8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 613 617 1 684 800 631 831 653 571 591 619 640 673 997 2 136 1 797 2 556 2 729 3 209 3 558 2 417 865 39
II. Novotvary 52 217 12 291 154 441 345 332 273 559 1 106 1 983 2 430 3 009 4 342 6 835 7 658 8 626 6 083 4 244 2 971 407 116
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 364 43 118 87 58 30 26 98 77 86 95 85 82 228 326 424 609 461 705 562 155 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 735 155 735 483 332 244 301 192 198 445 556 700 824 1 002 1 701 2 990 2 242 2 291 2 406 2 762 1 103 73
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 526 20 82 139 589 622 657 330 731 454 473 397 108 257 261 156 178 202 628 205 36 1
VI. Nemoci nervové soustavy 14 773 223 342 293 347 314 295 383 333 467 1 076 801 1 118 1 157 1 294 1 238 1 526 1 366 1 201 721 236 42
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 148 43 98 164 102 77 79 71 51 143 163 151 233 371 357 723 725 555 606 366 61 9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 411 78 231 213 183 81 122 85 141 130 188 335 266 331 488 517 703 404 603 235 77 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 102 200 28 48 176 183 297 305 406 597 929 1 867 1 927 3 373 4 972 8 469 12 863 14 750 15 856 17 340 12 212 4 825 777
X. Nemoci dýchací soustavy 49 746 1 704 3 921 1 968 833 1 000 581 589 747 834 730 849 1 331 2 154 3 491 4 353 5 785 5 432 6 082 4 659 2 483 220
XI. Nemoci trávicí soustavy 55 339 229 546 1 021 1 434 1 658 1 370 1 345 1 817 2 292 2 653 2 253 3 191 4 239 4 790 6 552 5 758 4 844 4 813 3 162 1 061 311
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 573 121 245 285 256 536 574 508 344 575 907 740 771 897 954 1 191 1 468 1 314 1 698 783 371 35
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 302 4 69 190 607 825 665 874 1 203 1 732 2 440 2 818 3 487 4 463 5 003 6 582 6 346 5 089 3 738 1 675 482 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 41 316 304 440 337 361 766 823 955 1 080 1 316 1 719 1 775 1 961 2 289 3 246 4 528 5 111 4 234 5 082 3 572 1 144 273
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 30 202 0 0 0 10 599 4 082 9 896 9 878 4 694 1 003 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 913 7 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 749 975 313 512 242 138 67 79 86 24 39 70 24 78 35 21 31 12 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 807 446 661 517 769 842 215 247 199 299 285 286 431 569 990 1 028 1 275 1 405 1 400 1 303 559 81
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 132 284 1 046 1 000 1 114 1 800 2 069 1 690 1 650 2 689 2 074 1 926 2 634 3 760 4 050 4 394 6 566 6 354 8 247 9 031 3 011 743
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 104 526 20 356 290 423 321 783 2 377 4 908 7 525 6 241 4 216 3 095 4 574 5 614 8 525 10 051 10 379 7 272 5 117 1 801 562 96
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 675 592 33 555 11 160 8 762 8 813 11 788 15 593 23 500 27 807 25 075 23 107 21 351 28 414 38 859 52 612 67 825 74 807 66 383 67 471 48 437 17 438 2 835
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 626 0 0 0 0 0 83 58 102 193 0 0 353 92 242 381 110 177 268 393 174 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 662 0 0 0 0 0 0 0 82 25 49 15 155 633 353 447 916 694 778 481 34 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 301 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 53 55 0 0 4 31 31 4 67 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 807 0 0 0 0 0 0 0 12 54 0 0 52 304 358 603 731 487 1 145 818 243 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 254 42 10 154 333 407 764 51 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 015 0 0 0 0 0 0 0 0 37 119 107 40 305 214 605 715 1 642 915 1 160 156 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 807 0 0 0 0 0 0 6 9 16 6 178 119 1 014 885 2 110 3 324 5 838 8 243 7 091 2 724 1 244
X. Nemoci dýchací soustavy 8 479 0 85 42 98 0 27 0 0 36 30 0 189 687 906 1 955 1 476 873 1 134 507 302 132
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 22 290 138 106 395 356 471 86 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 79 34 0 0 40 166 114 605 182 207 60 177 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 496 0 0 0 0 11 23 0 0 68 56 26 85 171 331 198 151 683 1 175 1 306 212 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 247 0 42 480 576 568 591 684 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 93 20 346 420 1 348 1 152 321 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 141 0 0 0 0 0 0 0 0 148 13 181 650 455 600 954 1 107 1 875 4 585 3 352 1 941 280
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 49 94 252 197 407 620 439 716 600 174 57
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 96 748 0 85 42 154 11 133 64 205 743 327 627 2 152 4 247 4 719 8 426 10 968 14 637 21 981 18 906 6 595 1 726
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 194 997 0 0 1 442 4 640 23 398 14 754 6 671 19 823 11 562 10 124 19 722 15 711 23 355 14 262 6 922 8 179 5 284 4 253 4 015 879 1
VI. Nemoci nervové soustavy 33 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 42 0 27 680 1 384 2 754 5 650 10 848 9 010 1 611 330
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 229 066 0 0 1 442 4 640 23 399 14 754 6 671 19 823 11 580 10 997 19 764 15 721 23 382 14 942 8 322 10 933 10 964 15 101 13 810 2 490 331
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 154 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 71 15 0 0 40 0 0 0 0
II. Novotvary 881 0 0 0 25 0 21 0 0 0 56 124 18 157 114 91 88 56 78 53 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 358 0 0 54 250 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 159 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 3 0 90 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 877 0 180 487 239 298 206 432 585 351 704 623 411 979 881 1 290 556 359 282 14 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 85 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 472 0 0 0 0 35 56 0 0 98 135 401 573 1 041 1 188 1 767 1 284 1 590 1 028 175 101 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 508 0 570 1 115 1 084 223 0 0 0 5 7 0 65 15 31 0 148 0 64 181 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 71 0 0 0 0 26 0 2 2 0 1 5 1 0 0 6 0 0 28 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62 0 0 0 32 21 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 224 0 33 76 223 59 70 75 325 284 676 1 150 2 050 2 668 2 606 2 851 3 351 1 596 895 206 30 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 146 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 72 0 73 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 181 0 57 43 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 419 0 135 27 0 27 0 0 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 187 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 066 0 50 3 27 0 126 36 12 74 97 118 117 93 326 59 143 359 97 329 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 446 0 0 0 0 0 62 170 284 427 217 281 177 477 1 204 1 507 1 697 2 031 1 366 489 57 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56 144 0 1 025 1 927 1 961 743 541 715 1 237 1 239 1 893 2 712 3 454 5 502 6 428 7 643 7 267 6 104 4 028 1 447 278 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31 393 617 1 684 800 631 831 736 629 721 812 640 673 1 350 2 299 2 054 2 937 2 839 3 426 3 826 2 810 1 039 39
péče celkem II. Novotvary 57 770 12 291 154 466 345 353 273 641 1 131 2 088 2 569 3 192 5 132 7 302 8 196 9 630 6 833 5 100 3 505 441 116
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 665 43 118 87 114 30 26 98 77 86 95 138 137 228 326 428 640 492 709 629 155 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26 900 155 735 537 582 298 301 192 210 499 556 700 876 1 306 2 059 3 593 2 973 2 778 3 551 3 580 1 346 73
V. Poruchy duševní a poruchy chování 203 810 20 82 1 584 5 229 24 020 15 411 7 001 20 554 12 016 10 597 20 119 15 932 23 866 14 628 7 088 8 511 5 819 5 291 4 984 1 056 2
VI. Nemoci nervové soustavy 62 874 223 522 780 586 612 501 815 918 855 2 772 1 573 1 569 2 468 3 069 4 517 5 551 9 017 13 246 10 905 2 003 372
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 233 43 98 248 102 77 79 71 51 143 163 152 233 371 357 723 725 555 606 366 61 9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 555 78 231 248 183 81 122 85 141 130 188 335 266 331 488 517 703 404 712 235 77 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 145 257 28 48 176 183 332 361 412 606 1 043 2 008 2 506 4 065 7 027 10 542 16 740 19 358 23 284 26 611 20 256 7 650 2 021
X. Nemoci dýchací soustavy 61 740 1 704 4 576 3 125 2 015 1 223 608 589 747 875 767 849 1 585 2 856 4 428 6 308 7 409 6 305 7 280 5 354 2 785 352
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 316 229 546 1 021 1 434 1 684 1 370 1 347 1 819 2 310 2 674 2 258 3 192 4 261 5 080 6 696 5 864 5 239 5 197 3 633 1 147 315
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 299 121 245 285 288 557 574 508 344 654 941 749 771 937 1 120 1 305 2 073 1 496 1 905 843 548 35
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 72 049 4 102 266 830 895 758 949 1 528 2 084 3 172 3 994 5 622 7 302 7 940 9 631 9 848 7 395 5 808 3 187 724 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44 668 304 440 337 361 766 823 955 1 081 1 316 1 719 1 793 2 208 2 289 3 288 5 080 5 687 4 875 5 673 4 256 1 144 273
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 30 202 0 0 0 10 599 4 082 9 896 9 878 4 694 1 003 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 913 7 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 930 975 370 555 323 138 67 79 86 24 39 70 24 78 35 21 31 12 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 954 446 796 544 769 870 215 247 199 299 285 286 473 588 1 083 1 048 1 621 1 825 2 935 2 455 880 90
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 84 339 284 1 096 1 003 1 141 1 800 2 195 1 726 1 662 2 911 2 184 2 225 3 401 4 308 4 976 5 407 7 816 8 588 12 929 12 712 4 952 1 023
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 118 683 20 356 290 423 321 783 2 439 5 078 7 809 6 755 4 433 3 425 4 845 6 343 9 926 11 981 12 696 9 745 7 199 2 890 793 153
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 057 550 33 555 12 270 12 173 15 568 35 941 31 021 30 950 49 072 38 637 36 324 44 454 49 741 71 990 78 701 92 216 103 975 98 088 108 581 82 600 26 801 4 892
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,2 116,2 82,7 29,6 26,6 34,3 20,6 17 17,3 15,3 16,1 20,2 29,6 63 52,7 79,5 116 192,5 286 354,7 393,9 156
II. Novotvary 102,5 2,3 14,3 5,7 18,6 14,3 10,5 8,1 16,4 27,4 49,7 72,8 89,4 128 200,3 238,1 366,5 364,8 341,2 436 185,3 464
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,6 8,1 5,8 3,2 2,4 1,2 0,8 2,9 2,3 2,1 2,4 2,5 2,4 6,7 9,6 13,2 25,9 27,6 56,7 82,5 70,6 36
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,7 29,2 36,1 17,9 14 10,1 9,5 5,7 5,8 11 13,9 21 24,5 29,5 49,9 93 95,3 137,4 193,4 405,3 502,3 292
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,8 3,8 4 5,1 24,8 25,7 20,7 9,8 21,4 11,2 11,9 11,9 3,2 7,6 7,6 4,9 7,6 12,1 50,5 30,1 16,4 4
VI. Nemoci nervové soustavy 29 42 16,8 10,9 14,6 13 9,3 11,4 9,8 11,6 27 24 33,2 34,1 37,9 38,5 64,8 81,9 96,5 105,8 107,5 168
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,1 8,1 4,8 6,1 4,3 3,2 2,5 2,1 1,5 3,5 4,1 4,5 6,9 10,9 10,5 22,5 30,8 33,3 48,7 53,7 27,8 36
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,6 14,7 11,3 7,9 7,7 3,3 3,8 2,5 4,1 3,2 4,7 10 7,9 9,8 14,3 16,1 29,9 24,2 48,5 34,5 35,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 200,6 5,3 2,4 6,5 7,7 12,3 9,6 12,1 17,5 23 46,8 57,7 100,2 146,6 248,2 399,9 626,8 951 1 393,9 1 792,2 2 197,2 3 108,0
X. Nemoci dýchací soustavy 97,6 321 192,6 72,9 35,1 41,3 18,3 17,5 21,9 20,6 18,3 25,4 39,5 63,5 102,3 135,3 245,8 325,8 488,9 683,7 1 130,7 880
XI. Nemoci trávicí soustavy 108,6 43,1 26,8 37,8 60,4 68,5 43,1 40,1 53,3 56,7 66,6 67,5 94,8 125 140,4 203,7 244,7 290,5 386,9 464 483,2 1 244,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28,6 22,8 12 10,6 10,8 22,1 18,1 15,1 10,1 14,2 22,8 22,2 22,9 26,4 28 37 62,4 78,8 136,5 114,9 168,9 140
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 94,8 0,8 3,4 7 25,6 34,1 20,9 26 35,3 42,9 61,2 84,4 103,6 131,6 146,6 204,7 269,7 305,2 300,5 245,8 219,5 40
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81,1 57,3 21,6 12,5 15,2 31,7 25,9 28,5 31,7 32,6 43,1 53,2 58,2 67,5 95,1 140,8 217,2 253,9 408,5 524,2 520,9 1 092,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,3 0 0 0 0,4 24,8 128,5 294,8 289,6 116,2 25,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,5 1 490,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 183,7 15,4 19 10,2 5,7 2,1 2,4 2,5 0,6 1 2,1 0,7 2,3 1 0,7 1,3 0,7 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,1 84 32,5 19,1 32,4 34,8 6,8 7,4 5,8 7,4 7,1 8,6 12,8 16,8 29 32 54,2 84,3 112,5 191,2 254,6 324
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 129,8 53,5 51,4 37 46,9 74,4 65,1 50,4 48,4 66,6 52 57,7 78,2 110,8 118,7 136,6 279 381,1 662,9 1 325,4 1 371,1 2 972,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 205,2 3 834,2 14,2 15,7 13,5 32,4 74,8 146,2 220,6 154,5 105,8 92,7 135,9 165,5 249,9 312,5 441 436,2 411,3 264,3 255,9 384
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 326,1 6 320,4 548,2 324,5 371,1 487,1 490,8 700,2 815,2 620,8 579,7 639,4 843,9 1 145,6 1 542,0 2 108,9 3 178,7 3 981,5 5 423,7 7 108,5 7 940,8 11 340,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 0 0 0 0 0 2,6 1,7 3 4,8 0 0 10,5 2,7 7,1 11,8 4,7 10,6 21,5 57,7 79,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0,6 1,2 0,4 4,6 18,7 10,3 13,9 38,9 41,6 62,5 70,6 15,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6 0 0 0,1 1,3 1,9 0,3 9,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,3 0 0 1,5 9 10,5 18,7 31,1 29,2 92 120 110,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 7,5 1,2 0,3 6,5 20 32,7 112,1 23,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3 3,2 1,2 9 6,3 18,8 30,4 98,5 73,6 170,2 71 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 5,3 3,5 29,9 25,9 65,6 141,2 350,1 662,6 1 040,7 1 240,4 4 976,0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,6 0 4,2 1,6 4,1 0 0,8 0 0 0,9 0,8 0 5,6 20,3 26,6 60,8 62,7 52,4 91,2 74,4 137,5 528
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,6 8,5 4,3 4,5 23,7 28,6 69,1 39,2 16
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9 0 0 1,2 4,9 3,5 25,7 10,9 16,6 8,8 80,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,8 0 0 0 0 0,5 0,7 0 0 1,7 1,4 0,8 2,5 5 9,7 6,2 6,4 41 94,5 191,7 96,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 7,3 0 1,2 14,9 24,5 34,1 47,5 100,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,7 0,6 14,7 25,2 108,4 169,1 146,2 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0,3 5,4 19,3 13,4 17,6 29,7 47 112,5 368,6 491,9 883,9 1 120,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 1,5 2,8 7,4 5,8 12,7 26,3 26,3 57,6 88,1 79,2 228
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 189,9 0 4,2 1,6 6,5 0,5 4,2 1,9 6 18,4 8,2 18,8 63,9 125,2 138,3 262 466 877,9 1 767,0 2 774,6 3 003,2 6 904,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 382,7 0 0 53,4 195,4 966,9 464,4 198,8 581,1 286,3 254 590,7 466,6 688,5 418 215,2 347,5 316,9 341,9 589,2 400,3 4
VI. Nemoci nervové soustavy 65,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,9 1,3 0 0,8 19,9 43 117 338,9 872 1 322,3 733,6 1 320,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 449,6 0 0 53,4 195,4 966,9 464,4 198,8 581,1 286,7 275,9 591,9 466,9 689,3 437,9 258,8 464,6 657,6 1 213,9 2 026,7 1 133,9 1 324,0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 2,1 0,4 0 0 2,4 0 0 0 0
II. Novotvary 1,7 0 0 0 1,1 0 0,7 0 0 0 1,4 3,7 0,5 4,6 3,3 2,8 3,7 3,4 6,3 7,8 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 2 10,5 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0,2 0 41 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,4 0 8,8 18 10,1 12,3 6,5 12,9 17,2 8,7 17,7 18,7 12,2 28,9 25,8 40,1 23,6 21,5 22,7 2,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,6 0 0 0 0 1,4 1,8 0 0 2,4 3,4 12 17 30,7 34,8 54,9 54,6 95,4 82,6 25,7 46 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,9 0 28 41,3 45,6 9,2 0 0 0 0,1 0,2 0 1,9 0,4 0,9 0 6,3 0 5,1 26,6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 1,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 2,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 1,3 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,7 0 1,6 2,8 9,4 2,4 2,2 2,2 9,5 7 17 34,4 60,9 78,7 76,4 88,6 142,4 95,7 71,9 30,2 13,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 4,4 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 2,8 1,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 6,6 1 0 1,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 15 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,1 0 2,5 0,1 1,1 0 4 1,1 0,4 1,8 2,4 3,5 3,5 2,7 9,6 1,8 6,1 21,5 7,8 48,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20,5 0 0 0 0 0 2 5,1 8,3 10,6 5,4 8,4 5,3 14,1 35,3 46,9 72,1 121,8 109,8 71,8 26 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110,2 0 50,4 71,4 82,6 30,7 17 21,3 36,3 30,7 47,5 81,2 102,6 162,2 188,4 237,6 308,8 366,1 323,8 212,4 126,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 61,6 116,2 82,7 29,6 26,6 34,3 23,2 18,7 21,1 20,1 16,1 20,2 40,1 67,8 60,2 91,3 120,6 205,5 307,6 412,4 473,1 156
péče celkem II. Novotvary 113,4 2,3 14,3 5,7 19,6 14,3 11,1 8,1 18,8 28 52,4 76,9 94,8 151,3 214 254,8 409,2 409,8 410 514,4 200,8 464
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,2 8,1 5,8 3,2 4,8 1,2 0,8 2,9 2,3 2,1 2,4 4,1 4,1 6,7 9,6 13,3 27,2 29,5 57 92,3 70,6 36
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52,8 29,2 36,1 19,9 24,5 12,3 9,5 5,7 6,2 12,4 13,9 21 26 38,5 60,3 111,7 126,3 166,6 285,5 525,4 612,9 292
V. Poruchy duševní a poruchy chování 400 3,8 4 58,7 220,2 992,6 485,1 208,6 602,6 297,5 265,8 602,5 473,2 703,6 428,7 220,4 361,6 349 425,3 731,4 480,9 8
VI. Nemoci nervové soustavy 123,4 42 25,6 28,9 24,7 25,3 15,8 24,3 26,9 21,2 69,5 47,1 46,6 72,8 89,9 140,4 235,9 540,8 1 064,8 1 600,4 912,1 1 488,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,3 8,1 4,8 9,2 4,3 3,2 2,5 2,1 1,5 3,5 4,1 4,6 6,9 10,9 10,5 22,5 30,8 33,3 48,7 53,7 27,8 36
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,9 14,7 11,3 9,2 7,7 3,3 3,8 2,5 4,1 3,2 4,7 10 7,9 9,8 14,3 16,1 29,9 24,2 57,2 34,5 35,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 285,1 5,3 2,4 6,5 7,7 13,7 11,4 12,3 17,8 25,8 50,4 75,1 120,7 207,2 309 520,5 822,6 1 396,5 2 139,1 2 972,7 3 483,6 8 084,0
X. Nemoci dýchací soustavy 121,2 321 224,8 115,7 84,8 50,5 19,1 17,5 21,9 21,7 19,2 25,4 47,1 84,2 129,8 196,1 314,8 378,2 585,2 785,7 1 268,2 1 408,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 112,5 43,1 26,8 37,8 60,4 69,6 43,1 40,1 53,3 57,2 67,1 67,6 94,8 125,6 148,9 208,2 249,2 314,2 417,8 533,2 522,3 1 260,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 22,8 12 10,6 12,1 23 18,1 15,1 10,1 16,2 23,6 22,4 22,9 27,6 32,8 40,6 88,1 89,7 153,1 123,7 249,5 140
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141,4 0,8 5 9,9 34,9 37 23,9 28,3 44,8 51,6 79,6 119,6 167 215,3 232,7 299,5 418,5 443,5 466,9 467,7 329,7 40
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 87,7 57,3 21,6 12,5 15,2 31,7 25,9 28,5 31,7 32,6 43,1 53,7 65,6 67,5 96,4 158 241,7 292,4 456 624,6 520,9 1 092,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,3 0 0 0 0,4 24,8 128,5 294,8 289,6 116,2 25,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,5 1 490,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,8 183,7 18,2 20,6 13,6 5,7 2,1 2,4 2,5 0,6 1 2,1 0,7 2,3 1 0,7 1,3 0,7 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35,2 84 39,1 20,1 32,4 36 6,8 7,4 5,8 7,4 7,1 8,6 14 17,3 31,7 32,6 68,9 109,5 235,9 360,3 400,7 360
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 165,5 53,5 53,8 37,1 48 74,4 69,1 51,4 48,7 72,1 54,8 66,6 101 127 145,8 168,1 332,1 515,1 1 039,3 1 865,6 2 255,0 4 092,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 233 3 834,2 14,2 15,7 13,5 32,4 76,8 151,3 228,9 167,2 111,2 102,6 143,9 187 290,9 372,5 539,5 584,5 578,7 424,1 361,1 612
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 075,8 6 320,4 602,7 450,9 655,5 1 485,2 976,5 922,1 1 438,6 956,6 911,2 1 331,4 1 477,4 2 122,3 2 306,6 2 867,2 4 418,1 5 883,0 8 728,4 12 122,1 12 204,5 19 568,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)