8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 730 561 1 359 962 592 893 748 707 647 727 694 622 1 056 1 385 1 827 2 686 2 199 3 240 3 245 1 694 852 34
II. Novotvary 58 115 56 328 336 638 362 306 426 676 1 267 2 427 2 721 3 552 5 367 7 364 9 074 8 201 6 995 5 149 2 333 491 46
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 160 30 72 130 62 80 30 21 64 71 60 75 164 251 401 343 368 411 684 665 160 18
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 250 140 629 398 272 321 181 190 254 481 602 444 817 1 210 2 215 2 518 2 203 2 548 2 588 2 269 808 162
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 522 35 79 136 228 417 654 566 448 750 414 517 410 186 188 228 129 217 359 462 99 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 555 137 248 368 361 342 342 287 380 492 727 712 1 030 1 482 1 428 2 189 1 726 1 570 1 925 1 160 645 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 141 66 151 165 91 102 85 75 106 154 153 246 262 390 525 694 1 009 647 782 392 35 11
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 918 33 231 211 148 119 108 91 144 214 241 206 306 256 404 566 603 385 394 202 56 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 105 585 15 69 220 224 312 270 601 552 988 1 294 1 783 3 224 5 632 9 014 12 016 15 465 17 184 18 825 13 285 4 135 477
X. Nemoci dýchací soustavy 44 859 1 562 3 867 2 257 903 1 089 871 594 894 980 611 725 1 277 1 927 3 136 3 653 4 694 5 430 5 338 3 454 1 471 126
XI. Nemoci trávicí soustavy 55 974 222 653 957 1 562 1 614 1 724 1 691 1 882 2 425 2 273 2 681 2 930 4 547 5 095 6 364 5 227 5 218 5 055 2 686 1 060 108
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 046 104 241 248 235 439 656 515 590 638 416 574 994 1 058 1 241 1 363 1 324 1 432 1 347 1 247 362 22
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 837 28 103 297 656 802 792 720 1 312 1 592 2 260 2 965 3 967 5 473 6 058 8 034 6 567 6 172 4 704 1 949 368 18
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 39 282 364 457 399 390 918 1 150 1 014 1 041 1 382 1 670 2 092 1 845 2 710 3 859 3 825 4 254 4 261 3 998 2 650 827 176
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 33 955 0 0 0 1 918 4 497 11 385 11 209 4 852 963 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 117 8 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 847 749 445 540 270 206 56 40 59 29 56 89 73 47 73 38 43 11 22 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 408 519 680 532 786 886 351 376 319 290 343 517 578 892 1 523 1 694 2 125 1 871 2 755 2 250 1 004 117
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 58 827 249 972 883 1 063 2 032 2 346 1 636 1 851 1 898 2 108 1 996 2 554 3 364 3 871 4 084 5 014 5 915 8 012 6 698 1 961 320
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 103 522 21 489 237 363 227 568 1 916 4 606 6 936 5 854 3 630 2 740 4 062 5 807 6 838 9 770 9 123 6 995 7 219 3 843 1 256 43
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 688 650 34 476 10 821 9 402 8 709 12 420 17 083 25 541 29 364 25 084 20 942 21 834 29 102 41 984 55 060 69 139 70 274 70 502 72 401 47 240 15 590 1 682
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 231 295 54 611 239 98 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 279 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 186 44 272 401 474 721 1 546 1 374 641 269 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 41 113 91 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 73 166 641 454 699 764 763 271 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 220 56 176 219 0 209 1 496 247 495 78
VI. Nemoci nervové soustavy 7 152 0 0 0 0 0 0 0 0 29 37 674 429 293 728 686 767 1 483 572 1 197 257 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 88 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 111 0 0 0 0 0 0 43 0 0 299 35 700 1 060 1 985 2 724 3 356 6 353 9 204 9 356 3 573 423
X. Nemoci dýchací soustavy 3 819 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 22 139 42 536 259 486 447 1 229 465 178 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 327 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 46 92 546 113 484 512 966 381 156 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 63 137 187 292 167 341 356 167 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 564 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 64 126 263 305 495 840 1 334 1 842 1 089 151 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 12 90 384 384 500 1 065 768 621 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 664 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 100 142 0 95 113 523 798 611 215 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 050 0 0 0 0 0 88 0 0 159 90 32 273 483 733 1 180 1 506 3 228 4 781 5 255 2 147 95
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 661 0 0 0 0 0 0 0 23 0 49 15 52 222 407 248 765 261 961 437 221 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107 937 0 0 0 0 0 92 74 23 577 689 1 028 2 554 3 073 6 438 7 936 10 506 17 445 26 117 21 896 8 819 670
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 147 425 0 155 1 570 4 417 4 148 6 640 5 911 8 943 11 727 18 402 11 701 11 364 10 488 16 754 16 378 4 401 4 820 4 009 4 332 1 132 133
VI. Nemoci nervové soustavy 28 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 856 63 3 859 689 4 245 4 817 4 978 4 492 2 317 28
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 175 852 0 155 1 570 4 417 4 148 6 640 5 911 8 943 11 727 18 402 11 701 14 220 10 551 20 641 17 067 8 646 9 637 9 042 8 824 3 449 161
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 129 0 0 0 0 0 0 0 107 0 380 0 103 50 15 0 0 201 194 79 0 0
II. Novotvary 1 752 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 52 67 170 226 421 197 266 234 97 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 706 0 22 135 454 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 536 0 331 462 185 106 357 149 267 480 816 324 941 1 061 1 282 906 312 384 153 20 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 187 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 145 0 0 0 0 0 42 0 23 28 167 552 773 1 169 1 254 1 432 1 509 1 114 765 317 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 11 237 0 184 1 123 1 588 118 0 21 25 86 53 253 207 420 1 071 2 262 1 797 1 045 519 316 114 35
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 192 0 27 54 20 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 721 0 28 57 142 233 41 149 347 421 952 1 375 1 741 2 284 2 160 2 682 2 247 1 423 891 520 28 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53 1 0 0 25 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 236 28 0 0 27 0 0 0 0 0 28 69 55 273 364 133 21 207 31 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 794 0 2 0 0 55 124 126 24 34 107 283 114 193 157 259 80 97 57 14 68 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 810 0 0 28 0 0 1 191 245 383 374 224 475 393 1 186 1 883 1 883 2 204 1 069 245 26 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64 629 29 594 2 046 2 514 631 565 636 1 065 1 436 2 972 3 132 4 476 6 013 7 715 9 995 8 046 6 967 3 913 1 608 241 35
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 29 605 561 1 359 962 592 893 748 707 754 727 1 074 622 1 159 1 435 2 060 2 917 2 494 3 495 4 050 2 012 950 34
péče celkem II. Novotvary 66 146 56 328 336 655 362 306 426 676 1 618 2 427 2 959 3 663 5 809 7 991 9 969 9 119 8 807 6 757 3 071 765 46
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 474 30 72 130 118 80 30 21 64 71 60 75 164 251 411 343 371 452 797 756 160 18
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 997 140 651 533 726 416 181 190 254 481 602 444 994 1 283 2 409 3 159 2 657 3 247 3 352 3 032 1 079 167
V. Poruchy duševní a poruchy chování 157 371 35 234 1 706 4 645 4 589 7 294 6 477 9 391 12 477 19 003 12 218 11 994 10 730 17 118 16 842 4 530 5 246 5 864 5 041 1 726 211
VI. Nemoci nervové soustavy 61 587 137 579 830 546 448 699 436 647 1 001 1 580 1 710 5 256 2 899 7 297 4 470 7 050 8 254 7 628 6 869 3 219 32
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 358 66 151 352 91 102 85 75 106 154 153 246 262 390 525 694 1 039 647 782 392 35 11
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 016 33 231 211 148 119 108 91 144 214 241 206 306 256 404 566 613 473 394 202 56 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 153 841 15 69 220 224 312 312 644 575 1 016 1 760 2 370 4 697 7 861 12 253 16 172 20 330 24 651 28 794 22 958 7 708 900
X. Nemoci dýchací soustavy 59 915 1 562 4 051 3 380 2 491 1 207 875 615 919 1 066 664 1 000 1 623 2 389 4 743 6 174 6 977 6 922 7 086 4 235 1 763 173
XI. Nemoci trávicí soustavy 59 301 222 653 957 1 562 1 614 1 724 1 691 1 882 2 435 2 273 2 681 2 976 4 639 5 641 6 477 5 711 5 730 6 021 3 067 1 216 129
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 062 104 268 302 255 439 656 515 590 638 507 574 1 108 1 121 1 378 1 550 1 616 1 599 1 688 1 603 529 22
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79 177 28 131 354 798 1 035 833 869 1 659 2 041 3 239 4 404 5 834 8 020 8 523 11 211 9 654 8 929 7 492 3 558 547 18
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 43 274 364 457 399 390 918 1 150 1 014 1 041 1 386 1 674 2 092 1 979 2 722 3 949 4 209 4 638 4 787 5 063 3 418 1 448 176
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 33 955 0 0 0 1 918 4 497 11 385 11 209 4 852 963 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 117 8 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 900 750 445 540 295 206 56 40 86 29 56 89 73 47 73 38 43 11 22 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24 308 547 680 532 813 886 351 407 319 290 371 586 733 1 307 1 887 1 922 2 259 2 601 3 584 2 861 1 219 153
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 80 671 249 974 883 1 063 2 087 2 558 1 762 1 875 2 091 2 305 2 311 2 941 4 040 4 761 5 523 6 600 9 240 12 850 11 967 4 176 415
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 117 993 21 489 237 391 227 568 1 917 4 797 7 204 6 237 4 053 2 979 4 589 6 422 8 431 11 901 11 771 9 460 9 249 4 525 1 503 43
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 037 068 34 505 11 570 13 018 15 640 17 199 24 380 32 162 39 395 38 824 43 005 37 695 50 352 61 621 89 854 104 137 97 472 104 551 111 473 79 568 28 099 2 548
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,4 110 65,7 36,3 25,2 35,6 22,6 20,8 18,5 17,4 18,2 18,5 32 39,8 53,7 85,6 97,4 198,3 261,2 257,4 415,6 145,9
II. Novotvary 113,9 11 15,8 12,7 27,2 14,4 9,2 12,6 19,3 30,3 63,7 80,8 107,5 154,1 216,6 289,2 363,1 428,1 414,4 354,6 239,5 197,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,2 5,9 3,5 4,9 2,6 3,2 0,9 0,6 1,8 1,7 1,6 2,2 5 7,2 11,8 10,9 16,3 25,2 55,1 101,1 78 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41,7 27,5 30,4 15 11,6 12,8 5,5 5,6 7,2 11,5 15,8 13,2 24,7 34,7 65,1 80,2 97,5 155,9 208,3 344,8 394,1 695,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,8 6,9 3,8 5,1 9,7 16,6 19,7 16,7 12,8 18 10,9 15,4 12,4 5,3 5,5 7,3 5,7 13,3 28,9 70,2 48,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,4 26,9 12 13,9 15,4 13,6 10,3 8,5 10,8 11,8 19,1 21,1 31,2 42,6 42 69,8 76,4 96,1 154,9 176,3 314,6 17,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 12,9 7,3 6,2 3,9 4,1 2,6 2,2 3 3,7 4 7,3 7,9 11,2 15,4 22,1 44,7 39,6 62,9 59,6 17,1 47,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,6 6,5 11,2 8 6,3 4,7 3,3 2,7 4,1 5,1 6,3 6,1 9,3 7,4 11,9 18 26,7 23,6 31,7 30,7 27,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 207 2,9 3,3 8,3 9,5 12,4 8,1 17,7 15,7 23,6 34 53 97,6 161,7 265,1 382,9 684,8 1 051,6 1 515,2 2 019,0 2 017,1 2 047,2
X. Nemoci dýchací soustavy 88 306,3 186,8 85,1 38,5 43,4 26,3 17,5 25,5 23,5 16 21,5 38,7 55,3 92,2 116,4 207,8 332,3 429,7 524,9 717,6 540,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 109,8 43,5 31,5 36,1 66,5 64,4 52 49,8 53,7 58 59,7 79,6 88,7 130,6 149,8 202,8 231,4 319,3 406,9 408,2 517,1 463,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,5 20,4 11,6 9,3 10 17,5 19,8 15,2 16,8 15,3 10,9 17 30,1 30,4 36,5 43,4 58,6 87,6 108,4 189,5 176,6 94,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 107,5 5,5 5 11,2 27,9 32 23,9 21,2 37,4 38,1 59,3 88,1 120,1 157,2 178,2 256 290,8 377,7 378,6 296,2 179,5 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 77 71,4 22,1 15 16,6 36,6 34,7 29,9 29,7 33,1 43,9 62,1 55,8 77,8 113,5 121,9 188,4 260,8 321,8 402,7 403,4 755,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66,6 0 0 0 0 36,6 135,6 335,4 319,8 116,1 25,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,9 1 591,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,6 146,9 21,5 20,4 11,5 8,2 1,7 1,2 1,7 0,7 1,5 2,6 2,2 1,3 2,1 1,2 1,9 0,7 1,8 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40 101,8 32,9 20,1 33,5 35,3 10,6 11,1 9,1 6,9 9 15,4 17,5 25,6 44,8 54 94,1 114,5 221,7 341,9 489,8 502,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 115,3 48,8 47 33,3 45,3 81 70,8 48,2 52,8 45,4 55,4 59,3 77,3 96,6 113,8 130,2 222 362 644,9 1 017,9 956,6 1 373,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 203 4 213,5 11,4 13,7 9,7 22,7 57,8 135,7 197,9 140,1 95,3 81,4 123 166,8 201,1 311,4 404 428,1 581,1 584 612,7 184,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 350,3 6 760,0 522,8 354,5 371 495,3 515,2 752,5 837,7 600,4 549,9 648,5 880,9 1 205,7 1 619,4 2 203,4 3 111,7 4 314,4 5 827,5 7 179,3 7 604,9 7 218,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 7,4 13,1 3,3 49,2 36,3 47,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 5,5 1,3 7,8 11,8 15,1 31,9 94,6 110,6 97,4 131,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 2,5 9,1 13,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,1 4,9 20,4 20,1 42,8 61,5 116 132,2 21,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 6,7 1,6 5,2 7 0 12,8 120,4 37,5 241,5 334,8
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1 20 13 8,4 21,4 21,9 34 90,8 46 181,9 125,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 5,4 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 7,9 1 21,2 30,4 58,4 86,8 148,6 388,8 740,8 1 421,9 1 742,9 1 815,5
X. Nemoci dýchací soustavy 7,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,7 4,2 1,2 15,8 8,3 21,5 27,4 98,9 70,7 86,8 51,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,4 2,6 16,1 3,6 21,4 31,3 77,8 57,9 76,1 90,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,8 4 6 12,9 10,2 27,4 54,1 81,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 1,9 3,8 7,6 9 15,8 37,2 81,6 148,3 165,5 73,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0,3 2,6 12,2 17 30,6 85,7 116,7 302,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 3 4,1 0 3 5 32 64,2 92,9 104,9 154,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39,3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 3,8 2,4 1 8,3 13,9 21,6 37,6 66,7 197,5 384,8 798,6 1 047,3 407,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1,3 0,4 1,6 6,4 12 7,9 33,9 16 77,4 66,4 107,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,6 0 0 0 0 0 2,8 2,2 0,7 13,8 18,1 30,5 77,3 88,2 189,3 252,9 465,2 1 067,6 2 102,1 3 327,7 4 302,0 2 875,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 289,1 0 7,5 59,2 188,2 165,4 200,3 174,2 255,1 280,7 483,2 347,6 344 301,2 492,8 521,9 194,9 295 322,7 658,4 552,2 570,8
VI. Nemoci nervové soustavy 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,4 1,8 113,5 22 188 294,8 400,7 682,7 1 130,2 120,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 344,8 0 7,5 59,2 188,2 165,4 200,3 174,2 255,1 280,7 483,2 347,6 430,4 303 607,1 543,9 382,8 589,7 727,8 1 341,0 1 682,4 691
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,2 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 10 0 3,1 1,4 0,4 0 0 12,3 15,6 12 0 0
II. Novotvary 3,4 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 1,5 2 4,9 6,6 13,4 8,7 16,3 18,8 14,7 2,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 1,1 5,1 19,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,7 0 16 17,4 7,9 4,2 10,8 4,4 7,6 11,5 21,4 9,6 28,5 30,5 37,7 28,9 13,8 23,5 12,3 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,9 0 0 0 0 0 1,3 0 0,7 0,7 4,4 16,4 23,4 33,6 36,9 45,6 66,8 68,2 61,6 48,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22 0 8,9 42,3 67,6 4,7 0 0,6 0,7 2,1 1,4 7,5 6,3 12,1 31,5 72,1 79,6 63,9 41,8 48 55,6 150,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 1,3 2 0,9 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,7 0 1,4 2,1 6 9,3 1,2 4,4 9,9 10,1 25 40,8 52,7 65,6 63,5 85,5 99,5 87,1 71,7 79 13,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,2 0 0 1,1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 5,5 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0,7 2 1,7 7,8 10,7 4,2 0,9 12,7 2,5 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,5 0 0,1 0 0 2,2 3,7 3,7 0,7 0,8 2,8 8,4 3,5 5,5 4,6 8,3 3,5 5,9 4,6 2,1 33,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21,2 0 0 1,1 0 0 0 5,6 7 9,2 9,8 6,7 14,4 11,3 34,9 60 83,4 134,9 86 37,2 12,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 126,7 5,7 28,7 77,1 107,1 25,2 17 18,7 30,4 34,4 78 93 135,5 172,7 226,9 318,5 356,3 426,4 315 244,4 117,6 150,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 110 65,7 36,3 25,2 35,6 22,6 20,8 21,5 17,4 28,2 18,5 35,1 41,2 60,6 93 110,4 213,9 326 305,8 463,4 145,9
péče celkem II. Novotvary 129,7 11 15,8 12,7 27,9 14,4 9,2 12,6 19,3 38,7 63,7 87,9 110,9 166,8 235 317,7 403,8 539 543,9 466,7 373,2 197,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 5,9 3,5 4,9 5 3,2 0,9 0,6 1,8 1,7 1,6 2,2 5 7,2 12,1 10,9 16,4 27,7 64,2 114,9 78 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51 27,5 31,4 20,1 30,9 16,6 5,5 5,6 7,2 11,5 15,8 13,2 30,1 36,8 70,9 100,7 117,6 198,7 269,8 460,8 526,3 716,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 308,6 6,9 11,3 64,3 197,9 183 220 190,8 267,9 298,6 499 362,9 363 308,1 503,5 536,7 200,6 321 472 766,1 842 905,6
VI. Nemoci nervové soustavy 120,8 26,9 28 31,3 23,3 17,9 21,1 12,8 18,5 24 41,5 50,8 159,1 83,3 214,6 142,5 312,2 505,1 614 1 043,9 1 570,2 137,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 12,5 12,9 7,3 13,3 3,9 4,1 2,6 2,2 3 3,7 4 7,3 7,9 11,2 15,4 22,1 46 39,6 62,9 59,6 17,1 47,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,8 6,5 11,2 8 6,3 4,7 3,3 2,7 4,1 5,1 6,3 6,1 9,3 7,4 11,9 18 27,1 28,9 31,7 30,7 27,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 301,6 2,9 3,3 8,3 9,5 12,4 9,4 19 16,4 24,3 46,2 70,4 142,2 225,7 360,4 515,4 900,2 1 508,5 2 317,6 3 489,1 3 760,0 3 862,7
X. Nemoci dýchací soustavy 117,5 306,3 195,7 127,4 106,1 48,1 26,4 18,1 26,2 25,5 17,4 29,7 49,1 68,6 139,5 196,8 308,9 423,6 570,3 643,6 860 742,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 116,3 43,5 31,5 36,1 66,5 64,4 52 49,8 53,7 58,3 59,7 79,6 90,1 133,2 165,9 206,4 252,9 350,7 484,6 466,1 593,2 553,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33,5 20,4 12,9 11,4 10,9 17,5 19,8 15,2 16,8 15,3 13,3 17 33,5 32,2 40,5 49,4 71,6 97,9 135,9 243,6 258 94,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 155,2 5,5 6,3 13,3 34 41,3 25,1 25,6 47,3 48,9 85 130,8 176,6 230,3 250,7 357,3 427,5 546,4 603 540,7 266,8 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 84,8 71,4 22,1 15 16,6 36,6 34,7 29,9 29,7 33,2 44 62,1 59,9 78,2 116,1 134,1 205,4 292,9 407,5 519,5 706,3 755,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66,6 0 0 0 0 36,6 135,6 335,4 319,8 116,1 25,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,9 1 591,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 147,1 21,5 20,4 12,6 8,2 1,7 1,2 2,5 0,7 1,5 2,6 2,2 1,3 2,1 1,2 1,9 0,7 1,8 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,7 107,3 32,9 20,1 34,6 35,3 10,6 12 9,1 6,9 9,7 17,4 22,2 37,5 55,5 61,3 100 159,2 288,5 434,8 594,6 656,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 158,2 48,8 47,1 33,3 45,3 83,2 77,2 51,9 53,5 50 60,5 68,6 89 116 140 176 292,2 565,4 1 034,3 1 818,7 2 037,1 1 781,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 231,4 4 213,5 11,4 14,7 9,7 22,7 57,8 141,3 205,5 149,3 106,4 88,5 138,9 184,4 248 379,3 521,2 578,9 744,4 687,7 733,2 184,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 033,4 6 765,7 558,9 490,8 666,3 685,8 735,3 947,6 1 123,9 929,2 1 129,2 1 119,7 1 524,1 1 769,6 2 642,7 3 318,7 4 316,0 6 398,1 8 972,4 12 092,4 13 706,8 10 935,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)