3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 897,1 9 505,9 6 268,2 2 412,7 2 429,7 8 390,5 3 791,7 3 266,3 4 167,0 185,3 845,6 3 418,2 5 506,6 3 479,4 54 564,2
Poskytovatel nelůžkové péče 5 826,4 2 405,2 1 985,9 1 507,5 4 057,5 2 342,9 877,9 1 830,1 1 486,3 986,6 2 569,4 2 348,6 1 828,3 3 698,3 33 750,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 020,9 1 013,5 358,6 331,6 302,2 618,4 26,7 221,2 243,5 361,7 253,6 271,5 382,1 790 6 195,4
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 22 927,5 982,4 0 4 139,5 0 0 761,2 4 466,9 0 4 831,6 15 988,6 4 216,3 0 10 639,9 68 954,0
Poskytovatel nelůžkové péče 3 151,6 1 085,0 1 957,5 902 1 266,7 2 322,0 528,4 1 493,7 571,3 626 1 517,0 1 892,6 536,9 1 812,0 19 662,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 503,5 960,5 238,8 1 240,5 65 781,1 172,1 491,7 1 335,0 1 223,7 778 1 011,0 875,8 1 374,1 12 050,7
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 23 824,6 10 488,4 6 268,2 6 552,2 2 429,7 8 390,5 4 552,9 7 733,2 4 167,0 5 016,9 16 834,2 7 634,5 5 506,6 14 119,3 123 518,2
Poskytovatel nelůžkové péče 8 978,0 3 490,2 3 943,4 2 409,5 5 324,2 4 664,8 1 406,3 3 323,7 2 057,6 1 612,6 4 086,4 4 241,2 2 365,1 5 510,2 53 413,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 524,3 1 973,9 597,5 1 572,1 367,2 1 399,5 198,8 712,9 1 578,5 1 585,4 1 031,6 1 282,5 1 257,8 2 164,1 18 246,1
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 33 810,6 32 396,1 36 517,6 33 277,6 31 460,0 32 846,6 34 297,1 33 786,5 29 547,7 26 318,1 26 777,0 34 502,9 31 680,2 33 592,8 32 985,5
Poskytovatel nelůžkové péče 34 826,2 29 719,5 26 891,5 32 314,8 25 698,5 32 199,9 28 349,8 26 471,4 28 176,6 27 260,7 28 819,9 26 871,3 25 667,2 26 928,5 29 095,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 33 760,2 26 529,5 24 998,8 29 737,5 29 356,8 25 312,4 22 451,5 24 988,4 29 552,9 26 391,1 23 359,3 24 108,4 24 520,5 24 844,8 27 284,1
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 42 491,9 33 528,5 0 42 961,7 0 0 33 614,0 39 776,7 0 33 588,1 35 890,7 41 518,6 0 36 061,0 38 912,1
Poskytovatel nelůžkové péče 42 196,8 41 187,3 30 913,4 37 774,9 30 155,4 31 026,3 39 151,9 31 926,8 36 667,2 38 575,1 35 609,6 30 715,7 37 854,8 36 031,2 35 282,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 35 028,9 30 787,8 33 624,2 33 213,7 27 189,1 29 171,5 26 462,8 28 808,1 28 763,5 30 279,4 31 595,0 31 077,2 29 300,3 30 671,2 31 035,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 42 165,0 32 502,1 36 517,6 39 395,7 31 460,0 32 846,6 34 182,9 37 246,6 29 547,7 33 319,6 35 432,9 38 377,5 31 680,2 35 452,7 36 294,0
Poskytovatel nelůžkové péče 37 413,6 33 284,6 28 888,0 34 358,7 26 758,9 31 615,7 32 408,4 28 923,1 30 534,1 31 653,2 31 340,4 28 586,8 28 433,7 29 921,8 31 373,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 34 515,8 28 601,5 28 446,8 32 480,4 28 973,1 27 466,2 25 925,0 27 623,0 28 885,3 29 392,4 29 570,4 29 601,9 27 848,3 28 544,2 29 761,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)