8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 100 7 35 13 8 0 1 0 0 0 0 2 3 3 1 3 5 2 9 6 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 53 4 13 15 9 4 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 186 0 7 5 1 10 1 2 1 3 3 2 5 9 11 33 20 28 19 19 7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 93 6 11 9 6 6 2 1 1 1 2 6 5 1 7 10 7 3 5 3 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 324 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 9 16 23 39 68 64 44 28 16 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 8 8 6 4 3 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 2 0 0 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 2 4 7 4 4 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 6 4 12 5 11 10 5 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 2 4 8 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 10 21 15 17 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 6 8 3 1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 606 0 7 5 4 12 6 6 9 13 21 34 40 63 90 106 87 53 38 9 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 4 5 6 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 246 1 2 2 9 4 5 4 3 15 17 17 23 20 25 29 33 25 9 3 0 0
Anémie (D50-D64) 17 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 28 0 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 2 5 2 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 144 0 3 4 9 8 6 2 2 1 3 2 6 8 14 11 22 20 12 6 4 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 331 4 29 20 8 9 5 5 11 12 14 26 36 27 26 46 25 12 8 4 3 1
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 66 0 0 0 8 15 8 6 2 3 4 4 5 6 3 0 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 38 0 0 2 7 8 1 2 1 0 5 2 1 0 2 4 0 0 0 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 221 4 15 12 17 15 7 5 7 11 10 13 21 13 15 14 11 9 13 8 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 3 4 11 17 22 12 17 8 7 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 139 5 7 8 9 9 2 4 9 10 4 7 7 12 9 12 9 12 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44 1 2 5 1 2 0 2 0 0 4 1 3 3 5 1 3 2 3 6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 35 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 2 2 6 3 7 4 3 0 0
Angina pectoris (I20) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 7 13 14 7 7 2 0 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 601 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 26 40 47 77 108 88 84 69 37 8 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 92 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 11 10 26 18 9 8 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 91 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 7 5 13 6 7 17 10 12 4 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 519 0 0 0 1 5 2 4 2 9 10 17 24 29 55 81 88 76 61 37 16 2
Selhání srdce (I50) 376 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 5 10 25 37 49 61 57 71 42 10 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 898 0 1 0 0 2 1 1 5 12 14 20 35 37 78 108 154 157 142 93 34 4
Ateroskleróza (I70) 212 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 21 41 38 46 23 15 12 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 374 1 1 2 2 7 7 7 8 5 13 11 16 28 37 62 71 43 29 18 4 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 189 24 97 35 15 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 2 2 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 199 16 25 9 0 3 0 0 1 3 3 2 6 4 6 14 21 27 30 23 5 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 165 63 70 13 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5 5 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 62 0 22 20 9 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 43 0 1 0 1 5 0 3 2 4 6 5 4 3 3 1 1 3 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 75 1 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 4 7 9 15 9 13 5 3 1 0
Astma (J45-J46) 12 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 283 1 3 4 2 3 7 6 3 8 4 5 5 17 30 41 45 42 28 21 8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 39 2 1 0 0 3 0 1 1 3 3 2 3 4 4 4 1 4 2 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 70 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 5 8 6 6 6 6 12 7 0 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 29 0 1 3 0 4 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 5 2 3 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 133 0 5 12 33 23 5 3 2 1 4 4 5 4 7 11 6 5 0 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 29 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 5 3 4 3 4 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 113 1 0 1 0 0 0 2 0 5 5 8 11 14 17 18 13 7 4 4 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 39 0 0 0 4 5 2 2 9 2 4 0 2 1 1 3 1 0 1 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 144 2 4 4 1 0 0 2 2 6 4 7 3 4 14 16 19 12 18 16 10 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 40 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 1 4 6 4 3 3 3 7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 29 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 3 7 3 4 4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 38 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 1 3 6 3 5 7 2 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 39 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 9 8 2 1 2 3 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 466 0 0 0 5 4 8 12 14 24 31 37 29 46 73 63 49 38 21 10 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 38 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 4 5 5 3 7 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 145 0 1 1 0 5 1 9 9 11 11 9 6 13 13 15 18 12 4 4 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 105 1 0 1 0 0 0 4 2 1 2 1 2 10 9 11 9 15 17 13 6 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 29 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 4 3 4 3 1 3 1 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 4 2 1 3 2 1 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 453 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 10 36 45 69 104 94 55 21 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 396 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 9 27 64 87 119 61 18 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 9 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 42 0 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0 0 5 8 5 5 3 2 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 75 0 1 3 7 5 1 0 2 2 2 3 10 13 3 8 9 4 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 58 0 0 0 0 0 0 1 1 7 12 9 4 6 7 6 3 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 16 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 1 2 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 31 0 0 2 1 1 0 1 2 2 4 2 2 3 6 1 1 0 3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 52 0 0 0 5 3 0 1 2 1 2 1 1 0 7 5 4 5 7 7 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 100 11 6 5 1 3 2 1 2 0 4 4 1 10 8 9 7 7 6 10 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 110 0 0 1 3 0 1 2 1 4 3 6 9 9 13 15 9 11 13 9 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 40 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 4 6 6 4 8 4 2 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 64 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 1 2 2 3 7 7 13 9 6 6 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 11 26 32 16 8 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 9 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 80 0 0 0 3 1 5 5 2 1 6 7 7 6 9 10 10 4 3 0 1 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 7 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 33 0 0 0 0 0 5 16 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 37 0 0 0 0 1 9 10 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 53 0 0 0 0 0 5 16 18 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 85 34 7 15 6 5 1 0 1 4 2 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 26 0 1 1 2 5 0 1 0 1 3 2 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 29 1 3 1 3 2 0 1 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 0 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 383 36 72 21 51 58 1 3 6 5 11 10 6 13 18 13 13 20 14 8 3 1
Nitrolební poranění (S06) 354 2 23 37 31 25 4 5 3 11 12 10 21 16 22 22 27 21 28 23 10 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 146 16 29 22 27 14 3 0 3 2 6 5 1 4 4 1 2 3 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 45 0 2 12 17 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 566 0 0 1 1 1 3 2 0 4 1 3 11 13 25 38 53 82 120 139 58 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 38 0 0 3 5 3 0 0 2 0 2 0 3 4 3 2 2 3 3 1 1 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 454 1 13 16 28 28 26 27 16 30 26 21 30 29 33 27 31 31 22 13 4 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 21 1 11 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 144 2 13 7 14 23 9 8 9 14 6 5 9 4 7 1 3 3 3 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 226 0 0 3 1 5 2 0 2 8 5 6 9 13 28 45 36 32 16 11 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 48 1 4 6 3 11 0 0 2 2 3 1 3 4 1 0 1 4 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 38 0 11 7 3 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 072 5 2 3 2 8 10 47 66 48 25 20 43 81 108 178 192 118 85 24 5 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 15 071 795 577 397 405 421 195 268 296 386 438 505 681 948 1 381 1 798 1 864 1 466 1 185 765 263 37
Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 19,7 130,9 170,7 48,4 32,1 0 3,5 0 0 0 0 5,8 8,8 9,3 2,9 9,2 18,9 11,3 73 82,4 83,1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 10,4 74,8 63,4 55,9 36,1 17 0 0 0 2,7 2,4 2,9 0 3,1 5,8 0 0 5,6 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 36,6 0 34,1 18,6 4 42,5 3,5 6,1 3 8,1 7,1 5,8 14,7 28 32,1 101,4 75,6 157,8 154,2 261,1 290,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 18,3 112,2 53,6 33,5 24,1 25,5 7,1 3 3 2,7 4,7 17,4 14,7 3,1 20,5 30,7 26,5 16,9 40,6 41,2 41,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 63,7 0 0 0 0 0 0 3 9,1 5,4 19 26,1 47,1 71,4 114 209 241,9 247,9 227,2 219,8 124,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 24,8 23,4 24,6 22,7 22,5 24,3 13,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,9 6,1 15,1 11,3 0 0 41,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5,9 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,4 8,7 0 3,1 5,8 12,3 26,5 22,5 32,5 27,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 11,9 8,7 17,6 12,4 35,1 15,4 41,6 56,3 40,6 13,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 11,6 2,9 12,4 5,8 12,3 30,2 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 32,4 31,1 61,4 46,1 64,3 22,5 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 21,7 11,7 18,4 30,2 16,9 8,1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 119,1 0 34,1 18,6 16 51 21,3 18,2 27,2 35,2 49,8 98,5 117,6 195,7 263 325,8 328,9 298,6 308,3 123,7 124,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 0 0 0 2,9 0 3,8 0 8,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,8 6,2 11,7 12,3 18,9 33,8 24,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 37,7 5,9 3,1 5,8 0 3,8 5,6 0 13,7 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 48,4 18,7 9,8 7,4 36,1 17 17,7 12,1 9,1 40,6 40,3 49,2 67,6 62,1 73,1 89,1 124,7 140,9 73 41,2 0 0
Anémie (D50-D64) 3,3 0 4,9 14,9 0 4,2 0 0 0 0 2,4 0 0 3,1 0 3,1 15,1 5,6 24,3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,5 0 14,6 14,9 0 4,2 0 0 6 0 0 0 0 0 8,8 12,3 7,6 28,2 16,2 13,7 41,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 28,3 0 14,6 14,9 36,1 34 21,3 6,1 6 2,7 7,1 5,8 17,6 24,8 40,9 33,8 83,2 112,7 97,4 82,4 166,3 257,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,1 74,8 141,4 74,5 32,1 38,2 17,7 15,2 33,2 32,5 33,2 75,3 105,9 83,9 76 141,4 94,5 67,6 64,9 55 124,7 257,7
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 13,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13 0 0 0 32,1 63,7 28,3 18,2 6 8,1 9,5 11,6 14,7 18,6 8,8 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,3 0 0 0 0 8,5 0 0 0 5,4 2,4 2,9 5,9 15,5 2,9 3,1 3,8 0 0 0 41,6 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 4,7 2,9 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,4 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 0 5,8 2,9 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,5 0 0 7,4 28,1 34 3,5 6,1 3 0 11,9 5,8 2,9 0 5,8 12,3 0 0 0 41,2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 43,4 74,8 73,1 44,7 68,2 63,7 24,8 15,2 21,2 29,8 23,7 37,7 61,8 40,4 43,8 43 41,6 50,7 105,5 109,9 41,6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 22,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 26,1 8,8 12,4 32,1 52,2 83,2 67,6 137,9 109,9 290,9 257,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 27,3 93,5 34,1 29,8 36,1 38,2 7,1 12,1 27,2 27,1 9,5 20,3 20,6 37,3 26,3 36,9 34 67,6 24,3 13,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,6 18,7 0 0 8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 7,6 11,3 8,1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 8,7 18,7 9,8 18,6 4 8,5 0 6,1 0 0 9,5 2,9 8,8 9,3 14,6 3,1 11,3 11,3 24,3 82,4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,9 0 0 0 0 4,2 0 0 0 5,4 7,1 5,8 0 6,2 5,8 18,4 11,3 39,4 32,5 41,2 0 0
Angina pectoris (I20) 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,8 21,7 20,5 40 52,9 39,4 56,8 27,5 0 257,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 118,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 13,5 23,7 75,3 117,6 146 225 331,9 332,7 473,3 559,9 508,4 332,5 257,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,1 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 5,8 11,8 34,2 29,2 79,9 68 50,7 64,9 27,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 17,9 0 0 0 0 0 3,5 0 3 8,1 9,5 20,3 14,7 40,4 17,5 21,5 64,3 56,3 97,4 55 41,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 102 0 0 0 4 21,2 7,1 12,1 6 24,3 23,7 49,2 70,6 90,1 160,7 248,9 332,7 428,2 495 508,4 665 515,5
Selhání srdce (I50) 73,9 0 0 0 0 0 7,1 3 3 0 11,9 14,5 29,4 77,6 108,1 150,6 230,6 321,2 576,1 577,1 415,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 176,5 0 4,9 0 0 8,5 3,5 3 15,1 32,5 33,2 57,9 102,9 114,9 228 331,9 582,2 884,7 1 152,2 1 277,8 1 413,1 1 030,9
Ateroskleróza (I70) 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 17,4 11,8 65,2 119,8 116,8 173,9 129,6 121,7 164,9 166,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 5,8 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 73,5 18,7 4,9 7,4 8 29,7 24,8 21,2 24,2 13,5 30,8 31,9 47,1 87 108,1 190,5 268,4 242,3 235,3 247,3 166,3 515,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 37,2 448,8 473 130,3 60,2 8,5 3,5 3 0 0 0 0 2,9 3,1 0 6,1 15,1 0 16,2 27,5 83,1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 39,1 299,2 121,9 33,5 0 12,7 0 0 3 8,1 7,1 5,8 17,6 12,4 17,5 43 79,4 152,1 243,4 316 207,8 257,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 32,4 1 178,2 341,3 48,4 12 4,2 0 0 0 2,7 0 0 0 0 2,9 3,1 7,6 0 40,6 68,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 12,2 0 107,3 74,5 36,1 17 17,7 0 3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 8,5 0 4,9 0 4 21,2 0 9,1 6 10,8 14,2 14,5 11,8 9,3 8,8 3,1 3,8 16,9 0 13,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 14,7 18,7 9,8 7,4 0 4,2 0 0 0 0 7,1 0 11,8 21,7 26,3 46,1 34 73,3 40,6 41,2 41,6 0
Astma (J45-J46) 2,4 0 4,9 14,9 4 4,2 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 2,9 0 0 0 0 13,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 55,6 18,7 14,6 14,9 8 12,7 24,8 18,2 9,1 21,6 9,5 14,5 14,7 52,8 87,7 126 170,1 236,7 227,2 288,5 332,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,4 0 0 0 20,1 12,7 7,1 3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,8 0 14,6 14,9 8 0 0 0 0 0 2,4 2,9 0 0 2,9 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,7 37,4 4,9 0 0 12,7 0 3 3 8,1 7,1 5,8 8,8 12,4 11,7 12,3 3,8 22,5 16,2 13,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 13,8 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 7,1 20,3 14,7 24,8 17,5 18,4 22,7 33,8 97,4 96,2 0 515,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,7 0 4,9 11,2 0 17 0 3 3 2,7 0 0 0 3,1 5,8 9,2 18,9 11,3 24,3 13,7 41,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 26,1 0 24,4 44,7 132,3 97,7 17,7 9,1 6 2,7 9,5 11,6 14,7 12,4 20,5 33,8 22,7 28,2 0 27,5 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 5,7 56,1 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 0 5,9 3,1 5,8 15,4 11,3 22,5 24,3 55 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 22,2 18,7 0 3,7 0 0 0 6,1 0 13,5 11,9 23,2 32,4 43,5 49,7 55,3 49,1 39,4 32,5 55 124,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,7 0 0 0 16 21,2 7,1 6,1 27,2 5,4 9,5 0 5,9 3,1 2,9 9,2 3,8 0 8,1 27,5 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 3,1 0 0 7,6 5,6 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28,3 37,4 19,5 14,9 4 0 0 6,1 6 16,2 9,5 20,3 8,8 12,4 40,9 49,2 71,8 67,6 146,1 219,8 415,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,9 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 7,1 5,8 2,9 12,4 17,5 12,3 11,3 16,9 24,3 96,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,7 18,7 0 0 0 0 7,1 0 0 2,7 4,7 0 0 0 5,8 9,2 26,5 16,9 32,5 55 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,5 0 4,9 0 0 8,5 3,5 0 3 2,7 0 0 8,8 3,1 8,8 18,4 11,3 28,2 56,8 27,5 41,6 257,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2,4 2,9 2,9 6,2 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7,7 0 0 0 4 8,5 3,5 0 3 2,7 4,7 2,9 2,9 6,2 26,3 24,6 7,6 5,6 16,2 41,2 83,1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 91,6 0 0 0 20,1 17 28,3 36,4 42,3 64,9 73,5 107,2 85,3 142,9 213,3 193,6 185,2 214,1 170,4 137,4 83,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,5 0 0 3,7 0 0 0 0 6 5,4 4,7 5,8 2,9 3,1 11,7 15,4 18,9 16,9 56,8 27,5 41,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 28,5 0 4,9 3,7 0 21,2 3,5 27,3 27,2 29,8 26,1 26,1 17,6 40,4 38 46,1 68 67,6 32,5 55 124,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,6 18,7 0 3,7 0 0 0 12,1 6 2,7 4,7 2,9 5,9 31,1 26,3 33,8 34 84,5 137,9 178,6 249,4 257,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,7 18,7 4,9 3,7 0 4,2 0 3 0 2,7 4,7 2,9 11,8 9,3 11,7 9,2 3,8 16,9 8,1 0 41,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,7 18,7 9,8 3,7 0 8,5 0 0 3 2,7 2,4 0 0 0 11,7 6,1 3,8 16,9 16,2 13,7 83,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 89,1 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 19 29 105,9 139,8 201,6 319,6 355,3 309,9 170,4 96,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 77,9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 17,4 26,5 83,9 187 267,4 449,9 343,7 146,1 41,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0 0 4,2 7,1 0 0 2,7 2,4 0 5,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 8,3 0 9,8 0 8 8,5 7,1 3 6 2,7 2,4 0 0 15,5 23,4 15,4 18,9 16,9 16,2 13,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 18,7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,7 0 4,9 11,2 28,1 21,2 3,5 0 6 5,4 4,7 8,7 29,4 40,4 8,8 24,6 34 22,5 16,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 11,4 0 0 0 0 0 0 3 3 18,9 28,4 26,1 11,8 18,6 20,5 18,4 11,3 11,3 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,1 0 0 0 0 8,5 0 0 0 5,4 2,4 2,9 0 3,1 8,8 0 3,8 11,3 16,2 13,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6,1 0 0 7,4 4 4,2 0 3 6 5,4 9,5 5,8 5,9 9,3 17,5 3,1 3,8 0 24,3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 10,2 0 0 0 20,1 12,7 0 3 6 2,7 4,7 2,9 2,9 0 20,5 15,4 15,1 28,2 56,8 96,2 41,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 19,7 205,7 29,3 18,6 4 12,7 7,1 3 6 0 9,5 11,6 2,9 31,1 23,4 27,7 26,5 39,4 48,7 137,4 124,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 21,6 0 0 3,7 12 0 3,5 6,1 3 10,8 7,1 17,4 26,5 28 38 46,1 34 62 105,5 123,7 41,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 7,9 0 0 0 0 0 0 6,1 3 0 2,4 2,9 11,8 18,6 17,5 12,3 30,2 22,5 16,2 13,7 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 12,6 0 0 3,7 0 12,7 3,5 0 0 0 4,7 2,9 5,9 6,2 8,8 21,5 26,5 73,3 73 82,4 249,4 257,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 21,7 32,1 79,9 121 90,2 64,9 55 41,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,6 18,7 0 0 4 4,2 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 3,8 5,6 0 13,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 8,7 0 6,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 4 0 0 3 0 5,4 0 5,8 2,9 3,1 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 15,7 0 0 0 12 4,2 17,7 15,2 6 2,7 14,2 20,3 20,6 18,6 26,3 30,7 37,8 22,5 24,3 0 41,6 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0 3,5 6,1 3 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 6,5 0 0 0 0 0 17,7 48,6 21,2 10,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,3 0 0 0 0 4,2 31,9 30,3 36,3 5,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,6 0 0 0 0 4,2 0 12,1 6 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 10,4 0 0 0 0 0 17,7 48,6 54,4 27,1 7,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 26,7 2 543,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19,7 1 870,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 16,7 635,9 34,1 55,9 24,1 21,2 3,5 0 3 10,8 4,7 2,9 2,9 12,4 5,8 6,1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,1 0 4,9 3,7 8 21,2 0 3 0 2,7 7,1 5,8 5,9 3,1 5,8 0 7,6 0 16,2 0 41,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5,7 18,7 14,6 3,7 12 8,5 0 3 3 5,4 4,7 8,7 2,9 9,3 2,9 6,1 3,8 5,6 0 0 41,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,6 0 0 0 4 0 7,1 0 9,1 0 0 5,8 0 0 0 6,1 0 0 16,2 13,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 75,3 673,3 351,1 78,2 204,5 246,4 3,5 9,1 18,1 13,5 26,1 29 17,6 40,4 52,6 40 49,1 112,7 113,6 109,9 124,7 257,7
Nitrolební poranění (S06) 69,6 37,4 112,2 137,8 124,3 106,2 14,2 15,2 9,1 29,8 28,4 29 61,8 49,7 64,3 67,6 102,1 118,3 227,2 316 415,6 257,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 28,7 299,2 141,4 81,9 108,3 59,5 10,6 0 9,1 5,4 14,2 14,5 2,9 12,4 11,7 3,1 7,6 16,9 16,2 13,7 41,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,8 0 9,8 44,7 68,2 4,2 0 3 3 0 2,4 2,9 2,9 0 5,8 6,1 0 5,6 8,1 13,7 41,6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 111,3 0 0 3,7 4 4,2 10,6 6,1 0 10,8 2,4 8,7 32,4 40,4 73,1 116,8 200,4 462 973,7 1 909,9 2 410,6 2 835,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,5 0 0 11,2 20,1 12,7 0 0 6 0 4,7 0 8,8 12,4 8,8 6,1 7,6 16,9 24,3 13,7 41,6 257,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 89,3 18,7 63,4 59,6 112,3 119 92,1 81,9 48,4 81,2 61,6 60,8 88,2 90,1 96,4 83 117,2 174,7 178,5 178,6 166,3 515,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,1 18,7 53,6 0 4 4,2 7,1 0 0 2,7 2,4 2,9 2,9 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 28,3 37,4 63,4 26,1 56,1 97,7 31,9 24,3 27,2 37,9 14,2 14,5 26,5 12,4 20,5 3,1 11,3 16,9 24,3 41,2 41,6 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 44,4 0 0 11,2 4 21,2 7,1 0 6 21,6 11,9 17,4 26,5 40,4 81,8 138,3 136,1 180,3 129,8 151,1 166,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 2,4 2,9 2,9 3,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,4 18,7 19,5 22,3 12 46,7 0 0 6 5,4 7,1 2,9 8,8 12,4 2,9 0 3,8 22,5 0 27,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 18,7 0 11,2 0 0 0 6,1 0 2,7 2,4 0 0 0 2,9 0 3,8 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 58 5 517,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 7,5 0 53,6 26,1 12 29,7 0 0 3 0 0 0 0 6,2 0 3,1 15,1 0 16,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 210,7 93,5 9,8 11,2 8 34 35,4 142,6 199,5 129,9 59,3 57,9 126,5 251,6 315,6 547 725,8 664,9 689,7 329,8 207,8 515,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 962,9 14 868,2 2 813,5 1 478,3 1 624,2 1 788,5 691 813,2 894,6 1 044,3 1 038,3 1 463,0 2 002,8 2 944,5 4 035,9 5 525,7 7 046,5 8 260,6 9 615,4 10 511,1 10 931,0 9 536,1
Podíl hospitalizací s pobytem na jednotce intenzivní péče - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 14,2 17,9 31,8 16,7 18,6 0 3,2 0 0 0 0 14,3 17,6 13,6 5,6 7,1 9,1 5,4 20 13,6 14,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 9,5 14,8 22 23,1 17 9,8 0 0 0 9,1 5,9 5,9 0 7,1 16,7 0 0 3,3 3,4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 39,7 0 87,5 83,3 100 83,3 50 66,7 16,7 60 37,5 20 38,5 34,6 24,4 56,9 30,8 38,4 33,9 38,8 35 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,8 16,2 11,5 12,5 12,2 5,8 4,3 1,8 2,2 2,3 4,2 11,8 6,4 1,4 7,9 9,9 5,2 4,1 5,2 5 4,8 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58,3 0 0 0 0 0 0 50 75 66,7 66,7 56,3 59,3 63,9 57,4 66 58,7 52,4 50,9 55,2 50 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 7,7 34,8 11,4 11,4 8,1 12,5 13,6 5,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 3,4 4,8 7,7 4,4 0 0 5,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,6 0 0 0 0 0 0 25 0 6,3 5 6,8 0 3 3,6 4,7 10,1 8,7 19 11,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 62,5 60 50 20 50 16,7 29,7 32,3 31,3 6,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 29,3 0 0 0 0 0 0 0 33,3 100 0 57,1 16,7 50 9,5 23,5 38,1 40 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 68,8 45,5 31,3 25,9 30,4 10,5 2,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 24,1 10,3 10 14,3 6,4 3,4 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,3 0 46,7 23,8 36,4 44,4 27,3 30 42,9 34,2 38,9 34 33,3 35,8 31 30,1 25,4 25,4 24,7 13 12 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4,4 0 0 0 0 0 12,5 0 0 5 0 0 0 0 6,3 0 10 0 100 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 25 11,1 21,1 18,2 15,2 22,2 16,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 11,4 2,5 4,8 14,3 0 9,1 25 0 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 19,6 5,3 13,3 9,5 28,1 12,9 16,7 9,1 7,9 25,9 21,5 21 22,8 20,4 16,9 19,2 21,9 29,4 18,8 16,7 0 0
Anémie (D50-D64) 5,1 0 20 36,4 0 33,3 0 0 0 0 9,1 0 0 5 0 2,9 8,2 2,8 6 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 12,8 0 10,7 26,7 0 7,7 0 0 40 0 0 0 0 0 11,5 22,2 8,7 27,8 18,2 11,1 50 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,6 0 50 26,7 39,1 36,4 27,3 14,3 14,3 5 10 6,3 16,2 14 14,7 8,3 13,8 16,4 14,5 7,8 17,4 16,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 19,9 10,3 20,7 18,9 17,8 26,5 15,6 17,2 29,7 34,3 29,8 38,8 47,4 31 27,4 34,8 18,8 8,3 5,4 2,6 4,3 6,7
Demence (F00-F03) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 7,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 29,6 0 0 0 53,3 53,6 42,1 35,3 18,2 23,1 18,2 17,4 50 19,4 21,4 0 14,3 25 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 45,9 0 0 0 0 50 0 0 0 66,7 33,3 50 50 100 100 50 50 0 0 0 100 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 16,1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 33,3 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 13 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 28,6 20 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10,1 0 0 6,7 17,1 18,2 3,3 8,3 5 0 20 11,8 12,5 0 11,8 36,4 0 0 0 23,1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,4 0 0 0 0 0 0 9,1 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 37,1 28,6 46,9 40 39,5 55,6 21,2 15,2 33,3 37,9 31,3 27,1 50 43,3 34,1 35 40,7 32,1 61,9 47,1 33,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 36,3 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 25 64,3 50 33,3 34,4 39,5 41,5 33,3 34 25,8 43,8 50
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,5 62,5 35 26,7 21,4 17,3 6,3 10 15,5 14,9 5,6 7,1 5,7 8,5 5,9 6,8 5,8 11,8 4,9 4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 7,1 0 0 11,1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,2 1,7 1,2 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,9 5,9 3,8 7,9 2,6 10,5 0 10 0 0 8,5 1,6 4,2 4,4 4,6 0,9 2,3 2,2 3,8 12,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,2 0 0 0 0 50 0 0 0 22,2 12,5 8,3 0 4,7 3,8 6 2 5,5 3 3,5 0 0
Angina pectoris (I20) 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 10,7 16,7 12,1 18,1 16,3 12,7 15,6 7,7 0 100
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 55 0 0 0 0 50 0 0 0 83,3 43,5 76,5 66,7 59,5 60,6 61,7 48,9 56,8 46,6 44 34,8 33,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 100 33,3 0 8 6,3 13,1 7,9 12,7 9,7 7,1 8,1 5,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16,8 0 0 0 0 0 25 0 20 37,5 18,2 26,9 16,1 28,9 12,5 9,6 23,6 14,3 17,6 8,9 7,1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 24,7 0 0 0 50 27,8 25 26,7 11,1 31 23,3 25,4 29,3 24 24,2 24,8 24,1 26,1 22,8 24,8 27,1 20
Selhání srdce (I50) 15,8 0 0 0 0 0 40 50 33,3 0 50 33,3 21,7 24 27 18,6 16,6 14,8 15,3 10,8 6,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 52,3 0 100 0 0 40 25 50 71,4 70,6 66,7 54,1 59,3 52,1 55,3 58,7 53,8 52,5 50 45,6 41,5 36,4
Ateroskleróza (I70) 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 30 14,8 38,9 29,5 21,6 25,1 23,2 19 30 25 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,8 0 2,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,5 100 10 4,9 4,2 17,9 22,6 18,4 18,6 18,5 23,2 23,4 18,6 22,2 24,5 28,8 26,3 20,1 17 18,9 20 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 12,7 14,6 15,4 16 20 3,9 3,3 4,3 0 0 0 0 10 7,1 0 6,5 11,8 0 6,1 4,7 11,8 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 14,8 48,5 34,7 36 0 30 0 0 5,6 15,8 9,4 7,7 17,6 6,8 6,8 11,9 13,9 17,8 16,1 11,6 6,7 5,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 14,4 27,8 34,5 35,1 50 12,5 0 0 0 11,1 0 0 0 0 2,6 2,1 2,8 0 3,4 3,8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 7,4 0 5,3 7,1 20 16,7 20,8 0 10 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,6 0 16,7 0 11,1 13,9 0 9,1 4,5 7,7 12 9,3 6,7 7,3 5,5 2,6 3,1 17,6 0 33,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9,9 100 100 100 0 100 0 0 0 0 42,9 0 18,2 17,1 9,7 13,4 6 9,1 5,3 5,1 5 0
Astma (J45-J46) 7,5 0 33,3 40 16,7 20 0 0 0 0 0 0 11,1 14,3 7,7 0 0 0 0 7,1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 39,7 50 60 80 50 100 87,5 85,7 27,3 34,8 28,6 50 21,7 44,7 38,5 38,3 34,9 48,3 35,9 37,5 36,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12,4 0 0 0 62,5 15 11,8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,7 0 42,9 44,4 40 0 0 0 0 0 11,1 16,7 0 0 14,3 0 20 12,5 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 22 20 100 0 0 60 0 33,3 16,7 42,9 60 33,3 42,9 44,4 18,2 17,4 5,3 25 22,2 8,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 39,5 0 0 0 0 0 50 0 0 0 37,5 77,8 50 80 27,3 28,6 30 31,6 44,4 43,8 0 100
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,9 0 4,5 6,3 0 5,4 0 1,9 2,4 2,9 0 0 0 2 4,5 3,6 5,6 2,5 4,6 2,3 4,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 18,7 0 50 19 24,6 20,7 7,5 6 4,4 2 12,1 12,5 27,8 21,1 35 52,4 28,6 45,5 0 66,7 100 0
Tříselná kýla (K40) 3 15,8 0 0 0 0 6,7 0 0 2,1 0 0 3 0,8 1,9 4,6 3,1 6,1 7,5 21,1 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,1 33,3 0 1,6 0 0 0 8,7 0 7,8 7,8 10,8 15,3 23,3 22,1 21,7 20 21,2 20 40 42,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,7 0 0 0 13,8 16,7 12,5 9,5 40,9 15,4 36,4 0 22,2 14,3 7,7 15,8 10 0 50 50 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 11,1 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 10 0 0 10,5 5,9 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 47,7 50 50 33,3 100 0 0 33,3 40 75 40 53,8 50 21,1 48,3 44,4 52,8 38,7 51,4 69,6 58,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 16,5 0 0 0 0 0 0 50 0 33,3 25 18,2 9,1 16,7 21,4 11,4 8,3 11,5 15 29,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,2 50 0 0 0 0 15,4 0 0 2,1 3,8 0 0 0 4,3 4,4 15,2 11,1 11,1 28,6 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,6 0 4,8 0 0 15,4 14,3 0 11,1 9,1 0 0 23,1 6,3 10,7 14,3 6,7 10,4 14,3 5 5,6 25
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 100 0 14,3 16,7 7,1 7,1 0 0 0 25 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 22,4 0 0 0 33,3 66,7 20 0 11,1 33,3 33,3 12,5 10 11,1 32,1 32 12,5 12,5 16,7 50 100 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 27,9 0 0 0 62,5 23,5 19 21,1 18,2 19,8 25 31,6 28,4 32,6 38,6 30,7 29,9 29,5 22,6 15,9 10,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,4 0 0 100 0 0 0 0 11,8 50 18,2 14,3 14,3 6,7 11,1 12,5 9,6 11,1 20 7,7 8,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 38,6 0 100 33,3 0 62,5 33,3 45 52,9 37,9 34,4 33,3 28,6 33,3 41,9 35,7 47,4 40 26,7 25 100 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 32,2 7,1 0 12,5 0 0 0 50 22,2 10 18,2 11,1 14,3 71,4 42,9 26,8 31 45,5 56,7 41,9 46,2 50
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,6 11,1 4,2 6,3 0 2,1 0 2,3 0 3,4 6,9 3,8 14,8 7,3 8,2 6,4 2,1 10 3,8 0 8,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 6,1 25 11,8 6,7 0 11,8 0 0 8,3 6,3 6,3 0 0 0 16,7 6,9 2,4 10,7 5 3,7 20 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 86,3 0 0 0 0 0 0 100 0 75 61,5 90,9 97,3 88,2 92 88,1 88,7 84,6 72,4 53,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 56,7 0 0 0 0 0 0 33,3 16,7 0 0 18,2 17 42,9 57,1 63 78,8 75,3 75 50 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 0 2 3,4 0 0 1,6 0,9 0 2,1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,4 0 13,3 0 5,6 3,1 3,8 2 4,1 1,6 1,2 0 0 3 6,4 3,8 5,4 6,1 7,7 6,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6,5 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 31,6 0 25 42,9 33,3 55,6 33,3 0 50 40 20 30 37 48,1 17,6 33,3 29 18,2 22,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 11 0 0 0 0 0 0 10 4,3 12,7 16,2 14,3 7,1 11,3 12,5 11,1 7,7 7,4 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,8 0 0 0 0 9,5 0 0 0 2,2 0,9 0,8 0 0,5 1,5 0 0,4 0,8 1,2 0,9 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,9 0 0 11,8 5,9 7,7 0 5 6,5 3,4 4,8 2,2 1,8 3 6,7 1,6 2,9 0 23,1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,8 0 0 0 27,8 16,7 0 7,1 11,8 3,3 4,8 2,1 1,4 0 16,7 6,9 5,6 7,8 16,7 23,3 16,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 9,3 18,6 12,5 13,9 11,1 8,6 4,9 2,1 6,1 0 9,5 8,2 1,5 12,8 9,9 10,6 6,7 7,9 9 16,7 13,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 26,3 0 0 100 100 0 100 28,6 14,3 23,5 25 46,2 40,9 47,4 31 34,1 15,3 18,3 24,5 20,5 8,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 4,4 0 0 0 0 0 0 6,7 1,6 0 1,1 1,2 4,2 6,7 5,7 4,4 10,5 7,7 8,3 8,3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4 0 0 7,7 0 10,7 4,2 0 0 0 3,2 2,2 3,3 3 3 4,6 3,8 6 3,9 2,8 6,2 8,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 12,3 9,6 17,8 22,7 24,2 23,5 30,8 33,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 50 0 0 2,5 2,3 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 2,3 1,6 2,9 0 10 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 8,3 0 0 0 0 0 14,3 0 0 8,3 0 27,3 0 25 12,5 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,6 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 5,9 10 0 16,7 16,7 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,2 0 0 0 14,3 0 0 3 0 4,3 0 1,3 0,6 1,3 0 4 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 0 0 27,3 1,9 6,4 3,3 1,4 0,7 3,2 3,9 3,8 3,4 5 4,5 5,6 5 8,3 0 33,3 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,9 0 0 0 0 0 1,4 1 0,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,9 0 0 0 0 0 2,5 4,1 2,3 2,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10,2 0 0 0 0 11,1 13,6 8,1 10,2 6,1 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,2 0 0 0 0 1,4 0 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3,8 0 0 0 0 0 3,2 3,4 3,9 4,9 4,8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 71,2 71,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 36,6 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 15,6 44,7 6,1 8,5 15,8 23,8 12,5 0 12,5 50 12,5 6,7 8,3 26,7 15,4 33,3 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6,8 0 100 33,3 25 27,8 0 20 0 8,3 15,8 11,1 8,7 3,6 3,3 0 4,7 0 6,1 0 16,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5 50 15 2 3,9 2,6 0 2,3 2,9 5,4 5,4 11,5 5,9 27,3 9,1 7,4 5,9 11,1 0 0 33,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,5 0 0 0 100 0 25 0 50 0 0 22,2 0 0 0 11,1 0 0 33,3 25 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 15,4 22,1 35,5 24,7 29,5 28,4 2,4 5,6 15,4 9,4 17,7 14,5 8,8 11,1 12,2 8,2 5,9 9,4 7,2 5,2 5,3 11,1
Nitrolební poranění (S06) 26,3 33,3 37,1 44,6 39,2 24,8 4,2 8,1 6 14,3 17,1 16,7 26,9 28,1 29,3 30,6 36,5 33,3 31,5 35,4 40 100
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16,4 17,6 24 29,7 34,6 20,9 7,3 0 9,1 7,4 14,3 18,5 3,4 17,4 18,2 3,4 7,7 10,3 5,4 3,3 5,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9,7 0 11,1 13,6 25,8 8,3 0 7,7 6,3 0 5,9 7,1 5 0 6,3 4,9 0 6,7 8,3 25 16,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 79,6 0 0 50 100 50 75 66,7 0 57,1 12,5 50 73,3 68,4 80,6 74,5 80,3 82,8 87 81,8 80,6 84,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,2 0 0 18,8 16,7 11,1 0 0 7,4 0 4,2 0 6,3 10,8 5,9 6,5 4,5 15 21,4 12,5 33,3 100
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 12,5 25 21,7 14,5 22,2 12,9 10,4 11,6 8,1 13,6 8,6 9,4 12,7 13,6 13,6 12,8 15 14,2 13,4 9,2 9,5 25
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22,3 33,3 30,6 0 33,3 50 25 0 0 20 50 50 25 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 44,9 100 36,1 53,8 60,9 65,7 52,9 44,4 45 58,3 30 38,5 47,4 22,2 38,9 16,7 33,3 42,9 23,1 37,5 50 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 30,9 0 0 37,5 33,3 45,5 22,2 0 12,5 25 17,2 17,1 28,1 22 31,5 40,9 37,9 39 36,4 29,7 33,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 17,1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 16,7 16,7 100 50 100 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 19,9 10 10,8 31,6 30 47,8 0 0 28,6 20 37,5 12,5 30 23,5 5,6 0 9,1 33,3 0 20 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,1 4,3 0 25 0 0 0 18,2 0 9,1 10 0 0 0 4,8 0 2,6 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 73,3 38,9 42,9 26,9 0 0 2,3 0 0 0 0 1,1 0 0,3 1,2 0 3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 7,6 5,9 3,1 3,1 6,4 2,2 3,7 3,3 3,1 3,1 5,8 11,6 19,1 23,1 34,4 38,5 34,7 37,9 26,1 23,8 40
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 14,5 11,8 18,4 15,1 19,6 15,5 5,6 4,6 4,5 7,2 8,8 12,1 13,7 16,4 18,4 20,1 19,8 20,2 19 17,4 16,8 15,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)