8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 504 224 280 14 96 71 34 26 29 20 11 9 13 11 14 15 14 19 30 21 23 22 11 1
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 447 185 262 10 53 58 51 39 24 19 14 9 15 14 8 10 10 26 23 19 18 18 8 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 246 114 132 0 1 1 1 2 2 1 4 3 2 6 8 13 24 25 38 37 33 33 10 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 058 522 536 16 83 59 43 95 41 47 32 41 39 42 66 52 67 67 96 53 62 42 14 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 326 211 115 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 10 17 22 36 63 74 42 27 17 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 162 116 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 10 32 31 36 21 15 7 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 215 116 99 0 0 0 0 0 0 2 0 8 10 7 6 6 21 29 35 30 30 19 12 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 339 7 332 0 0 0 0 0 0 2 4 11 17 36 27 26 43 56 44 40 16 13 3 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 98 0 98 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 4 6 10 10 11 16 13 7 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 5 6 6 8 3 0 0 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 15 41 43 39 25 21 5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 166 126 40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 6 15 23 37 31 25 15 3 4 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 020 591 429 0 4 6 2 7 10 9 9 22 32 50 61 90 137 185 164 101 76 38 16 1
Carcinoma in situ (D00–D09) 88 7 81 0 0 0 0 1 6 8 10 12 3 5 3 5 12 11 8 2 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 126 83 43 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 11 13 13 16 25 21 13 4 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 314 0 314 0 0 0 0 0 0 4 4 26 81 94 61 19 9 7 5 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 889 402 487 6 11 17 28 29 28 40 32 43 61 63 79 79 101 88 93 50 27 11 2 1
Anémie (D50–D64) 220 89 131 1 3 3 0 3 0 1 1 2 9 8 3 12 14 27 32 23 32 33 12 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 100 54 46 0 13 12 2 5 3 4 1 2 2 5 8 6 4 6 9 6 6 4 2 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 636 349 287 0 5 12 14 16 14 13 11 16 16 22 28 40 60 76 101 82 51 40 14 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 188 412 776 16 115 100 49 30 27 25 30 30 40 53 60 62 63 86 79 82 86 93 50 12
Demence (F00–F03) 80 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 9 10 15 15 15 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 395 281 114 0 0 0 14 24 23 21 34 40 53 47 33 45 26 16 13 5 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 129 79 50 0 0 0 0 8 19 17 24 21 6 5 8 4 4 3 7 2 0 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 300 160 140 0 0 0 2 8 30 32 20 33 33 35 26 25 22 14 11 2 5 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 192 77 115 0 4 0 1 5 3 14 6 15 17 14 31 28 18 12 14 4 3 2 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 796 413 383 3 11 51 83 78 46 49 45 51 58 55 36 45 38 36 35 27 19 18 12 0
Alzheimerova nemoc (G30) 192 68 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 20 39 46 51 17 4
Roztroušená skleróza (G35) 108 33 75 0 0 0 0 2 4 8 9 14 12 9 13 12 10 7 7 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 376 220 156 5 15 18 30 22 19 19 17 20 22 30 27 24 26 27 18 14 10 11 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 225 104 121 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 13 4 5 24 37 43 24 29 24 11 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 137 647 490 2 19 23 37 42 27 38 45 63 63 83 91 116 118 139 108 67 39 15 2 0
Katarakta (H25–H26, H28) 224 89 135 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 5 9 8 13 20 51 33 48 20 7 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 782 355 427 6 34 33 15 12 15 14 12 19 24 30 22 61 70 101 121 88 61 36 7 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 934 408 526 11 46 50 31 15 14 15 28 37 45 53 64 62 96 83 111 67 58 38 9 1
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 609 221 388 0 0 1 2 2 0 4 4 9 18 22 24 37 39 71 99 94 95 61 23 4
Angina pectoris (I20) 297 200 97 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 4 20 32 39 52 48 39 29 21 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 604 392 212 0 0 0 0 1 0 0 1 5 14 21 39 49 74 97 92 75 77 44 13 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 492 339 153 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 13 27 47 66 104 81 66 50 25 5 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 399 181 218 0 0 0 0 2 3 7 4 5 18 20 26 33 36 48 53 50 53 31 10 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 272 678 594 1 0 1 1 11 6 9 13 17 35 44 49 81 143 181 223 178 153 87 32 7
Selhání srdce (I50) 1 254 657 597 0 0 0 0 1 2 1 2 1 8 10 24 48 66 125 184 209 271 212 78 12
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 249 657 592 0 0 0 0 1 2 1 2 11 17 25 40 64 110 147 212 210 189 146 62 10
Ateroskleróza (I70) 474 328 146 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 19 34 82 93 102 51 43 22 11 3
Varixy dolních končetin (I83) 787 304 483 0 0 0 0 3 12 18 29 78 104 90 99 91 100 70 38 20 20 9 5 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 992 546 446 0 8 38 42 34 26 25 29 20 37 30 46 67 82 110 126 112 87 60 9 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 215 701 514 78 524 193 69 48 26 19 21 12 12 9 7 13 10 29 27 35 32 36 14 1
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 907 510 397 15 62 21 3 9 5 15 15 16 20 19 23 44 56 81 93 93 122 132 52 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 794 392 402 130 160 33 4 7 5 4 5 6 7 5 10 17 24 36 46 55 97 96 45 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 754 425 329 1 374 258 38 23 19 12 8 11 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 496 319 177 1 6 7 10 31 25 31 41 49 46 47 50 34 44 29 23 14 5 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 452 286 166 0 1 2 2 2 1 1 0 1 3 1 11 21 59 61 96 81 57 35 13 4
Astma (J45–J46) 171 65 106 0 7 29 26 6 3 5 3 4 3 9 8 11 10 8 15 5 8 9 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 373 236 137 1 1 2 1 2 4 4 5 13 5 6 13 21 41 50 65 51 46 28 12 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 84 45 39 2 3 4 7 20 15 6 5 6 4 1 0 3 1 4 2 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 84 46 38 0 6 9 5 1 4 5 4 3 7 5 8 3 5 5 5 5 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 124 81 43 2 1 2 1 3 6 2 4 5 5 5 5 6 17 14 17 10 6 10 3 0
Peptický vřed (K25–K28) 137 81 56 0 0 0 0 0 4 3 0 2 8 5 8 8 18 17 16 12 20 14 1 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 756 282 474 3 20 43 63 65 40 48 37 26 44 30 31 30 30 56 57 46 43 27 14 3
Nemoci appendixu (K35–K38) 639 343 296 0 8 62 118 99 61 46 38 45 28 30 18 18 17 19 18 10 0 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 864 768 96 5 37 32 7 8 14 23 24 46 62 54 64 108 93 96 89 56 32 12 2 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 682 351 331 1 27 60 6 4 7 21 31 56 56 62 59 50 69 71 54 22 12 9 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 126 58 68 0 0 1 8 16 8 10 14 10 9 5 6 6 10 11 8 2 1 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 233 94 139 0 5 8 13 20 21 25 10 13 11 9 8 9 11 15 10 16 18 8 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 185 87 98 0 5 7 0 0 2 5 4 5 6 9 5 11 19 25 21 17 22 11 11 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 180 83 97 0 0 0 0 1 1 2 2 8 8 11 10 18 24 25 28 17 9 16 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 444 274 170 1 6 3 3 8 9 21 25 41 42 37 40 35 41 50 30 17 25 8 1 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 359 177 182 4 21 47 48 12 7 6 7 7 6 6 9 13 18 25 24 31 36 17 13 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 66 51 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 5 8 9 14 13 4 3 0 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 93 44 49 0 0 0 1 2 5 4 6 2 3 6 9 12 14 11 3 6 5 3 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 105 408 697 0 0 0 5 13 22 34 47 83 91 93 78 100 124 135 96 77 53 39 13 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 174 90 84 0 0 0 1 2 1 1 8 3 6 12 4 10 21 20 33 13 20 11 8 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 235 148 87 0 0 1 0 5 2 11 6 18 23 14 18 24 21 24 21 17 13 13 3 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 198 101 97 1 9 6 10 3 2 8 7 5 7 3 11 9 13 21 19 15 19 21 7 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 469 310 159 4 15 16 14 43 51 37 28 23 21 19 20 29 32 32 28 18 15 14 8 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 352 160 192 6 12 8 8 18 19 15 17 18 17 23 31 25 27 29 24 22 17 10 6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 276 125 151 0 14 13 16 15 6 12 8 13 11 13 13 11 14 19 27 18 26 20 5 2
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 446 209 237 0 0 0 0 1 0 1 0 4 9 13 37 45 65 99 82 57 22 10 1 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 621 249 372 0 0 0 0 0 0 3 4 6 15 28 47 58 101 129 126 75 19 6 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 712 437 275 0 0 0 1 41 47 69 59 52 96 74 83 69 67 35 15 4 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 049 423 626 1 11 15 34 57 50 42 42 57 71 80 99 147 108 99 68 32 21 12 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 14 4 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 163 70 93 0 4 7 17 7 3 1 2 6 7 9 16 21 10 13 21 12 4 3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 405 205 200 0 0 0 0 0 3 9 16 36 58 43 50 49 45 42 25 20 4 5 0 0
Dorzalgie (M54) 1 698 655 1 043 0 0 6 12 19 20 21 38 80 102 113 135 176 175 179 213 189 137 70 12 1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 698 378 320 1 14 16 17 13 14 19 27 53 77 83 98 90 73 52 27 8 10 5 0 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 486 185 301 0 0 1 14 16 12 13 15 23 39 42 55 41 36 53 43 37 23 20 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 695 275 420 26 39 27 8 30 30 36 22 18 33 35 48 47 51 52 56 52 41 30 13 1
Selhání ledvin (N17–N19) 208 118 90 0 0 0 1 0 1 3 3 8 6 6 13 7 15 20 31 40 26 21 6 1
Urolitiáza (N20–N23) 520 370 150 0 0 1 3 11 18 17 33 34 55 49 52 49 53 54 45 26 11 6 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 956 342 614 1 6 9 13 21 21 18 12 26 48 32 47 51 61 83 96 117 123 110 50 11
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 476 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 23 49 94 114 108 51 20 9 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 598 598 0 1 34 61 33 38 42 30 33 26 19 27 32 47 45 31 38 25 28 5 3 0
Nemoci prsu (N60–N64) 85 11 74 0 0 0 0 5 7 8 9 11 9 8 10 8 8 1 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 153 0 153 0 0 0 0 13 27 22 11 14 29 12 10 2 5 4 0 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 653 0 653 0 0 0 6 11 19 22 22 39 122 128 138 65 22 22 15 8 11 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 709 5 1 704 0 0 1 10 45 69 119 120 127 161 149 155 157 153 189 154 69 28 1 2 0
Lékařský potrat (O04) 230 0 230 0 0 0 0 16 35 39 37 33 66 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 634 0 634 0 0 0 0 9 56 167 180 144 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 881 0 881 0 0 0 0 40 150 290 249 120 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 216 0 216 0 0 0 0 2 49 72 68 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 819 0 2 819 0 0 0 0 42 345 966 1 029 376 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1 102 0 1 102 0 0 0 0 14 116 367 390 160 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 22 0 22 0 0 0 0 0 3 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 158 85 73 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 164 101 63 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 396 241 155 21 91 160 26 17 7 6 7 7 12 11 10 11 4 4 0 0 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 275 134 141 0 0 3 8 15 2 5 3 9 14 15 17 23 49 24 27 31 20 6 3 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 460 144 316 0 19 47 70 60 50 35 24 30 29 14 14 8 10 20 10 5 5 7 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 54 24 30 0 0 2 1 1 7 1 0 3 0 6 4 4 5 6 5 3 3 2 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 706 830 876 45 157 75 136 167 35 44 34 43 45 52 51 75 95 107 133 139 130 103 37 3
Nitrolební poranění (S06) 1 094 657 437 5 55 75 73 92 85 58 43 66 63 49 64 43 57 56 50 37 61 45 16 1
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 726 442 284 52 107 68 71 58 38 38 29 24 34 25 25 14 17 28 22 19 20 20 14 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 398 178 220 0 13 75 52 11 13 11 15 17 14 13 17 34 28 36 18 14 8 5 3 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 520 176 344 1 2 2 1 2 2 3 1 4 3 5 10 11 23 40 42 72 102 123 59 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 457 251 206 0 6 12 24 26 21 27 21 28 40 28 42 31 45 29 39 16 11 7 4 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 3 045 1 867 1 178 1 48 99 117 194 222 204 176 199 275 192 207 182 199 165 159 154 114 104 27 7
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 77 51 26 2 29 2 3 2 7 5 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 0 0 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 253 117 136 1 31 12 22 27 15 15 17 18 17 10 14 14 14 6 7 3 4 5 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 294 135 159 0 1 3 2 4 6 8 6 14 11 10 15 24 34 45 33 38 22 15 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 27 17 10 0 0 0 1 2 2 3 3 1 6 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 204 96 108 7 34 19 8 17 9 5 5 8 7 8 5 16 16 8 10 9 5 7 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 195 92 103 9 10 11 13 5 1 8 2 8 7 7 7 10 12 18 23 23 13 7 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 65 0 65 0 0 0 0 0 2 4 2 13 36 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 011 2 493 2 518 5 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 338 176 162 0 0 0 0 4 2 1 8 8 13 12 21 37 49 62 56 27 24 10 4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 6 607 1 568 5 039 16 19 33 28 63 256 838 1 421 1 191 628 236 245 272 283 310 309 208 165 67 14 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 76 490 33 313 43 177 5 870 2 577 2 264 1 795 2 229 2 755 4 616 5 176 4 439 4 042 3 315 3 782 4 251 5 082 5 796 5 922 4 598 3 958 2 818 1 036 169
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 1 0,9 1,1 2,6 4,7 2,6 1,4 1,1 1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 1,2 1,9 3 4,6 2,6
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 0,7 1 1,9 2,6 2,2 2 1,7 0,9 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,8 0,9 1,1 1,5 2,5 3,3 2,6
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 1,4 2,1 2,7 4,5 4,2 5,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2,1 2,1 2,1 3 4 2,2 1,7 4 1,5 1,4 1 1,1 0,9 1,2 1,9 1,6 2 2,1 3,6 3 5 5,8 5,8 2,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,9 2,8 2,4 2,2 2,3 1,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1 1,4 1,2 1,2 1 0,8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,3 1,7 2,4 2,6 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1 0,8 0,8 1,3 1,7 1,7 2,3 1,3 1,8 1,2 2,6
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,7 0,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 1,1 1,2 1,4 1,2 0,4 1,7 2,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 2,3 1,7 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 1,8 2,8 4 5,7 6,2 5,7 6,2 5,2 6,7 2,6
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,1 0,5 0,8 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,9 2,7 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1,7 1,6 1,9 1,1 0,5 0,6 1,1 1,2 1 1,2 1 1,2 1,4 1,8 2,3 2,5 3 2,7 3,5 2,8 2,2 1,5 0,8 2,6
Anémie (D50–D64) 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,8 1,2 1,3 2,6 4,5 5 2,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,3 1,4 1,1 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 1,8 2,3 3,8 4,6 4,1 5,5 5,8 12,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,3 1,6 3 3 5,6 3,7 2 1,3 1 0,8 0,9 0,8 0,9 1,5 1,8 1,9 1,8 2,6 3 4,6 7 12,8 20,8 30,9
Demence (F00–F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,1 6,2 5,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 1,1 0,4 0 0 0 0,6 1 0,8 0,6 1 1,1 1,3 1,4 1 1,4 0,8 0,5 0,5 0,3 0 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0,3 0,7 0,5 0,7 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0,4 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0,3 1,1 1 0,6 0,9 0,8 1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,4 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,6 1,6 1,5 0,6 0,5 1,9 3,3 3,3 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,1 1,4 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 2,5 5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 2,2 3,7 7 7,1 10,3
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,9 0,6 0,9 0,7 0,7 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,5 0,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,2 0,7 1,1 1,6 1,4 2,4 3,3 4,6 5,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,2 2,6 1,9 0,4 0,9 0,9 1,5 1,8 1 1,2 1,4 1,7 1,5 2,4 2,7 3,6 3,4 4,3 4,1 3,8 3,2 2,1 0,8 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 1,9 1,9 3,9 2,7 2,9 2,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,5 1,4 1,7 1,1 1,7 1,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 1,9 2 3,1 4,6 5 4,9 4,9 2,9 2,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,8 1,6 2,1 2,1 2,2 1,9 1,2 0,6 0,5 0,5 0,8 1 1,1 1,5 1,9 1,9 2,8 2,6 4,2 3,8 4,7 5,2 3,7 2,6
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,2 0,9 1,5 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 1,1 2,2 3,7 5,3 7,7 8,4 9,6 10,3
Angina pectoris (I20) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,6 1 1,1 1,6 1,8 2,2 2,4 2,9 0,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 1,5 2,2 3 3,5 4,2 6,2 6 5,4 5,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,5 1,9 3,2 3,1 3,7 4,1 3,4 2,1 7,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,8 0,7 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,5 2 2,8 4,3 4,3 4,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,5 2,7 2,3 0,2 0 0 0 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,3 1,4 2,5 4,2 5,6 8,4 10 12,4 12 13,3 18
Selhání srdce (I50) 2,5 2,6 2,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,7 1,5 1,9 3,8 7 11,8 22 29,1 32,4 30,9
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,5 2,6 2,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,7 1,2 2 3,2 4,5 8 11,8 15,3 20,1 25,8 25,8
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 1,1 2,4 2,9 3,9 2,9 3,5 3 4,6 7,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 1,2 1,9 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,9 2,1 2,5 2,6 2,9 2,8 2,9 2,2 1,4 1,1 1,6 1,2 2,1 2,6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 2 2,2 1,7 0 0,4 1,4 1,7 1,4 0,9 0,8 0,9 0,5 0,9 0,9 1,4 2,1 2,4 3,4 4,8 6,3 7,1 8,2 3,7 10,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 2,4 2,8 2 14,6 25,6 7,2 2,8 2 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,9 1 2 2,6 4,9 5,8 2,6
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 2 1,5 2,8 3 0,8 0,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,4 1,6 2,5 3,5 5,2 9,9 18,1 21,6 28,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,6 1,6 1,6 24,3 7,8 1,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 3,1 7,9 13,2 18,7 5,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 1,7 1,3 0,2 18,2 9,6 1,5 1 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 1,3 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 0,9 0,9 1,2 1,3 1,1 1,4 1,5 1,1 1,3 0,9 0,9 0,8 0,4 0,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 1,1 0,6 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,7 1,7 1,9 3,6 4,6 4,6 4,8 5,4 10,3
Astma (J45–J46) 0,3 0,3 0,4 0 0,3 1,1 1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 1,2 0,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,7 0,9 0,5 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,5 2,5 2,9 3,7 3,8 5 5,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 1,4 1,2 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 1,6 1,9 0,4 2,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,5 1,1 1,9 0,6 1 1,6 2,5 2,8 1,4 1,5 1,1 0,7 1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,7 2,2 2,6 3,5 3,7 5,8 7,7
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,3 1,4 1,2 0 0,4 2,3 4,7 4,2 2,2 1,4 1,1 1,2 0,7 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0 0,4 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3 0,4 0,9 1,8 1,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2 1,5 1,6 1,9 3,4 2,7 3 3,4 3,2 2,6 1,6 0,8 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,3 1,4 1,3 0,2 1,3 2,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,5 1,3 1,8 1,7 1,6 2 2,2 2 1,2 1 1,2 2,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0,3 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0,4 0,5 0 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,9 1,5 1,1 1,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,3 0,4 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 0,8 0,8 1 1,8 1,5 4,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 1 0,7 2,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,9 1,1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 1,1 1 2 1,1 0,4 2,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1,8 1,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,7 2,9 2,3 5,4 5,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,2 1,6 2,7 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1 1,4 2,2 2,2 2,7 2,3 3,1 3,6 4,1 3,6 4,3 4,3 5,4 5,4 5,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 0,6 1,2 0,7 1,6 1,5 3,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,8 1,2 2,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,5 2,9 2,9 5,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,9 1,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,8 1,8 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1 1,1 1 1,2 1,9 3,3 5,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,7 0,6 0,7 1,1 0,6 0,3 0,3 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 2,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,5 0,5 0,6 0 0,7 0,5 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 1 1 2,1 2,7 2,1 5,2
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 0,9 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 1,4 1,9 3 3,1 3,2 1,8 1,4 0,4 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,2 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 1,8 3 4 4,8 4,2 1,5 0,8 1,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 1,7 1,1 0 0 0 0 1,7 1,7 2,1 1,8 1,4 2,3 2,1 2,4 2,1 2 1,1 0,6 0,2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 2,1 1,7 2,4 0,2 0,5 0,6 1,4 2,4 1,8 1,3 1,3 1,5 1,7 2,3 2,9 4,6 3,2 3 2,6 1,8 1,7 1,6 1,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,3 0,3 0,4 0 0,2 0,3 0,7 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 1,4 1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 0,9 1,1 0,3 0,7 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 2,6 4,1 0 0 0,2 0,5 0,8 0,7 0,6 1,1 2,2 2,4 3,3 4 5,5 5,1 5,5 8,1 10,6 11,1 9,6 5 2,6
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,5 1,2 0,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 1,4 1,8 2,4 2,9 2,8 2,1 1,6 1 0,5 0,8 0,7 0 2,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 1 0,7 1,2 0 0 0 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 1,3 1,1 1,6 1,6 2,1 1,9 2,7 1,2 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,4 1,1 1,6 4,9 1,9 1 0,3 1,3 1,1 1,1 0,7 0,5 0,8 1 1,4 1,5 1,5 1,6 2,1 2,9 3,3 4,1 5,4 2,6
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 1,2 2,3 2,1 2,9 2,5 2,6
Urolitiáza (N20–N23) 1 1,5 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,5 1 0,9 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 0,9 0,8 1,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,9 1,4 2,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1 0,9 1,4 1,6 1,8 2,6 3,6 6,6 10 15,1 20,8 28,4
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,5 2,7 3,5 4,1 2,9 1,6 1,2 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1,2 2,4 0 0,2 1,7 2,3 1,3 1,6 1,5 0,9 1 0,7 0,5 0,8 0,9 1,5 1,3 1 1,4 1,4 2,3 0,7 1,2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,6 1 0,7 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,3 0 2,5 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 1,1 2,9 3,7 4,1 2 0,6 0,7 0,6 0,5 0,9 0,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,4 0 6,7 0 0 0 0,4 1,9 2,4 3,6 3,6 3,4 3,8 4,3 4,6 4,9 4,5 5,8 5,8 3,9 2,3 0,1 0,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,7 1,2 1,2 1,1 0,9 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,2 0 2,5 0 0 0 0 0,4 2 5,1 5,4 3,9 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,7 0 3,4 0 0 0 0 1,7 5,3 8,8 7,5 3,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0,1 1,7 2,2 2,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 0 11 0 0 0 0 1,8 12,2 29,3 31,1 10,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2,2 0 4,3 0 0 0 0 0,6 4,1 11,1 11,8 4,3 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 0,3 0,3 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,3 0,4 0,2 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 1 0,6 3,9 4,4 6 1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,5 0,6 0 0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,4 0,7 1 1,7 1,6 0,8 1,2 2,6
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,6 1,2 0 0,9 1,8 2,8 2,5 1,8 1,1 0,7 0,8 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 1 1,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,4 3,3 3,4 8,4 7,7 2,8 5,5 7,1 1,2 1,3 1 1,2 1,1 1,5 1,5 2,3 2,8 3,3 5 7,8 10,5 14,2 15,4 7,7
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,6 1,7 0,9 2,7 2,8 2,9 3,9 3 1,8 1,3 1,8 1,5 1,4 1,9 1,3 1,7 1,7 1,9 2,1 4,9 6,2 6,7 2,6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,4 1,8 1,1 9,7 5,2 2,5 2,8 2,5 1,3 1,2 0,9 0,6 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5 0,9 0,8 1,1 1,6 2,7 5,8 7,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,7 0,9 0 0,6 2,8 2,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 1,1 0,8 1,1 0,7 0,8 0,6 0,7 1,2 2,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 0,7 1,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,2 1,6 4,1 8,3 16,9 24,5 30,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 1 0,8 0 0,3 0,4 1 1,1 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 1,2 1 1,3 0,9 1,5 0,9 0,9 1 1,7 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6 7,4 4,6 0,2 2,3 3,7 4,7 8,2 7,9 6,2 5,3 5,4 6,5 5,6 6,1 5,7 5,8 5,1 6 8,7 9,3 14,3 11,2 18
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,2 0,1 0,4 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 2,6
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,5 0,2 1,5 0,4 0,9 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,7 0,4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,6 0,5 0,6 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 1 1,4 1,2 2,1 1,8 2,1 1,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,4 0,4 0,4 1,3 1,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4 1 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0,4 0,4 1,7 0,5 0,4 0,5 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,1 1 0,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,9 9,9 9,8 937,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 1,4 1,9 2,1 1,5 1,9 1,4 1,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 13 6,2 19,7 3 0,9 1,2 1,1 2,7 9,1 25,4 42,9 32,2 14,9 6,8 7,2 8,4 8,3 9,5 11,7 11,7 13,4 9,2 5,8 12,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 150,4 131,9 168,6 1 097,8 125,7 84,3 72 94,7 97,6 140,1 156,4 120,1 95,8 96 111,2 132 148,5 178,1 223,9 259,1 321,2 387,2 430,6 435,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)