8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 458 304 8 986 16 817 12 400 9 570 11 512 7 512 9 109 9 360 11 593 14 025 12 793 16 690 20 936 33 617 47 461 57 222 51 346 49 297 40 368 15 452 2 238
II. Novotvary 1 023 918 2 421 5 633 5 942 4 446 4 872 5 301 7 882 11 449 20 697 37 789 48 260 62 445 77 387 131 456 172 983 171 558 120 682 74 862 44 374 12 253 1 226
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 107 939 645 1 665 1 883 1 144 1 281 727 869 895 1 189 2 229 2 210 2 952 4 354 7 221 10 721 14 637 16 035 16 698 14 291 5 405 888
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 422 850 4 657 12 827 7 807 6 531 5 759 4 121 4 983 5 726 6 972 9 734 12 872 16 185 19 754 30 898 45 654 52 196 51 685 50 323 48 121 21 870 4 175
V. Poruchy duševní a poruchy chování 436 155 328 2 428 9 074 14 805 25 152 22 710 25 545 27 481 31 321 35 987 29 748 30 906 27 088 23 276 25 358 20 331 25 220 24 361 23 786 10 188 1 062
VI. Nemoci nervové soustavy 354 307 4 926 6 518 7 981 8 110 8 097 5 108 7 578 7 999 11 325 15 169 16 850 20 254 23 764 31 289 37 249 41 192 39 221 32 327 21 919 6 758 673
VII. Nemoci oka a očních adnex 62 163 821 1 971 2 666 1 276 1 043 933 825 990 1 374 1 991 2 262 2 725 4 153 6 018 8 475 8 602 7 196 4 781 3 049 968 44
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 523 1 221 3 483 2 889 2 003 1 434 1 271 1 563 1 897 3 306 4 386 3 927 4 557 5 042 6 476 7 429 7 046 4 934 3 877 2 191 493 98
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 100 466 1 121 1 031 1 775 2 719 4 076 4 028 6 684 13 063 18 088 30 007 41 525 70 364 94 964 173 679 275 264 335 976 325 019 309 437 261 876 111 653 18 117
X. Nemoci dýchací soustavy 1 015 958 33 571 54 443 25 591 11 847 13 544 10 873 11 792 12 711 16 466 21 223 19 583 25 235 40 321 77 197 115 874 134 444 118 302 115 843 102 464 47 034 7 600
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 081 395 5 421 8 591 14 750 18 863 22 563 19 852 26 014 31 607 43 251 56 580 55 095 64 725 72 530 101 633 124 246 124 592 100 100 90 272 69 671 26 807 4 232
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 217 112 2 287 3 757 2 867 3 201 6 148 5 686 6 592 6 264 8 392 9 460 9 208 12 807 14 272 21 464 26 287 23 196 19 605 17 108 12 195 5 262 1 054
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 926 701 492 2 386 3 829 9 136 13 420 8 267 11 631 15 771 26 893 41 964 45 408 62 946 74 704 97 385 127 370 137 108 108 167 77 656 47 175 13 185 1 808
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 786 972 7 118 8 242 6 842 6 302 12 636 13 556 19 318 21 796 25 716 36 089 36 855 37 361 39 211 61 554 86 665 95 237 88 579 78 512 69 349 30 632 5 402
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 619 237 0 0 0 143 17 617 77 816 184 220 203 166 109 046 25 489 1 581 99 1 0 0 0 0 0 0 0 59
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 163 225 163 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 872 16 536 9 315 8 986 4 176 2 440 1 013 895 842 1 074 1 180 981 785 839 889 631 479 235 153 27 57 339
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 366 167 8 461 11 887 8 054 12 778 13 178 4 775 5 037 5 974 7 828 9 654 10 196 12 275 16 082 24 180 36 168 43 278 42 007 40 154 37 431 14 243 2 527
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 372 513 5 055 17 205 18 524 23 649 26 310 25 773 29 953 30 573 36 296 46 856 44 295 53 650 60 965 87 758 111 737 137 103 150 955 182 936 183 152 84 671 15 097
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 837 341 422 636 5 534 6 418 6 106 12 423 29 895 62 514 84 990 77 084 62 465 49 857 71 706 93 881 140 825 184 365 203 561 152 071 96 342 54 971 17 585 2 112
XXII. Kódy pro speciální účely 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 474 133 689 928 173 733 148 278 146 805 203 505 249 217 423 004 492 554 457 911 462 277 443 506 568 667 690 248 1 056 815 1 443 938 1 607 758 1 421 373 1 264 939 1 036 410 424 516 68 751
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 40 829 0 0 0 0 236 755 1 831 1 628 1 855 1 357 2 899 3 760 2 981 2 510 2 773 3 553 3 786 3 992 5 179 1 697 37
nemocných (LDN) II. Novotvary 90 301 0 0 0 0 0 0 0 183 11 802 562 2 379 5 264 9 137 12 519 15 872 12 763 13 245 12 280 4 783 501
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 238 234 836 462 1 195 2 268 966 1 310 42
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 82 982 0 0 0 0 0 0 0 463 164 304 702 1 552 2 757 6 583 10 942 10 777 12 903 14 550 12 831 7 767 687
V. Poruchy duševní a poruchy chování 84 514 0 0 0 0 0 115 78 217 303 621 2 927 1 142 2 020 4 462 5 340 6 891 13 801 16 615 19 607 8 674 1 701
VI. Nemoci nervové soustavy 120 317 0 0 0 0 2 054 141 682 627 945 2 138 1 922 4 024 4 961 10 999 13 350 13 998 19 933 20 277 18 676 5 314 276
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 754 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 26 42 119 459 968 84 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 974 0 43 0 0 0 0 10 0 0 7 18 17 52 13 100 122 182 211 195 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 599 590 0 0 0 0 0 0 0 42 248 1 175 3 719 5 031 15 474 33 106 48 216 64 366 95 033 121 117 128 759 72 713 10 591
X. Nemoci dýchací soustavy 204 991 0 9 968 10 220 2 679 110 218 309 109 1 031 1 411 3 783 4 844 9 575 19 539 32 062 29 712 22 015 24 347 20 782 10 559 1 718
XI. Nemoci trávicí soustavy 52 141 0 0 0 0 0 0 2 0 505 815 829 1 195 2 218 3 902 4 706 4 879 7 627 7 638 13 325 4 222 278
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 089 0 213 86 0 0 0 0 222 396 443 650 873 1 401 2 080 2 737 2 841 2 808 4 106 3 858 1 881 494
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 181 659 0 0 0 0 0 81 115 387 422 1 529 1 532 4 475 7 859 12 336 19 960 28 645 32 630 31 848 27 263 11 204 1 373
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53 706 0 0 0 0 0 10 0 19 22 269 227 211 1 143 2 036 5 452 5 734 7 476 12 107 13 950 3 984 1 066
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 122 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 68 076 0 0 0 112 0 47 52 278 282 407 477 1 114 754 2 954 4 633 8 764 9 065 15 926 14 364 7 980 867
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 335 122 0 0 0 0 0 516 418 1 307 1 358 2 508 3 437 5 175 6 819 13 318 19 912 32 040 43 885 68 437 87 019 39 332 9 641
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 97 750 0 0 0 0 56 106 140 57 536 679 926 1 879 3 639 7 766 10 700 13 494 11 921 18 346 19 052 7 326 1 127
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 047 642 0 10 224 10 306 2 826 2 456 1 989 3 637 5 539 8 078 14 465 24 644 37 693 67 155 131 114 194 264 242 314 297 142 375 489 399 074 188 834 30 399
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 12 261 0 148 115 6 21
II. Novotvary 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 75 6 155 217 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 103 71 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 93 0 18 283 174 92 178 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 880 495 0 569 20 432 69 202 105 487 179 979 232 198 270 232 269 329 256 144 252 807 259 681 269 839 207 181 151 665 108 686 85 511 63 164 54 322 20 226 3 841
VI. Nemoci nervové soustavy 191 955 0 0 0 0 0 0 0 247 706 743 2 071 3 597 8 104 12 584 16 138 28 123 32 564 42 210 35 188 8 860 820
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 024 0 0 0 0 0 0 0 156 0 44 74 309 112 76 832 1 007 1 213 1 537 2 316 1 213 135
X. Nemoci dýchací soustavy 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 102 226 0 46 96 65 58
XI. Nemoci trávicí soustavy 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 6 57 127 308 19 23 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 586 0 0 0 0 0 0 0 26 75 261 205 366 642 592 751 1 933 1 203 1 793 1 225 502 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 175 122 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 189 43 178 344 100 153
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 27 211 162 0 109 180 188 0 73
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 205 0 0 0 50 0 0 2 7 0 71 7 34 0 11 0 23 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 098 008 0 569 20 432 69 252 105 487 179 979 232 214 270 668 270 110 257 263 255 317 264 006 278 724 221 141 170 076 140 884 121 343 109 850 94 248 31 332 5 113
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 621 0 0 149 0 125 198 637 701 964 725 794 1 457 798 1 892 1 101 1 057 956 422 476 147 22
II. Novotvary 91 497 0 0 1 44 0 55 152 88 1 161 723 1 378 2 551 4 579 8 617 13 289 15 328 15 393 13 883 10 524 2 796 935
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 839 0 65 182 36 0 0 0 0 60 8 0 94 30 2 3 99 75 82 103 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 626 0 59 2 490 8 372 2 234 30 0 1 1 29 0 74 119 477 253 519 499 823 837 642 167
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 432 0 70 147 113 65 531 795 683 1 330 1 232 1 595 1 551 2 429 1 148 2 085 1 406 461 1 049 1 115 520 107
VI. Nemoci nervové soustavy 106 709 0 2 014 1 635 1 873 1 392 3 029 2 615 3 315 6 283 6 401 6 718 7 465 8 709 10 819 12 047 11 366 8 281 8 427 2 284 1 817 219
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 171 0 918 6 291 788 0 0 0 21 0 0 0 125 0 0 0 0 28 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 196 0 55 82 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 109 048 0 0 0 0 74 205 345 422 1 183 2 149 3 420 5 209 9 469 14 244 16 558 17 984 15 061 9 172 8 498 4 200 855
X. Nemoci dýchací soustavy 117 393 104 19 976 34 632 17 129 3 093 673 34 223 283 424 623 1 171 2 412 3 849 6 812 9 138 5 726 5 544 3 877 1 288 382
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 946 0 0 2 24 0 6 12 18 17 127 147 58 62 637 264 287 758 231 218 78 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 920 0 231 366 533 117 1 0 0 0 0 0 32 61 13 139 147 0 31 235 9 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 218 399 0 210 403 591 817 1 037 2 124 3 231 5 172 9 471 11 876 17 220 21 932 26 834 32 746 35 065 27 245 14 864 6 210 1 166 185
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 300 0 3 6 4 12 6 6 3 19 44 58 23 34 139 203 792 380 484 863 215 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 527 24 547 582 128 31 25 0 57 0 0 0 70 20 0 0 43 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 687 0 823 381 175 27 26 20 84 218 347 438 430 969 1 351 1 445 2 764 1 779 1 718 2 196 1 206 290
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 56 918 0 0 72 115 273 643 1 324 1 064 1 351 3 073 2 386 3 049 3 832 4 622 5 511 6 843 7 042 7 766 6 030 1 887 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 182 862 0 27 60 34 246 1 130 2 177 6 046 7 678 6 539 4 558 7 882 12 520 21 065 33 834 34 055 27 254 13 086 4 185 429 57
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 967 091 128 24 998 47 481 29 959 8 506 7 617 10 241 15 957 25 720 31 292 33 991 48 461 67 975 95 709 126 290 136 930 110 938 77 582 47 651 16 400 3 265
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 512 336 8 986 16 817 12 549 9 570 11 873 8 465 11 577 11 689 14 412 16 107 16 486 21 926 24 715 38 019 51 347 62 093 56 088 53 859 46 138 17 302 2 318
péče celkem II. Novotvary 1 206 413 2 421 5 633 5 943 4 490 4 872 5 356 8 034 11 720 21 869 39 314 50 200 67 375 87 230 149 448 198 791 202 833 148 844 102 145 67 395 19 838 2 662
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 116 726 645 1 730 2 065 1 180 1 281 727 869 895 1 249 2 237 2 223 3 068 4 622 7 457 11 560 15 386 17 408 19 119 15 360 6 715 930
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 524 350 4 657 12 886 10 297 14 903 7 993 4 151 4 983 6 190 7 137 10 067 13 628 17 811 22 630 38 051 56 849 63 510 65 370 65 870 61 881 30 457 5 029
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 419 596 328 3 067 29 653 84 120 130 704 203 335 258 616 298 613 302 283 293 984 287 077 293 280 301 376 236 067 184 448 137 314 124 993 105 189 98 830 39 608 6 711
VI. Nemoci nervové soustavy 773 288 4 926 8 532 9 616 9 983 11 543 8 278 10 875 12 188 19 259 24 451 27 561 35 340 45 538 65 691 78 784 94 679 99 999 103 241 78 067 22 749 1 988
VII. Nemoci oka a očních adnex 72 088 821 2 889 8 957 2 099 1 043 933 825 1 011 1 374 1 991 2 283 2 850 4 153 6 018 8 501 8 644 7 343 5 240 4 017 1 052 44
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 70 721 1 221 3 581 2 971 2 003 1 434 1 293 1 573 1 897 3 306 4 393 3 945 4 574 5 094 6 489 7 529 7 233 5 116 4 088 2 386 497 98
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 818 128 1 121 1 031 1 775 2 719 4 150 4 233 7 029 13 683 19 519 33 375 48 738 80 913 120 019 221 105 340 870 419 333 436 326 441 263 401 449 189 779 29 698
X. Nemoci dýchací soustavy 1 339 084 33 675 84 387 70 443 31 655 16 747 11 764 12 135 13 043 17 780 23 058 23 989 31 250 52 308 100 734 154 850 173 520 146 043 145 780 127 219 58 946 9 758
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 137 072 5 421 8 591 14 752 18 887 22 563 19 858 26 028 31 625 43 773 57 522 56 120 65 978 74 810 106 178 129 273 129 885 108 793 98 160 83 237 31 108 4 510
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 244 296 2 287 4 201 3 319 3 734 6 265 5 687 6 592 6 486 8 788 9 903 9 858 13 712 15 734 23 557 29 163 26 184 22 413 21 245 16 288 7 327 1 553
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 336 345 492 2 596 4 232 9 727 14 237 9 385 13 870 19 415 32 562 53 225 59 021 85 007 105 137 137 147 180 827 202 751 169 245 126 161 81 873 26 057 3 378
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 844 567 7 118 8 245 6 848 6 306 12 648 13 572 19 324 21 818 25 757 36 402 37 140 37 595 40 388 63 729 92 612 101 763 96 435 91 278 84 284 34 831 6 474
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 619 251 0 0 0 143 17 617 77 816 184 234 203 166 109 046 25 489 1 581 99 1 0 0 0 0 0 0 0 59
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 163 225 163 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53 660 16 560 9 862 9 568 4 304 2 471 1 038 895 899 1 074 1 180 981 855 859 1 028 631 644 235 153 27 57 339
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 452 002 8 461 12 710 8 435 13 065 13 205 4 848 5 109 6 336 8 328 10 408 11 111 13 819 17 805 28 485 42 311 54 995 52 894 57 976 54 335 23 529 3 837
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 765 553 5 055 17 205 18 596 23 764 26 583 26 932 31 695 32 944 39 005 52 437 50 168 61 874 71 643 105 909 137 322 175 986 201 991 259 319 276 389 125 890 24 846
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 118 158 422 636 5 561 6 478 6 190 12 725 31 131 64 833 91 100 85 298 69 754 55 348 81 501 110 040 169 667 228 899 251 133 191 246 127 774 78 208 25 340 3 296
XXII. Kódy pro speciální účely 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 586 874 690 056 209 524 226 497 248 842 319 954 438 802 669 096 784 718 761 819 765 297 757 458 918 827 1 104 102 1 504 779 1 934 568 2 127 886 1 950 796 1 827 860 1 577 383 661 082 107 528
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,3 79,3 37,8 21,1 18,7 25 13,9 13,4 12,9 13,9 15,2 17,6 23,9 33,5 47,7 69 103,9 147 216,3 287,8 312,6 261,9
II. Novotvary 96,7 21,4 12,7 10,1 8,7 10,6 9,8 11,6 15,7 24,9 40,9 66,4 89,6 124 186,5 251,5 311,4 345,6 328,5 316,4 247,9 143,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,2 5,7 3,7 3,2 2,2 2,8 1,3 1,3 1,2 1,4 2,4 3 4,2 7 10,2 15,6 26,6 45,9 73,3 101,9 109,4 103,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,9 41,1 28,9 13,3 12,8 12,5 7,6 7,3 7,9 8,4 10,5 17,7 23,2 31,6 43,8 66,4 94,7 148 220,8 343,1 442,5 488,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41,2 2,9 5,5 15,4 28,9 54,7 42,1 37,5 37,8 37,6 38,9 40,9 44,3 43,4 33 36,9 36,9 72,2 106,9 169,6 206,1 124,3
VI. Nemoci nervové soustavy 33,5 43,4 14,7 13,5 15,8 17,6 9,5 11,1 11 13,6 16,4 23,2 29,1 38,1 44,4 54,2 74,8 112,3 141,8 156,3 136,7 78,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 5,9 7,2 4,4 4,5 2,5 2,3 1,7 1,2 1,4 1,7 2,2 3,1 3,9 6,7 8,5 12,3 15,6 20,6 21 21,7 19,6 5,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,6 10,8 7,8 4,9 3,9 3,1 2,4 2,3 2,6 4 4,7 5,4 6,5 8,1 9,2 10,8 12,8 14,1 17 15,6 10 11,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 198,4 9,9 2,3 3 5,3 8,9 7,5 9,8 18 21,7 32,5 57,2 101 152,1 246,4 400,3 609,8 930,8 1 357,8 1 867,2 2 258,9 2 120,4
X. Nemoci dýchací soustavy 95,9 296,1 122,5 43,4 23,1 29,4 20,2 17,3 17,5 19,8 23 27 36,2 64,6 109,5 168,5 244 338,8 508,3 730,6 951,6 889,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 102,1 47,8 19,3 25 36,9 49 36,8 38,2 43,5 52 61,2 75,8 92,9 116,2 144,2 180,7 226,1 286,7 396,1 496,8 542,4 495,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,5 20,2 8,5 4,9 6,3 13,4 10,5 9,7 8,6 10,1 10,2 12,7 18,4 22,9 30,4 38,2 42,1 56,1 75,1 87 106,5 123,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 87,5 4,3 5,4 6,5 17,8 29,2 15,3 17,1 21,7 32,3 45,4 62,5 90,3 119,7 138,1 185,2 248,8 309,8 340,7 336,4 266,8 211,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 74,3 62,8 18,5 11,6 12,3 27,5 25,1 28,4 30 30,9 39,1 50,7 53,6 62,8 87,3 126 172,9 253,7 344,5 494,5 619,7 632,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 58,5 0 0 0 0,3 38,3 144,3 270,4 279,5 131 27,6 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,4 1 439,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,9 145,8 21 15,3 8,2 5,3 1,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 0,2 1,2 39,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,6 74,6 26,7 13,7 25 28,6 8,9 7,4 8,2 9,4 10,4 14 17,6 25,8 34,3 52,6 78,5 120,3 176,2 266,9 288,2 295,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 129,6 44,6 38,7 31,4 46,2 57,2 47,8 44 42,1 43,6 50,7 61 77 97,7 124,5 162,5 248,8 432,3 802,7 1 305,9 1 713,1 1 767,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 173,5 3 727,6 12,5 10,9 11,9 27 55,4 91,8 116,9 92,6 67,6 68,6 102,9 150,4 199,8 268,1 369,5 435,5 422,7 392 355,8 247,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 272,4 6 085,1 390,9 251,7 286,8 442,2 462,2 621 677,5 550 500,3 610,5 815,9 1 105,7 1 499,1 2 099,6 2 918,1 4 070,7 5 550,3 7 389,8 8 588,7 8 046,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,9 0 0 0 0 0,5 1,4 2,7 2,2 2,2 1,5 4 5,4 4,8 3,6 4 6,4 10,8 17,5 36,9 34,3 4,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 0,8 3,4 8,4 13 18,2 28,8 36,6 58,1 87,6 96,8 58,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 1,2 0,8 3,4 10 6,9 26,5 4,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,3 1 2,2 4,4 9,3 15,9 19,6 37 63,8 91,5 157,1 80,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 4 1,6 3,2 6,3 7,8 12,5 39,5 72,9 139,8 175,5 199,1
VI. Nemoci nervové soustavy 11,4 0 0 0 0 4,5 0,3 1 0,9 1,1 2,3 2,6 5,8 7,9 15,6 19,4 25,4 57,1 89 133,2 107,5 32,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 2 6,9 1,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,4 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 56,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,3 5,1 7,2 24,8 47 70,1 116,8 272,2 531,4 918,1 1 471,1 1 239,6
X. Nemoci dýchací soustavy 19,4 0 22,4 17,4 5,2 0,2 0,4 0,5 0,1 1,2 1,5 5,2 6,9 15,3 27,7 46,6 53,9 63 106,8 148,2 213,6 201,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 1,1 1,7 3,6 5,5 6,8 8,9 21,8 33,5 95 85,4 32,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,9 1,3 2,2 3 4 5,2 8 18 27,5 38,1 57,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,5 1,7 2,1 6,4 12,6 17,5 29 52 93,4 139,7 194,4 226,7 160,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,8 2,9 7,9 10,4 21,4 53,1 99,5 80,6 124,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,4 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 1,6 1,2 4,2 6,7 15,9 26 69,9 102,4 161,5 101,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,6 0 0 0 0 0 1 0,6 1,8 1,6 2,7 4,7 7,4 10,9 18,9 29 58,2 125,7 300,3 620,5 795,8 1 128,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,7 1,3 2,7 5,8 11 15,6 24,5 34,1 80,5 135,8 148,2 131,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 193,4 0 23 17,5 5,5 5,3 3,7 5,3 7,6 9,7 15,7 33,9 54,1 107,6 186 282,5 439,8 851 1 647,6 2 845,5 3 820,5 3 557,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,6 0,8 0,1 2,5
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0 0,7 1,5 0,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,8 0,8 0,7 3,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 272 0 1,3 34,7 135,2 229,2 333,8 340,9 371,7 323,5 277,2 348 372,6 432,3 293,9 220,5 197,3 244,9 277,2 387,3 409,2 449,6
VI. Nemoci nervové soustavy 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,8 2,9 5,2 13 17,9 23,5 51 93,3 185,2 250,9 179,3 96
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 1,2 1,8 3,5 6,7 16,5 24,5 15,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0 0,2 0,7 1,3 6,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,9 0,1 0,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 1 0,8 1,1 3,5 3,4 7,9 8,7 10,2 1,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,8 0,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,8 2,5 2 17,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0 0,3 0,8 1,3 0 8,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 292,6 0 1,3 34,7 135,3 229,2 333,8 340,9 372,3 324,5 278,4 351,4 378,8 446,5 313,7 247,3 255,7 347,5 482 672 633,9 598,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0,3 0 0,3 0,4 0,9 1 1,2 0,8 1,1 2,1 1,3 2,7 1,6 1,9 2,7 1,9 3,4 3 2,6
II. Novotvary 8,6 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 1,4 0,8 1,9 3,7 7,3 12,2 19,3 27,8 44,1 60,9 75 56,6 109,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0,1 4,2 16,4 4,9 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,9 1,4 3,6 6 13 19,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0,2 0,2 0,2 0,1 1 1,2 0,9 1,6 1,3 2,2 2,2 3,9 1,6 3 2,6 1,3 4,6 8 10,5 12,5
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 0 4,5 2,8 3,7 3 5,6 3,8 4,6 7,5 6,9 9,2 10,7 14 15,3 17,5 20,6 23,7 37 16,3 36,8 25,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 2,1 10,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,6 1,4 2,3 4,7 7,5 15,2 20,2 24,1 32,6 43,1 40,2 60,6 85 100,1
X. Nemoci dýchací soustavy 11,1 0,9 44,9 58,8 33,5 6,7 1,2 0 0,3 0,3 0,5 0,9 1,7 3,9 5,5 9,9 16,6 16,4 24,3 27,6 26,1 44,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,4 0,5 2,2 1 1,6 1,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0,5 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0 0,1 1,7 0,2 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20,6 0 0,5 0,7 1,2 1,8 1,9 3,1 4,4 6,2 10,2 16,3 24,7 35,1 38,1 47,6 63,6 78 65,2 44,3 23,6 21,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 1,4 1,1 2,1 6,2 4,3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,2 1,2 1 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 1,9 0,6 0,3 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 1,6 1,9 2,1 5 5,1 7,5 15,7 24,4 33,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,4 0 0 0,1 0,2 0,6 1,2 1,9 1,5 1,6 3,3 3,3 4,4 6,1 6,6 8 12,4 20,2 34,1 43 38,2 4,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,3 0 0,1 0,1 0,1 0,5 2,1 3,2 8,3 9,2 7,1 6,3 11,3 20,1 29,9 49,2 61,8 78,1 57,4 29,8 8,7 6,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 91,3 1,1 56,2 80,6 58,5 18,5 14,1 15 21,9 30,9 33,9 46,8 69,5 108,9 135,8 183,6 248,5 317,7 340,4 339,8 331,8 382,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,4 79,3 37,8 21,3 18,7 25,8 15,7 17 16,1 17,3 17,4 22,7 31,5 39,6 53,9 74,7 112,7 160,6 236,3 329 350,1 271,3
péče celkem II. Novotvary 113,9 21,4 12,7 10,1 8,8 10,6 9,9 11,8 16,1 26,3 42,5 69,1 96,7 139,7 212 289,1 368,1 426,3 448,2 480,5 401,4 311,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 5,7 3,9 3,5 2,3 2,8 1,3 1,3 1,2 1,5 2,4 3,1 4,4 7,4 10,6 16,8 27,9 49,9 83,9 109,5 135,9 108,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,5 41,1 29 17,5 29,1 17,4 7,7 7,3 8,5 8,6 10,9 18,8 25,6 36,3 54 82,7 115,3 187,2 289 441,2 616,2 588,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 322,9 2,9 6,9 50,3 164,3 284 377,1 379,7 410,8 363,1 318,1 395,1 420,8 482,8 334,9 268,2 249,2 358 461,5 704,7 801,3 785,5
VI. Nemoci nervové soustavy 73 43,4 19,2 16,3 19,5 25,1 15,4 16 16,8 23,1 26,5 37,9 50,7 72,9 93,2 114,6 171,8 286,4 453 556,6 460,3 232,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 6,8 7,2 6,5 15,2 4,1 2,3 1,7 1,2 1,4 1,7 2,2 3,1 4,1 6,7 8,5 12,4 15,7 21 23 28,6 21,3 5,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,7 10,8 8,1 5 3,9 3,1 2,4 2,3 2,6 4 4,8 5,4 6,6 8,2 9,2 10,9 13,1 14,7 17,9 17 10,1 11,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 266,1 9,9 2,3 3 5,3 9 7,9 10,3 18,8 23,4 36,1 67,1 116,1 192,3 313,6 495,6 761,1 1 249,6 1 936,2 2 862,4 3 839,6 3 475,9
X. Nemoci dýchací soustavy 126,5 297 189,9 119,6 61,8 36,4 21,8 17,8 17,9 21,4 25 33 44,8 83,8 142,9 225,2 314,9 418,3 639,7 907,1 1 192,6 1 142,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 107,4 47,8 19,3 25 36,9 49 36,8 38,2 43,5 52,6 62,2 77,2 94,7 119,8 150,6 188 235,7 311,6 430,7 593,5 629,4 527,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,1 20,2 9,5 5,6 7,3 13,6 10,5 9,7 8,9 10,6 10,7 13,6 19,7 25,2 33,4 42,4 47,5 64,2 93,2 116,1 148,2 181,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 126,2 4,3 5,8 7,2 19 30,9 17,4 20,4 26,7 39,1 57,6 81,2 122 168,4 194,5 262,9 368 484,7 553,6 583,8 527,2 395,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 79,8 62,8 18,6 11,6 12,3 27,5 25,2 28,4 30 30,9 39,4 51,1 53,9 64,7 90,4 134,7 184,7 276,2 400,5 601 704,7 757,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 58,5 0 0 0 0,3 38,3 144,3 270,5 279,5 131 27,6 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,4 1 439,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 146,1 22,2 16,2 8,4 5,4 1,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 0,9 1,2 0,7 0,7 0,2 1,2 39,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,7 74,6 28,6 14,3 25,5 28,7 9 7,5 8,7 10 11,3 15,3 19,8 28,5 40,4 61,5 99,8 151,5 254,4 387,4 476 449,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166,7 44,6 38,7 31,6 46,4 57,8 49,9 46,5 45,3 46,9 56,7 69,1 88,8 114,8 150,2 199,7 319,4 578,5 1 137,8 1 970,7 2 547,0 2 908,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 200 3 727,6 12,5 11 12,1 27,6 57,7 95,2 125,3 102,5 75,5 76,2 116,9 176,3 240,7 332,8 455,8 547,7 560,6 557,6 512,7 385,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 849,6 6 086,3 471,5 384,5 486,2 695,2 813,8 982,3 1 079,4 915,1 828,2 1 042,6 1 318,2 1 768,7 2 134,5 2 813,0 3 862,1 5 586,9 8 020,3 11 247,0 13 374,9 12 585,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)