8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - průměr
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,8 2,9 3,4 3,6 3,9 4,7 4,2 5 5,2 7,8 7 6,3 8,3 8,3 9,5 11 11,4 10,6 13,2 10,4 11 9,2
II. Novotvary 7,4 4,1 4,3 5 4,7 5,9 3,6 4,2 4,6 5,1 6,1 6 6,6 7,9 7,4 8,1 8,2 8,3 7,9 9,8 9,3 10,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,7 3,5 5,2 9,2 4,3 2,9 8,5 3,7 4,3 4,6 3,4 5,2 7,6 6,6 6,9 6,5 7,7 7,7 6,7 7,7 6,7 4,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,2 3,5 3,2 3 4,7 3,9 4,4 3,8 4,1 4,3 5,1 5,2 5,2 7,2 8,5 8,1 8,9 11,4 8 7,8 10,3 6,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,2 2 2,9 4,8 9,3 8,7 5,3 10,1 8,8 11 7,9 10,1 4,5 4,5 5,2 8,7 7 7,1 6,4 22,6 11,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 4,3 3,8 6 4,1 4,9 2,7 4,4 4,5 3,7 3,1 3,8 4,5 4,4 5,1 4,7 5,4 6,9 8,5 9,5 3,8 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,4 2,7 3,7 4,4 3,6 4 4,3 3,2 4,6 3,5 2,8 3,8 3,2 3,5 3,8 3,6 3,2 3,3 3 3,7 4 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,4 4 2,4 2,8 3,6 4,4 4,1 4,2 2,8 3,9 4,2 4,6 4,4 4,2 4,4 4,7 4,7 5,4 4,9 5,6 8 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,7 5,8 2,9 2,7 2,7 3,8 4 4,2 4,1 4,1 4,4 4 4,8 5,8 6 6 7,5 7,3 8,2 8,2 9 8,3
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 4 2,7 2,8 3,7 4,2 4,8 4,7 5,1 5,6 5,3 5,7 5,7 7,5 7,4 8,9 8,9 10,1 8,7 10,5 10,3 7,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,5 3,2 2,6 2,9 3,6 4 3,8 4,3 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 5,5 5,8 6,7 6,8 6,9 8,4 7,6 9,7 8,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,3 5,2 3,7 3,5 4,1 5,2 3,9 5,3 5,1 6,7 8 6,4 10,4 8,8 10,3 9,9 9,6 13,6 13,2 10 14,3 7,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 4,7 3,1 3,3 4 3,4 2,9 3 3,7 3,9 3,6 3,8 4 4,5 5,4 6,7 7,1 7,6 9 11,2 9,4 5,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,6 4,9 3,7 3,5 3,6 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 2,8 3,6 4,2 4,8 5,3 6,6 8,5 11,5 10,7 6,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 0 3,3 4,2 4,2 4,1 3,7 3,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,7 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 7,8 3,1 3 4,4 2,9 4 5,5 2,9 5,8 3,7 2,9 2,3 4,4 4,2 3,5 1,5 4 4,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,5 3,3 3,1 2,8 3,1 3 3,1 2,5 2,6 3,2 3,6 4,4 3,7 5,4 4,5 4,4 5,4 7,1 6,1 8,4 6,4 14,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,5 1,9 2,2 2,2 2,4 3,4 3,3 3 3,1 3,9 3,7 3,9 6,4 5,7 6,9 7,7 10,7 12,6 14,1 13,8 15,6 18,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,9 4,5 2,9 2,9 2,6 3,3 4,3 3,9 3,3 3,4 3,9 5,4 7,7 9 8,9 11,1 11,3 13,7 13,6 17,2 16,9 5,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,9 4,9 2,9 3,1 3,5 3,9 3,8 4 3,8 3,9 4,1 4,5 5,2 6 6,4 7,1 7,8 8,6 9,1 9,9 10,3 9,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 86 91 43,5 22,7 41,8 17 19 47,8 59 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 29,7 28,6 31,4 24,5 34,4 21,7 32,2 15,3 13
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 78 20 20,5 17,5 4 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 41,7 67 65,5 78,4 82,8 48,6 46 47,8 62,4 41
V. Poruchy duševní a poruchy chování 95,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,8 86,3 48 70,8 50,2 265,3 74,4 33,9 209,5
VI. Nemoci nervové soustavy 52,4 0 0 0 0 0 0 26,5 0 90,5 18,7 18,3 71,7 48,3 57 35,4 68,8 52,6 53,7 50 41,9 50
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,7 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 58 93,3 49,7 62,5 54,3 43,2 53,5 55,3 51,3 56,8 38,2
X. Nemoci dýchací soustavy 48,4 0 42,5 42,9 42,5 0 8 10 10 11,5 106,7 262 53,3 60,5 52,4 46 44,8 45,5 56,8 31,1 42,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5 61,1 18,6 32,5 34,9 43 27,7 26,7 45,9 32,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 65 85 0 39,5 73,7 78,7 74 90 32,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 14,1 13,8 16,5 21,5 15,8 47,7 30,1 36,3 44,7 49,4 81,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 23 96 58,1 73 63,9 49,1 40,8 58,4 121,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 16 60,3 75,8 48,2 61,7 58 67 61,6 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50,9 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 36 67 52,9 57 56,9 47,6 60,4 41,8 49,7 56 52,9 20,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,7 0 0 0 0 0 14 46 18 83 0 20,5 17,5 33,6 31,5 41,2 30,3 34,4 30,8 31,1 24,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 48,9 0 42,5 42,9 42,5 0 9,7 23,8 14 66,5 30,1 64,9 43,5 47,8 48,2 48,1 46,2 47 51,9 48,8 52,7 47,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78,3 0 33,7 57,2 55,6 53,6 182,5 42,3 83,6 77 58,2 60,5 74,3 80 73,5 127,3 86 88,7 54,1 111,8 89,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 93,8 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 93,5 0 161,3 351,6 118 88,7 99,1 60,4 86,4 64,2 120
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 15 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 79,9 0 33,7 57,2 55,6 53,6 182,5 42,3 83,6 77,1 58,2 60,9 74,3 81,3 93 125,7 86,6 93 57,5 96,5 76,8 120
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 55 0 33 58 0 0 0
II. Novotvary 25,4 0 0 0 0 0 25 0 36 0 0 31 0 4 19 29,2 23,8 19,7 34,4 37 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 0 25,6 27 25,3 0 0 0 0 28 0 0 44 0 0 0 0 0 23 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,2 0 16 0 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29,4 0 32,3 26,5 28 28,6 37,5 29,3 25,5 25,2 26,9 28,7 28,6 29,6 28,1 30,2 31,4 33,1 33,1 81 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 38,7 38,6 37,4 36,4 38,3 38,6 37,4 33 37,3 34,1 36,7 24 0
X. Nemoci dýchací soustavy 32 0 30,8 27,8 25,1 25,2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 97 76 24 46,5 286 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 0 26,8 29,3 31,3 22,3 28 25,6 31,1 30,5 26,8 26,1 27,7 26,5 27,5 27,9 29,4 33 31,1 55,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 81 21 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28,9 0 28,7 29 27 0 0 0 0 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66,4 0 27 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 38 21 48 57 427 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,5 0 0 0 29 26 39 19,3 21 25 26 31,5 32,7 27,7 29 44 64,8 52 53 0 53,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,5 0 0 0 0 20 25,5 35,5 28 25,8 22,9 23,3 25,7 28,3 30,5 29,2 29,2 29,9 32,2 43,4 77 78
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,5 0 30,7 27,8 27 26,6 31,9 29,4 26,3 27,7 28 27,6 28 29,9 29,6 30,6 30,2 31,8 35,2 45,4 76 78
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,2 2,9 3,4 3,6 3,9 4,7 4,2 5 5,2 7,8 6,9 6,3 8,9 9,3 9,9 11,5 12 10,8 13,8 12 13,8 9,2
péče celkem II. Novotvary 8 4,1 4,3 5 4,7 5,9 4 4,2 4,9 5,1 6,1 6,2 6,7 8,2 8 8,6 8,6 9,5 8,7 12,1 9,4 11,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,1 3,5 6,2 9,2 4,3 2,9 8,5 3,7 4,3 4,6 3,4 5,2 7,6 6,6 7,1 7,8 8,1 8,1 7 7,7 8 4,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,9 3,5 3,2 3,9 7,5 5,3 4,4 3,8 4,1 4,3 5,4 5,2 6,2 9,1 11,9 10,9 13,6 15 12,5 10,8 18 7,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,4 2 8 31 37,2 34,1 121 34,3 69,8 66,1 46,1 49,5 64,5 64,3 61,4 98,7 65,6 62,3 57,3 78,3 57 209,5
VI. Nemoci nervové soustavy 16,2 4,3 9,1 9,7 7,3 6,9 4,5 6,6 7,1 7,7 6,8 7,9 8,1 10,1 21,4 11,9 18,9 27,6 28,8 43,7 36,9 54,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,5 2,7 3,7 6,3 3,6 4 4,3 3,2 4,6 3,5 2,8 3,8 3,2 3,5 3,8 3,6 3,2 3,3 3 3,7 4 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,4 4 2,4 2,8 3,6 4,4 4,1 4,2 2,8 3,9 4,2 4,6 4,4 4,2 4,4 4,7 4,8 5,4 4,9 5,6 8 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,5 5,8 2,9 2,7 2,7 3,8 4 4,2 4,1 7,9 4,9 4,7 5,8 8 8,2 7,6 9,3 10,9 12,1 13,4 16,4 13
X. Nemoci dýchací soustavy 8 4 3 4,5 7,5 5,1 4,9 4,8 5,1 5,8 7,6 12,2 7,3 11,1 9,1 11,1 11,1 12,4 11,1 12,3 12,5 7,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,8 3,2 2,6 2,9 3,6 4 3,8 4,3 4,2 4,4 4,6 4,6 4,9 6,4 5,9 7 7,3 7,4 8,9 8,3 11,5 10,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,6 5,2 3,7 3,5 5,3 5,2 3,9 5,3 5,1 6,7 8 6,4 10,4 9,9 11,7 9,9 10,9 15,6 21,3 11,8 19 13,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 4,7 3,1 5,4 5,7 3,9 3,3 3,1 4,5 5 4,9 5,8 6 7,2 7,8 9,9 10,2 11,1 13,9 16 19,8 5,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,2 4,9 3,7 3,5 3,6 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 2,9 3,8 4,5 5,5 5,7 7,6 10,8 13,3 14,1 19,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 0 3,3 4,2 4,2 4,1 3,7 3,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,7 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,4 7,8 3,8 3,4 5 2,9 4 5,5 2,9 8,2 5,4 2,9 2,3 4,4 4,2 3,5 1,5 4 4,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,2 3,3 3,3 2,8 3,3 3 3,2 2,5 2,6 3,2 3,6 4,4 3,7 5,5 5,4 6,3 6,6 10,3 11,8 15,8 17,8 13,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 1,9 2,2 2,2 2,5 3,6 3,7 3,1 3,2 4,2 4 4,1 8,4 6,9 8,6 9,5 13,6 15,7 20,1 21,4 22,7 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,7 4,5 2,9 2,9 2,6 3,4 4,4 4 3,4 3,8 4,3 5,9 8,3 10,2 10,2 13 13,1 16,3 16,7 21,3 20 15,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,9 4,9 3,2 4,3 6,2 6 9,3 5 5,8 6,9 6,6 7,6 8,4 9,7 9,5 10,2 10,5 12,2 13,5 16 17,6 15,3
Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - medián
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 4
II. Novotvary 5 3 2 1 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 4 3 5 4 2 7 3 3 5 2 2 8 7 4 6 5 7 5 6 6 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2 2 4 4 2 2 5 3 4 2 3 1 2 2 2 4 3 5 5 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6
X. Nemoci dýchací soustavy 4 4 2 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 6 5 6 7 7 7 7 7 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 4 3 3 3 3 4 4 4 3 6 6 7 6 8 7 7 10 9 8 8 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 8 7 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 0 3 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 5 2 2 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 5 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 8 8 9 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 11 11 12 14 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 86 91 44 17 18 18 19 33 49 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 13 19 16 14 14 25 14 31 17 13
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 78 20 21 18 4 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 82 58 56 54 29 38 47 39 41
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 95 62 26 30 70 48 29 210
VI. Nemoci nervové soustavy 34 0 0 0 0 0 0 27 0 91 17 18 46 44 10 29 33 37 36 42 26 50
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 58 92 29 45 49 31 39 42 35 36 32
X. Nemoci dýchací soustavy 34 0 43 43 43 0 8 10 10 8 18 312 47 66 27 35 33 42 23 28 33 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 45 16 36 27 27 27 27 26 33
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 65 85 0 12 71 41 74 90 33
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 10 17 17 15 18 22 26 25 24 82 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 96 32 80 30 36 32 50 122
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 44 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 16 60 43 36 49 54 47 42 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 67 31 41 35 32 43 37 42 48 44 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25 0 0 0 0 0 14 46 18 83 0 21 18 31 22 29 21 26 27 26 25 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 0 43 43 43 0 8 16 14 23 16 20 31 35 30 34 29 36 36 35 37 28
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 36 0 22 50 50 37 30 32 35 34 34 35 35 38 42 44 36 31 35 34 42 0
VI. Nemoci nervové soustavy 59 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 94 0 154 82 57 57 67 54 64 45 78
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 15 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38 0 22 50 50 37 30 32 35 35 34 35 35 39 43 44 39 43 48 44 42 78
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 55 0 33 58 0 0 0
II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 25 0 36 0 0 31 0 4 19 35 21 20 8 37 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 0 27 27 27 0 0 0 0 28 0 0 44 0 0 0 0 0 23 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 0 16 0 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28 0 28 28 28 28 28 28 28 23 28 28 28 28 28 30 28 29 28 81 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39 43 42 28 37 37 34 29 34 34 29 24 0
X. Nemoci dýchací soustavy 27 0 32 27 27 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 97 76 24 47 286 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 0 28 29 31 26 28 26 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 64 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 81 21 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 0 29 30 27 0 0 0 0 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 0 27 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 21 48 57 427 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 0 0 0 29 31 29 23 21 28 28 32 30 28 31 45 74 52 52 0 54 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28 0 0 0 0 20 26 36 27 27 24 27 28 28 28 28 28 28 29 35 77 78
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 0 28 27 27 27 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 31 35 78
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 4
péče celkem II. Novotvary 5 3 2 1 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 4 3 5 4 2 7 3 3 5 2 2 8 7 4 6 5 7 6 6 6 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 2 3 11 29 14 11 23 24 28 24 25 31 27 35 35 29 18 22 29 28 210
VI. Nemoci nervové soustavy 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 8 16 12 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 6
X. Nemoci dýchací soustavy 4 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 8 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 4 3 3 3 3 4 4 4 3 6 6 7 6 8 7 8 10 10 8 9 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 7 7 7 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 7 8 8 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 0 3 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 5 2 2 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 5 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 6 7 9 10 11 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 7 6 9 10 14 14 15 22 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)