3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Kraje ČR
Zřizovatel Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 382,7 0 0 0 54,1 0 38,2 474,9
Ostatní 7 622,9 6 195,8 1 788,7 2 485,7 5 494,7 3 198,6 1 250,2 2 022,2 1 713,3 1 533,5 3 178,4 5 984,3 2 762,0 7 309,6 52 539,7
Samospráva (kraj, obec) 121,4 6 728,8 6 824,0 1 766,2 1 294,7 8 153,2 3 446,1 2 912,7 4 183,6 0 490,2 0 4 955,0 619,9 41 495,7
Centrální orgány 26 159,2 1 324,7 345,8 5 541,1 466,7 1 016,3 102,6 4 687,6 665,4 1 339,6 10 680,3 5 122,1 943,2 5 077,2 63 471,7
Ostatní 0 17,6 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0 1 0 28,7
Samospráva (kraj, obec) 1 423,4 1 685,6 1 850,5 740,8 865 2 086,8 1 359,2 1 754,6 1 240,9 5 341,8 7 603,3 1 997,8 468,4 8 748,7 37 166,9
Centrální orgány 26 159,2 1 324,7 345,8 5 541,1 466,7 1 016,3 102,6 5 070,3 665,4 1 339,6 10 680,3 5 176,2 943,2 5 115,5 63 946,7
Ostatní 7 622,9 6 213,4 1 788,7 2 485,7 5 494,7 3 198,6 1 250,2 2 032,2 1 713,3 1 533,5 3 178,4 5 984,3 2 763,0 7 309,6 52 568,3
Samospráva (kraj, obec) 1 544,8 8 414,4 8 674,5 2 507,0 2 159,7 10 240,0 4 805,3 4 667,3 5 424,5 5 341,8 8 093,6 1 997,8 5 423,4 9 368,6 78 662,7
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 22 740 0 0 0 21 233,5 0 26 790,5 22 894,7
Ostatní 34 579,8 30 481,2 26 830 32 494,1 26 221,5 30 846,5 28 183,2 29 025,5 28 407,0 26 941,8 28 273,3 31 156,0 27 464,0 30 097,3 30 073,2
Samospráva (kraj, obec) 33 831,1 32 318,9 35 650,3 32 893,7 35 145,3 32 874,0 34 908,3 33 278,8 29 528,0 0 26 014,9 0 31 259,6 24 322,3 32 773,5
Centrální orgány 41 850,7 31 431,7 33 633,9 40 606,6 26 731,3 29 926,4 35 481,9 39 589,5 30 327,2 30 725,9 38 606,1 39 875,0 29 819,8 37 239,7 39 391,9
Ostatní 0 34 613,2 0 0 0 0 0 15 819,3 0 0 0 0 27 406,0 0 27 764,8
Samospráva (kraj, obec) 45 740,3 38 533,4 30 754,9 37 939,7 31 779,9 30 867,7 34 720,4 30 658,0 31 563,9 34 132,4 31 580,8 30 214,5 38 062,5 34 524,2 33 627,1
Centrální orgány 41 850,7 31 431,7 33 633,9 40 606,6 26 731,3 29 926,4 35 481,9 38 317,9 30 327,2 30 725,9 38 606,1 39 680,3 29 819,8 37 161,6 39 269,3
Ostatní 34 579,8 30 492,9 26 830,0 32 494,1 26 221,5 30 846,5 28 183,2 28 960,2 28 407,0 26 941,8 28 273,3 31 156,0 27 464,0 30 097,3 30 071,9
Samospráva (kraj, obec) 44 804,2 33 563,8 34 606,0 34 384,8 33 797,4 32 465,1 34 855,2 32 293,5 29 993,8 34 132,4 31 243,6 30 214,5 31 847,2 33 849,2 33 176,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)