8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 3 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 3 5 10 8 0 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 60 0 2 1 0 6 16 9 5 3 4 3 1 3 1 1 2 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 296 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 12 15 26 39 48 54 45 37 9 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 11 7 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 173 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 10 10 20 26 36 25 27 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 236 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 14 16 15 41 41 40 26 15 6 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 89 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 9 8 14 17 12 6 6 4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 7 6 3 5 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 26 39 42 38 31 9 3 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 177 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 11 28 30 31 28 27 13 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 577 0 3 4 1 4 9 11 9 15 28 29 36 46 71 105 100 67 28 11 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 65 0 0 0 0 0 2 11 5 12 3 5 5 2 6 3 6 5 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 26 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 5 6 5 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 344 0 0 0 0 1 1 2 7 33 99 108 45 15 16 7 8 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 714 1 16 15 11 21 27 23 35 46 70 47 62 59 71 68 69 42 18 9 3 1
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 13 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 165 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 11 15 22 40 26 17 13 8 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 390 2 0 2 0 4 5 15 21 31 40 45 36 46 41 45 35 14 5 3 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 7 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 130 0 1 3 1 1 3 7 5 9 6 10 13 16 18 16 11 7 2 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 134 0 1 0 1 1 0 0 3 1 3 1 3 7 9 21 25 29 14 12 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 297 0 16 16 2 4 5 0 3 10 4 7 17 28 29 39 46 39 22 7 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 160 2 29 57 19 7 7 1 3 3 10 3 7 4 4 2 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0
Angina pectoris (I20) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 16 5 2 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 11 9 10 3 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 13 9 19 12 11 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 145 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 2 7 16 13 23 26 20 12 7 4 1
Selhání srdce (I50) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 7 9 6 8 6 5 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 93 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 5 13 15 15 23 6 4 3 1 0
Ateroskleróza (I70) 219 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 10 20 33 44 39 23 32 8 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 609 0 0 0 0 3 9 24 45 78 84 73 81 76 60 34 32 7 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 298 0 0 0 5 11 6 8 10 8 11 9 12 23 37 36 48 44 16 9 3 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 785 1 346 286 35 20 26 21 15 13 8 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 405 0 1 2 1 18 19 27 22 38 40 38 41 39 41 43 17 11 5 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 47 1 1 1 0 0 2 3 1 3 3 2 3 2 6 6 6 4 1 2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 83 0 4 2 4 16 13 9 9 6 2 5 3 1 2 3 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 66 1 2 2 2 3 1 3 4 6 4 5 5 2 4 11 6 3 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 1 6 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 32 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 5 3 3 4 5 0 1 2 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 566 0 8 55 76 87 77 48 46 32 29 20 14 20 15 11 13 7 2 5 0 1
Tříselná kýla (K40) 975 15 46 32 5 13 24 29 34 48 62 45 89 98 103 114 86 71 46 10 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 729 1 25 47 18 4 11 22 34 56 69 59 59 67 77 64 62 34 8 10 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 31 0 0 0 0 3 4 4 2 8 4 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 109 1 5 5 1 0 2 1 2 5 3 2 4 10 10 10 14 12 10 7 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 28 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 6 5 4 0 1 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 366 2 2 2 1 6 17 12 33 36 40 38 37 37 38 32 14 12 5 1 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 30 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 4 3 2 2 3 5 0 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 004 0 0 0 1 8 19 41 63 83 84 84 100 93 129 125 87 58 21 4 3 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 3 5 3 3 4 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 2 3 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 41 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 1 5 1 3 6 3 4 6 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 289 1 4 5 4 26 44 37 27 15 9 16 17 10 21 17 14 7 9 4 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 74 0 2 4 9 5 1 1 3 8 6 3 6 9 6 2 5 1 1 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 438 0 0 0 0 1 1 3 1 7 5 16 35 51 62 100 87 38 24 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 595 0 0 0 0 1 0 1 5 2 18 27 51 67 96 128 102 66 24 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 830 0 0 1 3 37 74 82 49 70 109 86 110 81 73 38 13 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 104 0 2 4 35 84 63 48 52 60 67 92 119 132 130 113 68 20 10 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 79 0 0 0 10 2 0 2 1 2 3 4 15 7 15 11 5 1 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 187 0 0 0 0 0 2 6 13 17 26 21 27 27 21 12 7 6 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 630 1 4 5 5 9 17 16 20 58 70 75 92 80 79 50 31 15 3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 138 0 0 1 5 5 11 4 9 10 9 8 8 10 11 20 13 9 3 1 0 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 309 0 2 1 0 6 2 8 7 10 19 25 24 28 42 49 27 27 12 16 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 5 14 16 9 5 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 267 0 0 0 0 1 4 9 12 19 17 26 27 27 41 30 23 16 8 6 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 289 0 1 2 1 2 0 3 8 24 17 18 21 32 30 39 34 23 19 10 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 454 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 22 36 95 113 86 70 22 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 477 1 29 26 21 29 38 18 21 20 26 17 24 37 50 40 32 22 21 5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 78 0 0 1 0 7 7 5 6 15 9 6 5 6 6 3 2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 111 0 0 0 0 9 10 20 11 18 15 11 6 7 2 1 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 586 0 0 0 0 1 9 12 25 56 112 121 139 46 14 17 13 12 6 2 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 754 0 0 0 6 28 46 111 125 167 155 146 153 176 181 202 163 63 24 8 0 0
Lékařský potrat (O04) 228 0 0 0 0 22 33 33 45 35 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 575 0 0 0 0 11 58 147 182 114 57 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 120 0 0 0 0 3 16 39 40 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 92 0 0 0 0 2 9 31 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 800 0 0 0 0 18 106 247 269 137 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 273 0 0 0 0 16 155 399 444 207 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 381 33 97 121 47 22 10 8 7 5 7 3 6 2 10 1 1 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 77 0 0 0 2 8 11 11 9 10 10 5 1 1 1 2 3 0 2 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 24 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 3 4 4 2 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 122 0 0 2 1 1 3 3 2 8 7 9 7 8 8 24 14 11 10 3 1 0
Nitrolební poranění (S06) 86 0 0 0 0 1 3 1 2 1 4 3 6 6 9 9 15 8 10 7 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 131 2 11 7 5 14 15 11 8 10 12 8 4 9 3 3 5 0 2 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 338 0 12 47 54 9 5 10 16 15 20 12 17 18 38 27 21 10 6 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 556 0 2 6 2 3 2 0 3 1 8 2 14 8 22 39 63 79 125 117 53 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 317 0 0 8 23 11 15 17 27 27 11 31 30 31 27 22 21 9 3 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 000 0 26 45 63 122 184 171 170 180 196 155 186 134 114 87 72 48 29 15 3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 29 0 4 0 0 3 1 0 2 0 5 5 3 1 0 0 2 2 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 237 0 3 1 2 2 3 4 9 6 7 8 10 18 20 42 36 35 22 6 1 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 49 0 0 1 3 5 5 3 8 5 1 5 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21 0 8 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 5 0 3 2 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 70 0 0 0 0 0 2 1 14 13 31 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 50 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 2 2 7 9 13 10 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 580 0 7 9 22 24 60 103 82 86 70 77 85 112 179 202 221 126 80 29 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 29 333 77 726 835 507 803 1 348 1 977 2 204 2 098 2 036 1 801 2 090 2 154 2 556 2 697 2 336 1 531 922 466 149 20
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,1 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,6 0 3 0 3 5,8 3,1 8,1 5,8 8,1 42,8 86,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,9 8,8 6,1 14,6 9,2 20,2 58,2 64,6 0 86,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,8 0 9,8 3,7 0 25,2 53,5 27,1 14,9 7,8 9,7 8,9 2,9 9,1 2,9 3,1 8,1 5,8 16,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58,1 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,8 4,8 35,6 44,2 78,9 113,7 147,2 218,2 261,8 298,7 128,3 129,5 289,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,9 15,2 11,7 33,7 28,3 11,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 34 0 0 0 0 4,2 0 0 3 2,6 2,4 8,9 5,9 30,3 29,2 61,3 105 209,4 201,8 384,9 431,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 46,3 0 0 0 0 0 0 0 3 12,9 31,4 41,6 47,1 45,5 119,5 125,7 161,6 151,3 121,1 85,5 129,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 17,5 0 0 0 0 0 0 3 3 2,6 9,7 14,8 26,5 24,3 40,8 52,1 48,5 34,9 48,4 57 43,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,1 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 11,9 0 21,2 17,5 9,2 20,2 17,5 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 23,6 78,9 113,7 128,8 153,5 180,3 72,7 42,8 43,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 3 8,8 33,4 81,6 92 125,2 162,9 218 185,3 129,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 113,3 0 14,7 14,8 4,1 16,8 30,1 33,1 26,8 38,8 67,7 86,1 106 139,6 207 321,9 404 389,8 226,1 156,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,8 0 0 0 0 0 6,7 33,1 14,9 31 7,3 14,8 14,7 6,1 17,5 9,2 24,2 29,1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,1 0 0 0 0 4,2 0 3 0 0 2,4 5,9 8,8 0 14,6 18,4 20,2 11,6 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 67,6 0 0 0 0 4,2 3,3 6 20,8 85,3 239,3 320,6 132,5 45,5 46,6 21,5 32,3 11,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 140,2 18,9 78,5 55,3 45,4 88,3 90,2 69,2 104,1 119 169,2 139,5 182,6 179 207 208,5 278,8 244,3 145,3 128,3 129,5 289,9
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 0 0 3,7 0 0 0 0 0 5,2 0 3 2,9 3 0 3,1 0 17,5 8,1 14,3 43,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 32,4 0 0 0 0 0 3,3 0 3 0 4,8 20,8 32,4 45,5 64,1 122,6 105 98,9 105 114,1 86,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 76,6 37,8 0 7,4 0 16,8 16,7 45,1 62,4 80,2 96,7 133,6 106 139,6 119,5 138 141,4 81,4 40,4 42,8 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 0 0 0 4,2 6,7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 0 0 4,2 6,7 3 5,9 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 25,5 0 4,9 11,1 4,1 4,2 10 21 14,9 23,3 14,5 29,7 38,3 48,5 52,5 49,1 44,4 40,7 16,1 14,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 26,3 0 4,9 0 4,1 4,2 0 0 8,9 2,6 7,3 3 8,8 21,2 26,2 64,4 101 168,7 113 171,1 129,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 58,3 0 78,5 59 8,3 16,8 16,7 0 8,9 25,9 9,7 20,8 50,1 85 84,5 119,6 185,8 226,9 177,6 99,8 129,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31,4 37,8 142,3 210,3 78,4 29,4 23,4 3 8,9 7,8 24,2 8,9 20,6 12,1 11,7 6,1 4 5,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,1 8,1 5,8 0 14,3 43,2 0
Angina pectoris (I20) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,1 14,6 18,4 64,6 29,1 16,1 14,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 12,1 20,4 33,7 36,4 58,2 24,2 14,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 3 2,9 39,4 26,2 58,3 48,5 64 24,2 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4 17,5 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28,5 0 0 0 0 0 0 0 5,9 15,5 14,5 5,9 20,6 48,5 37,9 70,5 105 116,3 96,9 99,8 172,6 289,9
Selhání srdce (I50) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,9 2,9 3 20,4 27,6 24,2 46,5 48,4 71,3 43,2 289,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 18,3 0 0 0 0 4,2 3,3 3 8,9 0 2,4 3 14,7 39,4 43,7 46 92,9 34,9 32,3 42,8 43,2 0
Ateroskleróza (I70) 43 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4,8 14,8 29,4 60,7 96,2 134,9 157,6 133,8 258,4 114,1 43,2 289,9
Varixy dolních končetin (I83) 119,6 0 0 0 0 12,6 30,1 72,2 133,8 201,7 203 216,7 238,5 230,6 174,9 104,2 129,3 40,7 24,2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 58,5 0 0 0 20,6 46,2 20,1 24,1 29,7 20,7 26,6 26,7 35,3 69,8 107,9 110,4 193,9 256 129,2 128,3 129,5 579,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,4 0 4,9 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5,8 3,1 4 11,6 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 154,2 18,9 1 697,8 1 055,2 144,4 84,1 86,9 63,1 44,6 33,6 19,3 14,8 11,8 6,1 0 3,1 4 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 79,5 0 4,9 7,4 4,1 75,7 63,5 81,2 65,4 98,3 96,7 112,8 120,7 118,3 119,5 131,8 68,7 64 40,4 28,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0 0 3,7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14,3 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,2 18,9 4,9 3,7 0 0 6,7 9 3 7,8 7,3 5,9 8,8 6,1 17,5 18,4 24,2 23,3 8,1 28,5 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,3 0 19,6 7,4 16,5 67,3 43,4 27,1 26,8 15,5 4,8 14,8 8,8 3 5,8 9,2 4 17,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13 18,9 9,8 7,4 8,3 12,6 3,3 9 11,9 15,5 9,7 14,8 14,7 6,1 11,7 33,7 24,2 17,5 16,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 2,9 6,1 8,7 3,1 24,2 5,8 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,3 0 0 0 0 0 0 3 0 7,8 4,8 3 14,7 9,1 8,7 12,3 20,2 0 8,1 28,5 86,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 0 0 0 0 8,4 0 0 0 2,6 2,4 3 2,9 0 0 9,2 0 5,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 111,2 0 39,3 202,9 313,5 365,7 257,4 144,3 136,8 82,8 70,1 59,4 41,2 60,7 43,7 33,7 52,5 40,7 16,1 71,3 0 289,9
Tříselná kýla (K40) 191,5 283,3 225,7 118,1 20,6 54,7 80,2 87,2 101,1 124,1 149,9 133,6 262,1 297,4 300,3 349,5 347,4 413 371,4 142,6 215,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 143,2 18,9 122,7 173,4 74,3 16,8 36,8 66,2 101,1 144,8 166,8 175,1 173,7 203,3 224,5 196,2 250,5 197,8 64,6 142,6 86,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,1 0 0 0 0 12,6 13,4 12 5,9 20,7 9,7 0 2,9 0 8,7 6,1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 3,3 3 0 0 2,4 0 0 0 0 0 4 0 8,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,4 18,9 24,5 18,4 4,1 0 6,7 3 5,9 12,9 7,3 5,9 11,8 30,3 29,2 30,7 56,6 69,8 80,7 99,8 215,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,5 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 2,4 3 11,8 6,1 17,5 15,3 16,2 0 8,1 14,3 43,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 71,9 37,8 9,8 7,4 4,1 25,2 56,8 36,1 98,1 93,1 96,7 112,8 109 112,3 110,8 98,1 56,6 69,8 40,4 14,3 43,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,9 0 4,9 3,7 0 0 3,3 3 0 0 4,8 5,9 2,9 12,1 8,7 6,1 8,1 17,5 40,4 0 43,2 289,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,2 2,4 5,9 0 0 2,9 3,1 0 11,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 197,2 0 0 0 4,1 33,6 63,5 123,3 187,3 214,6 203 249,3 294,5 282,2 376 383,3 351,5 337,4 169,5 57 129,5 289,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4,8 5,9 0 6,1 8,7 15,3 12,1 17,5 32,3 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7,3 3 0 9,1 5,8 9,2 0 11,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,1 0 0 0 0 8,4 3,3 3 3 2,6 4,8 8,9 2,9 15,2 2,9 9,2 24,2 17,5 32,3 85,5 43,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 56,8 18,9 19,6 18,4 16,5 109,3 147,1 111,3 80,3 38,8 21,8 47,5 50,1 30,3 61,2 52,1 56,6 40,7 72,7 57 86,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,5 0 9,8 14,8 37,1 21 3,3 3 8,9 20,7 14,5 8,9 17,7 27,3 17,5 6,1 20,2 5,8 8,1 14,3 43,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 86 0 0 0 0 4,2 3,3 9 3 18,1 12,1 47,5 103,1 154,7 180,7 306,6 351,5 221,1 193,8 99,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 116,9 0 0 0 0 4,2 0 3 14,9 5,2 43,5 80,1 150,2 203,3 279,9 392,5 412,1 383,9 193,8 99,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 163 0 0 3,7 12,4 155,5 247,3 246,6 145,7 181 263,5 255,3 323,9 245,8 212,8 116,5 52,5 17,5 8,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 216,8 0 9,8 14,8 144,4 353,1 210,6 144,3 154,6 155,2 161,9 273,1 350,4 400,5 379 346,5 274,7 116,3 80,7 57 43,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,5 0 0 0 41,3 8,4 0 6 3 5,2 7,3 11,9 44,2 21,2 43,7 33,7 20,2 5,8 8,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 36,7 0 0 0 0 0 6,7 18 38,6 44 62,8 62,3 79,5 81,9 61,2 36,8 28,3 34,9 16,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 2,9 0 5,8 3,1 4 5,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 123,7 18,9 19,6 18,4 20,6 37,8 56,8 48,1 59,5 150 169,2 222,6 270,9 242,7 230,3 153,3 125,2 87,3 24,2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,1 0 0 3,7 20,6 21 36,8 12 26,8 25,9 21,8 23,7 23,6 30,3 32,1 61,3 52,5 52,4 24,2 14,3 0 289,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 60,7 0 9,8 3,7 0 25,2 6,7 24,1 20,8 25,9 45,9 74,2 70,7 85 122,4 150,2 109,1 157,1 96,9 228,1 172,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 23,6 15,2 14,6 42,9 64,6 52,4 40,4 14,3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 52,4 0 0 0 0 4,2 13,4 27,1 35,7 49,1 41,1 77,2 79,5 81,9 119,5 92 92,9 93,1 64,6 85,5 43,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 56,8 0 4,9 7,4 4,1 8,4 0 9 23,8 62,1 41,1 53,4 61,8 97,1 87,5 119,6 137,4 133,8 153,4 142,6 215,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 89,2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,4 11,9 64,8 109,2 276,9 346,5 347,4 407,2 177,6 57 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,7 18,9 142,3 95,9 86,6 121,9 127 54,1 62,4 51,7 62,8 50,5 70,7 112,3 145,8 122,6 129,3 128 169,5 71,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 15,3 0 0 3,7 0 29,4 23,4 15 17,8 38,8 21,8 17,8 14,7 18,2 17,5 9,2 8,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 21,8 0 0 0 0 37,8 33,4 60,1 32,7 46,5 36,3 32,6 17,7 21,2 5,8 3,1 0 5,8 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 115,1 0 0 0 0 4,2 30,1 36,1 74,3 144,8 270,7 359,1 409,3 139,6 40,8 52,1 52,5 69,8 48,4 28,5 43,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 344,5 0 0 0 24,8 117,7 153,7 333,8 371,6 431,9 374,6 433,4 450,6 534 527,6 619,4 658,5 366,5 193,8 114,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 44,8 0 0 0 0 92,5 110,3 99,2 133,8 90,5 142,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 112,9 0 0 0 0 46,2 193,9 442 541,1 294,8 137,8 14,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 23,6 0 0 0 0 12,6 53,5 117,3 118,9 46,5 7,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,1 0 0 0 0 8,4 30,1 93,2 86,2 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 157,1 0 0 0 0 75,7 354,3 742,7 799,7 354,3 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 250 0 0 0 0 67,3 518 1 199,8 1 320,0 535,3 111,2 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1,2 0 0 0 0 0 3,3 9 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,2 0 0 0 0 0 3,3 12 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 113,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 74,8 623,2 476 446,4 193,9 92,5 33,4 24,1 20,8 12,9 16,9 8,9 17,7 6,1 29,2 3,1 4 0 8,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 2,9 0 0 0 0 14,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,1 0 0 0 8,3 33,6 36,8 33,1 26,8 25,9 24,2 14,8 2,9 3 2,9 6,1 12,1 0 16,1 14,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 8,9 7,8 0 5,9 5,9 9,1 11,7 12,3 8,1 5,8 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 24 0 0 7,4 4,1 4,2 10 9 5,9 20,7 16,9 26,7 20,6 24,3 23,3 73,6 56,6 64 80,7 42,8 43,2 0
Nitrolební poranění (S06) 16,9 0 0 0 0 4,2 10 3 5,9 2,6 9,7 8,9 17,7 18,2 26,2 27,6 60,6 46,5 80,7 99,8 43,2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,7 37,8 54 25,8 20,6 58,9 50,1 33,1 23,8 25,9 29 23,7 11,8 27,3 8,7 9,2 20,2 0 16,1 28,5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 66,4 0 58,9 173,4 222,8 37,8 16,7 30,1 47,6 38,8 48,3 35,6 50,1 54,6 110,8 82,8 84,8 58,2 48,4 14,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 109,2 0 9,8 22,1 8,3 12,6 6,7 0 8,9 2,6 19,3 5,9 41,2 24,3 64,1 119,6 254,5 459,6 1 009,2 1 668,1 2 287,4 2 029,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 62,3 0 0 29,5 94,9 46,2 50,1 51,1 80,3 69,8 26,6 92 88,3 94,1 78,7 67,5 84,8 52,4 24,2 57 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 392,8 0 127,6 166 259,9 512,9 615 514,2 505,4 465,5 473,7 460,1 547,8 406,6 332,3 266,8 290,9 279,2 234,1 213,9 129,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,7 0 19,6 0 0 12,6 3,3 0 5,9 0 12,1 14,8 8,8 3 0 0 8,1 11,6 0 14,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 46,5 0 14,7 3,7 8,3 8,4 10 12 26,8 15,5 16,9 23,7 29,4 54,6 58,3 128,8 145,4 203,6 177,6 85,5 43,2 579,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9,6 0 0 3,7 12,4 21 16,7 9 23,8 12,9 2,4 14,8 8,8 12,1 5,8 9,2 4 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,1 0 39,3 0 0 4,2 10 0 0 2,6 0 5,9 2,9 3 8,7 0 4 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,3 0 0 0 0 4,2 3,3 3 0 0 0 0 5,9 6,1 14,6 0 12,1 11,6 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 13,7 0 0 0 0 0 6,7 3 41,6 33,6 74,9 17,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9,8 0 0 7,4 0 0 0 0 3 0 7,3 5,9 5,9 21,2 26,2 39,9 40,4 5,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 310,3 0 34,3 33,2 90,8 100,9 200,5 309,7 243,8 222,4 169,2 228,5 250,3 339,8 521,8 619,4 892,9 733 645,9 413,5 259 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 5 760,8 1 454,2 3 562,5 3 080,6 2 091,5 3 375,8 4 505,3 5 945,0 6 552,5 5 425,5 4 921,1 5 345,6 6 154,8 6 535,8 7 451,0 8 269,5 9 437,6 8 906,3 7 443,9 6 643,9 6 430,7 5 797,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)