3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 583,4 696,2 1 184,7 1 241,4 1 528 1 490,1 1 197 1 533,5
Samospráva (kraj, obec) 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvazky - plat
Centrální orgány 2 414,4 2 380,6 2 350 2 286,4 2 290,6 2 335,5 1 226 1 339,6
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 10 576,3 10 483,1 10 495,7 10 287,4 10 337,8 10 461,7 5 201 5 341,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 2 414,4 2 380,6 2 350 2 286,4 2 290,6 2 335,5 1 226 1 339,6
Ostatní 583,4 696,2 1 184,7 1 241,4 1 528 1 490,1 1 197 1 533,5
Samospráva (kraj, obec) 10 576,3 10 483,1 10 495,7 10 287,4 10 337,8 10 461,7 5 201 5 341,8
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 17 999,6 19 036,5 19 769,5 18 909 20 439,8 21 681,7 23 887 26 941,8
Samospráva (kraj, obec) 0 0 0 0 0 0 0 0
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 22 357,3 22 789,1 23 821 24 042,3 25 058,5 26 297,1 28 981 30 725,9
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 25 580,7 26 585,7 27 168,4 27 444,6 27 447,8 28 998,5 30 782 34 132,4
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 22 357,3 22 789,1 23 821 24 042,3 25 058,5 26 297,1 28 981 30 725,9
Ostatní 17 999,6 19 036,5 19 769,5 18 909 20 439,8 21 681,7 23 887 26 941,8
Samospráva (kraj, obec) 25 580,7 26 585,7 27 168,4 27 444,6 27 447,8 28 998,5 30 782 34 132,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)