 82,9 138 179,5 391,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 88,6 1,3 3,3 10,4 27,7 28,9 20,8 24,9 34 42,4 51,7 72,3 99,2 120,6 143,8 193,2 247,7 261,7 276 247,4 95,4 63,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78,2 48,3 22,2 12 12,8 29 22,5 27,2 29 35,2 39,9 49,5 53,2 64,9 96,6 129 215,1 261,4 371 466,8 526,1 539,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,5 0 0 0 0 24,8 129,5 294,6 303,5 122,9 23,7 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 1 057,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,3 115 28,2 20 10,2 6,3 3,4 1,3 1,4 2,4 1,2 0,4 1 0,3 2,6 0,8 1,2 0,9 1,9 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,3 105,2 28,9 18,4 38,2 40,2 10,5 7 6,3 9,6 9,6 14,5 17,1 20,5 24,7 35,5 63,4 99,2 183,1 192,9 293,1 194,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 127 59,3 54,6 32,4 53,4 63,9 63,5 48,1 53,1 44 54,1 75 75,2 106,4 107,6 166,7 262,6 375 731,8 1 047,3 1 221,8 1 278,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 207,5 4 302,7 11,9 19,7 15,7 30,6 69,2 154,4 215,8 166,2 101 96 109,6 170,6 263 294,2 428,2 428,6 345,8 277,6 231,3 2,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 287,6 6 277,4 497,4 336,8 348,3 480,6 480,8 719,2 821,6 618,9 533,8 647,1 778,1 1 122,0 1 514,8 2 074,9 2 966,9 3 809,2 5 185,5 6 233,8 7 099,3 9 072,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,5 0 12,1 0,1 0,6 2,1 19,6 43,5 43,4 60 52,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 3,4 6,7 13,6 18,8 37,6 51,9 80,5 97,7 67,3 78,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 6,2 6,4 4,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 13,1 12,3 24,6 33,7 102,5 175,9 133,6 91,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0,4 1,5 2,9 3,8 4,8 32,1 45,9 174,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,4 0 0 0 0 2,4 3,9 0 1,1 0,8 0,4 0,9 1,9 4,7 2,5 9,8 30,9 83,4 155,7 244,9 250,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,5 4,5 3,3 11 50,2 51,6 145 286,8 505,7 976,8 1 053,5 2 275,4
X. Nemoci dýchací soustavy 17,6 0 4,2 4,7 3,5 0 0 1,7 0 1,8 0,6 7,1 17,3 11,8 19,4 35,9 93 41 98,5 150,6 81,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,4 10,9 14,8 10 17,4 27,1 50,5 67,4 98,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 4,6 8,8 5,2 1,9 6,9 3,5 53 58,3 171
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,9 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,4 0,7 0,7 1,2 10,3 7,1 12,9 5,4 17,5 20,5 87,6 123,2 205,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0 5 3,8 16,9 11,2 33,9 89,7 107,2 210,2 153,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,2 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 3,8 2,3 7,1 16,9 12,5 36,5 95,6 176,5 233,1 634,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,2 18,2 18,8 13,5 32,1 89,6 200 363,8 697,7 738 1 623,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 1,8 0,4 0 2,1 4,6 13,6 13,4 24,8 61,3 118,5 51,3 35,4 208,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,4 0 4,2 4,7 3,5 2,4 4,2 4,6 2,7 6,8 10,7 20,4 82,7 101,1 174,5 248,4 539,1 1 000,0 1 916,5 2 992,3 3 353,9 5 144,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 354,9 0 0,4 52,5 196,9 180,3 138,6 373,3 322,5 449,1 238,2 330,9 419,5 1 272,1 546,2 246,6 336,1 232,5 376,7 479,8 393,2 721,7
VI. Nemoci nervové soustavy 85,3 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 13,8 0 123,9 0,6 49,6 193,5 239,3 335,1 859,7 895,8 691,8 487
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 440,3 0 0,4 52,5 196,9 180,3 138,6 373,3 329,8 449,1 252 330,9 543,4 1 272,7 595,8 441 575,4 567,5 1 236,5 1 375,5 1 085,0 1 208,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 3 0,6 1,3 2,6 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,9 2,1 2,5 0,5 9,6 24,9 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 7,7 16,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,9 0 4,5 0 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 1 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,4 0 0 0 9,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,9 0 7,9 20,4 15,2 11,4 5,1 6,1 11,7 11,1 14,3 12,1 30,7 29,4 29,3 39,4 30,1 16,5 17,3 4 15,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,8 0 0 0 0 1,2 1,6 2,4 0 0,9 3,6 8,9 13,8 32,2 34,2 57,9 66,8 105,4 54,4 28,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 21 39,8 47,9 3,4 0,5 0 0 0,7 0 2,1 0 0 5 3,8 3,8 2,7 5,2 8,7 48,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,8 0 1,6 1,8 7,9 1,3 2,5 7,4 9,5 8 17 35,5 65,6 86,7 90,2 114,7 127,6 106,2 69,7 45,3 28,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 6,9 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 1,5 2,2 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 5,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 3,2 0,2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,5 0 1,8 0 1,6 2,8 1,7 0,4 1,5 0,1 2,9 3,7 0,5 4,5 3,4 4,7 3,3 1,6 10,3 10,8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,4 0 0 0 0 0 0 7,3 12,3 9,5 5,9 8,1 8,7 14,8 24,4 46,9 78,6 100,8 83,2 55 34,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113,7 0 41,6 78,6 93,8 22,3 11,4 25,8 37,4 30,2 43,7 76,8 122,2 172,5 191,9 277,1 317,9 347,5 271,9 159,5 136 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,6 105,2 59,1 31,8 27,3 35,2 23,2 16,1 18,1 15,8 17,6 24,4 48,8 43,3 55,5 78,6 149,8 224,4 266,8 347,4 550,3 214,5
péče celkem II. Novotvary 114,4 4,5 14,5 11,7 15,1 10,3 11,1 12,2 15,3 26,7 47,3 78,8 94,8 126,1 216,1 261 381,3 446 469,8 420,9 303 631,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,1 7,4 7,2 3,4 2 1,3 0,6 0,8 0,3 2,2 0,7 2,4 3,8 4,5 7,4 11,5 21,7 30 83,8 123,3 64,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,5 44 27,2 27,5 31,1 11,7 8,1 9,1 7,4 8,4 15,2 19 24,4 55 72,5 107 140,8 265,7 384,5 508,8 532,2 368,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 374,5 6 2,8 57,6 212,3 215,9 155,1 397,4 328,2 463,2 255,1 343,8 440,3 1 287,2 558,3 266,2 347,2 254,9 454,8 556,5 769,1 898,6
VI. Nemoci nervové soustavy 144,3 17,9 18,5 35,9 31,6 41,8 17,9 18,1 34,9 25,3 45,1 27,7 176,7 58,8 120,2 290,8 358,2 503,3 1 118,8 1 239,9 1 020,7 515,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,7 2,3 6,6 11,4 4,1 1,7 2,8 1,5 1,9 2,5 2,6 5 5,7 9,5 12,9 23,8 25,8 45,6 50,2 63 30,2 20,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,5 9,6 9,2 8,1 5,1 3,8 3,5 2,1 4 5,2 8,1 7,8 10,3 12,2 14,1 17,6 18,5 27,7 47,6 27,8 11,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 268,1 4,5 1,2 4,7 5,6 15,7 10,3 14,7 21,8 25,6 44,3 77,8 95,6 212,8 308,4 511,8 794,2 1 260,4 1 854,6 2 626,3 2 871,8 5 724,6
X. Nemoci dýchací soustavy 107,9 321,4 203,6 115,7 80,4 40,6 18,1 17,6 21,8 20,3 19,8 31,8 45,4 63,6 100,8 157,8 294,7 315,1 530,3 694,2 799,3 701,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 113 41,9 26,3 38,3 46,3 64,4 43,9 43,2 55,2 56,9 60,7 76,2 92,5 140,3 159,1 194,7 240,1 309,9 427,9 461,6 631,9 1 089,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,1 23 9 9 11,8 15,6 16,9 13,8 12,8 10,3 11,4 17,2 22 27,9 43,3 47,2 40,5 53,5 86,4 191 237,8 562,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 139,5 1,3 5 12,2 35,6 30,2 23,6 33 43,9 51,2 69,4 109 175,1 214,4 246,8 314,2 392,8 388,4 433,3 415,9 328,9 63,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 86,7 48,3 22,2 12 12,8 29 22,5 28,2 29 35,2 40 50,3 53,2 69,9 100,4 148,1 226,3 295,2 467,7 574 736,3 692,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,5 0 0 0 0 24,8 129,5 294,6 303,5 122,9 23,7 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 1 057,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,6 115 28,3 21,5 12,4 6,3 3,4 1,3 3,7 2,4 1,2 0,4 1 0,3 2,6 0,8 1,2 0,9 1,9 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,1 105,2 34,5 19,7 38,2 40,2 10,5 8,7 6,3 9,6 9,6 14,5 22,3 22,8 33 52,4 79,1 135,9 278,7 369,4 526,1 829
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 169,5 59,3 56,4 32,4 55 66,6 65,1 48,5 54,6 44 61,1 82,9 93,9 129,7 124,5 203,5 355,4 576,7 1 105,8 1 755,9 1 959,9 2 901,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 236,5 4 302,7 11,9 19,7 15,7 30,6 69,2 162,2 228,9 177,4 107,3 104,1 120,3 190 301 354,4 531,6 590,6 547,6 383,9 300,8 211,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 052,0 6 277,4 543,5 472,6 642,4 685,6 635,1 1 122,9 1 191,6 1 105,0 840,2 1 075,2 1 526,3 2 668,4 2 477,1 3 041,4 4 399,3 5 724,2 8 610,4 10 761,2 11 674,1 15 426,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)