8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 290 19 39 23 16 15 14 8 7 13 4 9 10 13 12 22 21 18 16 11 0 0
II. Novotvary 481 0 2 2 0 2 4 6 7 9 27 27 36 28 57 90 59 61 38 21 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 4 3 3 6 2 0 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 7 17 10 3 8 3 7 11 3 7 7 6 12 20 12 17 16 16 6 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78 0 2 2 1 7 10 7 6 6 5 10 5 4 3 1 4 1 1 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 252 0 2 3 6 16 9 13 7 12 24 22 24 14 23 30 17 15 8 4 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 118 0 3 1 0 1 2 0 2 6 0 0 2 5 9 25 24 15 3 19 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 5 1 10 0 1 2 2 0 4 2 4 1 6 12 5 7 5 4 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 902 0 0 2 5 10 3 8 11 30 33 39 57 63 106 120 129 99 97 61 26 3
X. Nemoci dýchací soustavy 688 48 181 105 21 12 7 10 12 13 9 6 11 24 30 41 54 23 30 34 14 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 882 4 20 29 49 29 35 47 51 56 74 51 55 40 77 75 72 55 28 26 8 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 149 5 3 3 5 9 12 8 6 6 12 14 9 5 17 5 12 3 7 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 344 0 2 3 9 30 28 35 49 59 92 117 144 144 183 165 134 88 46 14 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 827 14 16 8 12 26 31 41 44 52 54 56 52 58 78 97 80 55 30 17 6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 933 0 0 0 0 43 115 294 284 162 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32 3 6 13 0 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 364 25 22 12 34 46 11 11 14 18 16 15 5 10 23 31 26 19 10 11 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 239 19 59 61 74 66 66 69 59 87 103 72 70 56 65 76 85 48 45 43 16 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 155 720 7 4 6 19 63 156 288 246 123 48 61 55 53 90 94 79 22 18 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 084 918 382 291 241 341 418 722 858 785 622 503 548 539 772 888 838 606 403 297 102 10
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 5 5 0 1 1 0 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 6 3 5 1 3 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6 2 8 5 1 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 1 10 6 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 7 3 7 9 8 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 8 19 31 24 24 56 38 20 5
X. Nemoci dýchací soustavy 238 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 8 12 44 61 45 22 20 11 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 2 2 2 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 8 9 6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 5 16 20 9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 10 14 16 26 29 16 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 906 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 18 22 41 92 132 115 101 164 130 67 9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 854 0 1 57 209 197 174 257 272 275 339 214 225 192 145 97 78 50 31 25 16 0
VI. Nemoci nervové soustavy 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 5 18 22 24 45 29 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 017 0 1 57 209 197 174 258 273 276 341 214 227 197 150 115 100 74 76 54 24 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 247 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 17 20 21 35 59 50 24 10 1 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 252 0 0 0 0 0 1 1 0 3 6 18 20 21 35 61 50 24 10 1 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 310 19 39 23 16 15 14 8 10 14 4 10 11 18 17 22 22 19 16 13 0 0
péče celkem II. Novotvary 512 0 2 2 0 2 4 6 7 9 28 27 37 29 63 93 65 64 43 22 7 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 4 3 3 6 2 0 4 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 230 7 17 10 3 8 3 7 11 3 7 7 9 13 25 18 19 24 21 7 9 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0 3 59 210 204 184 264 278 281 345 224 230 197 148 100 86 52 42 34 20 0
VI. Nemoci nervové soustavy 462 0 2 3 6 16 10 13 7 13 26 23 28 22 30 57 42 46 62 41 14 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 119 0 3 1 0 1 2 0 2 6 0 0 2 5 9 25 24 15 4 19 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 5 1 10 0 1 2 2 0 4 2 4 1 6 12 5 7 5 4 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 382 0 0 2 5 10 3 9 12 33 40 59 79 92 160 210 203 147 163 100 47 8
X. Nemoci dýchací soustavy 926 48 181 105 21 12 7 11 12 15 10 13 19 36 74 102 99 45 50 45 18 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 896 4 20 29 49 29 35 47 51 57 74 52 55 43 77 76 74 57 30 27 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 156 5 3 3 5 9 12 8 7 7 12 15 9 5 17 5 13 5 7 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 380 0 2 3 9 30 28 35 49 59 93 119 145 145 184 167 136 96 55 20 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 841 14 16 8 12 26 31 41 44 52 54 56 52 58 78 98 81 57 34 22 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 933 0 0 0 0 43 115 294 284 162 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32 3 6 13 0 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 435 25 22 12 34 46 11 11 14 18 16 15 5 12 27 38 34 24 26 31 14 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 365 19 59 61 74 66 66 69 59 87 103 75 73 60 69 86 99 64 71 72 32 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 164 720 7 4 6 19 63 157 288 246 123 48 62 55 55 91 96 79 23 19 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 259 918 383 348 450 538 593 982 1 135 1 069 974 753 817 798 1 049 1 196 1 103 805 653 482 194 19
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 57 355,3 190,2 85,6 64,2 63,7 49,6 24,3 21,2 35,2 9,5 26,1 29,4 40,4 35,1 67,6 79,4 101,4 129,8 151,1 0 0
II. Novotvary 94,6 0 9,8 7,4 0 8,5 14,2 18,2 21,2 24,3 64 78,2 105,9 87 166,6 276,6 223 343,7 308,3 288,5 166,3 257,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,9 18,7 0 0 0 0 3,5 0 0 0 4,7 5,8 0 6,2 11,7 9,2 11,3 33,8 16,2 0 124,7 257,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,5 130,9 82,9 37,2 12 34 10,6 21,2 33,2 8,1 16,6 20,3 17,6 37,3 58,4 36,9 64,3 90,2 129,8 82,4 290,9 257,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,3 0 9,8 7,4 4 29,7 35,4 21,2 18,1 16,2 11,9 29 14,7 12,4 8,8 3,1 15,1 5,6 8,1 41,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 49,5 0 9,8 11,2 24,1 68 31,9 39,4 21,2 32,5 56,9 63,7 70,6 43,5 67,2 92,2 64,3 84,5 64,9 55 124,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 23,2 0 14,6 3,7 0 4,2 7,1 0 6 16,2 0 0 5,9 15,5 26,3 76,8 90,7 84,5 24,3 261,1 41,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,9 93,5 4,9 37,2 0 4,2 7,1 6,1 0 10,8 4,7 11,6 2,9 18,6 35,1 15,4 26,5 28,2 32,5 55 41,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 177,3 0 0 7,4 20,1 42,5 10,6 24,3 33,2 81,2 78,2 113 167,6 195,7 309,8 368,8 487,7 557,8 787,1 838,1 1 080,6 773,2
X. Nemoci dýchací soustavy 135,3 897,7 882,6 391 84,2 51 24,8 30,3 36,3 35,2 21,3 17,4 32,4 74,5 87,7 126 204,1 129,6 243,4 467,2 581,9 773,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 173,4 74,8 97,5 108 196,5 123,2 124 142,6 154,1 151,5 175,4 147,7 161,8 124,2 225 230,5 272,2 309,9 227,2 357,2 332,5 257,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,3 93,5 14,6 11,2 20,1 38,2 42,5 24,3 18,1 16,2 28,4 40,6 26,5 15,5 49,7 15,4 45,4 16,9 56,8 68,7 124,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 264,2 0 9,8 11,2 36,1 127,4 99,2 106,2 148,1 159,6 218,1 338,9 423,5 447,3 534,8 507,1 506,6 495,9 373,3 192,4 83,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 162,6 261,8 78 29,8 48,1 110,5 109,9 124,4 133 140,7 128 162,2 152,9 180,1 228 298,1 302,4 309,9 243,4 233,6 249,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 183,4 0 0 0 0 182,7 407,5 892,1 858,3 438,3 73,5 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,4 897,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,3 56,1 29,3 48,4 0 4,2 7,1 0 0 8,1 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71,6 467,6 107,3 44,7 136,3 195,4 39 33,4 42,3 48,7 37,9 43,5 14,7 31,1 67,2 95,3 98,3 107,1 81,1 151,1 207,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 243,6 355,3 287,7 227,1 296,8 280,4 233,9 209,4 178,3 235,4 244,2 208,6 205,9 173,9 190 233,6 321,3 270,5 365,1 590,8 665 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 423,7 13 465,5 34,1 14,9 24,1 80,7 223,3 473,4 870,4 665,5 291,6 139,1 179,4 170,8 154,9 276,6 355,3 445,1 178,5 247,3 124,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 179,0 17 168,5 1 862,7 1 083,6 966,5 1 448,7 1 481,3 2 190,9 2 593,1 2 123,7 1 474,5 1 457,2 1 611,6 1 674,1 2 256,1 2 729,0 3 167,9 3 414,7 3 270,0 4 080,8 4 239,4 2 577,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,9 0 0 0 0 0 0 0 9,1 2,7 0 2,9 2,9 15,5 14,6 0 3,8 5,6 0 27,5 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,1 17,5 9,2 22,7 16,9 40,6 13,7 124,7 257,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 3,1 14,6 18,4 7,6 45,1 40,6 13,7 83,1 257,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 3,1 0 6,1 15,1 5,6 81,1 82,4 166,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 9,3 5,8 21,5 11,3 39,4 73 109,9 124,7 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 8,7 5,9 24,8 55,5 95,3 90,7 135,2 454,4 522,1 831,3 1 288,7
X. Nemoci dýchací soustavy 46,8 0 0 0 0 0 0 3 0 5,4 2,4 20,3 23,5 37,3 128,6 187,5 170,1 124 162,3 151,1 166,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,9 0 9,3 0 3,1 7,6 11,3 16,2 13,7 41,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 2,9 0 0 0 0 3,8 11,3 0 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,8 2,9 3,1 2,9 6,1 7,6 45,1 73 82,4 124,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,8 11,3 32,5 68,7 41,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 11,7 21,5 30,2 28,2 129,8 274,8 374,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 8,8 12,4 11,7 30,7 52,9 90,2 211 398,5 665 257,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,8 3,1 7,6 0 8,1 13,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 178,1 0 0 0 0 0 0 3 12,1 13,5 11,9 52,1 64,7 127,3 268,9 405,7 434,7 569,1 1 330,7 1 786,2 2 784,7 2 319,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 561,1 0 4,9 212,3 838,1 836,9 616,6 779,9 822,1 744 803,6 619,9 661,7 596,3 423,8 298,1 294,9 281,7 251,5 343,5 665 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 0 5,9 15,5 14,6 55,3 83,2 135,2 365,1 398,5 332,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 593,1 0 4,9 212,3 838,1 836,9 616,6 782,9 825,1 746,7 808,4 619,9 667,6 611,9 438,4 353,4 378 417 616,7 742 997,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 48,6 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 11,9 49,2 58,8 65,2 102,3 181,3 189 135,2 81,1 13,7 41,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,5 0 0 0 0 0 3,5 3 0 8,1 14,2 52,1 58,8 65,2 102,3 187,5 189 135,2 81,1 13,7 41,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 60,9 355,3 190,2 85,6 64,2 63,7 49,6 24,3 30,2 37,9 9,5 29 32,4 55,9 49,7 67,6 83,2 107,1 129,8 178,6 0 0
péče celkem II. Novotvary 100,7 0 9,8 7,4 0 8,5 14,2 18,2 21,2 24,3 66,4 78,2 108,8 90,1 184,1 285,8 245,7 360,6 348,9 302,3 290,9 515,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,1 18,7 0 0 0 0 3,5 0 0 0 4,7 5,8 0 6,2 11,7 9,2 11,3 33,8 16,2 0 166,3 257,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,2 130,9 82,9 37,2 12 34 10,6 21,2 33,2 8,1 16,6 20,3 26,5 40,4 73,1 55,3 71,8 135,2 170,4 96,2 374,1 515,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 582,1 0 14,6 219,7 842,2 866,6 652 801,1 840,2 760,2 817,9 648,9 676,4 611,9 432,5 307,3 325,1 293 340,8 467,2 831,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 90,8 0 9,8 11,2 24,1 68 35,4 39,4 21,2 35,2 61,6 66,6 82,3 68,3 87,7 175,2 158,8 259,2 503,1 563,3 581,9 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 23,4 0 14,6 3,7 0 4,2 7,1 0 6 16,2 0 0 5,9 15,5 26,3 76,8 90,7 84,5 32,5 261,1 41,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,9 93,5 4,9 37,2 0 4,2 7,1 6,1 0 10,8 4,7 11,6 2,9 18,6 35,1 15,4 26,5 28,2 32,5 55 41,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 271,7 0 0 7,4 20,1 42,5 10,6 27,3 36,3 89,3 94,8 170,9 232,3 285,7 467,6 645,4 767,4 828,3 1 322,6 1 374,0 1 953,4 2 061,9
X. Nemoci dýchací soustavy 182 897,7 882,6 391 84,2 51 24,8 33,4 36,3 40,6 23,7 37,7 55,9 111,8 216,3 313,5 374,2 253,6 405,7 618,3 748,1 773,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 176,1 74,8 97,5 108 196,5 123,2 124 142,6 154,1 154,2 175,4 150,6 161,8 133,6 225 233,6 279,7 321,2 243,4 371 374,1 257,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,7 93,5 14,6 11,2 20,1 38,2 42,5 24,3 21,2 18,9 28,4 43,5 26,5 15,5 49,7 15,4 49,1 28,2 56,8 82,4 124,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 271,3 0 9,8 11,2 36,1 127,4 99,2 106,2 148,1 159,6 220,5 344,7 426,4 450,4 537,7 513,2 514,1 540,9 446,3 274,8 207,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 165,3 261,8 78 29,8 48,1 110,5 109,9 124,4 133 140,7 128 162,2 152,9 180,1 228 301,2 306,2 321,2 275,9 302,3 290,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 183,4 0 0 0 0 182,7 407,5 892,1 858,3 438,3 73,5 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,4 897,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,3 56,1 29,3 48,4 0 4,2 7,1 0 0 8,1 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85,5 467,6 107,3 44,7 136,3 195,4 39 33,4 42,3 48,7 37,9 43,5 14,7 37,3 78,9 116,8 128,5 135,2 211 425,9 581,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 268,4 355,3 287,7 227,1 296,8 280,4 233,9 209,4 178,3 235,4 244,2 217,3 214,7 186,4 201,6 264,3 374,2 360,6 576,1 989,3 1 330,0 257,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 425,4 13 465,5 34,1 14,9 24,1 80,7 223,3 476,4 870,4 665,5 291,6 139,1 182,3 170,8 160,7 279,7 362,9 445,1 186,6 261,1 124,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 999,8 17 168,5 1 867,6 1 295,8 1 804,6 2 285,6 2 101,4 2 979,8 3 430,2 2 892,1 2 309,0 2 181,4 2 402,7 2 478,6 3 065,6 3 675,6 4 169,7 4 536,0 5 298,6 6 622,7 8 063,2 4 896,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)