8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 105 3 2 5 3 4 3 1 0 1 4 1 0 5 6 15 16 11 13 11 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 35 0 0 0 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 3 5 6 2 6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 27 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 2 4 4 1 2 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 004 2 9 9 4 4 6 14 15 22 29 34 58 70 117 157 161 132 84 56 20 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 385 3 79 96 40 120 237 203 134 98 75 64 46 42 46 30 39 15 13 5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 054 0 0 0 0 2 6 6 21 49 108 160 347 453 791 1 133 1 223 866 552 256 76 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 083 0 0 1 1 0 2 3 3 7 13 27 50 87 188 295 269 118 14 5 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 762 0 1 1 1 7 7 29 35 73 105 135 153 209 363 616 811 726 676 557 235 22
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 255 0 0 0 0 0 5 32 96 205 392 622 592 535 856 1 029 992 541 253 87 16 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 186 0 0 0 0 0 4 13 59 77 127 129 162 238 345 363 305 204 98 58 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 869 0 0 0 1 4 2 11 21 22 43 48 82 110 157 158 105 73 23 9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3 845 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 33 176 381 743 1 009 794 397 214 72 10 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 5 463 0 2 1 2 2 3 5 9 25 37 75 150 316 656 1 080 1 217 905 566 341 64 7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 12 954 16 67 67 68 81 111 187 227 392 553 660 898 1 215 1 937 2 364 2 069 1 235 558 204 43 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 244 0 0 0 0 5 49 129 167 154 143 95 65 70 84 94 92 55 24 15 3 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 532 0 0 0 1 3 3 6 12 17 22 32 44 44 64 92 105 60 23 1 2 1
Leiomyom dělohy (D25) 7 863 0 0 0 0 1 26 81 254 687 1 990 2 383 1 404 382 260 208 115 57 11 4 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 19 437 57 259 316 377 506 567 748 919 1 229 1 583 1 499 1 636 1 556 2 070 2 259 1 935 1 094 544 230 45 8
Anémie (D50-D64) 121 0 1 6 6 5 2 1 3 1 8 4 3 3 2 4 21 14 20 11 5 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 270 2 6 9 7 9 9 7 13 7 19 12 18 16 25 21 28 32 19 10 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 237 0 0 0 1 3 6 8 22 16 40 86 156 218 333 451 409 246 136 80 24 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 932 5 10 7 38 63 141 320 441 558 751 705 762 661 761 771 618 219 64 25 8 4
Demence (F00-F03) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 7 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 12 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 212 1 3 2 1 21 50 34 17 18 17 15 6 5 5 4 5 3 3 0 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 2 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 277 3 5 6 5 14 17 35 32 37 24 22 10 9 8 8 22 9 5 4 1 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 8 4 4 0 1 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 5 845 41 87 96 89 78 67 139 205 345 523 537 678 612 568 593 538 361 193 79 14 2
Katarakta (H25-H26, H28) 2 715 4 12 14 8 9 12 12 14 26 47 64 76 102 237 375 517 474 388 253 67 4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 7 087 47 393 424 164 90 96 92 106 150 236 270 362 514 774 1 087 1 013 698 343 191 31 6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3 866 41 645 927 313 133 87 109 137 229 227 171 182 170 184 148 105 40 13 5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 96 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 8 7 10 13 7 13 10 12 7 3 0
Angina pectoris (I20) 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 26 48 65 98 91 62 20 6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 267 0 0 0 0 0 1 2 2 7 33 60 93 122 184 229 233 164 86 43 8 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 961 0 1 0 0 1 0 1 3 8 43 100 203 343 593 912 858 589 235 63 8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 135 1 0 0 0 1 1 1 3 5 2 2 8 10 18 27 19 15 11 9 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 321 4 2 3 6 7 40 40 55 73 129 136 171 283 452 690 776 597 436 317 90 14
Selhání srdce (I50) 850 0 0 0 0 2 3 3 6 8 17 30 41 49 85 141 169 117 94 51 27 7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 169 4 4 2 4 2 4 18 26 52 88 95 164 241 421 594 714 421 207 89 17 2
Ateroskleróza (I70) 6 202 0 0 0 0 0 0 2 4 13 43 85 241 489 1 018 1 431 1 281 742 470 259 111 13
Varixy dolních končetin (I83) 12 202 0 0 0 0 22 140 366 739 1 323 1 820 1 535 1 579 1 422 1 380 1 097 547 186 35 6 4 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 203 0 5 10 122 261 146 168 170 158 212 204 280 444 745 1 228 1 315 924 487 222 83 19
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 336 2 12 15 15 23 21 23 34 32 27 17 25 12 18 24 12 12 8 3 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 374 7 12 3 2 1 4 1 2 5 6 11 14 15 30 56 65 33 47 37 18 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 48 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6 4 3 10 10 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17 367 3 7 888 6 065 857 572 464 372 291 300 199 83 78 71 60 32 24 6 0 0 0 2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 195 0 48 104 138 472 557 756 887 1 065 1 195 950 972 795 820 724 445 187 50 24 6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 167 0 0 0 2 1 2 2 2 4 4 4 7 6 23 32 32 26 9 11 0 0
Astma (J45-J46) 11 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 710 8 19 6 9 32 46 75 48 65 68 74 91 121 192 272 223 175 118 60 7 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 812 0 84 200 207 445 331 306 186 184 173 117 112 101 118 87 79 37 21 20 4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 824 7 89 132 74 68 90 123 110 114 144 118 149 130 133 133 114 60 23 9 4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 450 6 6 5 2 5 8 11 20 35 43 46 39 48 42 61 38 18 9 7 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 987 0 0 0 1 9 18 35 33 45 58 82 97 94 89 100 97 72 78 43 32 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 292 1 0 1 0 8 8 8 13 23 16 18 28 25 22 36 28 23 15 12 6 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 504 0 108 893 1 582 1 520 1 217 1 013 830 843 779 543 487 377 429 360 262 144 69 36 8 4
Tříselná kýla (K40) 17 548 389 728 553 116 147 296 450 527 836 1 247 1 113 1 391 1 469 2 012 2 087 1 931 1 271 657 271 54 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 065 6 359 867 138 77 181 380 720 1 180 1 480 1 307 1 339 1 256 1 517 1 661 1 401 724 315 115 39 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1 038 0 0 5 14 43 103 153 146 126 134 81 63 48 43 47 20 6 4 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 83 0 1 1 1 1 5 3 2 6 8 6 3 8 6 12 10 5 2 3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 841 38 107 32 19 25 36 31 40 68 101 113 140 165 244 335 385 321 288 245 95 13
Divertikulární nemoc střeva (K57) 919 0 0 0 0 2 1 8 12 25 53 35 62 83 108 167 149 92 56 54 11 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 499 69 31 19 28 113 249 449 626 884 1 086 975 833 751 800 704 507 218 97 47 12 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 022 2 10 14 10 8 14 12 22 32 46 39 58 60 106 163 163 97 94 51 15 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 51 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 5 8 17 4 3 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 167 2 1 1 4 2 2 1 4 6 10 16 11 21 31 24 15 10 1 5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 19 228 0 1 11 63 221 369 706 1 043 1 445 1 856 1 702 1 828 1 827 2 269 2 408 1 811 1 039 434 158 35 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 125 0 0 3 2 11 11 33 44 74 86 85 84 88 134 147 133 98 49 34 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 451 0 1 0 3 2 3 10 17 36 34 45 49 42 46 61 53 26 16 5 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 256 6 4 6 14 50 40 60 61 79 85 72 67 80 106 143 124 106 82 44 24 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 220 56 176 127 107 453 493 527 353 318 325 248 290 262 373 395 310 182 120 70 29 6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 58 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 5 11 4 7 3 4 1 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 850 15 68 90 133 87 51 66 100 138 147 113 115 116 151 132 121 90 61 41 13 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 10 228 0 0 0 0 5 10 21 47 95 223 326 676 986 1 571 2 293 2 096 1 225 525 126 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 13 736 0 0 0 2 3 10 31 45 101 323 543 1 012 1 548 2 244 2 772 2 852 1 704 452 88 6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 208 0 1 4 119 875 980 1 185 1 212 1 649 2 308 2 116 2 278 1 844 1 672 1 138 590 191 42 3 0 1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 14 368 6 34 76 391 891 655 680 647 812 1 142 1 182 1 529 1 697 1 588 1 405 1 004 452 127 44 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 34 0 0 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 6 3 3 2 3 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 773 0 4 11 65 64 11 21 29 73 186 173 264 311 381 492 403 207 68 10 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 625 0 1 0 1 12 54 108 239 478 778 736 727 605 632 544 411 210 68 17 3 1
Dorzalgie (M54) 339 0 0 0 1 2 2 3 10 14 29 22 38 25 37 57 56 28 7 7 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 13 590 4 99 60 96 227 264 374 444 893 1 460 1 576 1 890 1 904 1 629 1 323 850 351 109 32 5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 194 1 17 59 134 165 137 136 136 156 228 222 262 268 294 329 275 171 125 66 12 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 4 883 10 22 12 8 26 91 138 140 162 233 232 347 374 505 745 691 500 348 229 60 10
Selhání ledvin (N17-N19) 1 567 0 0 1 1 4 6 23 41 40 85 97 104 146 210 249 252 166 91 44 7 0
Urolitiáza (N20-N23) 9 294 0 4 13 14 62 217 335 471 544 788 734 846 915 1 150 1 172 941 546 313 176 47 6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8 441 4 33 57 30 45 97 124 159 338 704 779 799 727 1 029 1 193 1 093 687 343 153 43 4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 129 0 0 0 0 0 0 0 2 20 33 72 253 548 1 217 1 778 1 730 995 366 104 11 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 880 42 701 1 176 690 664 449 454 374 386 571 435 499 609 733 779 629 373 195 101 19 1
Nemoci prsu (N60-N64) 2 262 0 1 1 11 145 161 220 207 274 373 290 197 123 107 70 52 15 10 2 1 2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 797 0 1 0 8 130 296 387 388 407 443 272 180 82 55 59 47 25 10 4 2 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13 746 0 0 2 6 92 235 417 653 1 178 2 439 2 942 2 672 1 045 580 554 415 276 160 64 11 5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 37 428 6 2 8 60 463 1 275 2 786 3 284 3 582 3 934 3 379 3 164 2 892 3 486 3 898 2 986 1 517 539 152 12 3
Lékařský potrat (O04) 6 269 0 0 0 23 364 981 1 165 1 181 1 081 1 336 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 13 472 0 0 0 3 299 1 420 3 134 3 862 3 114 1 492 138 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 157 0 0 0 1 87 413 1 089 1 394 926 221 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 996 0 0 0 0 42 223 559 689 397 79 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 144 0 0 0 0 79 452 1 292 1 492 703 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22 622 0 0 0 0 367 2 251 6 222 7 795 4 724 1 185 73 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 379 0 0 0 0 5 52 127 112 67 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 189 0 0 0 0 6 24 51 50 42 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 321 1 045 1 688 2 384 639 367 175 150 146 137 136 85 85 75 73 49 40 18 8 0 1 20
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 320 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 17 20 25 50 63 70 36 16 11 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 765 1 2 30 68 130 200 203 198 202 237 115 72 60 57 71 45 33 21 11 9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 122 1 2 1 2 10 21 31 46 78 120 83 85 105 136 157 123 81 29 7 4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 282 19 47 53 37 61 68 93 130 160 205 185 206 208 324 415 409 271 202 139 45 5
Nitrolební poranění (S06) 1 732 13 9 18 14 42 32 45 50 55 67 66 84 106 154 154 248 214 172 133 53 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 462 6 136 115 154 218 283 255 218 225 209 129 108 86 78 82 59 41 33 20 7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 188 3 272 1 470 1 418 240 169 272 240 357 430 365 479 594 742 774 640 388 181 118 27 9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 11 787 0 32 62 74 53 50 51 49 80 108 131 203 344 546 922 1 319 1 569 2 164 2 477 1 302 251
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 551 0 23 119 397 312 392 518 674 772 951 839 846 757 941 818 613 301 166 85 22 5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 34 829 6 443 1 073 1 113 2 011 2 424 2 838 2 685 3 115 3 865 2 791 2 673 2 170 2 174 1 901 1 529 967 583 353 98 17
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 775 50 211 32 28 16 25 27 25 44 55 35 42 40 49 29 23 18 12 11 1 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 34 1 7 2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4 1 5 5 3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 6 514 9 17 32 38 67 88 114 153 237 295 288 402 517 745 1 024 1 015 762 404 253 47 7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 570 0 10 23 44 79 93 117 142 161 161 142 143 126 120 105 59 29 13 2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 520 17 96 48 23 9 10 15 24 31 35 27 36 39 39 19 18 14 11 7 1 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 313 1 9 8 1 5 0 6 9 16 18 14 22 21 37 41 50 27 17 8 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 210 0 0 0 0 9 33 75 151 352 439 98 38 7 3 1 3 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 616 4 11 8 10 6 6 5 9 12 23 40 44 53 102 133 94 42 12 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 33 325 30 249 1 013 1 287 868 1 030 1 530 1 597 1 807 2 084 1 903 2 145 2 381 3 200 3 897 3 887 2 473 1 244 540 144 16
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 630 303 2 351 15 537 19 128 11 820 15 498 22 343 35 884 41 807 44 178 49 137 42 056 44 871 43 950 55 210 62 762 55 746 34 444 18 888 10 663 3 470 560
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 2,6 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0 0,8 0,9 2,2 2,9 3,2 5,7 7,8 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 0,6 2,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,1 0,3 0 0,3 0,4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,5 1,8 2 1,5 0,8 0,9 1,1 2,1 2,1 2,6 3,1 4,7 8,3 11,2 16,6 22,8 29,2 37,8 36,9 39,9 40,5 11,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,1 2,6 17,8 16,3 7,8 26,1 44 29,8 18,4 11,8 8,1 8,8 6,6 6,7 6,5 4,4 7,1 4,3 5,7 3,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 57,2 0 0 0 0 0,4 1,1 0,9 2,9 5,9 11,7 22 49,8 72,6 112,2 164,7 222 248 242,2 182,5 153,8 58,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,2 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0,4 0,4 0,8 1,4 3,7 7,2 13,9 26,7 42,9 48,8 33,8 6,1 3,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 45 0 0,2 0,2 0,2 1,5 1,3 4,3 4,8 8,8 11,4 18,6 22 33,5 51,5 89,6 147,2 207,9 296,6 397,2 475,4 257,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 59,1 0 0 0 0 0 0,9 4,7 13,2 24,6 42,4 85,6 84,9 85,7 121,4 149,6 180 154,9 111 62 32,4 23,4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 20,6 0 0 0 0 0 0,7 1,9 8,1 9,2 13,7 17,8 23,2 38,1 48,9 52,8 55,4 58,4 43 41,4 8,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,2 0 0 0 0,2 0,9 0,4 1,6 2,9 2,6 4,7 6,6 11,8 17,6 22,3 23 19,1 20,9 10,1 6,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 36,3 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 1,1 4,5 25,3 61 105,4 146,7 144,1 113,7 93,9 51,3 20,2 23,4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 51,6 0 0,5 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 3 4 10,3 21,5 50,6 93,1 157 220,9 259,2 248,4 243,1 129,5 81,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 122,3 14,1 15,1 11,4 13,3 17,6 20,6 27,5 31,2 47,1 59,8 90,8 128,8 194,6 274,8 343,7 375,5 353,7 244,8 145,5 87 23,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 11,7 0 0 0 0 1,1 9,1 18,9 23 18,5 15,5 13,1 9,3 11,2 11,9 13,7 16,7 15,8 10,5 10,7 6,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0,2 0,7 0,6 0,9 1,7 2 2,4 4,4 6,3 7 9,1 13,4 19,1 17,2 10,1 0,7 4 11,7
Leiomyom dělohy (D25) 74,3 0 0 0 0 0,2 4,8 11,9 34,9 82,5 215,4 328 201,4 61,2 36,9 30,2 20,9 16,3 4,8 2,9 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,5 50,3 58,3 53,6 73,7 109,9 105,2 109,8 126,4 147,6 171,3 206,3 234,7 249,3 293,6 328,5 351,2 313,3 238,7 164 91 93,6
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0,2 1 1,2 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,9 0,6 0,4 0,5 0,3 0,6 3,8 4 8,8 7,8 10,1 11,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,5 1,8 1,4 1,5 1,4 2 1,7 1 1,8 0,8 2,1 1,7 2,6 2,6 3,5 3,1 5,1 9,2 8,3 7,1 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21,1 0 0 0 0,2 0,7 1,1 1,2 3 1,9 4,3 11,8 22,4 34,9 47,2 65,6 74,2 70,5 59,7 57 48,6 23,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,5 4,4 2,3 1,2 7,4 13,7 26,2 47 60,7 67 81,3 97 109,3 105,9 107,9 112,1 112,2 62,7 28,1 17,8 16,2 46,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,4 0,7 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0,9 0,7 0,3 0,2 4,6 9,3 5 2,3 2,2 1,8 2,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 0,9 1,3 0 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,4 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,6 2,6 1,1 1 1 3 3,2 5,1 4,4 4,4 2,6 3 1,4 1,4 1,1 1,2 4 2,6 2,2 2,9 2 11,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 1,5 1,1 1,8 0 2 11,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 55,2 36,2 19,6 16,3 17,4 16,9 12,4 20,4 28,2 41,4 56,6 73,9 97,3 98 80,6 86,2 97,6 103,4 84,7 56,3 28,3 23,4
Katarakta (H25-H26, H28) 25,6 3,5 2,7 2,4 1,6 2 2,2 1,8 1,9 3,1 5,1 8,8 10,9 16,3 33,6 54,5 93,8 135,7 170,2 180,4 135,6 46,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 66,9 41,5 88,4 72 32 19,6 17,8 13,5 14,6 18 25,5 37,2 51,9 82,3 109,8 158,1 183,9 199,9 150,5 136,2 62,7 70,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 36,5 36,2 145,1 157,4 61,2 28,9 16,1 16 18,8 27,5 24,6 23,5 26,1 27,2 26,1 21,5 19,1 11,5 5,7 3,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 1,1 1 1,6 1,8 1 2,4 2,9 5,3 5 6,1 0
Angina pectoris (I20) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 3,7 7,7 9,2 14,2 16,5 17,8 8,8 4,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,8 3,6 8,3 13,3 19,5 26,1 33,3 42,3 47 37,7 30,7 16,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 37,4 0 0,2 0 0 0,2 0 0,1 0,4 1 4,7 13,8 29,1 54,9 84,1 132,6 155,7 168,7 103,1 44,9 16,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0,9 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 0,2 0,3 1,1 1,6 2,6 3,9 3,4 4,3 4,8 6,4 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 40,8 3,5 0,5 0,5 1,2 1,5 7,4 5,9 7,6 8,8 14 18,7 24,5 45,3 64,1 100,3 140,8 171 191,3 226 182,1 163,9
Selhání srdce (I50) 8 0 0 0 0 0,4 0,6 0,4 0,8 1 1,8 4,1 5,9 7,8 12,1 20,5 30,7 33,5 41,2 36,4 54,6 81,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 29,9 3,5 0,9 0,3 0,8 0,4 0,7 2,6 3,6 6,2 9,5 13,1 23,5 38,6 59,7 86,4 129,6 120,6 90,8 63,5 34,4 23,4
Ateroskleróza (I70) 58,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,6 4,7 11,7 34,6 78,3 144,4 208,1 232,5 212,5 206,2 184,7 224,6 152,2
Varixy dolních končetin (I83) 115,2 0 0 0 0 4,8 26 53,7 101,7 158,9 197 211,3 226,5 227,8 195,7 159,5 99,3 53,3 15,4 4,3 8,1 11,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 68 0 1,1 1,7 23,8 56,7 27,1 24,7 23,4 19 22,9 28,1 40,2 71,1 105,7 178,6 238,7 264,6 213,7 158,3 167,9 222,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,2 1,8 2,7 2,5 2,9 5 3,9 3,4 4,7 3,8 2,9 2,3 3,6 1,9 2,6 3,5 2,2 3,4 3,5 2,1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,5 6,2 2,7 0,5 0,4 0,2 0,7 0,1 0,3 0,6 0,6 1,5 2 2,4 4,3 8,1 11,8 9,5 20,6 26,4 36,4 58,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 1,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,4 0,9 0,7 0,9 4,4 7,1 6,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 164 2,6 1 774,9 1 029,7 167,4 124,3 86,1 54,6 40 36 21,5 11,4 11,2 11,4 8,5 4,7 4,4 1,7 0 0 0 23,4
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 96,3 0 10,8 17,7 27 102,6 103,3 111 122 127,9 129,3 130,8 139,5 127,4 116,3 105,3 80,8 53,6 21,9 17,1 12,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 1 1 3,3 4,7 5,8 7,4 3,9 7,8 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,2 0 0,1 0,4 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,1 7,1 4,3 1 1,8 7 8,5 11 6,6 7,8 7,4 10,2 13,1 19,4 27,2 39,6 40,5 50,1 51,8 42,8 14,2 11,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,6 0 18,9 34 40,4 96,7 61,4 44,9 25,6 22,1 18,7 16,1 16,1 16,2 16,7 12,7 14,3 10,6 9,2 14,3 8,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,2 6,2 20 22,4 14,5 14,8 16,7 18,1 15,1 13,7 15,6 16,2 21,4 20,8 18,9 19,3 20,7 17,2 10,1 6,4 8,1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,2 5,3 1,4 0,8 0,4 1,1 1,5 1,6 2,8 4,2 4,7 6,3 5,6 7,7 6 8,9 6,9 5,2 3,9 5 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,3 0 0 0 0,2 2 3,3 5,1 4,5 5,4 6,3 11,3 13,9 15,1 12,6 14,5 17,6 20,6 34,2 30,7 64,7 46,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,8 0,9 0 0,2 0 1,7 1,5 1,2 1,8 2,8 1,7 2,5 4 4 3,1 5,2 5,1 6,6 6,6 8,6 12,1 11,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 108,6 0 24,3 151,6 309,1 330,3 225,7 148,7 114,2 101,3 84,3 74,7 69,9 60,4 60,9 52,3 47,6 41,2 30,3 25,7 16,2 46,8
Tříselná kýla (K40) 165,7 343,1 163,8 93,9 22,7 31,9 54,9 66,1 72,5 100,4 134,9 153,2 199,6 235,3 285,4 303,5 350,5 364 288,3 193,2 109,3 35,1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 142,3 5,3 80,8 147,2 27 16,7 33,6 55,8 99 141,7 160,2 179,9 192,1 201,2 215,2 241,5 254,3 207,3 138,2 82 78,9 35,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,8 0 0 0,8 2,7 9,3 19,1 22,5 20,1 15,1 14,5 11,1 9 7,7 6,1 6,8 3,6 1,7 1,8 1,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 0,3 0,7 0,9 0,8 0,4 1,3 0,9 1,7 1,8 1,4 0,9 2,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,8 33,5 24,1 5,4 3,7 5,4 6,7 4,6 5,5 8,2 10,9 15,6 20,1 26,4 34,6 48,7 69,9 91,9 126,4 174,7 192,2 152,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,7 0 0 0 0 0,4 0,2 1,2 1,7 3 5,7 4,8 8,9 13,3 15,3 24,3 27 26,3 24,6 38,5 22,3 11,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 80,3 60,9 7 3,2 5,5 24,6 46,2 65,9 86,1 106,2 117,5 134,2 119,5 120,3 113,5 102,4 92 62,4 42,6 33,5 24,3 11,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,7 1,8 2,3 2,4 2 1,7 2,6 1,8 3 3,8 5 5,4 8,3 9,6 15 23,7 29,6 27,8 41,2 36,4 30,3 70,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,7 1,3 2,4 0,6 0,5 0,9 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 1,8 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,1 0,6 0,7 1,1 2,2 1,6 3,4 4,4 3,5 2,7 2,9 0,4 3,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 181,6 0 0,2 1,9 12,3 48 68,4 103,6 143,5 173,6 200,9 234,3 262,3 292,7 321,9 350,1 328,7 297,6 190,4 112,7 70,8 23,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,6 0 0 0,5 0,4 2,4 2 4,8 6,1 8,9 9,3 11,7 12,1 14,1 19 21,4 24,1 28,1 21,5 24,2 16,2 11,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,3 0 0,2 0 0,6 0,4 0,6 1,5 2,3 4,3 3,7 6,2 7 6,7 6,5 8,9 9,6 7,4 7 3,6 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,9 5,3 0,9 1 2,7 10,9 7,4 8,8 8,4 9,5 9,2 9,9 9,6 12,8 15 20,8 22,5 30,4 36 31,4 48,6 35,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,3 49,4 39,6 21,6 20,9 98,4 91,4 77,4 48,6 38,2 35,2 34,1 41,6 42 52,9 57,4 56,3 52,1 52,7 49,9 58,7 70,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,9 0,2 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,8 1,6 0,6 1,3 0,9 1,8 0,7 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,5 13,2 15,3 15,3 26 18,9 9,5 9,7 13,8 16,6 15,9 15,6 16,5 18,6 21,4 19,2 22 25,8 26,8 29,2 26,3 23,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 96,6 0 0 0 0 1,1 1,9 3,1 6,5 11,4 24,1 44,9 97 158 222,8 333,4 380,4 350,8 230,4 89,8 6,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 129,7 0 0 0 0,4 0,7 1,9 4,6 6,2 12,1 35 74,7 145,2 248 318,3 403,1 517,6 488 198,3 62,7 12,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 171,9 0 0,2 0,7 23,2 190,1 181,8 174 166,7 198,1 249,8 291,3 326,8 295,4 237,2 165,5 107,1 54,7 18,4 2,1 0 11,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 135,7 5,3 7,7 12,9 76,4 193,6 121,5 99,8 89 97,5 123,6 162,7 219,4 271,8 225,3 204,3 182,2 129,4 55,7 31,4 12,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 1 0,4 0,4 0,4 0,9 0 0,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 26,2 0 0,9 1,9 12,7 13,9 2 3,1 4 8,8 20,1 23,8 37,9 49,8 54 71,5 73,1 59,3 29,8 7,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 53,1 0 0,2 0 0,2 2,6 10 15,9 32,9 57,4 84,2 101,3 104,3 96,9 89,6 79,1 74,6 60,1 29,8 12,1 6,1 11,7
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 1,4 1,7 3,1 3 5,5 4 5,2 8,3 10,2 8 3,1 5 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 128,3 3,5 22,3 10,2 18,8 49,3 49 54,9 61,1 107,3 158 216,9 271,2 305 231,1 192,4 154,3 100,5 47,8 22,8 10,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,2 0,9 3,8 10 26,2 35,9 25,4 20 18,7 18,7 24,7 30,6 37,6 42,9 41,7 47,8 49,9 49 54,8 47,1 24,3 11,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 46,1 8,8 5 2 1,6 5,6 16,9 20,3 19,3 19,5 25,2 31,9 49,8 59,9 71,6 108,3 125,4 143,2 152,7 163,3 121,4 117
Selhání ledvin (N17-N19) 14,8 0 0 0,2 0,2 0,9 1,1 3,4 5,6 4,8 9,2 13,4 14,9 23,4 29,8 36,2 45,7 47,5 39,9 31,4 14,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 87,8 0 0,9 2,2 2,7 13,5 40,2 49,2 64,8 65,3 85,3 101 121,4 146,6 163,1 170,4 170,8 156,4 137,3 125,5 95,1 70,2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 79,7 3,5 7,4 9,7 5,9 9,8 18 18,2 21,9 40,6 76,2 107,2 114,6 116,5 146 173,5 198,4 196,8 150,5 109,1 87 46,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,4 3,6 9,9 36,3 87,8 172,6 258,5 314 285 160,6 74,2 22,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,3 37 157,7 199,7 134,8 144,3 83,3 66,6 51,4 46,4 61,8 59,9 71,6 97,6 104 113,3 114,2 106,8 85,6 72 38,4 11,7
Nemoci prsu (N60-N64) 21,4 0 0,2 0,2 2,1 31,5 29,9 32,3 28,5 32,9 40,4 39,9 28,3 19,7 15,2 10,2 9,4 4,3 4,4 1,4 2 23,4
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26,4 0 0,2 0 1,6 28,2 54,9 56,8 53,4 48,9 47,9 37,4 25,8 13,1 7,8 8,6 8,5 7,2 4,4 2,9 4 11,7
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 129,8 0 0 0,3 1,2 20 43,6 61,2 89,8 141,5 263,9 404,9 383,4 167,4 82,3 80,6 75,3 79 70,2 45,6 22,3 58,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 353,4 5,3 0,5 1,4 11,7 100,6 236,5 409 451,7 430,3 425,7 465,1 453,9 463,3 494,5 566,8 542 434,5 236,5 108,4 24,3 35,1
Lékařský potrat (O04) 59,2 0 0 0 4,5 79,1 181,9 171 162,5 129,8 144,6 18,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 127,2 0 0 0 0,6 65 263,4 460,1 531,2 374,1 161,5 19 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 39,3 0 0 0 0,2 18,9 76,6 159,9 191,8 111,2 23,9 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,8 0 0 0 0 9,1 41,4 82,1 94,8 47,7 8,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 39,1 0 0 0 0 17,2 83,8 189,7 205,2 84,4 13 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 213,6 0 0 0 0 79,7 417,5 913,4 1 072,2 567,4 128,2 10 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 11,7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,6 0 0 0 0 1,1 9,6 18,6 15,4 8 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,8 0 0 0 0 1,3 4,5 7,5 6,9 5 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 77,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 64,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,1 921,7 379,8 404,7 124,8 79,7 32,5 22 20,1 16,5 14,7 11,7 12,2 12 10,4 7,1 7,3 5,2 3,5 0 2 234,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0,5 2,3 2,9 4 7,1 9,2 12,7 10,3 7 7,8 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,7 0,9 0,5 5,1 13,3 28,2 37,1 29,8 27,2 24,3 25,6 15,8 10,3 9,6 8,1 10,3 8,2 9,5 9,2 7,8 18,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,6 0,9 0,5 0,2 0,4 2,2 3,9 4,6 6,3 9,4 13 11,4 12,2 16,8 19,3 22,8 22,3 23,2 12,7 5 8,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 31 16,8 10,6 9 7,2 13,3 12,6 13,7 17,9 19,2 22,2 25,5 29,6 33,3 46 60,3 74,2 77,6 88,6 99,1 91 58,5
Nitrolební poranění (S06) 16,4 11,5 2 3,1 2,7 9,1 5,9 6,6 6,9 6,6 7,3 9,1 12,1 17 21,8 22,4 45 61,3 75,5 94,8 107,2 35,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,2 5,3 30,6 19,5 30,1 47,4 52,5 37,4 30 27 22,6 17,8 15,5 13,8 11,1 11,9 10,7 11,7 14,5 14,3 14,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,8 2,6 61,2 249,6 277 52,1 31,3 39,9 33 42,9 46,5 50,2 68,7 95,2 105,3 112,5 116,2 111,1 79,4 84,1 54,6 105,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 111,3 0 7,2 10,5 14,5 11,5 9,3 7,5 6,7 9,6 11,7 18 29,1 55,1 77,4 134,1 239,4 449,3 949,5 1 766,1 2 634,2 2 937,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 90,2 0 5,2 20,2 77,6 67,8 72,7 76 92,7 92,7 102,9 115,5 121,4 121,3 133,5 118,9 111,3 86,2 72,8 60,6 44,5 58,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 328,9 5,3 99,7 182,2 217,5 437 449,6 416,6 369,3 374,2 418,3 384,2 383,5 347,6 308,4 276,4 277,5 276,9 255,8 251,7 198,3 199
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,3 44,1 47,5 5,4 5,5 3,5 4,6 4 3,4 5,3 6 4,8 6 6,4 7 4,2 4,2 5,2 5,3 7,8 2 23,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0,9 1,6 0,3 0 0,2 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,6 0,2 1,4 2,2 2,1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,5 7,9 3,8 5,4 7,4 14,6 16,3 16,7 21 28,5 31,9 39,6 57,7 82,8 105,7 148,9 184,2 218,2 177,3 180,4 95,1 81,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 14,8 0 2,3 3,9 8,6 17,2 17,2 17,2 19,5 19,3 17,4 19,5 20,5 20,2 17 15,3 10,7 8,3 5,7 1,4 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,9 15 21,6 8,1 4,5 2 1,9 2,2 3,3 3,7 3,8 3,7 5,2 6,2 5,5 2,8 3,3 4 4,8 5 2 11,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0,9 2 1,4 0,2 1,1 0 0,9 1,2 1,9 1,9 1,9 3,2 3,4 5,2 6 9,1 7,7 7,5 5,7 6,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11,4 0 0 0 0 2 6,1 11 20,8 42,3 47,5 13,5 5,5 1,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,5 50,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,8 3,5 2,5 1,4 2 1,3 1,1 0,7 1,2 1,4 2,5 5,5 6,3 8,5 14,5 19,3 17,1 12 5,3 1,4 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 314,7 26,5 56 172 251,4 188,6 191 224,6 219,7 217,1 225,5 261,9 307,7 381,4 453,9 566,6 705,5 708,2 545,8 385 291,3 187,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 5 952,1 2 073,6 3 496,0 3 247,4 2 309,3 3 367,5 4 143,9 5 267,9 5 750,8 5 306,7 5 317,5 5 788,7 6 437,6 7 040,5 7 831,4 9 126,0 10 117,8 9 864,4 8 287,7 7 602,9 7 020,5 6 554,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)