8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz věkové skupiny Celkem
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 0 0 1 1 6 6 6 5 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 9 22 34 29 42 25 10 3 2 0 188
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 2 0 0 0 0 0 13
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 3 6 8 16 17 23 32 27 13 6 1 159
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 19 16 14 23 30 37 9 11 7 1 0 182
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 10 10 9 5 2 4 1 0 1 51
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 0 3 2 0 0 0 0 15
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 18 24 20 38 14 11 3 0 0 136
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 10 24 42 26 30 20 12 0 0 177
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 0 1 2 1 5 3 6 7 11 17 24 25 29 39 55 30 25 16 4 1 0 301
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 2 4 5 10 7 4 5 0 4 4 4 3 4 0 0 0 56
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 5 4 6 7 5 1 1 0 0 34
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 1 2 5 36 66 97 57 12 6 4 6 0 1 0 0 0 293
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 9 14 15 15 31 42 31 45 40 42 52 64 62 57 44 19 13 3 1 0 600
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 13 17 14 17 6 6 7 0 0 88
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 0 0 1 0 8 10 10 13 33 30 38 28 38 32 31 28 6 2 0 1 0 309
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 0 0 1 2 1 4 6 2 3 5 16 10 13 11 11 8 8 5 0 0 0 106
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 5 7 11 16 14 13 12 8 1 0 94
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 17 18 7 3 4 4 4 12 11 16 15 24 27 29 29 15 16 9 0 0 263
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 26 50 17 6 5 5 5 7 6 3 6 3 1 3 2 1 0 0 0 0 148
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 4 3 2 0 0 0 0 19
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 8 6 7 16 11 6 0 0 62
Selhání srdce (I50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 8 5 8 3 0 0 0 35
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 3 6 7 5 9 2 4 0 0 0 44
Ateroskleróza (I70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 16 27 25 12 7 4 2 1 108
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 6 6 20 30 71 76 71 77 60 56 36 16 6 0 0 0 0 531
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 0 0 0 3 26 9 15 3 8 11 10 8 9 18 13 21 15 11 5 3 0 188
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 322 289 30 22 15 17 17 9 6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 735
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0 1 3 6 15 21 17 22 38 36 20 29 35 30 26 16 4 3 0 0 0 322
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 3 1 1 2 0 1 0 0 0 16
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 1 7 7 3 2 2 6 1 2 4 4 1 1 0 1 0 0 0 42
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 0 3 3 4 3 0 1 6 2 4 8 4 3 5 3 1 2 0 0 0 53
Nemoci jícnu (K20-K23) 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 15
Peptický vřed (K25-K28) 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 16
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 0 2 34 95 88 84 56 39 39 18 19 12 14 14 14 7 5 3 1 0 0 544
Tříselná kýla (K40) 2 38 31 7 7 19 21 29 43 58 65 54 79 94 95 60 49 32 11 1 0 795
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0 29 39 8 4 7 15 39 56 44 34 61 53 58 55 39 27 9 8 1 0 586
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0 0 0 0 1 6 6 1 4 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 26
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 1 4 3 5 7 2 1 5 3 1 0 41
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0 5 4 2 6 13 19 28 33 35 38 35 43 37 29 14 8 3 2 1 0 355
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 13
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 0 0 1 2 7 17 31 37 77 67 63 60 75 67 77 50 28 9 2 0 0 670
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 12
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0 1 0 0 0 2 5 7 5 2 2 2 3 3 1 1 4 2 1 0 0 41
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0 9 5 5 32 52 28 18 19 14 13 20 18 18 19 12 11 7 6 4 0 310
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0 4 3 4 5 6 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 1 0 0 0 56
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0 0 0 1 1 2 1 1 5 10 8 30 41 64 92 70 45 23 3 1 0 398
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0 0 0 0 0 0 0 6 4 9 21 30 69 86 112 97 66 24 2 0 0 526
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 5 36 74 63 82 83 87 97 89 83 60 44 13 5 0 0 0 0 821
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 0 2 1 26 62 60 50 42 48 70 67 107 121 101 60 34 17 7 0 1 0 876
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0 0 1 6 4 1 0 0 0 5 5 4 5 6 7 5 1 1 0 0 0 51
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0 0 0 0 0 3 2 9 10 11 14 15 21 19 11 7 1 0 0 0 0 123
Dorzalgie (M54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0 4 3 11 11 15 16 25 33 50 87 75 93 58 44 24 13 4 2 1 0 569
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0 0 1 8 6 7 7 6 9 7 14 15 17 11 11 9 2 3 5 0 0 138
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0 1 0 3 9 9 5 7 7 14 8 25 20 14 16 13 12 6 3 0 173
Selhání ledvin (N17-N19) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 5 6 12 3 4 1 0 0 46
Urolitiáza (N20-N23) 0 0 0 0 4 6 5 12 14 24 21 19 34 32 21 18 11 9 2 0 0 232
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 0 0 1 2 3 3 4 7 8 15 31 29 32 28 34 18 11 14 8 1 0 249
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 47 46 33 28 10 1 0 0 190
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 24 36 23 31 37 24 13 18 19 25 19 32 29 39 22 17 12 5 1 0 427
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 9 7 5 8 12 24 6 8 6 4 2 3 1 0 0 0 0 95
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 5 11 19 14 16 13 12 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 102
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 2 6 10 24 45 87 141 113 41 24 19 13 12 11 1 1 0 550
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 0 0 1 24 62 115 139 155 143 154 160 130 175 178 126 51 26 3 1 0 1 643
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 1 30 52 34 46 54 62 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 9 61 123 145 97 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 0 0 0 1 8 26 29 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 0 0 0 0 3 15 17 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 17 87 218 237 70 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641
Ostatní porody (O81-O84) 0 0 0 0 13 112 378 422 187 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 139
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 16 59 79 27 21 9 8 7 3 7 8 2 4 1 1 2 1 0 0 0 0 255
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Břišní a pánevní bolest (R10) 0 1 6 6 9 7 10 13 4 7 5 5 5 7 14 16 9 11 2 4 0 141
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 13
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 0 1 0 3 4 3 5 0 3 3 4 6 6 11 8 11 5 6 3 0 0 82
Nitrolební poranění (S06) 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 4 5 2 0 3 1 0 0 24
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0 9 5 4 19 11 9 13 8 7 7 5 5 3 0 0 1 1 0 0 0 107
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0 13 44 31 14 12 11 9 13 13 10 27 34 32 27 23 5 9 2 0 0 329
Zlomenina kosti stehenní (S72) 0 3 1 6 5 0 3 4 3 1 4 7 20 18 29 36 45 77 73 38 10 383
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0 1 8 7 25 22 25 20 26 22 26 28 32 29 28 18 7 8 3 1 0 336
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 0 23 28 38 135 202 146 145 212 165 143 128 132 94 72 59 45 22 9 3 0 1 801
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 3 1 0 3 0 0 0 0 18
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0 2 0 2 3 2 3 5 5 10 6 14 16 21 20 15 13 6 1 0 145
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0 2 1 5 5 3 8 4 8 5 7 3 5 4 0 1 1 1 0 0 0 63
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0 3 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 15
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 23 37 29 26 10 3 1 0 0 136
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 1 3 7 30 42 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 0 2 7 12 23 29 41 35 51 46 50 37 48 43 44 29 20 9 11 1 0 538
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 34 613 727 437 814 1 274 1 749 1 925 1 873 1 659 1 666 1 654 1 864 1 896 1 853 1 440 893 597 273 84 13 23 338
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz věkové skupiny Celkem
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5,9 3,2 8,9 12,2 0 0 0 0 1,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 0 0 3,8 4,3 23,9 18,1 17,7 14,3 4,8 13,1 3 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 6,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,3 26,7 27,2 63,2 100 92,4 186 153 80,5 45,6 97,6 0 36,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14,4 8,8 6,4 8,9 0 0 0 0 0 2,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 6 5,9 0 2,4 5,3 8,9 18,2 23 47,1 54,2 101,8 195,8 217,3 197,6 292,7 429,2 31,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 0 0 0 0 0 0 2,9 12 23,6 56,4 48,4 40,2 67,6 95,6 163,8 55,1 88,5 106,4 48,8 0 35,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,8 2,6 3 12,1 28,7 29,4 28,7 22,1 12,2 32,2 15,2 0 429,2 10
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,6 3 3 11,5 5,9 0 13,3 12,2 0 0 0 0 2,9
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21,2 51,7 70,6 63,7 168,3 85,7 88,5 45,6 0 0 26,7
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 11,9 15,1 28,7 70,6 133,8 115,1 183,6 161 182,4 0 0 34,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 0 4,8 7,5 4,3 19,9 9 17,7 20 26,3 44,6 71,3 75,7 83,3 114,7 175,3 132,8 153 128,8 60,8 48,8 0 59
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 6 11,8 14,3 23,9 18,4 11,9 15,1 0 11,8 12,7 17,7 18,4 32,2 0 0 0 11
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0 0 0 0 0 3 0 2,9 0 0 3 6,1 14,4 11,8 19,1 31 30,6 8 15,2 0 0 6,7
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 3 5,9 14,3 86,2 173,3 288,1 172,5 34,5 17,6 12,7 26,6 0 8 0 0 0 57,5
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 19,6 43,5 52,8 63,9 59,8 93,5 123,7 88,4 107,7 105 124,8 157,4 183,8 182,3 181,7 194,8 116,3 104,6 45,6 48,8 0 117,6
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 4,8 0 5,9 6,1 37,3 50 44,6 75,3 36,7 48,3 106,4 0 0 17,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 0 0 3,8 0 31,9 30,2 29,5 37,1 79 78,8 112,9 84,8 109,1 94,1 98,8 124 36,7 16,1 0 48,8 0 60,6
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0 0 0 0 0 6 0 0 2,4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 0 0 3,8 8,5 4 12,1 17,7 5,7 7,2 13,1 47,5 30,3 37,3 32,4 35,1 35,4 49 40,2 0 0 0 20,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 4 0 0 2,9 2,4 0 11,9 15,1 20,1 32,4 51 62 79,6 96,6 121,6 48,8 0 18,4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 58,8 82,1 67,9 29,8 12 12,1 11,8 11,4 28,7 28,9 47,5 45,4 68,9 79,4 92,4 128,4 91,8 128,8 136,8 0 0 51,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,2 125,6 188,5 72,4 23,9 15,1 14,7 14,3 16,8 15,8 8,9 18,2 8,6 2,9 9,6 8,9 6,1 0 0 0 0 29
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0 0,6
Angina pectoris (I20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 8 0 0 0 0,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,9 3,2 0 0 0 0 0 0 0,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,9 3 2,9 14,7 12,7 13,3 12,2 0 0 0 0 3,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 0 0 0 4,3 0 0 0 2,9 0 2,6 0 3 11,5 23,5 19,1 31 97,9 88,5 91,2 0 0 12,2
Selhání srdce (I50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,1 14,4 8,8 25,5 22,1 49 24,1 0 0 0 6,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 0 0 0 4,3 0 0 0 5,7 0 5,3 8,9 9,1 17,2 20,6 15,9 39,9 12,2 32,2 0 0 0 8,6
Ateroskleróza (I70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 28,7 47,1 86 110,7 73,4 56,3 60,8 97,6 429,2 21,2
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 23,9 18,1 58,9 85,6 169,9 199,6 210,9 233,1 172,3 164,7 114,7 70,8 36,7 0 0 0 0 104,1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 0 0 0 12,8 103,7 27,1 44,2 8,6 19,1 28,9 29,7 24,2 25,8 52,9 41,4 93 91,8 88,5 76 146,3 0 36,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 1 555,6 1 089,5 127,8 87,7 45,2 50,1 48,5 21,5 15,8 5,9 6,1 2,9 8,8 0 0 0 0 0 0 0 144,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0 4,8 11,3 25,6 59,8 63,3 50,1 62,8 91 94,5 59,4 87,8 100,5 88,2 82,9 70,8 24,5 24,1 0 0 0 63,1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0 0 0 0 8 3 0 8,6 0 0 5,9 0 8,6 2,9 3,2 8,9 0 8 0 0 0 3,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 4,3 27,9 21,1 8,8 5,7 4,8 15,8 3 6,1 11,5 11,8 3,2 4,4 0 8 0 0 0 8,2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 19,6 0 11,3 12,8 16 9 0 2,9 14,4 5,3 11,9 24,2 11,5 8,8 15,9 13,3 6,1 16,1 0 0 0 10,4
Nemoci jícnu (K20-K23) 0 0 0 0 0 3 2,9 5,7 2,4 2,6 8,9 6,1 5,7 2,9 0 4,4 0 0 0 0 0 2,9
Peptický vřed (K25-K28) 0 0 0 0 0 3 2,9 5,7 2,4 2,6 5,9 3 5,7 0 3,2 0 18,4 0 15,2 0 0 3,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 30,4 0 0 0,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 0 9,7 128,2 404,7 350,9 253,3 165 111,3 93,3 47,3 56,4 36,3 40,2 41,2 44,6 31 30,6 24,1 15,2 0 0 106,7
Tříselná kýla (K40) 39,2 183,6 116,9 29,8 27,9 57,3 61,9 82,7 102,9 152,3 193,1 163,5 226,9 276,5 302,8 265,7 299,9 257,6 167,2 48,8 0 155,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0 140,1 147 34,1 16 21,1 44,2 111,3 134 115,5 101 184,6 152,2 170,6 175,3 172,7 165,2 72,4 121,6 48,8 0 114,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0 0 0 0 4 18,1 17,7 2,9 9,6 0 3 9,1 5,7 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0 5,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0,6
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0 0 0 0 4 0 2,9 0 7,2 10,5 3 12,1 8,6 14,7 22,3 8,9 6,1 40,2 45,6 48,8 0 8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0 4,8 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 5,7 2,9 3,2 0 6,1 0 0 0 0 1,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0 24,2 15,1 8,5 23,9 39,2 56 79,9 79 91,9 112,9 105,9 123,5 108,8 92,4 62 49 24,1 30,4 48,8 0 69,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0 0 0 0 8 3 0 2,9 2,4 0 0 0 2,9 2,9 12,7 4,4 6,1 0 0 0 0 2,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 0 0 3,8 8,5 27,9 51,3 91,3 105,6 184,3 175,9 187,1 181,6 215,4 197,1 245,4 221,4 171,3 72,4 30,4 0 0 131,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 2,4 0 0 9,1 8,6 0 3,2 4,4 6,1 0 0 0 0 2,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 8,6 2,9 9,6 0 0 0 0 0 0 1,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0 4,8 0 0 0 6 14,7 20 12 5,3 5,9 6,1 8,6 8,8 3,2 4,4 24,5 16,1 15,2 0 0 8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0 43,5 18,9 21,3 127,6 156,8 82,5 51,4 45,5 36,8 38,6 60,5 51,7 52,9 60,6 53,1 67,3 56,3 91,2 195,1 0 60,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,4 0 0 0 0 0 0,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0 19,3 11,3 17 19,9 18,1 5,9 8,6 7,2 10,5 8,9 12,1 11,5 5,9 9,6 13,3 12,2 8 0 0 0 11
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0 0 0 4,3 4 6 2,9 2,9 12 26,3 23,8 90,8 117,7 188,2 293,2 310 275,4 185,1 45,6 48,8 0 78
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0 0 0 0 0 0 0 17,1 9,6 23,6 62,4 90,8 198,2 252,9 356,9 429,5 403,9 193,2 30,4 0 0 103,1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 21,3 143,6 223,2 185,6 233,9 198,7 228,4 288,1 269,4 238,4 176,5 140,2 57,6 30,6 0 0 0 0 161
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 0 9,7 3,8 110,8 247,2 181 147,3 119,8 114,9 183,8 199 323,9 347,5 297,1 191,2 150,5 104 56,3 0 48,8 0 171,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0 0 3,8 25,6 16 3 0 0 0 13,1 14,9 12,1 14,4 17,6 22,3 22,1 6,1 8 0 0 0 10
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0 0 0 0 0 9 5,9 25,7 23,9 28,9 41,6 45,4 60,3 55,9 35,1 31 6,1 0 0 0 0 24,1
Dorzalgie (M54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 6,1 0 8,8 0 4,4 0 0 0 0 0 1,4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0 19,3 11,3 46,9 43,9 45,2 47,1 71,3 79 131,3 258,4 227 267,1 170,6 140,2 106,3 79,6 32,2 30,4 48,8 0 111,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0 0 3,8 34,1 23,9 21,1 20,6 17,1 21,5 18,4 41,6 45,4 48,8 32,4 35,1 39,9 12,2 24,1 76 0 0 27,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 19,6 0 3,8 0 12 27,1 26,5 14,3 16,8 18,4 41,6 24,2 71,8 58,8 44,6 70,8 79,6 96,6 91,2 146,3 0 33,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 8,9 12,1 17,2 14,7 19,1 53,1 18,4 32,2 15,2 0 0 9
Urolitiáza (N20-N23) 0 0 0 0 16 18,1 14,7 34,2 33,5 63 62,4 57,5 97,6 94,1 66,9 79,7 67,3 72,4 30,4 0 0 45,5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 0 0 3,8 8,5 12 9 11,8 20 19,1 39,4 92,1 87,8 91,9 82,4 108,4 79,7 67,3 112,7 121,6 48,8 0 48,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 9,1 57,4 138,2 146,6 146,1 171,3 80,5 15,2 0 0 37,3
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 19,6 115,9 135,7 98 123,6 111,6 70,7 37,1 43,1 49,9 74,3 57,5 91,9 85,3 124,3 97,4 104 96,6 76 48,8 0 83,7
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 35,9 21,1 14,7 22,8 28,7 63 17,8 24,2 17,2 11,8 6,4 13,3 6,1 0 0 0 0 18,6
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 19,9 33,2 56 39,9 38,3 34,1 35,6 18,2 5,7 5,9 3,2 4,4 0 0 0 0 0 20
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 8 18,1 29,5 68,5 107,7 228,4 418,8 342 117,7 70,6 60,6 57,6 73,4 88,5 15,2 48,8 0 107,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 0 0 4,3 95,7 187 338,8 396,5 371 375,5 457,4 484,3 373,3 514,7 567,3 557,9 312,1 209,3 45,6 48,8 0 322,2
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 4,3 119,6 156,8 100,2 131,2 129,2 162,8 14,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,9
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 35,9 184 362,4 413,7 232,2 131,3 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,9
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 0 0 0 4 24,1 76,6 82,7 35,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 0 0 0 0 9 44,2 48,5 26,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 0 0 0 67,8 262,4 642,3 676,1 167,5 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,7
Ostatní porody (O81-O84) 0 0 0 0 51,8 337,8 1 113,7 1 203,9 447,6 65,6 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 313,7 285 297,8 115 83,7 27,1 23,6 20 7,2 18,4 23,8 6,1 11,5 2,9 3,2 8,9 6,1 0 0 0 0 50
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 12,2 0 0 0 0 0,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 0 4,8 22,6 25,6 35,9 21,1 29,5 37,1 9,6 18,4 14,9 15,1 14,4 20,6 44,6 70,8 55,1 88,5 30,4 195,1 0 27,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 3 0 8,6 8,8 6,4 0 6,1 0 0 0 0 2,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 0 4,8 0 12,8 16 9 14,7 0 7,2 7,9 11,9 18,2 17,2 32,4 25,5 48,7 30,6 48,3 45,6 0 0 16,1
Nitrolební poranění (S06) 0 0 0 4,3 0 3 2,9 2,9 2,4 2,6 5,9 0 2,9 11,8 15,9 8,9 0 24,1 15,2 0 0 4,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0 43,5 18,9 17 75,8 33,2 26,5 37,1 19,1 18,4 20,8 15,1 14,4 8,8 0 0 6,1 8 0 0 0 21
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0 62,8 165,9 132,1 55,8 36,2 32,4 25,7 31,1 34,1 29,7 81,7 97,6 94,1 86 101,8 30,6 72,4 30,4 0 0 64,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 0 14,5 3,8 25,6 19,9 0 8,8 11,4 7,2 2,6 11,9 21,2 57,4 52,9 92,4 159,4 275,4 619,8 1 109,4 1 853,7 4 291,8 75,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0 4,8 30,2 29,8 99,7 66,4 73,7 57,1 62,2 57,8 77,2 84,8 91,9 85,3 89,2 79,7 42,8 64,4 45,6 48,8 0 65,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 0 111,1 105,6 161,9 538,3 609,2 430,2 413,7 507,4 433,3 424,8 387,4 379,1 276,5 229,5 261,2 275,4 177,1 136,8 146,3 0 353,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0 4,8 7,5 0 0 3 0 0 4,8 2,6 3 6,1 2,9 8,8 3,2 0 18,4 0 0 0 0 3,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 19,6 0 7,5 0 8 9 5,9 8,6 12 13,1 29,7 18,2 40,2 47,1 66,9 88,6 91,8 104,6 91,2 48,8 0 28,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0 9,7 3,8 21,3 19,9 9 23,6 11,4 19,1 13,1 20,8 9,1 14,4 11,8 0 4,4 6,1 8 0 0 0 12,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0 14,5 3,8 0 0 0 2,9 2,9 4,8 2,6 3 0 5,7 2,9 3,2 4,4 0 0 0 0 0 2,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 3 12,1 66,1 108,8 92,4 115,1 61,2 24,1 15,2 0 0 26,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 3 8,8 20 71,8 110,3 17,8 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 3,2 4,4 0 0 0 0 0 0,8
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 0 9,7 26,4 51,1 91,7 87,5 120,8 99,8 122,1 120,8 148,5 112 137,8 126,5 140,2 128,4 122,4 72,4 167,2 48,8 0 105,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 666,7 2 961,4 2 740,8 1 861,6 3 246,0 3 842,4 5 153,2 5 491,7 4 483,0 4 356,2 4 948,6 5 006,5 5 352,9 5 576,3 5 905,2 6 376,2 5 464,8 4 805,2 4 148,9 4 097,6 5 579,4 4 576,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)