8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 45 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 7 10 3 5 4 4 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 51 0 0 2 2 0 7 7 7 1 2 6 4 2 3 2 3 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 317 0 0 0 0 0 1 1 3 1 8 8 17 21 37 68 66 41 28 14 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 12 6 5 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 176 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 5 4 5 15 26 29 29 24 17 11 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 271 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11 27 19 20 38 51 35 31 16 8 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 118 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 4 9 12 15 15 19 14 9 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 5 3 4 6 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 14 38 37 30 21 15 3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 197 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7 17 25 41 38 31 21 9 2 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 640 0 5 4 4 8 10 12 11 20 22 39 41 54 91 120 92 52 38 12 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 85 0 0 0 0 2 6 8 12 14 3 5 2 4 8 6 9 3 1 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 32 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 4 5 3 6 4 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 363 0 0 0 0 0 0 4 4 31 86 108 73 21 13 9 9 4 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 817 2 10 14 26 29 26 34 32 42 63 62 71 74 84 88 85 42 25 8 0 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 199 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5 12 12 32 41 45 23 10 6 3 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 331 1 0 0 2 4 8 9 16 21 20 39 44 37 33 47 35 7 5 2 0 1
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 142 3 4 5 2 5 0 4 7 6 8 12 13 12 17 14 15 12 2 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 137 1 1 0 0 1 1 0 2 2 2 1 8 5 7 20 35 15 26 7 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 304 6 19 18 4 4 6 6 7 10 7 12 12 33 27 37 48 31 9 7 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 143 1 22 35 20 7 5 2 3 10 8 6 5 6 4 4 1 1 1 2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
Angina pectoris (I20) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 4 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 16 9 4 8 1 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 93 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 12 9 28 23 12 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 115 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 8 5 8 12 24 16 10 16 5 2 1
Selhání srdce (I50) 40 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 5 1 9 7 4 5 1 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 97 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 1 4 6 7 16 22 13 11 2 2 0
Ateroskleróza (I70) 261 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 22 55 47 59 24 20 12 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 625 0 0 0 0 3 10 17 27 73 92 77 84 81 85 50 21 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 321 0 0 0 4 15 10 13 11 3 10 11 13 17 32 52 59 38 18 10 2 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 599 1 260 211 34 20 23 14 10 12 4 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 406 0 0 2 3 20 17 21 29 40 41 39 49 31 45 32 22 10 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 53 0 0 1 1 0 1 1 4 5 1 1 1 3 8 6 9 5 3 3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 66 0 0 3 7 17 13 6 6 5 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 60 0 3 5 4 0 2 2 2 2 7 5 7 3 5 4 3 4 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 1 4 2 1 4 1 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 621 0 8 52 116 94 61 47 38 45 27 31 17 19 17 19 19 7 1 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 931 15 41 33 6 8 14 24 26 47 66 55 67 113 102 106 93 61 38 15 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 746 2 27 62 7 4 6 23 34 63 61 66 68 56 74 82 62 27 13 5 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 34 0 0 1 1 2 5 3 6 2 4 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 126 1 3 2 1 1 0 2 2 5 3 7 3 4 13 14 19 8 14 13 11 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 33 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 1 4 5 4 1 2 3 4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 363 1 3 1 1 7 11 21 24 39 42 39 35 29 35 44 19 7 5 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 2 5 4 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 968 0 0 0 5 11 21 40 55 80 89 79 72 98 123 127 84 54 23 6 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 30 0 0 1 0 0 0 0 5 2 2 6 1 1 4 4 1 1 2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 1 4 4 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 45 0 0 0 0 2 0 5 1 3 2 1 2 4 4 7 4 3 6 1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 333 2 9 4 4 37 43 35 25 19 17 10 17 20 23 20 20 9 5 7 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 83 1 4 6 5 1 2 4 0 7 8 5 2 4 6 8 3 4 7 4 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 473 0 0 0 0 1 0 1 0 4 10 11 36 46 71 106 100 56 23 8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 634 0 0 0 0 0 0 3 6 6 18 31 48 61 106 125 139 67 21 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 765 0 0 0 0 43 54 76 63 61 103 73 93 71 72 36 15 5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 971 0 3 3 29 59 50 40 44 54 74 75 98 147 108 98 57 24 6 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 95 0 0 2 5 4 1 0 2 3 3 4 12 16 7 10 16 6 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 197 0 0 0 0 0 2 4 12 25 28 24 19 15 32 20 8 6 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 678 1 9 7 5 6 15 19 28 52 79 83 101 93 78 54 31 8 7 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 183 0 0 2 6 8 6 9 10 8 13 13 21 17 9 18 13 11 9 9 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 362 2 1 1 0 2 8 15 13 5 19 23 37 37 38 42 48 29 23 13 5 1
Selhání ledvin (N17-N19) 80 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 7 11 9 11 12 6 6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 444 0 0 1 0 5 11 16 30 17 33 30 52 51 55 49 40 33 11 6 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 323 1 2 2 0 3 4 8 10 16 36 22 30 21 31 43 37 33 17 5 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 549 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 26 53 101 134 126 62 30 9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 517 1 22 45 24 32 37 25 29 22 20 21 27 42 43 32 38 23 25 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 79 0 0 0 0 6 5 8 7 8 8 11 11 8 5 1 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 127 0 0 0 0 7 20 21 12 10 24 13 10 2 2 5 0 0 0 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 624 0 0 0 0 0 10 23 19 40 124 129 142 69 21 18 11 8 8 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 763 0 0 1 4 31 63 124 129 125 162 159 171 164 165 201 162 71 27 2 2 0
Lékařský potrat (O04) 230 0 0 0 0 19 37 41 39 31 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 599 0 0 0 0 10 53 156 171 139 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 97 0 0 0 0 1 13 33 27 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 105 0 0 0 0 2 14 31 39 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 899 0 0 0 0 25 101 335 326 100 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 327 0 0 0 0 18 148 446 448 199 61 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 9 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 302 41 73 100 21 14 7 6 7 7 8 3 2 7 1 3 0 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 84 0 0 0 0 5 15 9 7 13 16 7 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 59 0 0 0 0 0 3 2 3 4 4 7 5 2 8 12 2 6 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 129 1 1 2 2 2 6 5 5 5 5 7 4 11 13 11 11 10 14 9 3 2
Nitrolební poranění (S06) 78 0 0 1 0 2 3 1 2 5 1 4 7 4 4 4 12 9 9 6 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 112 1 7 11 7 13 15 15 9 5 4 7 6 3 2 2 1 2 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 365 0 13 61 37 11 11 13 13 17 15 13 19 35 31 37 17 10 7 1 3 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 577 0 2 2 1 2 3 2 1 5 3 5 11 16 25 42 51 82 116 139 58 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 407 0 1 5 10 25 20 28 21 28 41 27 44 34 40 26 34 10 9 1 2 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 969 1 32 50 48 120 159 157 146 154 217 156 156 142 148 104 93 46 22 14 2 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 21 0 8 0 0 1 3 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 397 0 1 1 1 5 6 10 8 20 16 19 20 28 50 65 56 45 25 18 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 28 0 0 0 1 2 2 3 4 2 6 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 16 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 30 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 5 4 2 3 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 72 0 0 0 0 0 1 3 3 15 41 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 25 0 0 2 0 2 0 1 2 1 0 1 2 2 3 3 4 0 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 994 3 8 60 53 48 68 127 111 95 100 89 124 152 190 231 247 148 97 32 8 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 30 752 104 611 827 518 841 1 298 2 204 2 239 1 982 2 211 1 921 2 193 2 304 2 676 2 964 2 613 1 535 993 513 176 29
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 0 0 3,7 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 11,3 0 16,2 13,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0 0 0 4 0 3,5 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,8 0 0 3,7 0 0 0 0 6 0 4,7 0 8,8 6,2 20,5 30,7 11,3 28,2 32,5 55 83,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10 0 0 7,4 8 0 24,8 21,2 21,2 2,7 4,7 17,4 11,8 6,2 8,8 6,1 11,3 5,6 16,2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 62,3 0 0 0 0 0 3,5 3 9,1 2,7 19 23,2 50 65,2 108,1 209 249,5 231 227,2 192,4 124,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 15,5 20,5 36,9 22,7 28,2 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 34,6 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 16,6 14,5 11,8 15,5 43,8 79,9 109,6 163,4 194,7 233,6 457,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 53,3 0 0 0 0 0 0 6,1 12,1 18,9 26,1 78,2 55,9 62,1 111,1 156,7 132,3 174,7 129,8 109,9 83,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,2 0 0 0 0 0 0 6,1 6 13,5 14,2 11,6 26,5 37,3 43,8 46,1 71,8 78,9 73 82,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,4 11,6 8,8 15,5 8,8 12,3 22,7 16,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 35,3 43,5 111,1 113,7 113,4 118,3 121,7 41,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 38,7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,7 5,8 20,6 52,8 73,1 126 143,7 174,7 170,4 123,7 83,1 257,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 125,8 0 24,4 14,9 16 34 35,4 36,4 33,2 54,1 52,2 113 120,6 167,7 265,9 368,8 347,8 293 308,3 164,9 207,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 16,7 0 0 0 0 8,5 21,3 24,3 36,3 37,9 7,1 14,5 5,9 12,4 23,4 18,4 34 16,9 8,1 13,7 41,6 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 2,9 11,8 12,4 14,6 9,2 22,7 22,5 24,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 71,4 0 0 0 0 0 0 12,1 12,1 83,9 203,9 312,9 214,7 65,2 38 27,7 34 22,5 0 13,7 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 160,6 37,4 48,8 52,1 104,3 123,2 92,1 103,2 96,7 113,6 149,3 179,6 208,8 229,8 245,5 270,4 321,3 236,7 202,9 109,9 0 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 3,7 0 0 0 0 3 0 2,4 0 0 0 0 3,1 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,4 0 4,9 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2,9 3,1 2,9 3,1 0 5,6 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 39,1 0 0 0 0 0 3,5 3 3 8,1 7,1 14,5 35,3 37,3 93,5 126 170,1 129,6 81,1 82,4 124,7 257,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,1 18,7 0 0 8 17 28,3 27,3 48,4 56,8 47,4 113 129,4 114,9 96,4 144,4 132,3 39,4 40,6 27,5 0 257,7
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 4,9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 0 0 4,2 3,5 3 3 0 0 2,9 2,9 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 27,9 56,1 19,5 18,6 8 21,2 0 12,1 21,2 16,2 19 34,8 38,2 37,3 49,7 43 56,7 67,6 16,2 13,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 26,9 18,7 4,9 0 0 4,2 3,5 0 6 5,4 4,7 2,9 23,5 15,5 20,5 61,5 132,3 84,5 211 96,2 124,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 59,8 112,2 92,6 67 16 17 21,3 18,2 21,2 27,1 16,6 34,8 35,3 102,5 78,9 113,7 181,5 174,7 73 96,2 41,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 28,1 18,7 107,3 130,3 80,2 29,7 17,7 6,1 9,1 27,1 19 17,4 14,7 18,6 11,7 12,3 3,8 5,6 8,1 27,5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 3,1 0 5,6 16,2 13,7 0 0
Angina pectoris (I20) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 8,8 21,5 30,2 22,5 16,2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 8,8 12,4 14,6 49,2 34 22,5 64,9 13,7 41,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,3 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 8,7 2,9 37,3 26,3 86,1 86,9 67,6 24,3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 11,3 5,6 8,1 13,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 22,6 0 0 0 0 4,2 0 3 3 8,1 4,7 23,2 14,7 24,8 35,1 73,8 60,5 56,3 129,8 68,7 83,1 257,7
Selhání srdce (I50) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2,4 2,9 5,9 15,5 2,9 27,7 26,5 22,5 40,6 13,7 83,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 19,1 0 0 0 0 0 3,5 0 3 13,5 14,2 2,9 11,8 18,6 20,5 49,2 83,2 73,3 89,3 27,5 83,1 0
Ateroskleróza (I70) 51,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 20,3 23,5 68,3 160,7 144,4 223 135,2 162,3 164,9 166,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 122,9 0 0 0 0 12,7 35,4 51,6 81,6 197,5 218,1 223,1 247 251,6 248,4 153,7 79,4 28,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 63,1 0 0 0 16 63,7 35,4 39,4 33,2 8,1 23,7 31,9 38,2 52,8 93,5 159,8 223 214,1 146,1 137,4 83,1 773,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,2 0 9,8 0 8 4,2 0 3 3 5,4 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 0 16,9 16,2 55 41,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 117,8 18,7 1 267,8 785,7 136,3 85 81,5 42,5 30,2 32,5 9,5 11,6 2,9 3,1 5,8 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 79,8 0 0 7,4 12 85 60,2 63,7 87,6 108,2 97,2 113 144,1 96,3 131,5 98,3 83,2 56,3 32,5 13,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 0 0 0 27,5 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,4 0 0 3,7 4 0 3,5 3 12,1 13,5 2,4 2,9 2,9 9,3 23,4 18,4 34 28,2 24,3 41,2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13 0 0 11,2 28,1 72,2 46,1 18,2 18,1 13,5 4,7 2,9 0 6,2 2,9 6,1 0 0 0 0 41,6 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11,8 0 14,6 18,6 16 0 7,1 6,1 6 5,4 16,6 14,5 20,6 9,3 14,6 12,3 11,3 22,5 8,1 13,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,5 18,7 4,9 0 0 0 0 3 0 2,7 4,7 2,9 8,8 6,2 5,8 9,2 3,8 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 5,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,4 11,6 8,8 9,3 2,9 12,3 7,6 5,6 32,5 13,7 0 257,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 0 0 3,1 0 3,1 7,6 11,3 8,1 13,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 122,1 0 39 193,6 465,2 399,3 216,2 142,6 114,8 121,7 64 89,8 50 59 49,7 58,4 71,8 39,4 8,1 27,5 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 183 280,5 199,9 122,9 24,1 34 49,6 72,8 78,6 127,2 156,5 159,3 197 351 298,1 325,8 351,6 343,7 308,3 206,1 41,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 146,7 37,4 131,7 230,9 28,1 17 21,3 69,8 102,8 170,4 144,6 191,2 200 173,9 216,3 252 234,4 152,1 105,5 68,7 166,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,7 0 0 3,7 4 8,5 17,7 9,1 18,1 5,4 9,5 2,9 8,8 3,1 2,9 9,2 3,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,8 18,7 14,6 7,4 4 4,2 0 6,1 6 13,5 7,1 20,3 8,8 12,4 38 43 71,8 45,1 113,6 178,6 457,2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,5 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 7,1 5,8 2,9 12,4 14,6 12,3 3,8 11,3 24,3 55 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 71,4 18,7 14,6 3,7 4 29,7 39 63,7 72,5 105,5 99,6 113 102,9 90,1 102,3 135,2 71,8 39,4 40,6 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 18,7 0 0 4 0 0 0 0 2,7 2,4 2,9 2,9 3,1 5,8 12,3 7,6 28,2 32,5 13,7 41,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 4,2 0 0 3 0 0 0 0 0 5,8 3,1 0 0 0 27,5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 190,3 0 0 0 20,1 46,7 74,4 121,4 166,2 216,4 211 228,9 211,7 304,4 359,5 390,3 317,5 304,3 186,6 82,4 41,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,9 0 0 3,7 0 0 0 0 15,1 5,4 4,7 17,4 2,9 3,1 11,7 12,3 3,8 5,6 16,2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,4 5,8 5,9 9,3 2,9 12,3 15,1 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,8 0 0 0 0 8,5 0 15,2 3 8,1 4,7 2,9 5,9 12,4 11,7 21,5 15,1 16,9 48,7 13,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 65,5 37,4 43,9 14,9 16 157,2 152,4 106,2 75,6 51,4 40,3 29 50 62,1 67,2 61,5 75,6 50,7 40,6 96,2 290,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,3 18,7 19,5 22,3 20,1 4,2 7,1 12,1 0 18,9 19 14,5 5,9 12,4 17,5 24,6 11,3 22,5 56,8 55 83,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 93 0 0 0 0 4,2 0 3 0 10,8 23,7 31,9 105,9 142,9 207,5 325,8 378 315,5 186,6 109,9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 124,6 0 0 0 0 0 0 9,1 18,1 16,2 42,7 89,8 141,2 189,5 309,8 384,2 525,5 377,5 170,4 41,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 150,4 0 0 0 0 182,7 191,4 230,6 190,4 165 244,2 211,5 273,5 220,5 210,4 110,6 56,7 28,2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 190,9 0 14,6 11,2 116,3 250,6 177,2 121,4 133 146,1 175,4 217,3 288,2 456,6 315,6 301,2 215,5 135,2 48,7 27,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 18,7 0 0 7,4 20,1 17 3,5 0 6 8,1 7,1 11,6 35,3 49,7 20,5 30,7 60,5 33,8 32,5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 38,7 0 0 0 0 0 7,1 12,1 36,3 67,6 66,4 69,5 55,9 46,6 93,5 61,5 30,2 33,8 8,1 13,7 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 0 6,2 2,9 6,1 7,6 11,3 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 133,3 18,7 43,9 26,1 20,1 25,5 53,2 57,7 84,6 140,7 187,3 240,4 297 288,9 228 166 117,2 45,1 56,8 27,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36 0 0 7,4 24,1 34 21,3 27,3 30,2 21,6 30,8 37,7 61,8 52,8 26,3 55,3 49,1 62 73 123,7 41,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 71,2 37,4 4,9 3,7 0 8,5 28,3 45,5 39,3 13,5 45 66,6 108,8 114,9 111,1 129,1 181,5 163,4 186,6 178,6 207,8 257,7
Selhání ledvin (N17-N19) 15,7 0 0 0 0 0 3,5 6,1 6 5,4 7,1 11,6 11,8 21,7 32,1 27,7 41,6 67,6 48,7 82,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 87,3 0 0 3,7 0 21,2 39 48,6 90,7 46 78,2 86,9 152,9 158,4 160,7 150,6 151,2 185,9 89,3 82,4 166,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 63,5 18,7 9,8 7,4 0 12,7 14,2 24,3 30,2 43,3 85,3 63,7 88,2 65,2 90,6 132,1 139,9 185,9 137,9 68,7 83,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 107,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 9,5 8,7 76,5 164,6 295,2 411,8 476,3 349,4 243,4 123,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 101,6 18,7 107,3 167,6 96,2 135,9 131,1 75,9 87,6 59,5 47,4 60,8 79,4 130,5 125,7 98,3 143,7 129,6 202,9 96,2 83,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 15,5 0 0 0 0 25,5 17,7 24,3 21,2 21,6 19 31,9 32,4 24,8 14,6 3,1 3,8 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25 0 0 0 0 29,7 70,9 63,7 36,3 27,1 56,9 37,7 29,4 6,2 5,8 15,4 0 0 0 0 41,6 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 122,7 0 0 0 0 0 35,4 69,8 57,4 108,2 294 373,7 417,6 214,3 61,4 55,3 41,6 45,1 64,9 27,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 346,6 0 0 3,7 16 131,7 223,3 376,3 389,9 338,2 384 460,6 502,9 509,4 482,2 617,7 612,4 400,1 219,1 27,5 83,1 0
Lékařský potrat (O04) 45,2 0 0 0 0 80,7 131,1 124,4 117,9 83,9 142,2 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 117,8 0 0 0 0 42,5 187,8 473,4 516,8 376,1 151,7 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,1 0 0 0 0 4,2 46,1 100,1 81,6 40,6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20,6 0 0 0 0 8,5 49,6 94,1 117,9 40,6 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 176,7 0 0 0 0 106,2 357,9 1 016,5 985,3 270,5 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 260,9 0 0 0 0 76,5 524,5 1 353,4 1 354,0 538,4 144,6 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1,8 0 0 0 0 0 21,3 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 74,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 56,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 59,4 766,8 356 372,4 84,2 59,5 24,8 18,2 21,2 18,9 19 8,7 5,9 21,7 2,9 9,2 0 5,6 8,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,6 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,5 0 0 0 0 21,2 53,2 27,3 21,2 35,2 37,9 20,3 8,8 12,4 5,8 6,1 3,8 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,6 0 0 0 0 0 10,6 6,1 9,1 10,8 9,5 20,3 14,7 6,2 23,4 36,9 7,6 33,8 8,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 25,4 18,7 4,9 7,4 8 8,5 21,3 15,2 15,1 13,5 11,9 20,3 11,8 34,2 38 33,8 41,6 56,3 113,6 123,7 124,7 515,5
Nitrolební poranění (S06) 15,3 0 0 3,7 0 8,5 10,6 3 6 13,5 2,4 11,6 20,6 12,4 11,7 12,3 45,4 50,7 73 82,4 166,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22 18,7 34,1 41 28,1 55,2 53,2 45,5 27,2 13,5 9,5 20,3 17,6 9,3 5,8 6,1 3,8 11,3 16,2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 71,8 0 63,4 227,1 148,4 46,7 39 39,4 39,3 46 35,6 37,7 55,9 108,7 90,6 113,7 64,3 56,3 56,8 13,7 124,7 257,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 113,4 0 9,8 7,4 4 8,5 10,6 6,1 3 13,5 7,1 14,5 32,4 49,7 73,1 129,1 192,8 462 941,3 1 909,9 2 410,6 2 835,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80 0 4,9 18,6 40,1 106,2 70,9 85 63,5 75,8 97,2 78,2 129,4 105,6 116,9 79,9 128,5 56,3 73 13,7 83,1 257,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 387,1 18,7 156 186,2 192,5 509,8 563,5 476,4 441,2 416,6 514,4 451,9 458,8 441 432,5 319,6 351,6 259,2 178,5 192,4 83,1 515,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,1 0 39 0 0 4,2 10,6 3 0 0 2,4 2,9 8,8 3,1 2,9 0 0 5,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 78 0 4,9 3,7 4 21,2 21,3 30,3 24,2 54,1 37,9 55 58,8 87 146,1 199,8 211,7 253,6 202,9 247,3 124,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,5 0 0 0 4 8,5 7,1 9,1 12,1 5,4 14,2 11,6 0 3,1 0 9,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,1 18,7 9,8 11,2 4 4,2 0 0 0 0 0 0 2,9 9,3 8,8 0 3,8 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,9 0 4,9 0 0 0 0 3 6 5,4 2,4 2,9 5,9 9,3 5,8 15,4 15,1 11,3 24,3 13,7 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 14,2 0 0 0 0 0 3,5 9,1 9,1 40,6 97,2 14,5 5,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,9 0 0 7,4 0 8,5 0 3 6 2,7 0 2,9 5,9 6,2 8,8 9,2 15,1 0 16,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 392 56,1 39 223,4 212,5 203,9 241 385,4 335,5 257 237,1 257,8 364,7 472,1 555,3 709,9 933,7 833,9 787,1 439,7 332,5 773,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 6 045,6 1 945,0 2 979,3 3 079,5 2 077,3 3 572,8 4 599,7 6 687,9 6 766,8 5 362,1 5 241,4 5 565,1 6 449,4 7 156,2 7 820,4 9 109,1 9 877,9 8 649,3 8 057,4 7 048,6 7 315,0 7 474,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)