8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 4 0 4 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 58 0 2 1 0 9 14 8 6 1 2 2 2 4 2 2 0 0 2 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 307 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 15 22 49 63 68 43 23 12 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 6 8 5 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 165 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1 5 15 15 26 27 37 25 4 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 207 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 18 16 21 21 31 42 21 17 6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 67 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 6 11 10 7 13 4 5 1 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 1 4 5 6 3 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 26 34 52 40 26 21 4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 15 30 41 33 37 31 11 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 515 0 3 3 3 5 5 8 14 23 22 28 46 63 74 76 76 34 23 9 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 62 0 0 0 0 0 1 7 8 12 7 6 5 4 4 4 3 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 5 5 9 9 6 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 319 0 0 0 0 1 0 1 16 29 97 82 61 15 7 5 1 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 608 2 9 8 19 34 20 18 33 44 60 41 49 41 67 61 48 33 13 6 2 0
Anémie (D50-D64) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 155 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 6 9 14 26 31 25 13 10 13 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 333 0 0 0 1 1 8 16 21 32 42 38 37 34 38 38 20 5 2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 5 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 150 1 2 3 3 2 5 4 3 8 18 16 16 17 17 12 14 6 1 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 135 1 0 2 0 0 0 0 1 0 5 1 6 3 15 16 20 31 21 12 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 173 5 36 49 19 8 8 4 6 4 3 9 6 1 3 5 2 0 3 1 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0
Angina pectoris (I20) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 11 9 8 5 2 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 18 20 29 28 24 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 113 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 2 2 5 13 19 20 20 14 8 2 0
Selhání srdce (I50) 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 6 12 11 6 5 4 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 85 1 0 1 1 1 0 3 2 2 2 6 4 5 12 17 16 3 9 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 234 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 19 39 47 38 29 30 12 6 1
Varixy dolních končetin (I83) 544 0 0 0 0 0 6 18 48 63 86 54 69 73 54 41 21 8 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 338 0 0 2 4 16 13 5 11 6 11 12 16 16 41 53 55 40 26 7 2 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 806 0 337 306 37 25 24 21 19 12 12 6 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 375 0 3 3 1 23 24 29 35 36 35 33 31 40 31 24 16 6 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 49 0 1 0 0 1 2 3 5 3 2 0 3 4 1 6 7 5 5 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 78 0 3 4 2 21 10 5 8 6 7 1 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56 0 6 5 4 1 3 1 3 4 2 0 8 0 5 6 6 0 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 23 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 1 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 29 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 7 2 2 2 1 2 3 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 655 0 9 56 113 98 87 55 44 45 31 21 20 23 21 14 8 3 2 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 891 10 52 33 6 7 19 23 31 49 56 65 70 86 94 102 84 54 36 10 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 684 1 18 51 7 7 7 24 33 54 66 45 61 67 70 61 50 37 18 5 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 40 0 0 0 0 0 5 7 5 8 3 1 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 108 0 2 0 0 1 3 0 2 3 2 0 4 6 9 13 16 9 16 15 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 4 4 2 4 1 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 414 1 0 1 1 10 20 26 19 39 59 28 45 46 46 37 22 8 3 2 0 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 27 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 3 3 2 5 2 3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 966 0 0 0 8 8 17 33 57 74 87 86 88 99 122 122 105 39 15 4 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 38 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 2 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 4 2 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 45 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 0 4 3 6 3 2 3 6 3 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 329 0 6 4 11 35 56 41 19 15 20 16 18 18 12 23 14 8 8 4 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 95 0 4 6 7 3 1 7 6 9 5 5 6 7 3 5 6 2 8 3 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 479 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 16 29 44 83 94 89 66 29 11 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 601 0 0 0 0 0 0 1 1 10 14 27 35 72 80 136 127 73 23 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 811 0 0 0 6 44 75 54 74 102 104 81 90 84 50 31 13 1 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 999 0 3 9 30 77 63 45 47 59 66 87 97 129 120 74 54 28 9 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 78 0 0 1 4 6 2 0 1 2 2 3 3 15 8 13 12 4 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 213 0 0 0 0 1 3 9 13 25 32 29 31 23 19 12 7 6 2 1 0 0
Dorzalgie (M54) 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 1 5 1 2 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 570 0 4 1 12 9 20 17 30 44 53 67 80 87 67 46 19 10 2 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 132 0 0 3 11 11 6 5 6 5 5 7 3 18 10 11 15 10 4 1 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 260 1 0 1 1 4 5 9 7 12 14 13 30 20 31 34 32 14 21 9 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 73 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 1 4 3 6 15 10 12 8 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 331 0 0 0 0 1 7 17 18 23 19 33 36 44 41 32 22 19 16 2 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 311 1 2 1 2 1 4 6 5 14 25 18 35 31 30 40 30 26 20 17 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 49 87 125 100 64 16 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 492 3 25 36 27 30 30 27 27 16 29 19 26 24 41 43 40 24 14 8 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 84 0 0 0 0 2 6 7 9 9 15 10 7 4 4 6 1 1 2 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 137 0 0 0 0 8 10 15 18 24 19 12 9 6 5 3 3 3 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 640 0 0 0 0 3 12 13 32 66 80 131 145 55 36 22 19 11 11 4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 760 0 0 4 7 27 76 106 139 132 155 132 163 186 182 215 129 66 33 6 1 1
Lékařský potrat (O04) 267 0 0 0 0 23 53 50 58 31 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 561 0 0 0 0 16 54 151 179 110 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 109 0 0 0 0 1 14 32 39 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 73 0 0 0 0 0 11 28 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 708 0 0 0 1 11 87 265 241 85 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 273 0 0 0 0 26 149 408 436 205 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 8 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 296 38 66 93 30 19 8 11 8 2 4 6 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 78 0 0 1 1 3 9 10 11 13 7 2 4 2 4 2 2 2 0 5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 95 4 0 1 5 2 1 3 1 7 6 3 8 9 11 6 11 9 5 2 0 1
Nitrolební poranění (S06) 83 0 0 3 0 0 1 2 1 5 4 3 6 4 1 9 9 13 14 5 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 131 0 14 10 6 16 18 12 11 12 4 10 6 7 0 1 1 0 1 0 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 365 0 7 54 37 18 10 10 8 20 13 14 16 38 35 38 23 12 8 3 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 555 0 7 2 1 2 4 5 2 2 2 1 5 16 30 38 52 75 104 126 67 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 353 0 2 5 14 13 21 21 21 33 30 22 38 28 35 33 20 10 4 2 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 009 2 17 37 37 133 218 171 173 167 201 151 160 135 119 109 82 38 30 24 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 1 7 1 1 1 2 4 3 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 230 0 2 1 0 4 4 3 3 4 6 6 12 15 28 42 51 28 14 6 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 56 0 0 3 2 3 5 4 6 4 8 7 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 25 0 6 2 0 0 4 0 1 2 2 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 87 0 0 0 0 0 2 1 7 23 41 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1 5 1 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 388 2 7 15 22 37 45 76 84 84 58 65 76 89 157 175 171 122 79 19 4 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 28 521 83 672 829 505 875 1 412 1 987 2 224 2 010 1 997 1 685 1 978 2 140 2 408 2 590 2 165 1 382 938 471 142 28
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,1 0 4,9 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 8,5 12 24,1 29,4 91,1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 3,5 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 0 5,9 5,9 5,9 3,1 17 0 32,2 14,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,4 0 9,8 3,7 0 37,2 44,1 23,8 17,6 2,5 5 6 5,9 11,8 5,9 6,2 0 0 16,1 14,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 10 12 44,6 64,9 143,6 195,9 288,9 257,9 184,9 176,1 45,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6 11,9 11,8 17,6 24,9 21,2 24 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 32,4 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 5 12 3 14,7 44 46,6 110,5 161,9 297,4 366,9 182,1 800
Zhoubný novotvar prsu (C50) 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 24,8 10 53,9 47,5 61,9 61,5 96,4 178,5 126 136,7 88,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 5 12 17,8 32,4 29,3 21,8 55,2 24 40,2 14,7 45,5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,7 0 0 0 0 0 3,1 0 2,9 2,5 5 12 3 11,8 14,7 18,7 12,7 0 8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8,9 76,6 99,6 161,7 170 155,9 168,8 58,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 41,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9 23,8 44,2 87,9 127,5 140,2 221,9 249,2 161,4 45,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 101,1 0 14,7 11,1 12,6 20,7 15,7 23,8 41 56,9 55,2 83,9 136,6 185,7 216,9 236,3 322,9 203,9 184,9 132,1 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,2 0 0 0 0 0 3,1 20,9 23,5 29,7 17,6 18 14,9 11,8 11,7 12,4 12,7 6 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 10 0 17,8 14,7 14,7 28 38,2 36 32,2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 62,6 0 0 0 0 4,1 0 3 46,9 71,8 243,3 245,6 181,2 44,2 20,5 15,5 4,2 24 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 119,3 37,7 44,2 29,6 80 140,5 63 53,6 96,7 108,9 150,5 122,8 145,5 120,9 196,4 189,7 204 197,9 104,5 88,1 91,1 0
Anémie (D50-D64) 0,8 0 4,9 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2 0 0 0 0 0 0 6 2,9 2,5 2,5 3 0 0 5,9 0 0 0 16,1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 30,4 0 0 0 0 0 3,1 0 2,9 7,4 5 18 26,7 41,3 76,2 96,4 106,2 78 80,4 190,8 45,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,4 0 0 0 4,2 4,1 25,2 47,7 61,6 79,2 105,4 113,8 109,9 100,2 111,4 118,2 85 30 16,1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 0 0 0 4,2 0 0 6 0 2,5 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 29,4 18,8 9,8 11,1 12,6 8,3 15,7 11,9 8,8 19,8 45,2 47,9 47,5 50,1 49,8 37,3 59,5 36 8 29,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 26,5 18,8 0 7,4 0 0 0 0 2,9 0 12,5 3 17,8 8,8 44 49,7 85 185,9 168,8 176,1 45,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,4 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34 94,2 176,8 181,5 80 33,1 25,2 11,9 17,6 9,9 7,5 27 17,8 2,9 8,8 15,5 8,5 0 24,1 14,7 45,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11,7 3,1 0 0 24,1 14,7 0 0
Angina pectoris (I20) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 4,2 12 8 29,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3 8,9 5,9 20,5 34,2 38,2 48 40,2 29,4 91,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 20,8 53,1 58,6 90,2 119 143,9 24,1 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3 0 2,9 3,1 8,5 0 8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 22,2 0 0 3,7 0 0 3,1 3 2,9 2,5 7,5 6 5,9 14,7 38,1 59,1 85 120 112,5 117,4 91,1 0
Selhání srdce (I50) 11,8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,5 3 3 29,5 17,6 37,3 46,7 36 40,2 58,7 91,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 16,7 18,8 0 3,7 4,2 4,1 0 8,9 5,9 5 5 18 11,9 14,7 35,2 52,9 68 18 72,3 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 45,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5 12 17,8 56 114,3 146,1 161,5 173,9 241,2 176,1 273,2 400
Varixy dolních končetin (I83) 106,8 0 0 0 0 0 18,9 53,6 140,7 156 215,7 161,7 204,9 215,2 158,3 127,5 89,2 48 24,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 66,3 0 0 7,4 16,8 66,1 40,9 14,9 32,2 14,9 27,6 35,9 47,5 47,2 120,2 164,8 233,7 239,9 209 102,7 91,1 800
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 0 19,6 3,7 0 0 3,1 0 0 0 2,5 0 0 0 5,9 0 4,2 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,2 12 16,1 29,4 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 158,2 0 1 655,5 1 133,4 155,8 103,3 75,5 62,6 55,7 29,7 30,1 18 5,9 2,9 2,9 0 12,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 73,6 0 14,7 11,1 4,2 95 75,5 86,4 102,6 89,1 87,8 98,8 92,1 117,9 90,9 74,6 68 36 32,2 14,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3,1 4,2 0 8 0 45,5 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,6 0 4,9 0 0 4,1 6,3 8,9 14,7 7,4 5 0 8,9 11,8 2,9 18,7 29,7 30 40,2 14,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 15,3 0 14,7 14,8 8,4 86,8 31,5 14,9 23,5 14,9 17,6 3 8,9 11,8 2,9 6,2 0 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11 0 29,5 18,5 16,8 4,1 9,4 3 8,8 9,9 5 0 23,8 0 14,7 18,7 25,5 0 8 14,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,5 0 0 0 0 4,1 3,1 0 5,9 2,5 10 3 3 5,9 8,8 9,3 12,7 6 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,4 10 3 3 20,6 5,9 6,2 8,5 6 16,1 44 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 3 3 11,8 0 3,1 0 6 8 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 128,6 0 44,2 207,4 475,8 405 273,9 163,9 129 111,4 77,8 62,9 59,4 67,8 61,5 43,5 34 18 16,1 58,7 45,5 0
Tříselná kýla (K40) 174,9 188,4 255,4 122,2 25,3 28,9 59,8 68,5 90,9 121,3 140,5 194,7 207,9 253,5 275,5 317,1 356,9 323,9 289,4 146,8 182,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 134,3 18,8 88,4 188,9 29,5 28,9 22 71,5 96,7 133,7 165,6 134,8 181,2 197,5 205,2 189,7 212,5 221,9 144,7 73,4 91,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,9 0 0 0 0 0 15,7 20,9 14,7 19,8 7,5 3 5,9 2,9 11,7 9,3 4,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 4,9 0 0 0 3,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,2 0 9,8 0 0 4,1 9,4 0 5,9 7,4 5 0 11,9 17,7 26,4 40,4 68 54 128,6 220,1 273,2 400
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,7 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 0 3 8,9 5,9 11,7 12,4 8,5 24 8 14,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 81,3 18,8 0 3,7 4,2 41,3 63 77,5 55,7 96,6 148 83,9 133,7 135,6 134,8 115 93,5 48 24,1 29,4 0 400
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,3 0 0 3,7 0 8,3 0 3 2,9 0 0 0 0 11,8 8,8 9,3 8,5 30 16,1 44 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 0 3,1 0 2,9 0 0 0 3 0 0 0 0 6 8 29,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 189,6 0 0 0 33,7 33,1 53,5 98,3 167,1 183,2 218,2 257,6 261,4 291,9 357,6 379,3 446,2 233,9 120,6 58,7 45,5 400
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,5 0 0 0 0 4,1 3,1 8,9 5,9 7,4 7,5 9 5,9 5,9 14,7 9,3 12,7 18 16,1 29,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,3 0 0 0 0 0 0 3 2,9 2,5 2,5 0 5,9 5,9 5,9 12,4 8,5 0 0 14,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,8 0 0 0 0 4,1 0 3 11,7 2,5 12,5 0 11,9 8,8 17,6 9,3 8,5 18 48,2 44 91,1 400
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 64,6 0 29,5 14,8 46,3 144,6 176,3 122,2 55,7 37,1 50,2 47,9 53,5 53,1 35,2 71,5 59,5 48 64,3 58,7 45,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,6 0 19,6 22,2 29,5 12,4 3,1 20,9 17,6 22,3 12,5 15 17,8 20,6 8,8 15,5 25,5 12 64,3 44 91,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 94 0 0 0 0 0 0 6 8,8 12,4 20,1 47,9 86,1 129,7 243,3 292,3 378,2 395,8 233,1 161,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 118 0 0 0 0 0 0 3 2,9 24,8 35,1 80,9 104 212,3 234,5 422,9 539,6 437,8 184,9 29,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 159,2 0 0 0 25,3 181,8 236,1 160,9 216,9 252,5 260,9 242,6 267,3 247,6 146,5 96,4 55,2 6 16,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 196,1 0 14,7 33,3 126,3 318,2 198,3 134,1 137,8 146,1 165,6 260,6 288,1 380,3 351,7 230,1 229,5 167,9 72,3 29,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,3 0 0 3,7 16,8 24,8 6,3 0 2,9 5 5 9 8,9 44,2 23,4 40,4 51 24 16,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 41,8 0 0 0 0 4,1 9,4 26,8 38,1 61,9 80,3 86,9 92,1 67,8 55,7 37,3 29,7 36 16,1 14,7 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 2,5 9 5,9 0 2,9 15,5 4,2 12 16,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 111,9 0 19,6 3,7 50,5 37,2 63 50,6 88 108,9 133 200,7 237,6 256,5 196,4 143 80,7 60 16,1 29,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25,9 0 0 11,1 46,3 45,5 18,9 14,9 17,6 12,4 12,5 21 8,9 53,1 29,3 34,2 63,7 60 32,2 14,7 45,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 51 18,8 0 3,7 4,2 16,5 15,7 26,8 20,5 29,7 35,1 38,9 89,1 59 90,9 105,7 136 84 168,8 132,1 91,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,3 0 0 0 0 0 3,1 0 5,9 0 17,6 3 11,9 8,8 17,6 46,6 42,5 72 64,3 44 45,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 65 0 0 0 0 4,1 22 50,6 52,8 56,9 47,7 98,8 106,9 129,7 120,2 99,5 93,5 114 128,6 29,4 45,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 61 18,8 9,8 3,7 8,4 4,1 12,6 17,9 14,7 34,7 62,7 53,9 104 91,4 87,9 124,4 127,5 155,9 160,8 249,5 136,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 90,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 44,6 144,5 255 388,7 424,9 383,9 128,6 14,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 96,6 56,5 122,8 133,3 113,7 124 94,4 80,4 79,2 39,6 72,7 56,9 77,2 70,8 120,2 133,7 170 143,9 112,5 117,4 91,1 400
Nemoci prsu (N60-N64) 16,5 0 0 0 0 8,3 18,9 20,9 26,4 22,3 37,6 29,9 20,8 11,8 11,7 18,7 4,2 6 16,1 14,7 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26,9 0 0 0 0 33,1 31,5 44,7 52,8 59,4 47,7 35,9 26,7 17,7 14,7 9,3 12,7 18 16,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 125,6 0 0 0 0 12,4 37,8 38,7 93,8 163,4 200,7 392,3 430,7 162,1 105,5 68,4 80,7 66 88,4 58,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 345,5 0 0 14,8 29,5 111,6 239,2 315,8 407,5 326,8 388,8 395,3 484,1 548,3 533,4 668,5 548,1 395,8 265,3 88,1 45,5 400
Lékařský potrat (O04) 52,4 0 0 0 0 95 166,8 149 170 76,8 112,9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 110,1 0 0 0 0 66,1 170 449,9 524,8 272,3 112,9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 21,4 0 0 0 0 4,1 44,1 95,3 114,3 47 7,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,3 0 0 0 0 0 34,6 83,4 55,7 27,2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 139 0 0 0 4,2 45,5 273,9 789,5 706,5 210,4 45,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 249,9 0 0 0 0 107,4 469 1 215,6 1 278,2 507,6 120,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1,6 0 0 0 0 0 6,3 3 8,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,8 0 0 0 0 0 6,3 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 58,1 715,8 324,2 344,5 126,3 78,5 25,2 32,8 23,5 5 10 18 3 8,8 5,9 6,2 8,5 6 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,3 0 0 3,7 4,2 12,4 28,3 29,8 32,2 32,2 17,6 6 11,9 5,9 11,7 6,2 8,5 12 0 73,4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,5 0 3 0 0 12,4 4,2 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 18,6 75,3 0 3,7 21,1 8,3 3,1 8,9 2,9 17,3 15,1 9 23,8 26,5 32,2 18,7 46,7 54 40,2 29,4 0 400
Nitrolební poranění (S06) 16,3 0 0 11,1 0 0 3,1 6 2,9 12,4 10 9 17,8 11,8 2,9 28 38,2 78 112,5 73,4 136,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,7 0 68,8 37 25,3 66,1 56,7 35,8 32,2 29,7 10 29,9 17,8 20,6 0 3,1 4,2 0 8 0 91,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 71,6 0 34,4 200 155,8 74,4 31,5 29,8 23,5 49,5 32,6 41,9 47,5 112 102,6 118,2 97,7 72 64,3 44 45,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 108,9 0 34,4 7,4 4,2 8,3 12,6 14,9 5,9 5 5 3 14,9 47,2 87,9 118,2 221 449,8 836 1 849,1 3 051,0 5 600,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 69,3 0 9,8 18,5 58,9 53,7 66,1 62,6 61,6 81,7 75,3 65,9 112,9 82,5 102,6 102,6 85 60 32,2 29,4 45,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 394,3 37,7 83,5 137 155,8 549,6 686,2 509,5 507,2 413,5 504,2 452,2 475,2 398 348,8 338,9 348,4 227,9 241,2 352,2 182,1 400
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,5 18,8 34,4 3,7 4,2 4,1 6,3 11,9 8,8 0 0 6 3 5,9 2,9 3,1 0 6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 45,1 0 9,8 3,7 0 16,5 12,6 8,9 8,8 9,9 15,1 18 35,6 44,2 82,1 130,6 216,7 167,9 112,5 88,1 45,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11 0 0 11,1 8,4 12,4 15,7 11,9 17,6 9,9 20,1 21 14,9 11,8 8,8 3,1 4,2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,9 0 29,5 7,4 0 0 12,6 0 2,9 5 5 6 8,9 0 5,9 3,1 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,6 0 0 3,7 0 0 3,1 0 2,9 5 0 0 8,9 2,9 2,9 6,2 0 6 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 17,1 0 0 0 0 0 6,3 3 20,5 56,9 102,9 32,9 0 2,9 0 0 4,2 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,5 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,5 0 3 8,9 11,8 2,9 15,5 4,2 0 8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 272,4 37,7 34,4 55,6 92,6 152,9 141,7 226,4 246,3 208 145,5 194,7 225,7 262,4 460,1 544,1 726,6 731,7 635 278,8 182,1 400
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 5 598,1 1 563,4 3 301,1 3 070,5 2 126,4 3 615,7 4 444,7 5 920,0 6 520,1 4 976,5 5 009,7 5 046,4 5 875,0 6 308,8 7 057,4 8 053,0 9 199,5 8 288,9 7 540,2 6 912,2 6 466,3 11 200,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)