8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 124 103 273 221 146 187 105 102 83 73 91 93 124 133 166 239 287 218 229 180 65 6
II. Novotvary 6 532 19 31 43 44 61 62 90 95 186 286 386 442 498 861 1 011 1 022 656 442 220 72 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 549 2 33 26 3 16 6 10 6 5 14 16 15 28 52 53 72 54 61 59 16 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 652 39 146 121 68 56 54 43 51 55 77 99 113 144 190 264 292 267 231 228 93 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 764 5 17 30 56 84 58 52 36 40 62 51 29 50 33 33 32 29 25 29 13 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 549 22 53 60 85 85 72 87 91 115 123 170 190 203 242 275 249 173 139 88 23 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 448 15 45 36 18 18 21 25 20 28 32 49 46 92 114 176 256 171 167 92 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 131 17 53 63 39 19 15 20 33 41 47 61 72 68 108 115 131 89 80 49 9 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 557 5 11 47 52 72 66 89 119 199 334 399 627 868 1 318 1 877 2 189 1 843 1 778 1 168 426 70
X. Nemoci dýchací soustavy 7 014 429 1 338 585 149 138 108 108 112 136 133 118 172 232 383 465 590 530 556 503 199 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 150 84 168 314 360 336 287 350 379 489 542 493 496 645 782 950 817 618 524 364 132 20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 475 23 57 39 41 83 85 72 61 63 65 70 80 99 106 112 131 91 93 68 30 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 620 3 38 52 107 176 167 201 246 382 542 549 734 803 796 868 820 576 324 197 34 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 442 67 93 123 91 215 280 358 359 372 603 582 682 633 721 814 825 610 496 356 147 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0 0 0 0 189 987 2 418 2 342 1 029 342 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 544 76 114 177 38 21 8 11 8 8 16 15 12 15 13 6 2 1 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 569 165 224 141 259 300 114 104 84 107 123 122 118 165 236 243 290 274 243 180 67 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 987 117 384 416 420 499 471 437 376 453 554 427 493 486 583 566 556 547 516 475 181 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 099 5 106 63 127 92 157 512 1 303 2 036 1 610 964 458 520 630 793 863 876 508 317 129 29 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 103 994 6 761 3 141 2 621 2 068 2 712 3 478 5 880 6 537 5 391 4 950 4 175 4 965 5 792 7 497 8 930 9 437 7 255 6 224 4 385 1 561 234
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 6 4 6 8 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 27 21 26 29 19 22 3 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 12 11 20 29 31 18 16 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 4 5 7 15 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 126 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 3 7 4 7 22 15 28 19 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 701 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 22 32 35 84 123 154 154 78 13
X. Nemoci dýchací soustavy 238 0 2 7 2 0 1 2 1 4 3 3 6 17 15 26 37 36 27 34 15 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 9 8 14 8 13 14 7 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 6 3 13 2 2 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 171 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 10 13 9 14 25 23 31 25 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 11 5 11 27 23 11 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 6 6 17 29 25 8 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 417 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 17 10 19 23 29 60 101 103 41 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 167 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 10 8 21 20 22 39 30 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 548 0 2 7 2 0 3 5 2 19 19 18 53 114 149 190 307 387 528 493 217 33
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 140 0 3 30 85 110 109 156 160 202 196 182 177 186 146 109 92 63 58 50 26 0
VI. Nemoci nervové soustavy 262 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 11 11 28 44 66 67 26 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 404 0 3 30 85 110 109 156 160 203 196 184 177 189 157 121 120 107 124 118 52 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0
II. Novotvary 27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 5 4 3 5 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 0 0 5 10 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 280 0 12 13 13 8 4 7 13 12 21 24 24 22 26 36 25 12 7 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 268 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 11 32 38 49 48 49 14 12 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 83 0 11 31 28 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 743 0 0 5 8 3 4 1 9 12 26 49 66 99 100 126 114 78 33 7 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 60 0 0 0 1 4 5 3 1 5 4 2 10 3 4 4 4 4 4 0 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 396 0 0 0 0 1 2 2 8 16 17 12 14 29 42 62 80 69 30 10 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 921 0 30 59 64 27 16 14 32 49 75 94 125 191 212 288 280 218 99 36 11 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 103 273 221 146 187 105 102 83 74 92 93 125 136 168 244 293 223 237 188 69 6
péče celkem II. Novotvary 6 720 19 31 43 44 61 63 90 96 186 286 388 446 507 890 1 037 1 052 688 466 244 76 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 560 2 34 26 3 16 6 10 6 5 14 16 15 28 53 54 74 56 63 60 17 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 39 146 126 78 60 54 43 51 55 79 100 116 149 202 275 312 296 262 247 109 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 5 21 60 141 195 167 209 196 242 258 233 206 240 182 145 129 97 90 94 49 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 22 65 73 98 93 76 96 104 130 147 199 217 235 283 329 324 244 240 175 59 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 15 45 38 18 18 21 25 20 28 32 49 46 92 114 176 256 171 167 92 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 17 53 63 39 19 15 20 33 41 47 61 72 68 108 115 132 89 81 49 9 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 5 11 47 52 72 66 89 119 203 339 406 641 922 1 388 1 961 2 321 2 015 1 946 1 334 506 83
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 429 1 351 623 179 144 109 110 113 140 136 122 178 249 398 492 628 567 585 538 214 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 84 168 314 360 336 287 350 379 489 542 493 498 656 791 960 831 626 537 378 139 22
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 23 57 39 42 83 85 72 61 63 65 71 80 101 108 112 137 94 106 70 32 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 3 38 57 115 179 171 202 255 399 576 602 810 915 905 1 009 959 677 388 230 41 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 67 93 123 91 215 280 358 359 372 603 582 684 638 723 825 830 621 524 380 158 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0 0 0 0 189 987 2 418 2 342 1 029 342 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 553 76 117 180 39 21 8 11 8 9 17 15 12 15 13 6 2 1 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 681 165 226 141 261 300 115 104 84 107 124 122 118 167 240 250 299 292 273 206 76 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 117 384 416 421 503 476 440 377 462 560 430 520 499 606 593 589 611 621 578 224 37
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 662 5 106 63 127 92 158 515 1 306 2 045 1 628 981 472 536 669 843 946 976 599 386 169 38 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110 867 6 761 3 176 2 717 2 219 2 849 3 606 6 055 6 731 5 662 5 240 4 471 5 320 6 286 8 015 9 529 10 144 7 967 6 975 5 032 1 841 271
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,1 19,3 13,3 8,2 5,9 7,9 3,7 3,1 2,5 2 2,2 2,7 3,6 4,1 4,9 7,3 10,8 12,3 18,6 24,7 27 15,5
II. Novotvary 12,8 3,6 1,5 1,6 1,8 2,6 2,2 2,7 2,9 5 6,8 11,2 13 15,5 25,2 31,1 38,6 37 35,9 30,2 29,9 12,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 0,4 1,6 1 0,1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,9 1,5 1,6 2,7 3 4,9 8,1 6,7 5,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 7,3 7,1 4,5 2,7 2,4 1,9 1,3 1,5 1,5 1,8 2,9 3,3 4,5 5,6 8,1 11 15 18,7 31,3 38,7 54,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 0,9 0,8 1,1 2,2 3,6 2,1 1,6 1,1 1,1 1,5 1,5 0,9 1,6 1 1 1,2 1,6 2 4 5,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 4,1 2,6 2,2 3,4 3,6 2,6 2,6 2,8 3,1 2,9 4,9 5,6 6,3 7,1 8,5 9,4 9,7 11,3 12,1 9,6 10,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 2,8 2,2 1,3 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 2,9 3,3 5,4 9,7 9,6 13,6 12,6 10,4 5,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 3,2 2,6 2,3 1,6 0,8 0,5 0,6 1 1,1 1,1 1,8 2,1 2,1 3,2 3,5 5 5 6,5 6,7 3,7 5,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,7 0,9 0,5 1,8 2,1 3,1 2,3 2,7 3,6 5,4 7,9 11,6 18,4 27 38,5 57,7 82,8 103,8 144,3 160,5 177,1 180,4
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 80,2 65,2 21,8 6 5,9 3,8 3,3 3,4 3,7 3,2 3,4 5,1 7,2 11,2 14,3 22,3 29,9 45,1 69,1 82,7 77,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 15,7 8,2 11,7 14,4 14,3 10,2 10,6 11,5 13,2 12,8 14,3 14,6 20 22,9 29,2 30,9 34,8 42,5 50 54,9 51,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 4,3 2,8 1,5 1,6 3,5 3 2,2 1,8 1,7 1,5 2 2,4 3,1 3,1 3,4 5 5,1 7,5 9,3 12,5 15,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0,6 1,9 1,9 4,3 7,5 5,9 6,1 7,4 10,3 12,8 15,9 21,6 24,9 23,3 26,7 31 32,5 26,3 27,1 14,1 12,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,6 12,5 4,5 4,6 3,6 9,1 9,9 10,9 10,8 10,1 14,3 16,9 20,1 19,7 21,1 25 31,2 34,4 40,2 48,9 61,1 38,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0 8 35 73,4 70,8 27,8 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 86,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 14,2 5,6 6,6 1,5 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 30,9 10,9 5,3 10,4 12,7 4 3,2 2,5 2,9 2,9 3,5 3,5 5,1 6,9 7,5 11 15,4 19,7 24,7 27,8 25,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 21,9 18,7 15,5 16,8 21,2 16,7 13,3 11,4 12,3 13,1 12,4 14,5 15,1 17 17,4 21 30,8 41,9 65,3 75,2 77,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,6 954,9 3,1 4,7 3,7 6,7 18,1 39,5 61,5 43,6 22,9 13,3 15,3 19,6 23,2 26,5 33,1 28,6 25,7 17,7 12,1 15,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 204,4 1 264,4 153,2 97,6 82,9 115,2 123,3 178,4 197,6 145,8 117,3 120,9 146 179,9 219,1 274,4 356,7 408,8 505 602,5 648,8 603,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,1 1,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 0,6 1 1,6 1,5 3 1,2 5,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,8 1,6 2,5 2,5 6,7 2,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 2,1 3,7 5,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 0,8 2,3 2,6 4,2 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 0,9 1,1 3,2 6,9 12,5 21,2 32,4 33,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,8 1,4 2 2,2 4,7 6,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 1,1 1,9 2,9 5,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 1,1 0,3 0,8 5,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,9 1,3 2,5 3,4 1,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 2,2 3,2 4,6 5,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 1 2,4 3,4 3,3 2,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,5 0,3 0,6 0,7 1,1 3,4 8,2 14,2 17 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,8 1,2 3,2 4,1 3,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 1,6 3,5 4,4 5,8 11,6 21,8 42,8 67,7 90,2 85,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 0 0,1 1,1 3,4 4,7 3,9 4,7 4,8 5,5 4,6 5,3 5,2 5,8 4,3 3,3 3,5 3,5 4,7 6,9 10,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 1,1 2,5 5,4 9,2 10,8 7,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,7 0 0,1 1,1 3,4 4,7 3,9 4,7 4,8 5,5 4,6 5,3 5,2 5,9 4,6 3,7 4,5 6 10,1 16,2 21,6 7,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 0,9 0,7 0,6 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 1 1,1 1,5 1,8 2,8 1,1 1,6 0,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,5 1,2 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,6 1,4 1,9 3,1 2,9 3,9 4,3 4,4 2,7 1 1,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 1,2 1,9 3 3,9 2,4 1,4 0,4 2,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,8 0 1,5 2,2 2,6 1,1 0,6 0,4 1 1,3 1,8 2,7 3,7 5,9 6,2 8,9 10,6 12,3 8 4,9 4,6 2,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,2 19,3 13,3 8,2 5,9 7,9 3,7 3,1 2,5 2 2,2 2,7 3,7 4,2 4,9 7,5 11,1 12,6 19,2 25,8 28,7 15,5
péče celkem II. Novotvary 13,2 3,6 1,5 1,6 1,8 2,6 2,2 2,7 2,9 5 6,8 11,2 13,1 15,7 26 31,9 39,8 38,8 37,8 33,5 31,6 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 0,4 1,7 1 0,1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,9 1,5 1,7 2,8 3,2 5,1 8,2 7,1 5,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,5 7,3 7,1 4,7 3,1 2,5 1,9 1,3 1,5 1,5 1,9 2,9 3,4 4,6 5,9 8,5 11,8 16,7 21,3 33,9 45,3 56,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 0,9 1 2,2 5,7 8,3 5,9 6,3 5,9 6,5 6,1 6,7 6,1 7,5 5,3 4,5 4,9 5,5 7,3 12,9 20,4 5,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 4,1 3,2 2,7 3,9 4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,5 5,8 6,4 7,3 8,3 10,1 12,2 13,7 19,5 24 24,5 20,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,9 2,8 2,2 1,4 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4 2,9 3,3 5,4 9,7 9,6 13,6 12,6 10,4 5,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 3,2 2,6 2,3 1,6 0,8 0,5 0,6 1 1,1 1,1 1,8 2,1 2,1 3,2 3,5 5 5 6,6 6,7 3,7 5,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,6 0,9 0,5 1,8 2,1 3,1 2,3 2,7 3,6 5,5 8 11,8 18,9 28,6 40,6 60,3 87,7 113,5 157,9 183,3 210,3 213,9
X. Nemoci dýchací soustavy 14,4 80,2 65,9 23,2 7,2 6,1 3,9 3,3 3,4 3,8 3,2 3,5 5,2 7,7 11,6 15,1 23,7 31,9 47,5 73,9 88,9 77,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 15,7 8,2 11,7 14,4 14,3 10,2 10,6 11,5 13,2 12,8 14,3 14,6 20,4 23,1 29,5 31,4 35,3 43,6 51,9 57,8 56,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 4,3 2,8 1,5 1,7 3,5 3 2,2 1,8 1,7 1,5 2,1 2,4 3,1 3,2 3,4 5,2 5,3 8,6 9,6 13,3 20,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,8 0,6 1,9 2,1 4,6 7,6 6,1 6,1 7,7 10,8 13,7 17,4 23,8 28,4 26,4 31 36,3 38,1 31,5 31,6 17 12,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,8 12,5 4,5 4,6 3,6 9,1 9,9 10,9 10,8 10,1 14,3 16,9 20,1 19,8 21,1 25,4 31,4 35 42,5 52,2 65,7 43,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0 8 35 73,4 70,8 27,8 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 86,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 14,2 5,7 6,7 1,6 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 30,9 11 5,3 10,5 12,7 4,1 3,2 2,5 2,9 2,9 3,5 3,5 5,2 7 7,7 11,3 16,5 22,2 28,3 31,6 28,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 21,9 18,7 15,5 16,9 21,4 16,9 13,4 11,4 12,5 13,3 12,5 15,3 15,5 17,7 18,2 22,3 34,4 50,4 79,4 93,1 95,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,7 954,9 3,1 4,7 3,7 6,7 18,3 39,6 61,8 44 23,3 13,7 15,8 20,8 24,6 29,1 36,9 33,8 31,3 23,2 15,8 18
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218 1 264,4 154,9 101,2 89 121 127,8 183,7 203,4 153,2 124,2 129,5 156,5 195,2 234,2 292,8 383,5 448,9 566 691,4 765,2 698,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)