8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 69,9 0,8 2,5 2,2 1,6 2,4 1,2 1,4 1,2 1,6 1,7 1,6 2,8 3,2 4,8 7,6 9,1 7 8,1 6,1 2,5 0,3
II. Novotvary 136,2 0,2 0,4 0,6 0,6 1 0,6 1 1,2 2,6 4,8 6,3 8,2 10,6 17,1 23,1 23,3 16,6 10,5 5,6 1,7 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0,5 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,1 2 1,3 1,4 1,3 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 0,4 1,3 1 0,9 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 1,1 1,4 1,9 3,7 5,6 5,6 8,1 9,5 6,9 6 3,6 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,6 0 0,1 0,4 1,3 1,9 0,8 1,4 0,9 1,2 1,3 1,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 0,7 0,9 1,8 0,4 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 39,2 0,3 0,6 1 1 1,1 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,8 2,3 2,4 3,2 3,6 6,2 3,6 4 2,7 0,7 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,9 1,2 1,7 2 1,5 1,4 0,9 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 1,3 1,5 1,7 1,3 1,1 0,8 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 276,9 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1 1,3 4,4 4 4,4 8,5 15 22,6 32,5 47,1 40,6 45,8 31,4 13,4 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 131,7 4,8 10,1 4,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,6 2,2 1,9 2,7 2,7 5,3 7,8 11,5 14,8 16,8 15,2 16,7 6,6 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 143,3 0,7 1,2 2,5 3,5 3,7 3 4,1 4,3 5,8 6,8 6,3 6,6 10,4 12,6 17,9 16 12,7 12,6 8,4 3,6 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0,3 0,6 0,4 0,5 1,2 0,9 1 0,8 1,1 1,3 1,2 2,4 2,7 3 3,4 3,8 3,5 4,2 2 1,4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116,3 0 0,3 0,5 1,2 1,6 1,3 1,6 2,5 4,1 5,2 5,8 8,2 9,8 11,8 15,7 16,4 12,4 9,9 6,4 1,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 114,6 0,9 0,9 1,2 0,9 1,8 2,1 2,7 2,6 2,7 4,9 5,1 5,3 6,4 8,7 11,7 12,4 11,8 13,2 12,7 6,1 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 80,5 0 0 0 0 1,7 11,2 27,7 26,1 10,6 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,8 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,9 1,6 1 1,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,3 1,5 1,9 1,1 2,2 2,5 1 0,7 0,6 1 1,2 1,3 1,2 2,7 3,4 3,2 4,2 5,7 4,7 5,5 1,5 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 177,7 0,6 2,3 2,6 2,8 4,2 4,2 3,6 3,2 4,8 5,7 4,6 9,7 8,4 11,7 13 15,2 20,2 24,7 25,1 9,7 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 282,4 63,1 0,5 1 0,7 1,4 6 13,8 18,4 15,2 10,6 6,7 11,2 15,9 20,1 26,2 29,8 20,2 12,8 6,8 1,8 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 788,2 90,5 25 21,9 19,9 28,2 36,3 63,6 67,1 59,8 55,6 52,4 73,1 99,4 136,6 180,2 212,7 185,5 177,5 140,1 55 7,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0,5 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 0,2 0,5 1 0,2 0,8 0,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,5 3 1,9 1,9 1,5 1,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 4,8 2,8 0,8 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 11,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,2 0,1 0,3 0,9 0,6 0,2 2,4 1,9 1,9 1,4 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,9 3,4 2,6 4,3 11 15 12,3 7 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 22,7 0 0,2 0,8 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,9 1,3 0,9 2,4 2,1 3 4,2 2,5 2,5 0,8 0,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0 1,8 0 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,7 0,1 1,3 1 1 1,7 2,2 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 0,2 1,2 2,2 0,7 0 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 2 3,4 3 1,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 0,4 0,7 1,3 2,3 2,6 4,1 4,3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0,1 0,8 0,7 2,2 1,6 1,8 3,1 2,3 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,5 0 0,2 0,8 0,2 0 0,1 0,3 0,1 1,2 1,4 2 3,4 8,8 11,1 14,9 21,6 27,8 43 32,9 16 1,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 454,3 0 0,3 4,7 12,9 16,2 54,5 18,1 32,4 42,7 31,3 30,2 36 40,6 29 38 21,7 15,4 8,6 15,4 6,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0 1,3 10,6 3,6 6,8 12 10,9 15,9 4,6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 522,1 0 0,3 4,7 12,9 16,2 54,5 18,1 32,4 42,9 31,3 30,7 36 42 39,6 41,7 28,5 27,4 19,5 31,6 10,9 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0,4 0,7 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,1 0 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 1,1 0,6 0,9 0,5 1,1 1,1 0,8 0,2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,9 2,3 2,5 3,2 3,1 3,4 0,9 0,8 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,9 0 0,9 2,3 1,9 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 1,2 1,4 1,6 2,5 2,2 2,1 1,9 2,4 0,8 0,2 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 1,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0 0,2 0,4 0 0,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,9 0,7 0,7 0,5 0,9 1,5 2,3 1,5 1,8 0,5 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 71,6 0 1,9 3,3 3,4 0,9 0,5 0,5 1,5 2 3,4 3,2 4,2 6,4 7,4 9,1 7,8 8,3 3,7 2,2 1,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 71,2 0,8 2,5 2,2 1,6 2,4 1,2 1,4 1,2 1,6 1,7 1,6 3 3,3 5 7,6 9,1 7 8,4 6,6 2,6 0,3
péče celkem II. Novotvary 142,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1 0,7 1 1,2 2,6 4,8 6,4 8,2 11 18,5 23,6 23,9 17,7 11,2 6,6 1,8 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,2 0 0,6 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,1 2,1 1,3 1,4 1,3 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74,1 0,4 1,3 1,4 1,6 0,9 0,7 0,4 0,6 0,7 1,2 1,4 1,9 3,7 6,4 7,1 11,1 11,4 8,8 7,5 5,5 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 484,4 0 0,5 5,1 14,3 18,1 55,4 19,7 33,3 43,9 32,6 31,6 36,4 41,7 30,2 39,2 23,1 16,6 14,4 19,9 7,5 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 126,7 0,3 1,2 1,4 1,3 1,3 0,6 1,3 1,6 2,1 2,4 3 3,6 5,1 15,5 8,5 16,2 17,6 16,8 19,9 6 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,7 0,1 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,9 1,2 1,7 2 1,5 1,4 0,9 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,6 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 1,3 1,5 1,7 1,3 1,1 0,8 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 353,7 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1 1,3 4,7 4,2 5 9,6 19,2 28,6 38,3 54,5 55 61,7 44,7 20,5 2,9
X. Nemoci dýchací soustavy 161,4 4,8 11,2 7,6 3,7 2 1,5 1,4 1,6 2,3 2,8 4,1 3,6 7,7 9,9 14,5 19,2 19,4 18 18,3 7,3 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 146 0,7 1,2 2,5 3,5 3,7 3 4,1 4,3 5,8 6,8 6,3 6,6 11,1 12,7 18 16,1 13,1 12,8 8,8 4,2 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,9 0,3 0,6 0,4 0,6 1,2 0,9 1 0,8 1,1 1,3 1,2 2,4 2,7 3,2 3,4 4,3 3,5 6 2,1 1,5 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 143,5 0 0,3 0,5 1,2 1,6 1,4 1,6 2,9 4,8 6,6 7,3 10,2 13 14,1 19,3 19,4 15,9 12,4 8,8 2 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 120,8 0,9 0,9 1,2 0,9 1,8 2,1 2,7 2,6 2,7 4,9 5,1 5,3 6,5 9 12,6 12,6 13 15,4 13,4 6,1 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 80,5 0 0 0 0 1,7 11,2 27,7 26,1 10,6 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,8 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,1 1,6 1 1,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60,3 1,5 2,1 1,1 2,3 2,5 1 0,7 0,6 1 1,2 1,3 1,2 2,7 3,4 4,4 4,8 7,8 8,2 8,4 3,8 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 198,6 0,6 2,3 2,6 2,8 4,2 4,4 3,6 3,3 5 5,9 4,7 11,2 9 12,4 14,4 17,5 23 29,2 29,4 11,9 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 308,1 63,1 0,5 1 0,7 1,4 6,2 13,9 19 16,3 11,2 7,5 11,8 17,6 22,3 30,7 33 23,7 16,4 9,3 2,3 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 569,5 90,5 27,4 30,7 36,4 45,2 91,4 82,5 101 105,9 91,7 88,3 116,7 156,6 194,7 245,9 270,6 248,9 243,7 206,7 83,8 10,7
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,7 15,4 12,3 8,2 6,3 10,1 4,3 4,3 3,6 4,2 4,1 4,7 8,3 10 14,1 23,3 34,5 39,7 65,6 83,8 105,2 84
II. Novotvary 26,8 3,9 1,8 2,2 2,2 4,2 2,2 3,2 3,6 7 11,4 18,3 24,2 32,8 50,1 71 88,2 93,5 85,3 77,4 70,3 36,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0,4 2,3 1,4 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,6 2,9 3,5 7,7 7,1 11,4 17,5 12 6,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,8 6,9 6,2 3,7 3,5 2,5 2,3 1,3 1,7 1,8 2,6 4,1 5,5 11,4 16,3 17,3 30,5 53,6 55,8 81,8 148,6 93,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0,5 0,7 1,5 5,3 7,9 3 4,3 2,6 3,3 3,2 4,1 1 1,9 1,9 2,4 1,9 3,8 7,6 24,5 14,9 19,8
VI. Nemoci nervové soustavy 7,7 4,9 2,7 3,7 3,8 4,8 1,9 2,6 3,4 2,9 2,6 5,1 6,8 7,4 9,4 11,1 23,4 20,1 32,5 36,5 29,7 51,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 2,1 2,2 1,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 1,5 1,2 2,7 3,5 5,3 7,7 8,6 11,2 12,7 11,3 2,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 3,5 1,7 1,8 1,5 1 0,6 0,7 0,8 1,2 1,3 2,2 2,6 2,4 3,8 4,5 6,6 7,4 8,8 10,4 8,2 9,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,4 1,5 0,4 1,3 1,5 3,1 2,6 3,1 4 11,8 9,5 12,6 24,9 46,5 66,2 99,9 177,9 228,9 371,4 430,9 558,2 689,2
X. Nemoci dýchací soustavy 25,9 88,9 49,1 16,7 6 6,7 5,1 4,2 4,7 5,8 4,6 7,9 8 16,4 22,9 35,4 55,9 94,6 123,7 229,5 276,3 163,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,2 13,9 5,9 9,4 14,2 15,7 10,5 12,6 13 15,8 16 18,2 19,5 32,3 36,7 54,9 60,5 71,8 102,4 115,7 148,9 128,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,1 6,1 2,8 1,4 1,8 5 3,2 3,2 2,5 3,1 3 3,5 7 8,5 8,6 10,5 14,3 19,5 34,3 27,9 56,6 76,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,9 0,7 1,6 1,8 4,7 6,9 4,6 4,9 7,6 11 12,3 16,8 24,2 30,4 34,4 48,3 62,2 70,1 80,6 88,2 54,4 19,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,5 16,9 4,6 4,4 3,6 7,8 7,3 8,1 7,9 7,3 11,7 14,8 15,7 19,9 25,4 36 46,8 66,6 107,2 174,4 252,7 98,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0 7,3 39,8 84,1 79 28,6 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 30,3 4,7 5,3 1,8 0,7 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0 0,1 0,3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,3 27,6 9,3 4 8,9 10,6 3,5 2,1 1,7 2,6 2,8 3,9 3,5 8,4 9,8 9,9 15,9 32,2 38,1 75 61,7 103,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,9 11,5 11,1 9,5 11,1 18 15 10,8 9,7 13,1 13,5 13,2 28,5 26,2 34,1 40,1 57,4 114 200,3 345 405,2 346,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,5 1 180,8 2,4 3,8 2,6 5,9 21,2 41,8 55,7 41,1 25 19,4 33 49,4 58,7 80,4 112,8 113,7 103,5 94 72,8 82,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 351,5 1 692,8 121,8 81,5 79,8 119,6 128,8 192,9 202,7 161,7 131,9 151,7 215 308,8 399,2 553,9 804,1 1 045,2 1 440,0 1 925,4 2 286,9 2 012,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,7 0 0,3 0 0,1 0 0,7 7,3 0,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,6 0,5 1,9 5,6 1,4 10,7 4,8 2,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 2,3 4,5 11,3 10,8 15,6 21,2 80,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,6 1,2 2,8 2,8 39,3 37,8 32,2 276,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,3 0,4 0,3 1 2,7 1,6 0,7 9,1 10,5 15,3 19 28,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 5,9 10,1 8,1 16,1 62,1 121,4 168,7 289 66,4
X. Nemoci dýchací soustavy 4,5 0 1,1 3,1 0,9 0 0,1 0,2 0,1 0,3 2,1 3,8 2,6 7,5 6,1 9,2 16,1 14,1 20,5 11 26 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,4 0,4 0,5 2 1,8 4,7 25,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,9 0 14,6 0,7 6,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,5 0,4 1 2,2 0,4 4,1 4 5,9 14,1 29,7 18,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 2,8 0,9 6,7 18 9 0 144,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2 11,4 27,4 40,8 46 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 3,5 1,2 2 3,8 8,6 14,7 33,6 59 82 7,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,4 0 0,3 0,3 2,5 2 6,9 6 10 25,3 31,6 22,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36,9 0 1,1 3,1 0,9 0 0,2 1 0,2 3,1 3,3 5,8 9,9 27,3 32,3 45,8 81,6 156,5 349 451,4 663,3 497,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,3 0 1,3 17,5 51,9 68,7 193,2 54,9 98 115,4 74,1 87,4 106 126,2 84,8 116,8 81,9 86,8 69,8 211,6 265 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1,5 0 4,1 31 10,9 25,7 67,3 88,6 217,9 190 254,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 102,6 0 1,3 17,5 51,9 68,7 193,2 54,9 98 116,1 74,1 88,9 106 130,3 115,7 128,1 107,7 154,1 158,4 434 455 254,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 1,7 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 1,2 0,2 0,9 3,8 2,8 0,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 1,3 3 1,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 3,1 1,5 1,2 0,6 0,4 0,9 1,6 0,7 2,7 1,7 2,7 1,6 3,2 3,3 3,1 1,4 0,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,5 0,9 2,5 7,2 7,3 9,8 11,9 19 7,7 10,9 5,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,4 0 4,5 8,4 7,7 1,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,8 0,4 2,1 10,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 0 0 0 0,1 0 0,3 0 1 1 2,8 4 4,7 7,9 6,6 6,5 7,1 13,7 6,1 2,2 11,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,4 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,7 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,1 0 48,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,8 0,5 0,1 0,2 0 0,9 3,2 0 9,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0,5 0 1,6 2,5 1,7 2 1,5 2,7 4,3 7 5,8 10 4,4 2,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,1 0 9,5 12,3 13,5 3,8 1,8 1,6 4,4 5,5 8 9,4 12,3 20 21,7 28,1 29,6 46,6 30,3 29,6 76,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 15,4 12,3 8,2 6,3 10,1 4,3 4,3 3,6 4,3 4,1 4,7 8,9 10,2 14,5 23,3 34,6 39,7 68 91,1 106 84
péče celkem II. Novotvary 27,9 3,9 1,8 2,2 2,2 4,2 2,4 3,2 3,6 7 11,4 18,5 24,2 34,1 54 72,7 90,3 100 90,6 90,9 75,4 38,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0,4 2,8 1,4 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,6 3 3,5 7,9 7,1 11,4 17,7 12 6,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,6 6,9 6,2 5 6,5 3,7 2,3 1,3 1,7 1,8 2,8 4,1 5,6 11,4 18,6 21,8 41,8 64,4 71,4 103,1 229,3 93,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 95,2 0,5 2,2 19 57,2 76,9 196,2 59,6 100,6 118,7 77,3 91,5 107 129,6 88,2 120,5 87,2 93,4 116,7 273,9 313 295,9
VI. Nemoci nervové soustavy 24,9 4,9 5,8 5,2 5,1 5,4 2,2 3,9 4,9 5,6 5,6 8,6 10,5 15,8 45,2 26 61,4 99,3 136,5 273,4 248,6 305,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 2,1 2,2 2,5 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 1,5 1,2 2,7 3,5 5,3 7,7 8,6 11,2 12,7 11,3 2,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 3,5 1,7 1,8 1,5 1 0,6 0,7 0,8 1,2 1,3 2,2 2,6 2,4 3,8 4,5 6,6 7,4 8,8 10,4 8,2 9,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,5 1,5 0,4 1,3 1,5 3,1 2,6 3,1 4 12,7 10 14,5 28,2 59,7 83,5 117,8 205,9 310 500,5 614,5 852,7 755,5
X. Nemoci dýchací soustavy 31,7 88,9 54,7 28,2 14,7 8,5 5,1 4,3 4,8 6,1 6,7 11,8 10,5 23,9 29 44,6 72,7 109,1 146,3 251,2 302,2 163,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 13,9 5,9 9,4 14,2 15,7 10,5 12,6 13 15,8 16 18,2 19,5 34,5 37,1 55,3 60,9 73,8 104,2 120,5 174,3 128,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 6,1 2,8 1,4 2,5 5 3,2 3,2 2,5 3,1 3 3,5 7 8,5 9,5 10,5 16,2 19,5 49 28,6 63,4 76,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,2 0,7 1,6 1,8 4,8 6,9 5 4,9 8,7 12,9 15,6 21,2 30 40,5 41,3 59,2 73,3 89,6 100,8 120,7 84,7 19,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,7 16,9 4,6 4,4 3,6 7,8 7,3 8,1 7,9 7,3 11,7 14,8 15,7 20,2 26,3 38,8 47,7 73,3 125,2 184,2 252,7 243,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0 7,3 39,8 84,1 79 28,6 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 30,3 5,1 5,6 2,1 0,7 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0 0,1 0,3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,8 27,6 10 4 9,4 10,6 3,5 2,1 1,7 2,6 2,8 3,9 3,5 8,4 9,8 13,5 18,1 44 66,6 115,8 156,3 103,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39 11,5 11,1 9,5 11,1 18 15,4 11,1 9,8 13,6 14 13,5 32,8 27,8 36,2 44,1 66 129,6 237,2 404 496,2 354,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60,6 1 180,8 2,4 3,8 2,6 5,9 21,8 42,2 57,4 44 26,7 21,7 34,8 54,6 65 94,3 124,6 133,7 133,2 127,8 94,9 82,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 505,1 1 692,8 133,8 114,4 146,1 192,1 324 250,3 305,3 286,4 217,3 255,8 343,2 486,4 569 755,8 1 023,0 1 402,4 1 977,7 2 840,4 3 481,3 2 763,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)