8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 87 6 33 13 7 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 2 3 2 8 4 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 49 4 13 14 9 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 138 0 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 5 9 28 19 18 16 19 5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 84 6 10 8 6 6 2 1 1 0 2 5 5 1 7 8 7 2 3 3 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 306 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 9 14 21 35 67 62 41 27 14 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 8 6 4 3 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 2 4 6 4 4 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 6 4 12 5 11 9 5 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 2 4 7 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 9 20 15 17 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 7 2 1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 509 0 3 4 4 4 5 5 6 10 18 26 33 53 72 97 79 45 34 8 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 3 5 6 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 218 1 2 2 8 4 5 4 3 11 15 15 22 19 21 26 30 20 7 3 0 0
Anémie (D50-D64) 16 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 20 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 2 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 125 0 3 4 7 7 5 2 2 1 2 2 6 8 12 9 18 17 11 6 2 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 317 3 28 20 8 7 5 5 11 11 14 25 35 26 26 44 25 10 6 4 3 1
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 66 0 0 0 8 15 8 6 2 3 4 4 5 6 3 0 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 16 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 4 1 1 1 0 0 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 31 0 0 1 6 7 0 1 1 0 3 2 1 0 2 4 0 0 0 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 181 4 12 9 14 15 6 5 7 9 9 12 16 10 11 10 9 6 10 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 107 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 2 3 11 16 21 12 15 8 7 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 103 0 4 6 7 7 2 4 7 9 3 4 5 10 6 8 8 11 2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 40 1 2 4 0 2 0 2 0 0 4 1 3 3 5 1 3 2 3 4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 29 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 2 2 3 3 5 4 2 0 0
Angina pectoris (I20) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 12 11 7 5 2 0 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 514 0 0 0 0 1 0 0 0 5 9 22 37 41 66 92 76 72 53 31 8 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 68 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 8 8 19 15 8 4 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 82 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 7 5 12 5 6 16 6 11 4 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 441 0 0 0 1 4 2 4 2 5 9 14 15 24 48 64 81 66 54 32 14 2
Selhání srdce (I50) 307 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 9 15 26 40 50 49 60 37 9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 770 0 1 0 0 2 1 1 2 6 11 18 28 33 64 88 137 131 125 88 30 4
Ateroskleróza (I70) 193 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 19 39 33 40 22 13 12 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 312 1 0 2 2 5 5 6 7 5 13 10 15 20 32 48 57 38 26 14 4 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 180 22 93 34 13 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 2 2 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 181 13 24 9 0 2 0 0 1 3 3 2 6 4 6 10 19 24 28 21 5 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 143 52 63 11 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 5 4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 60 0 21 20 8 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 40 0 1 0 1 5 0 3 2 4 6 4 4 2 2 1 1 3 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 59 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 5 7 12 9 9 5 3 1 0
Astma (J45-J46) 12 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 215 0 1 2 0 2 4 6 3 6 3 4 4 10 26 29 36 33 22 16 8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 32 0 1 0 0 1 0 1 0 3 3 2 3 4 3 4 1 3 2 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 65 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 5 8 6 6 5 5 9 7 0 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 25 0 1 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 5 2 3 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 130 0 5 12 31 23 5 3 2 1 4 4 5 4 6 11 6 5 0 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 25 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 5 3 4 3 3 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 109 1 0 1 0 0 0 2 0 5 5 7 10 13 16 18 13 7 4 4 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 35 0 0 0 3 3 2 2 9 2 4 0 2 1 1 2 1 0 1 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 129 1 4 3 1 0 0 2 2 5 4 6 2 2 13 15 16 11 17 15 10 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 4 5 4 3 3 3 7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 28 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 3 7 3 4 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 36 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2 6 3 5 7 2 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 35 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 7 8 2 1 2 2 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 433 0 0 0 5 4 8 12 13 23 30 37 28 44 66 56 47 33 18 7 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 35 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 4 3 5 3 7 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 120 0 0 1 0 3 1 8 4 8 10 8 6 11 11 12 16 11 3 4 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 92 1 0 0 0 0 0 4 2 1 2 1 2 9 9 9 7 14 12 13 5 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 24 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 4 3 3 2 0 2 0 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 435 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 10 36 42 66 101 86 55 21 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 381 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 9 26 61 84 112 60 18 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 38 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 5 7 5 4 3 2 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 68 0 1 3 5 5 1 0 2 2 1 3 8 13 3 8 7 4 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 57 0 0 0 0 0 0 1 1 6 12 9 4 6 7 6 3 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 15 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 29 0 0 2 1 1 0 1 2 2 4 2 2 3 4 1 1 0 3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 44 0 0 0 5 3 0 1 2 1 2 1 1 0 4 4 4 4 5 6 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 82 8 5 4 1 3 2 1 2 0 4 2 1 7 8 8 6 5 5 8 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 95 0 0 0 1 0 1 2 1 4 3 6 9 6 13 11 8 11 10 8 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 35 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 6 6 3 7 3 1 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 57 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 2 2 1 7 5 12 9 5 6 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 10 23 31 16 8 3 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 9 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 76 0 0 0 3 1 4 5 2 1 6 7 6 6 9 9 10 4 2 0 1 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 7 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 33 0 0 0 0 0 5 16 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 35 0 0 0 0 1 8 10 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 50 0 0 0 0 0 5 15 16 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67 21 5 15 5 5 1 0 1 4 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 23 0 0 1 2 5 0 1 0 1 3 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25 0 3 1 2 1 0 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 0 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 12 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 323 22 65 20 44 48 1 2 6 4 11 9 5 10 14 10 11 16 13 8 3 1
Nitrolební poranění (S06) 298 2 22 34 30 24 4 5 3 10 11 7 17 11 17 16 19 17 23 18 7 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 138 14 27 21 26 13 3 0 3 2 6 5 1 3 4 1 2 3 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 42 0 1 12 15 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 528 0 0 1 1 1 3 2 0 3 1 3 11 10 23 34 47 78 113 131 55 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 36 0 0 3 5 3 0 0 2 0 2 0 3 3 3 2 2 3 3 1 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 405 1 13 16 26 26 21 25 13 26 25 18 26 24 27 26 29 26 18 13 4 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 18 1 8 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 135 2 12 7 14 21 9 8 8 13 6 5 8 4 6 1 3 2 3 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 148 0 0 1 1 2 2 0 2 5 3 4 7 8 17 27 23 23 13 7 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 45 1 4 6 2 9 0 0 2 2 3 1 3 4 1 0 1 4 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 974 3 1 2 1 7 9 43 63 41 20 17 38 74 97 164 179 108 80 21 4 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 310 691 507 356 360 357 176 255 264 337 403 457 606 816 1 195 1 567 1 672 1 286 1 043 684 242 36
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 17,1 112,2 160,9 48,4 28,1 0 3,5 0 0 0 0 5,8 8,8 3,1 0 6,1 11,3 11,3 64,9 55 83,1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 9,6 74,8 63,4 52,1 36,1 17 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 2,9 0 0 5,6 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 27,1 0 4,9 7,4 4 8,5 3,5 3 3 8,1 7,1 5,8 5,9 15,5 26,3 86,1 71,8 101,4 129,8 261,1 207,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 16,5 112,2 48,8 29,8 24,1 25,5 7,1 3 3 0 4,7 14,5 14,7 3,1 20,5 24,6 26,5 11,3 24,3 41,2 41,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,2 0 0 0 0 0 0 3 9,1 5,4 16,6 26,1 41,2 65,2 102,3 205,9 234,4 231 219,1 192,4 124,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 21,7 20,5 24,6 22,7 22,5 24,3 13,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,9 6,1 11,3 5,6 0 0 41,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5,7 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,4 8,7 0 3,1 5,8 12,3 22,7 22,5 32,5 27,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 11,9 8,7 17,6 12,4 35,1 15,4 41,6 50,7 40,6 13,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 11,6 2,9 12,4 5,8 12,3 26,5 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 32,4 28 58,4 46,1 64,3 22,5 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 12,4 8,8 15,4 26,5 11,3 8,1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 100,1 0 14,6 14,9 16 17 17,7 15,2 18,1 27,1 42,7 75,3 97,1 164,6 210,4 298,1 298,6 253,6 275,9 109,9 124,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 0 0 0 2,9 0 3,8 0 8,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,8 6,2 11,7 9,2 18,9 33,8 24,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 37,7 5,9 3,1 5,8 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 42,9 18,7 9,8 7,4 32,1 17 17,7 12,1 9,1 29,8 35,6 43,5 64,7 59 61,4 79,9 113,4 112,7 56,8 41,2 0 0
Anémie (D50-D64) 3,1 0 4,9 11,2 0 4,2 0 0 0 0 2,4 0 0 3,1 0 3,1 15,1 5,6 24,3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,9 0 4,9 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 6,1 7,6 28,2 16,2 13,7 41,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24,6 0 14,6 14,9 28,1 29,7 17,7 6,1 6 2,7 4,7 5,8 17,6 24,8 35,1 27,7 68 95,8 89,3 82,4 83,1 257,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 62,3 56,1 136,5 74,5 32,1 29,7 17,7 15,2 33,2 29,8 33,2 72,4 102,9 80,8 76 135,2 94,5 56,3 48,7 55 124,7 257,7
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 13,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13 0 0 0 32,1 63,7 28,3 18,2 6 8,1 9,5 11,6 14,7 18,6 8,8 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,1 0 0 0 0 8,5 0 0 0 5,4 2,4 2,9 5,9 12,4 2,9 3,1 3,8 0 0 0 41,6 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 4,7 2,9 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 0 2,9 2,9 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6,1 0 0 3,7 24,1 29,7 0 3 3 0 7,1 5,8 2,9 0 5,8 12,3 0 0 0 41,2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 35,6 74,8 58,5 33,5 56,1 63,7 21,3 15,2 21,2 24,3 21,3 34,8 47,1 31,1 32,1 30,7 34 33,8 81,1 82,4 41,6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 26,1 5,9 9,3 32,1 49,2 79,4 67,6 121,7 109,9 290,9 257,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20,2 0 19,5 22,3 28,1 29,7 7,1 12,1 21,2 24,3 7,1 11,6 14,7 31,1 17,5 24,6 30,2 62 16,2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,6 18,7 0 0 8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 7,6 11,3 8,1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 7,9 18,7 9,8 14,9 0 8,5 0 6,1 0 0 9,5 2,9 8,8 9,3 14,6 3,1 11,3 11,3 24,3 55 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,7 0 0 0 0 4,2 0 0 0 5,4 7,1 5,8 0 6,2 5,8 9,2 11,3 28,2 32,5 27,5 0 0
Angina pectoris (I20) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 21,7 20,5 36,9 41,6 39,4 40,6 27,5 0 257,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 101 0 0 0 0 4,2 0 0 0 13,5 21,3 63,7 108,8 127,3 192,9 282,7 287,3 405,7 430,1 425,9 332,5 257,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 13,4 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 5,8 2,9 24,8 23,4 58,4 56,7 45,1 32,5 13,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16,1 0 0 0 0 0 3,5 0 3 8,1 9,5 20,3 14,7 37,3 14,6 18,4 60,5 33,8 89,3 55 41,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 86,7 0 0 0 4 17 7,1 12,1 6 13,5 21,3 40,6 44,1 74,5 140,3 196,7 306,2 371,9 438,2 439,7 581,9 515,5
Selhání srdce (I50) 60,4 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 11,9 14,5 26,5 46,6 76 122,9 189 276,1 486,9 508,4 374,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 151,4 0 4,9 0 0 8,5 3,5 3 6 16,2 26,1 52,1 82,3 102,5 187 270,4 517,9 738,2 1 014,3 1 209,1 1 246,9 1 030,9
Ateroskleróza (I70) 37,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 14,5 11,8 59 114 101,4 151,2 124 105,5 164,9 166,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 2,9 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 61,3 18,7 0 7,4 8 21,2 17,7 18,2 21,2 13,5 30,8 29 44,1 62,1 93,5 147,5 215,5 214,1 211 192,4 166,3 515,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 35,4 411,4 453,5 126,6 52,1 8,5 3,5 3 0 0 0 0 2,9 3,1 0 6,1 15,1 0 16,2 27,5 83,1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 35,6 243,1 117 33,5 0 8,5 0 0 3 8,1 7,1 5,8 17,6 12,4 17,5 30,7 71,8 135,2 227,2 288,5 207,8 257,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 28,1 972,5 307,2 41 12 4,2 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 3,1 7,6 0 40,6 55 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 11,8 0 102,4 74,5 32,1 17 17,7 0 3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,9 0 4,9 0 4 21,2 0 9,1 6 10,8 14,2 11,6 11,8 6,2 5,8 3,1 3,8 16,9 0 13,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 11,6 0 4,9 3,7 0 4,2 0 0 0 0 2,4 0 11,8 15,5 20,5 36,9 34 50,7 40,6 41,2 41,6 0
Astma (J45-J46) 2,4 0 4,9 14,9 4 4,2 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 2,9 0 0 0 0 13,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 42,3 0 4,9 7,4 0 8,5 14,2 18,2 9,1 16,2 7,1 11,6 11,8 31,1 76 89,1 136,1 185,9 178,5 219,8 332,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,4 0 0 0 20,1 12,7 7,1 3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,8 0 14,6 14,9 8 0 0 0 0 0 2,4 2,9 0 0 2,9 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,3 0 4,9 0 0 4,2 0 3 0 8,1 7,1 5,8 8,8 12,4 8,8 12,3 3,8 16,9 16,2 13,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,8 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 7,1 20,3 14,7 24,8 17,5 18,4 18,9 28,2 73 96,2 0 515,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,9 0 4,9 11,2 0 12,7 0 3 3 2,7 0 0 0 0 2,9 6,1 18,9 11,3 24,3 13,7 41,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 25,6 0 24,4 44,7 124,3 97,7 17,7 9,1 6 2,7 9,5 11,6 14,7 12,4 17,5 33,8 22,7 28,2 0 27,5 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 4,9 18,7 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 0 5,9 3,1 2,9 15,4 11,3 22,5 24,3 41,2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 21,4 18,7 0 3,7 0 0 0 6,1 0 13,5 11,9 20,3 29,4 40,4 46,8 55,3 49,1 39,4 32,5 55 124,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,9 0 0 0 12 12,7 7,1 6,1 27,2 5,4 9,5 0 5,9 3,1 2,9 6,1 3,8 0 8,1 27,5 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 3,1 0 0 7,6 5,6 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,4 18,7 19,5 11,2 4 0 0 6,1 6 13,5 9,5 17,4 5,9 6,2 38 46,1 60,5 62 137,9 206,1 415,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 4,7 5,8 2,9 12,4 14,6 12,3 11,3 16,9 24,3 96,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,5 18,7 0 0 0 0 7,1 0 0 2,7 4,7 0 0 0 5,8 9,2 26,5 16,9 32,5 41,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,1 0 4,9 0 0 8,5 3,5 0 3 2,7 0 0 5,9 3,1 5,8 18,4 11,3 28,2 56,8 27,5 41,6 257,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,4 2,9 2,9 6,2 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6,9 0 0 0 0 8,5 3,5 0 3 2,7 4,7 2,9 2,9 6,2 20,5 24,6 7,6 5,6 16,2 27,5 83,1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 85,1 0 0 0 20,1 17 28,3 36,4 39,3 62,2 71,1 107,2 82,3 136,7 192,9 172,1 177,7 185,9 146,1 96,2 83,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 6 5,4 4,7 5,8 2,9 3,1 11,7 9,2 18,9 16,9 56,8 27,5 41,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,6 0 0 3,7 0 12,7 3,5 24,3 12,1 21,6 23,7 23,2 17,6 34,2 32,1 36,9 60,5 62 24,3 55 124,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,1 18,7 0 0 0 0 0 12,1 6 2,7 4,7 2,9 5,9 28 26,3 27,7 26,5 78,9 97,4 178,6 207,8 257,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,7 18,7 4,9 3,7 0 4,2 0 3 0 2,7 4,7 2,9 11,8 9,3 8,8 6,1 0 11,3 0 0 41,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,5 0 9,8 3,7 0 8,5 0 0 3 2,7 2,4 0 0 0 2,9 6,1 3,8 11,3 8,1 13,7 83,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,5 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 19 29 105,9 130,5 192,9 310,4 325,1 309,9 170,4 82,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 74,9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 17,4 26,5 80,8 178,3 258,2 423,4 338,1 146,1 41,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0 0 4,2 3,5 0 0 2,7 2,4 0 2,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,5 0 4,9 0 8 8,5 7,1 3 3 2,7 2,4 0 0 15,5 20,5 15,4 15,1 16,9 16,2 13,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,4 0 4,9 11,2 20,1 21,2 3,5 0 6 5,4 2,4 8,7 23,5 40,4 8,8 24,6 26,5 22,5 16,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 11,2 0 0 0 0 0 0 3 3 16,2 28,4 26,1 11,8 18,6 20,5 18,4 11,3 11,3 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0 0 0 8,5 0 0 0 5,4 2,4 2,9 0 3,1 5,8 0 3,8 11,3 16,2 13,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 5,7 0 0 7,4 4 4,2 0 3 6 5,4 9,5 5,8 5,9 9,3 11,7 3,1 3,8 0 24,3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 8,7 0 0 0 20,1 12,7 0 3 6 2,7 4,7 2,9 2,9 0 11,7 12,3 15,1 22,5 40,6 82,4 41,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,1 149,6 24,4 14,9 4 12,7 7,1 3 6 0 9,5 5,8 2,9 21,7 23,4 24,6 22,7 28,2 40,6 109,9 83,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,7 0 0 0 4 0 3,5 6,1 3 10,8 7,1 17,4 26,5 18,6 38 33,8 30,2 62 81,1 109,9 41,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,9 0 0 0 0 0 0 6,1 3 0 2,4 2,9 8,8 18,6 17,5 9,2 26,5 16,9 8,1 13,7 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 11,2 0 0 3,7 0 12,7 3,5 0 0 0 2,4 2,9 5,9 6,2 2,9 21,5 18,9 67,6 73 68,7 249,4 257,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 21,7 29,2 70,7 117,2 90,2 64,9 41,2 41,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,6 18,7 0 0 4 4,2 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 3,8 5,6 0 13,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,7 0 8,7 0 6,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,8 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 4 0 0 3 0 5,4 0 5,8 2,9 3,1 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 14,9 0 0 0 12 4,2 14,2 15,2 6 2,7 14,2 20,3 17,6 18,6 26,3 27,7 37,8 22,5 16,2 0 41,6 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0 3,5 6,1 3 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 6,5 0 0 0 0 0 17,7 48,6 21,2 10,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,9 0 0 0 0 4,2 28,3 30,3 33,2 5,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,6 0 0 0 0 4,2 0 12,1 6 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 9,8 0 0 0 0 0 17,7 45,5 48,4 27,1 7,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 22,8 2 169,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 16,5 1 571,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 13,2 392,7 24,4 55,9 20,1 21,2 3,5 0 3 10,8 4,7 2,9 2,9 9,3 2,9 6,1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,5 0 0 3,7 8 21,2 0 3 0 2,7 7,1 5,8 5,9 3,1 2,9 0 7,6 0 8,1 0 41,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 4,9 0 14,6 3,7 8 4,2 0 3 3 5,4 2,4 8,7 2,9 9,3 2,9 6,1 3,8 5,6 0 0 41,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,4 0 0 0 4 0 7,1 0 6 0 0 5,8 0 0 0 6,1 0 0 16,2 13,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 63,5 411,4 316,9 74,5 176,5 203,9 3,5 6,1 18,1 10,8 26,1 26,1 14,7 31,1 40,9 30,7 41,6 90,2 105,5 109,9 124,7 257,7
Nitrolební poranění (S06) 58,6 37,4 107,3 126,6 120,3 102 14,2 15,2 9,1 27,1 26,1 20,3 50 34,2 49,7 49,2 71,8 95,8 186,6 247,3 290,9 257,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,1 261,8 131,7 78,2 104,3 55,2 10,6 0 9,1 5,4 14,2 14,5 2,9 9,3 11,7 3,1 7,6 16,9 16,2 13,7 41,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,3 0 4,9 44,7 60,2 4,2 0 3 3 0 2,4 2,9 2,9 0 5,8 6,1 0 5,6 8,1 13,7 41,6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 103,8 0 0 3,7 4 4,2 10,6 6,1 0 8,1 2,4 8,7 32,4 31,1 67,2 104,5 177,7 439,5 916,9 1 799,9 2 286,0 2 835,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,1 0 0 11,2 20,1 12,7 0 0 6 0 4,7 0 8,8 9,3 8,8 6,1 7,6 16,9 24,3 13,7 41,6 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 79,6 18,7 63,4 59,6 104,3 110,5 74,4 75,9 39,3 70,3 59,3 52,1 76,5 74,5 78,9 79,9 109,6 146,5 146,1 178,6 166,3 515,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,5 18,7 39 0 4 4,2 7,1 0 0 2,7 2,4 2,9 2,9 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 26,5 37,4 58,5 26,1 56,1 89,2 31,9 24,3 24,2 35,2 14,2 14,5 23,5 12,4 17,5 3,1 11,3 11,3 24,3 27,5 41,6 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 29,1 0 0 3,7 4 8,5 7,1 0 6 13,5 7,1 11,6 20,6 24,8 49,7 83 86,9 129,6 105,5 96,2 124,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,8 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 2,4 0 2,9 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,8 18,7 19,5 22,3 8 38,2 0 0 6 5,4 7,1 2,9 8,8 12,4 2,9 0 3,8 22,5 0 27,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 18,7 0 11,2 0 0 0 6,1 0 2,7 2,4 0 0 0 2,9 0 3,8 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 57,6 5 479,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,8 0 9,8 0 4 4,2 0 0 3 0 0 0 0 6,2 0 3,1 15,1 0 16,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 191,5 56,1 4,9 7,4 4 29,7 31,9 130,5 190,4 110,9 47,4 49,2 111,8 229,8 283,5 504 676,7 608,6 649,1 288,5 166,3 515,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 616,7 12 923,1 2 472,2 1 325,6 1 443,7 1 516,6 623,7 773,8 797,9 911,7 955,4 1 323,9 1 782,2 2 534,5 3 492,3 4 815,8 6 320,6 7 246,3 8 463,2 9 398,2 10 058,2 9 278,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)