8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 837 93 248 197 133 161 96 79 69 59 89 80 114 122 148 221 271 207 208 177 61 4
II. Novotvary 4 478 0 7 7 9 22 32 47 56 97 180 236 297 322 568 698 764 523 359 189 61 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 429 1 17 11 3 4 5 5 4 2 12 11 10 24 37 44 63 47 56 56 15 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 243 25 125 85 41 35 41 32 38 42 62 73 81 118 151 229 264 247 217 222 93 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 468 3 10 14 32 53 26 18 13 15 38 29 15 36 29 21 31 25 24 24 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 979 7 20 31 60 63 54 53 62 82 89 124 147 156 189 235 224 144 129 83 24 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 055 3 16 6 4 3 12 11 6 12 25 29 27 60 83 134 212 143 159 85 23 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 955 14 32 30 18 10 9 15 26 30 39 55 66 61 99 108 123 88 77 44 9 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 345 2 7 42 49 44 43 60 84 144 241 304 476 685 1 041 1 483 1 811 1 627 1 632 1 093 408 69
X. Nemoci dýchací soustavy 6 352 394 1 247 524 124 114 85 81 85 108 108 99 154 195 341 418 548 511 529 474 183 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 989 51 133 274 299 275 211 290 306 414 456 423 428 565 695 845 752 574 499 355 126 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 285 17 48 29 34 67 71 57 53 50 49 64 71 87 97 105 115 84 90 63 28 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 153 2 21 36 63 121 114 128 167 274 427 435 602 657 631 747 711 499 296 183 34 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 371 56 80 98 71 178 231 267 269 298 513 503 592 553 648 743 754 558 465 338 141 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 165 0 0 0 0 155 848 2 032 1 958 863 295 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 184 3 34 101 9 2 1 3 2 3 4 3 1 8 1 5 0 1 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 135 137 201 129 236 268 91 82 69 90 100 93 96 132 206 212 259 253 230 175 66 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 284 105 310 327 337 381 325 304 290 349 428 333 399 395 476 497 454 473 473 435 165 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 715 4 410 17 50 42 92 397 1 149 1 839 1 397 775 305 360 425 471 608 609 377 260 105 23 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85 746 5 647 2 573 1 991 1 564 2 048 2 692 4 713 5 396 4 329 3 930 3 213 3 936 4 601 5 911 7 353 7 965 6 381 5 706 4 101 1 471 225
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 4 4 7 4 9 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 11 13 14 8 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 2 5 10 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 10 8 13 10 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 14 15 38 55 78 71 36 4
X. Nemoci dýchací soustavy 128 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 6 14 12 21 26 17 7 8 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 3 3 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 6 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 4 9 10 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 4 11 5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 11 19 16 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 6 9 18 24 19 9 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 1 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 916 0 0 0 0 0 0 3 1 5 3 5 10 52 49 72 116 143 196 174 81 6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 991 0 3 29 74 99 101 137 136 187 183 170 170 177 135 104 92 61 57 50 26 0
VI. Nemoci nervové soustavy 260 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 9 11 28 44 66 67 26 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 251 0 3 29 74 99 101 137 136 188 183 172 170 180 144 115 120 105 123 117 52 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 145 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 16 20 26 31 29 9 4 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 151 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 16 21 28 32 29 9 4 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 840 93 248 197 133 161 96 79 69 59 89 80 114 122 148 221 272 207 209 178 61 4
péče celkem II. Novotvary 4 524 0 7 7 9 22 32 47 56 97 180 236 297 325 580 703 768 530 363 198 63 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 431 1 17 11 3 4 5 5 4 2 12 11 10 24 38 44 63 47 56 57 15 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 303 25 125 85 41 35 41 32 38 42 62 74 82 118 153 236 275 260 231 230 96 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 494 3 13 43 106 152 127 155 149 202 221 199 185 215 166 128 126 88 86 84 44 2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 294 7 20 31 60 63 54 53 62 84 89 127 148 163 199 247 263 196 208 160 54 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 055 3 16 6 4 3 12 11 6 12 25 29 27 60 83 134 212 143 159 85 23 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 956 14 32 30 18 10 9 15 26 30 39 55 66 61 99 108 123 88 78 44 9 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 818 2 7 42 49 44 43 60 84 146 243 308 479 716 1 075 1 524 1 880 1 711 1 719 1 168 445 73
X. Nemoci dýchací soustavy 6 480 394 1 247 524 124 114 85 83 86 111 110 100 160 209 353 439 574 528 536 482 191 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 010 51 133 274 299 275 211 290 306 414 456 423 428 569 697 847 754 576 502 358 129 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 299 17 48 29 34 67 71 57 53 50 49 65 71 88 98 105 118 84 96 64 29 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 187 2 21 36 63 121 114 128 167 274 427 435 602 660 632 749 715 503 305 193 35 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 399 56 80 98 71 178 231 267 269 298 513 503 592 555 649 747 755 562 476 343 141 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 165 0 0 0 0 155 848 2 032 1 958 863 295 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 184 3 34 101 9 2 1 3 2 3 4 3 1 8 1 5 0 1 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 194 137 201 129 236 268 91 82 69 90 101 93 96 132 206 216 262 264 249 191 71 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 378 105 310 327 337 381 325 304 290 351 428 333 401 398 477 503 463 491 497 454 174 29
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 729 4 410 17 50 42 92 397 1 150 1 839 1 397 775 305 360 426 471 612 610 379 261 107 25 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 064 5 647 2 576 2 020 1 638 2 147 2 793 4 853 5 533 4 525 4 118 3 393 4 119 4 849 6 125 7 568 8 233 6 658 6 034 4 396 1 605 234
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 557,7 1 739,3 1 209,3 733,6 533,4 684 340,2 239,7 208,5 159,6 211 231,8 335,3 378,9 432,5 679,2 1 024,5 1 166,4 1 687,8 2 432,0 2 535,3 1 030,9
II. Novotvary 880,3 0 34,1 26,1 36,1 93,5 113,4 142,6 169,2 262,4 426,7 683,7 873,5 1 000,1 1 659,9 2 145,1 2 888,1 2 947,0 2 913,0 2 596,9 2 535,3 1 030,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 84,3 18,7 82,9 41 12 17 17,7 15,2 12,1 5,4 28,4 31,9 29,4 74,5 108,1 135,2 238,2 264,8 454,4 769,4 623,4 515,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 441 467,6 609,5 316,5 164,4 148,7 145,3 97,1 114,8 113,6 147 211,5 238,2 366,5 441,3 703,8 998 1 391,8 1 760,8 3 050,3 3 865,3 5 670,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92 56,1 48,8 52,1 128,3 225,2 92,1 54,6 39,3 40,6 90,1 84 44,1 111,8 84,8 64,5 117,2 140,9 194,7 329,8 457,2 257,7
VI. Nemoci nervové soustavy 389,1 130,9 97,5 115,4 240,6 267,6 191,4 160,8 187,4 221,8 211 359,2 432,3 484,5 552,3 722,2 846,8 811,4 1 046,7 1 140,4 997,5 773,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 207,4 56,1 78 22,3 16 12,7 42,5 33,4 18,1 32,5 59,3 84 79,4 186,4 242,6 411,8 801,4 805,8 1 290,2 1 167,9 955,9 515,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 187,7 261,8 156 111,7 72,2 42,5 31,9 45,5 78,6 81,2 92,5 159,3 194,1 189,5 289,3 331,9 465 495,9 624,8 604,6 374,1 515,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 230,4 37,4 34,1 156,4 196,5 186,9 152,4 182,1 253,9 389,6 571,3 880,7 1 399,9 2 127,6 3 042,3 4 557,6 6 846,1 9 167,7 13 242,5 15 017,9 16 957,6 17 783,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 248,8 7 368,6 6 080,6 1 951,2 497,3 484,3 301,2 245,8 256,9 292,2 256 286,8 452,9 605,7 996,6 1 284,6 2 071,6 2 879,4 4 292,4 6 512,8 7 606,0 7 732,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 570,6 953,8 648,5 1 020,3 1 199,1 1 168,3 747,7 880 924,8 1 120,0 1 081,0 1 225,4 1 258,7 1 754,9 2 031,1 2 596,9 2 842,8 3 234,3 4 049,0 4 877,7 5 236,9 4 639,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 252,6 317,9 234,1 108 136,3 284,6 251,6 173 160,2 135,3 116,2 185,4 208,8 270,2 283,5 322,7 434,7 473,3 730,3 865,6 1 163,8 1 546,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 209,6 37,4 102,4 134,1 252,6 514 404 388,4 504,7 741,3 1 012,3 1 260,2 1 770,4 2 040,6 1 844,1 2 295,7 2 687,8 2 811,7 2 401,8 2 514,4 1 413,1 1 288,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 449,1 1 047,3 390,1 364,9 284,7 756,2 818,6 810,2 813 806,2 1 216,1 1 457,2 1 741,0 1 717,6 1 893,7 2 283,4 2 850,3 3 144,2 3 773,1 4 644,1 5 860,3 3 866,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 212,0 0 0 0 0 658,5 3 005,1 6 166,0 5 917,6 2 334,8 699,3 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 63,7 6 059,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36,2 56,1 165,8 376,1 36,1 8,5 3,5 9,1 6 8,1 9,5 8,7 2,9 24,8 2,9 15,4 0 5,6 24,3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 616,3 2 562,2 980,1 480,4 946,4 1 138,5 322,5 248,8 208,5 243,5 237,1 269,4 282,3 410 602 651,5 979,1 1 425,6 1 866,3 2 404,5 2 743,1 2 577,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 432,0 1 963,7 1 511,6 1 217,7 1 351,5 1 618,6 1 151,7 922,5 876,5 944,2 1 014,6 964,7 1 173,4 1 226,9 1 391,1 1 527,4 1 716,3 2 665,2 3 838,0 5 976,9 6 857,9 7 216,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 696,3 82 476,2 82,9 186,2 168,4 390,8 1 406,9 3 486,6 5 557,9 3 779,5 1 837,2 883,6 1 058,7 1 320,0 1 376,5 1 868,5 2 302,2 2 124,3 2 109,7 1 442,7 955,9 1 030,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 857,1 105 610,6 12 546,3 7 413,9 6 272,1 8 700,5 9 539,7 14 301,3 16 308,0 11 711,7 9 316,5 9 307,9 11 575,4 14 290,6 17 274,5 22 597,5 30 110,0 35 955,4 46 299,9 56 347,9 61 138,8 57 989,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 8,1 13,7 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 32,1 12,3 15,1 39,4 32,5 123,7 83,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 13,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 5,8 21,5 41,6 73,3 113,6 109,9 124,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 5,8 9,2 11,3 11,3 40,6 137,4 290,9 257,7
VI. Nemoci nervové soustavy 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,9 2,9 12,4 2,9 0 37,8 45,1 105,5 137,4 166,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 46,6 40,9 46,1 143,7 309,9 632,9 975,5 1 496,3 1 030,9
X. Nemoci dýchací soustavy 25,2 0 0 0 0 0 0 6,1 3 8,1 4,7 2,9 17,6 43,5 35,1 64,5 98,3 95,8 56,8 109,9 332,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 5,8 6,1 7,6 11,3 24,3 41,2 124,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 2,9 0 11,3 0 48,7 13,7 41,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 2,9 6,1 15,1 22,5 73 137,4 41,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 2,9 12,3 3,8 22,5 89,3 68,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 12,3 11,3 62 154,2 219,8 207,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,9 9,3 2,9 18,4 34 101,4 194,7 261,1 374,1 257,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3,1 0 12,3 3,8 11,3 8,1 27,5 83,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 180,1 0 0 0 0 0 0 9,1 3 13,5 7,1 14,5 29,4 161,5 143,2 221,3 438,5 805,8 1 590,4 2 390,8 3 366,6 1 546,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 391,4 0 14,6 108 296,8 420,6 357,9 415,7 411 505,9 433,8 492,5 500 549,8 394,5 319,6 347,8 343,7 462,5 687 1 080,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,8 0 9,3 26,3 33,8 105,8 247,9 535,5 920,6 1 080,6 773,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 442,5 0 14,6 108 296,8 420,6 357,9 415,7 411 508,6 433,8 498,3 500 559,1 420,8 353,4 453,6 591,6 998,1 1 607,6 2 161,3 773,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,1 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,8 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 4,7 8,7 5,9 49,7 58,4 79,9 117,2 163,4 73 55 41,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 4,7 8,7 8,8 49,7 61,4 86,1 121 163,4 73 55 41,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 558,3 1 739,3 1 209,3 733,6 533,4 684 340,2 239,7 208,5 159,6 211 231,8 335,3 378,9 432,5 679,2 1 028,2 1 166,4 1 695,9 2 445,7 2 535,3 1 030,9
péče celkem II. Novotvary 889,4 0 34,1 26,1 36,1 93,5 113,4 142,6 169,2 262,4 426,7 683,7 873,5 1 009,4 1 695,0 2 160,5 2 903,3 2 986,4 2 945,5 2 720,5 2 618,5 1 030,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 84,7 18,7 82,9 41 12 17 17,7 15,2 12,1 5,4 28,4 31,9 29,4 74,5 111,1 135,2 238,2 264,8 454,4 783,2 623,4 515,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 452,8 467,6 609,5 316,5 164,4 148,7 145,3 97,1 114,8 113,6 147 214,4 241,2 366,5 447,1 725,3 1 039,6 1 465,0 1 874,4 3 160,2 3 990,0 5 670,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 490,3 56,1 63,4 160,1 425,1 645,7 450,1 470,3 450,3 546,5 523,9 576,5 544,1 667,8 485,1 393,4 476,3 495,9 697,8 1 154,2 1 828,8 515,5
VI. Nemoci nervové soustavy 451 130,9 97,5 115,4 240,6 267,6 191,4 160,8 187,4 227,3 211 367,9 435,3 506,3 581,6 759,1 994,2 1 104,4 1 687,8 2 198,4 2 244,4 1 546,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 207,4 56,1 78 22,3 16 12,7 42,5 33,4 18,1 32,5 59,3 84 79,4 186,4 242,6 411,8 801,4 805,8 1 290,2 1 167,9 955,9 515,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 187,9 261,8 156 111,7 72,2 42,5 31,9 45,5 78,6 81,2 92,5 159,3 194,1 189,5 289,3 331,9 465 495,9 632,9 604,6 374,1 515,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 323,3 37,4 34,1 156,4 196,5 186,9 152,4 182,1 253,9 395 576,1 892,3 1 408,7 2 223,9 3 141,6 4 683,6 7 106,9 9 641,1 13 948,4 16 048,4 18 495,4 18 814,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 273,9 7 368,6 6 080,6 1 951,2 497,3 484,3 301,2 251,9 259,9 300,3 260,8 289,7 470,5 649,1 1 031,6 1 349,2 2 169,9 2 975,2 4 349,2 6 622,7 7 938,5 7 732,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 574,7 953,8 648,5 1 020,3 1 199,1 1 168,3 747,7 880 924,8 1 120,0 1 081,0 1 225,4 1 258,7 1 767,3 2 036,9 2 603,0 2 850,3 3 245,6 4 073,4 4 918,9 5 361,6 4 639,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 255,4 317,9 234,1 108 136,3 284,6 251,6 173 160,2 135,3 116,2 188,3 208,8 273,3 286,4 322,7 446,1 473,3 779 879,4 1 205,3 1 546,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 216,3 37,4 102,4 134,1 252,6 514 404 388,4 504,7 741,3 1 012,3 1 260,2 1 770,4 2 049,9 1 847,0 2 301,9 2 702,9 2 834,3 2 474,8 2 651,8 1 454,7 1 288,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 454,6 1 047,3 390,1 364,9 284,7 756,2 818,6 810,2 813 806,2 1 216,1 1 457,2 1 741,0 1 723,8 1 896,7 2 295,7 2 854,1 3 166,7 3 862,4 4 712,8 5 860,3 3 866,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 212,0 0 0 0 0 658,5 3 005,1 6 166,0 5 917,6 2 334,8 699,3 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 63,7 6 059,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36,2 56,1 165,8 376,1 36,1 8,5 3,5 9,1 6 8,1 9,5 8,7 2,9 24,8 2,9 15,4 0 5,6 24,3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 627,9 2 562,2 980,1 480,4 946,4 1 138,5 322,5 248,8 208,5 243,5 239,4 269,4 282,3 410 602 663,8 990,4 1 487,6 2 020,4 2 624,3 2 951,0 2 577,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 450,5 1 963,7 1 511,6 1 217,7 1 351,5 1 618,6 1 151,7 922,5 876,5 949,6 1 014,6 964,7 1 179,3 1 236,2 1 394,0 1 545,8 1 750,3 2 766,7 4 032,8 6 238,0 7 231,9 7 474,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 699,0 82 476,2 82,9 186,2 168,4 390,8 1 406,9 3 489,6 5 557,9 3 779,5 1 837,2 883,6 1 058,7 1 323,1 1 376,5 1 880,8 2 306,0 2 135,6 2 117,8 1 470,2 1 039,1 1 030,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 509,4 105 610,6 12 561,0 7 521,9 6 568,8 9 121,0 9 897,6 14 726,1 16 722,1 12 242,0 9 762,2 9 829,4 12 113,6 15 060,9 17 899,9 23 258,2 31 123,1 37 516,2 48 961,4 60 401,2 66 708,2 60 309,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)