8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 277 10 25 24 13 25 9 23 14 14 2 13 10 12 15 14 15 9 19 5 4 2
II. Novotvary 2 035 19 24 36 34 39 30 44 38 87 106 149 144 175 289 311 256 138 81 23 11 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 116 1 16 14 0 12 1 5 2 3 2 5 5 4 15 8 9 6 5 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 410 14 21 36 27 21 13 11 13 13 15 26 31 27 39 34 27 21 15 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 295 2 7 16 23 30 32 34 23 25 24 22 14 13 5 12 1 5 2 4 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 580 15 33 29 25 22 18 33 29 32 34 46 43 46 54 41 30 29 13 4 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 384 12 27 30 13 15 9 14 14 15 7 19 19 31 31 41 43 27 8 7 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 174 3 21 32 21 9 6 4 7 11 8 6 6 7 9 7 8 1 3 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 243 3 4 5 3 27 23 29 34 56 94 95 150 182 277 393 376 215 158 90 23 6
X. Nemoci dýchací soustavy 652 35 91 61 25 24 23 27 27 28 24 19 18 39 41 45 38 20 27 25 14 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 157 33 35 40 61 61 76 59 73 75 86 70 68 80 86 105 64 45 24 8 5 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 182 6 9 10 7 16 14 15 7 12 15 5 8 12 8 7 16 6 5 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 467 1 17 16 44 55 53 72 79 108 113 114 132 145 169 123 107 75 31 12 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 056 11 13 25 20 37 49 87 87 70 89 78 91 80 72 72 72 52 28 15 7 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 153 0 0 0 0 34 139 383 383 166 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 358 73 80 75 29 19 7 8 7 5 10 12 11 7 12 1 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 431 28 23 12 23 32 23 22 14 17 22 27 20 30 32 31 30 20 13 10 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 647 12 72 89 83 116 146 133 85 100 126 93 93 89 99 73 89 63 36 35 13 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 346 693 46 77 49 64 114 151 196 209 187 152 159 199 312 255 261 132 56 25 7 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 102 1 110 564 627 500 658 785 1 154 1 132 1 046 1 009 954 1 022 1 178 1 565 1 573 1 444 864 524 279 95 19
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 3 2 2 1 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 7 6 5 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 29 0 2 7 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 2 4 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 9 9 4 8 10 2 4 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 142 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 8 8 16 17 18 36 26 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 333 0 2 7 2 0 2 2 1 8 11 9 13 18 18 36 43 37 55 51 16 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 148 0 0 1 11 11 8 19 23 16 13 12 7 8 9 5 0 3 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154 0 0 1 11 11 8 19 23 16 13 12 7 8 11 6 0 3 1 4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2 3 5 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 0 0 5 10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 131 0 7 6 4 3 2 4 9 6 16 10 12 7 15 14 11 4 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 6 6 6 3 2 5 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 81 0 11 30 28 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 260 0 0 0 1 0 2 0 5 5 14 21 27 35 37 34 30 32 11 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 3 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187 0 0 0 0 0 2 0 7 14 14 11 9 14 22 31 24 28 8 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 789 0 23 44 47 15 10 7 22 28 46 45 56 66 82 91 76 74 34 16 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 285 10 25 24 13 25 9 23 14 15 2 13 11 13 16 14 15 9 20 7 5 2
péče celkem II. Novotvary 2 061 19 24 36 34 39 31 44 38 87 106 150 144 177 290 316 258 143 86 25 12 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 118 1 17 14 0 12 1 5 2 3 2 5 5 4 15 8 10 6 5 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 440 14 21 41 37 25 13 11 13 13 16 26 31 27 40 34 27 24 16 5 6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 452 2 8 17 34 42 40 54 46 41 37 34 21 21 14 17 2 9 3 7 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 733 15 40 35 29 25 20 39 38 39 53 57 55 54 71 58 43 35 15 6 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 386 12 27 32 13 15 9 14 14 15 7 19 19 31 31 41 43 27 8 7 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 174 3 21 32 21 9 6 4 7 11 8 6 6 7 9 7 8 1 3 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 315 3 4 5 3 27 23 29 34 57 94 96 156 187 285 403 385 225 166 102 25 6
X. Nemoci dýchací soustavy 762 35 104 98 55 30 24 27 27 28 25 21 18 39 42 46 44 23 33 28 14 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 162 33 35 40 61 61 76 59 73 75 86 70 68 80 86 106 67 45 24 9 5 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 183 6 9 10 8 16 14 15 7 12 15 5 8 12 8 7 16 6 5 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 796 1 17 16 45 55 55 72 84 118 133 139 168 189 210 166 147 109 46 22 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 061 11 13 25 20 37 49 87 87 70 89 78 91 80 72 74 72 52 28 17 7 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 153 0 0 0 0 34 139 383 383 166 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 361 73 81 76 30 19 7 8 7 5 10 12 11 7 12 1 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 441 28 25 12 25 32 23 22 14 17 22 27 20 30 32 31 32 21 14 11 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 681 12 72 89 83 117 149 135 86 102 128 94 96 91 101 75 90 65 42 38 14 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 675 693 46 77 49 64 117 151 204 224 201 165 170 221 342 302 302 178 100 54 13 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 378 1 110 589 679 560 684 805 1 182 1 178 1 098 1 079 1 020 1 098 1 270 1 676 1 706 1 563 978 614 350 118 21
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 54,5 187 121,9 89,4 52,1 106,2 31,9 69,8 42,3 37,9 4,7 37,7 29,4 37,3 43,8 43 56,7 50,7 154,2 68,7 166,3 515,5
II. Novotvary 400,1 355,3 117 134,1 136,3 165,7 106,3 133,5 114,8 235,4 251,3 431,6 423,5 543,5 844,6 955,8 967,8 777,6 657,3 316 457,2 257,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,8 18,7 78 52,1 0 51 3,5 15,2 6 8,1 4,7 14,5 14,7 12,4 43,8 24,6 34 33,8 40,6 41,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 80,6 261,8 102,4 134,1 108,3 89,2 46,1 33,4 39,3 35,2 35,6 75,3 91,2 83,9 114 104,5 102,1 118,3 121,7 55 83,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58 37,4 34,1 59,6 92,2 127,4 113,4 103,2 69,5 67,6 56,9 63,7 41,2 40,4 14,6 36,9 3,8 28,2 16,2 55 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 114 280,5 160,9 108 100,3 93,5 63,8 100,1 87,6 86,6 80,6 133,3 126,5 142,9 157,8 126 113,4 163,4 105,5 55 124,7 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 75,5 224,4 131,7 111,7 52,1 63,7 31,9 42,5 42,3 40,6 16,6 55 55,9 96,3 90,6 126 162,6 152,1 64,9 96,2 83,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,2 56,1 102,4 119,2 84,2 38,2 21,3 12,1 21,2 29,8 19 17,4 17,6 21,7 26,3 21,5 30,2 5,6 24,3 68,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 441 56,1 19,5 18,6 12 114,7 81,5 88 102,8 151,5 222,8 275,2 441,1 565,3 809,5 1 207,8 1 421,4 1 211,5 1 282,1 1 236,6 955,9 1 546,4
X. Nemoci dýchací soustavy 128,2 654,6 443,7 227,1 100,3 102 81,5 81,9 81,6 75,8 56,9 55 52,9 121,1 119,8 138,3 143,7 112,7 219,1 343,5 581,9 257,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 227,5 617,2 170,7 148,9 244,6 259,1 269,3 179 220,6 202,9 203,9 202,8 200 248,5 251,3 322,7 241,9 253,6 194,7 109,9 207,8 773,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,8 112,2 43,9 37,2 28,1 68 49,6 45,5 21,2 32,5 35,6 14,5 23,5 37,3 23,4 21,5 60,5 33,8 40,6 55 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 288,4 18,7 82,9 59,6 176,5 233,7 187,8 218,5 238,8 292,2 267,9 330,3 388,2 450,4 493,9 378 404,5 422,6 251,5 164,9 41,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 207,6 205,7 63,4 93,1 80,2 157,2 173,6 264 262,9 189,4 211 226 267,6 248,5 210,4 221,3 272,2 293 227,2 206,1 290,9 257,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 226,7 0 0 0 0 144,4 492,6 1 162,2 1 157,5 449,1 106,7 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,3 2 599,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70,4 1 365,3 390,1 279,3 116,3 80,7 24,8 24,3 21,2 13,5 23,7 34,8 32,4 21,7 35,1 3,1 7,6 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,7 523,7 112,2 44,7 92,2 135,9 81,5 66,8 42,3 46 52,2 78,2 58,8 93,2 93,5 95,3 113,4 112,7 105,5 137,4 83,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 323,8 224,4 351,1 331,4 332,9 492,8 517,4 403,6 256,9 270,5 298,7 269,4 273,5 276,4 289,3 224,3 336,4 355 292,1 480,9 540,3 515,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 657,8 12 960,5 224,3 286,7 196,5 271,9 404 458,2 592,4 565,4 443,3 440,3 467,6 618,1 911,8 783,7 986,7 743,8 454,4 343,5 290,9 515,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 558,7 20 759,3 2 750,1 2 334,8 2 005,1 2 795,4 2 781,8 3 501,7 3 421,2 2 829,9 2 392,0 2 763,7 3 005,6 3 658,8 4 573,6 4 834,2 5 458,7 4 868,4 4 251,9 3 833,5 3 948,5 4 896,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,9 0 2,9 0 0 0 0 27,5 41,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 11,3 0 0 0 257,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 16,9 8,1 13,7 166,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 27,5 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 6,1 0 2,7 7,1 2,9 0 3,1 0 9,2 7,6 11,3 8,1 27,5 83,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,8 12,3 11,3 39,4 48,7 68,7 41,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,7 0 9,8 26,1 8 0 3,5 0 0 0 2,4 2,9 0 0 2,9 3,1 18,9 11,3 32,5 27,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 13,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 14,2 11,6 26,5 28 11,7 24,6 37,8 11,3 32,5 68,7 41,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 13,7 0 257,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 13,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 0 2,9 3,1 3,8 0 24,3 41,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,9 0 0 0 0 0 3,5 0 3 2,7 0 5,8 5,9 24,8 23,4 49,2 64,3 101,4 292,1 357,2 249,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65,5 0 9,8 26,1 8 0 7,1 6,1 3 21,6 26,1 26,1 38,2 55,9 52,6 110,6 162,6 208,5 446,3 700,7 665 515,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,1 0 0 3,7 44,1 46,7 28,3 57,7 69,5 43,3 30,8 34,8 20,6 24,8 26,3 15,4 0 16,9 8,1 13,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 13,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,3 0 0 3,7 44,1 46,7 28,3 57,7 69,5 43,3 30,8 34,8 20,6 24,8 32,1 18,4 0 16,9 8,1 55 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 8,1 0 0 0
II. Novotvary 4,3 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 2,9 0 6,2 2,9 12,3 7,6 16,9 40,6 27,5 41,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,9 0 0 18,6 40,1 17 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 4,9 0 0 4,2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,8 0 34,1 22,3 16 12,7 7,1 12,1 27,2 16,2 37,9 29 35,3 21,7 43,8 43 41,6 22,5 8,1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 17,6 15,5 17,5 18,4 22,7 16,9 16,2 68,7 41,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 15,9 0 53,6 111,7 112,3 25,5 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 3,8 5,6 16,2 13,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51,1 0 0 0 4 0 7,1 0 15,1 13,5 33,2 60,8 79,4 108,7 108,1 104,5 113,4 180,3 89,3 55 83,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0 4,9 3,7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 9,8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 5,6 8,1 0 41,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,5 0 0 0 0 4,2 10,6 6,1 3 5,4 2,4 2,9 5,9 6,2 2,9 3,1 0 11,3 24,3 0 41,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36,8 0 0 0 0 0 7,1 0 21,2 37,9 33,2 31,9 26,5 43,5 64,3 95,3 90,7 157,8 64,9 41,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 155,1 0 112,2 163,8 188,5 63,7 35,4 21,2 66,5 75,8 109 130,4 164,7 205 239,6 279,7 287,3 417 275,9 219,8 290,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 56 187 121,9 89,4 52,1 106,2 31,9 69,8 42,3 40,6 4,7 37,7 32,4 40,4 46,8 43 56,7 50,7 162,3 96,2 207,8 515,5
péče celkem II. Novotvary 405,2 355,3 117 134,1 136,3 165,7 109,9 133,5 114,8 235,4 251,3 434,5 423,5 549,8 847,5 971,1 975,3 805,8 697,8 343,5 498,8 515,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,2 18,7 82,9 52,1 0 51 3,5 15,2 6 8,1 4,7 14,5 14,7 12,4 43,8 24,6 37,8 33,8 40,6 41,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 86,5 261,8 102,4 152,7 148,4 106,2 46,1 33,4 39,3 35,2 37,9 75,3 91,2 83,9 116,9 104,5 102,1 135,2 129,8 68,7 249,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 88,9 37,4 39 63,3 136,3 178,4 141,7 163,9 139 110,9 87,7 98,5 61,8 65,2 40,9 52,2 7,6 50,7 24,3 96,2 124,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 144,1 280,5 195 130,3 116,3 106,2 70,9 118,3 114,8 105,5 125,6 165,1 161,8 167,7 207,5 178,2 162,6 197,2 121,7 82,4 207,8 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 75,9 224,4 131,7 119,2 52,1 63,7 31,9 42,5 42,3 40,6 16,6 55 55,9 96,3 90,6 126 162,6 152,1 64,9 96,2 83,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,2 56,1 102,4 119,2 84,2 38,2 21,3 12,1 21,2 29,8 19 17,4 17,6 21,7 26,3 21,5 30,2 5,6 24,3 68,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 455,1 56,1 19,5 18,6 12 114,7 81,5 88 102,8 154,2 222,8 278,1 458,8 580,8 832,9 1 238,5 1 455,4 1 267,8 1 347,0 1 401,5 1 039,1 1 546,4
X. Nemoci dýchací soustavy 149,8 654,6 507,1 364,9 220,6 127,4 85 81,9 81,6 75,8 59,3 60,8 52,9 121,1 122,7 141,4 166,3 129,6 267,8 384,7 581,9 257,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 228,4 617,2 170,7 148,9 244,6 259,1 269,3 179 220,6 202,9 203,9 202,8 200 248,5 251,3 325,8 253,3 253,6 194,7 123,7 207,8 773,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 112,2 43,9 37,2 32,1 68 49,6 45,5 21,2 32,5 35,6 14,5 23,5 37,3 23,4 21,5 60,5 33,8 40,6 55 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 353,1 18,7 82,9 59,6 180,5 233,7 194,9 218,5 253,9 319,2 315,3 402,7 494,1 587 613,7 510,2 555,7 614,2 373,3 302,3 166,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 208,6 205,7 63,4 93,1 80,2 157,2 173,6 264 262,9 189,4 211 226 267,6 248,5 210,4 227,4 272,2 293 227,2 233,6 290,9 515,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 226,7 0 0 0 0 144,4 492,6 1 162,2 1 157,5 449,1 106,7 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,3 2 599,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 71 1 365,3 395 283 120,3 80,7 24,8 24,3 21,2 13,5 23,7 34,8 32,4 21,7 35,1 3,1 7,6 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86,7 523,7 121,9 44,7 100,3 135,9 81,5 66,8 42,3 46 52,2 78,2 58,8 93,2 93,5 95,3 121 118,3 113,6 151,1 124,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 330,5 224,4 351,1 331,4 332,9 497 528 409,6 259,9 276 303,4 272,3 282,3 282,6 295,2 230,5 340,2 366,3 340,8 522,1 581,9 515,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 722,5 12 960,5 224,3 286,7 196,5 271,9 414,6 458,2 616,5 606 476,5 478 500 686,4 999,5 928,1 1 141,6 1 003,0 811,4 742 540,3 515,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 809,6 20 759,3 2 872,0 2 528,4 2 245,7 2 905,8 2 852,7 3 586,7 3 560,2 2 970,5 2 557,9 2 954,9 3 229,1 3 944,6 4 898,0 5 242,9 5 908,6 5 510,8 4 982,1 4 809,0 4 904,4 5 412,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)