3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 1 086,9 1 614,4 1 135 511,6 586,1 1 258,9 597,4 520,4 704,1 85,9 302,8 732 848,8 823,7 10 807,7
Farmaceuti 687,8 415,4 259 227,6 148,9 271,4 194,7 321,5 286,7 182,2 595,6 289,4 278,6 519,9 4 678,6
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 1 865,7 4 262,3 2 883 1 285,6 1 375,0 3 784,2 1 529,4 1 599,7 1 942,2 337,4 651,8 1 723,9 2 457,3 1 989,0 27 686,3
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 1 304,8 1 373,8 1 004 686 457 1 406,9 600,6 549,5 616,3 315,2 876,5 687,3 789,9 1 178,4 11 846,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 669,5 635,8 365 194,8 304,7 458,5 179,6 278 267,1 101,7 231,3 320,7 312,2 590,7 4 909,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 766,5 2 216,6 1 238 661,3 1 223,5 1 827,0 717,1 759,4 867,2 226,3 420 898,1 1 130,8 1 185,8 14 137,4
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 75,1 61 87 11 15,5 72,6 17,9 35,8 34,5 11,4 50 44,9 18,3 62,1 597,2
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 826,8 895,7 541 319,6 769,8 671,5 327,3 456 458,3 115,6 265,9 418,7 593,3 592 7 250,9
Dělníci a provozní pracovníci 461,3 1 449,6 1 101 354,4 1 909,0 1 601,0 532,2 797,3 720,6 157,8 274,8 923,4 1 287,8 1 026,2 12 596,5
Celkem 7 744,4 12 924,6 8 613 4 251,9 6 789,4 11 351,8 4 696,3 5 317,5 5 896,9 1 533,5 3 668,6 6 038,3 7 716,9 7 967,7 94 510,3
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 4 588,3 288,1 63,9 889,9 48,4 135,5 172,3 692,6 104 851,1 2 710,5 823,5 84,3 1 724,7 13 177,2
Farmaceuti 193,1 1,9 x 32,3 x 1 4 45,1 0,2 32,3 139,7 31,5 2 67,2 550,2
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 9 536,0 710,1 475,1 2 154,4 300,7 754,2 399,7 2 065,4 504,7 2 701,6 6 635,1 2 539,9 377,7 4 921,9 34 076,4
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 2 851,3 479,9 368 740,3 74,1 478,1 200,5 739 188,1 629,4 1 861,4 532,2 181,5 1 356,2 10 679,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 1 649,3 115,8 39,7 161,4 22 126,6 37,7 224,4 148,6 185,6 758 250,3 37,6 573,7 4 330,7
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 3 510,1 598 350,1 1 077,3 212,7 584,6 302,6 798 366,2 1 047,0 2 382,8 1 031,8 313,9 2 754,1 15 329,2
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 553,9 164,5 199,9 29,4 64,6 69,3 79,4 59,7 24,3 100,9 70,1 353,6 94,9 109,2 1 973,7
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 3 075,0 270,7 204 535,6 163,8 240,4 113,6 647,9 226 467,4 1 975,5 630,2 86,8 1 082,6 9 719,3
Dělníci a provozní pracovníci 1 625,7 399 495,6 661,4 445,4 713,5 151,9 1 180,3 344,3 666,2 1 750,5 927 233,9 1 236,3 10 830,9
Celkem 27 582,6 3 027,9 2 196,4 6 281,9 1 331,7 3 103,1 1 461,7 6 452,3 1 906,3 6 681,4 18 283,6 7 119,9 1 412,6 13 825,9 100 667,3
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 5 675,2 1 902,5 1 198,9 1 401,5 634,5 1 394,4 769,7 1 212,9 808 937 3 013,4 1 555,5 933,1 2 548,4 23 984,9
Farmaceuti 880,9 417,3 258,9 259,9 148,9 272,4 198,7 366,6 286,8 214,5 735,3 320,9 280,6 587,1 5 228,7
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 11 401,8 4 972,4 3 358,0 3 440,0 1 675,6 4 538,3 1 929,1 3 665,1 2 446,9 3 039,0 7 286,8 4 263,7 2 834,9 6 911,0 61 762,6
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 4 156,1 1 853,6 1 372,0 1 426,3 531,2 1 884,9 801,1 1 288,6 804,4 944,6 2 737,8 1 219,6 971,4 2 534,6 22 526,2
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 2 318,7 751,6 404,6 356,2 326,7 585,1 217,3 502,3 415,7 287,3 989,3 571 349,9 1 164,5 9 240,2
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 4 276,6 2 814,6 1 588,1 1 738,6 1 436,1 2 411,6 1 019,7 1 557,4 1 233,4 1 273,3 2 802,9 1 929,8 1 444,7 3 939,9 29 466,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 628,9 225,5 287,3 40,4 80,1 141,8 97,3 95,4 58,7 112,3 120,1 398,5 113,2 171,3 2 570,8
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 3 901,7 1 166,4 744,5 855,1 933,6 911,9 440,9 1 103,9 684,3 582,9 2 241,4 1 048,9 680,1 1 674,6 16 970,2
Dělníci a provozní pracovníci 2 087,0 1 848,6 1 596,8 1 015,8 2 354,3 2 314,4 684,1 1 977,5 1 064,9 824 2 025,3 1 850,3 1 521,7 2 262,5 23 427,3
Celkem 35 326,9 15 952,5 10 809,1 10 533,8 8 121,1 14 454,9 6 158,0 11 769,8 7 803,2 8 214,9 21 952,2 13 158,2 9 129,5 21 793,6 195 177,6
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 55 012,2 59 210,0 72 631,6 63 557,0 63 229,6 82 825,7 67 941,4 69 767,7 55 695,6 60 926,4 50 294,7 68 161,4 68 890,7 68 989,1 66 009,5
Farmaceuti 41 930,6 43 947,1 46 982,4 45 362,0 44 795,3 47 111,4 45 530,7 35 872,6 37 177,2 35 989,4 34 414,5 37 623,9 38 065,6 38 174,8 40 287,9
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 28 364,5 32 320,4 31 319,1 30 855,4 29 141,9 32 287,9 32 820,8 31 240,7 28 965,8 25 431,7 26 474,1 29 376,8 28 391,6 27 939,5 30 380,9
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 30 468,2 28 601,0 28 485,6 29 499,9 27 861,9 27 998,1 28 958,4 28 245,2 25 537,5 25 437,2 24 417,3 26 818,4 26 420,7 26 131,8 27 702,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 34 760,4 28 295,0 28 724,6 28 679,9 29 429,5 27 436,9 32 611,3 28 314,2 28 835,4 27 852,9 32 003,0 27 851,7 29 051,6 29 935,6 29 784,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 22 901,0 19 349,4 19 877,3 20 633,9 18 399,0 17 811,6 18 967,4 19 373,9 18 905,6 18 993,8 17 494,9 18 802,2 18 332,3 17 320,8 18 975,0
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 27 341,2 31 898,7 29 843,5 33 021,3 24 891,9 28 242,6 32 148,4 28 091,3 29 097,7 27 760,1 23 864,0 33 409,6 27 047,1 26 714,3 28 712,5
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 39 403,2 31 236,1 35 649,2 31 408,5 29 763,1 26 613,5 30 605,2 29 507,0 29 681,9 25 959,1 29 101,3 35 211,5 30 682,9 28 258,4 31 462,7
Dělníci a provozní pracovníci 23 727,9 16 986,5 18 903,3 18 313,0 20 051,0 14 382,9 15 852,2 17 495,1 16 143,4 15 692,9 16 569,8 16 977,5 17 497,6 16 036,0 17 456,7
Celkem 34 568,0 31 438,0 33 818,5 32 660,1 27 923,2 32 302,7 33 118,1 30 903,0 29 202,3 26 941,8 27 971,5 31 067,2 29 901,1 29 632,2 31 222,7
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 73 168,8 75 137,9 74 740,9 80 920,5 72 419,8 73 982,4 66 718,2 89 080,6 83 521,2 68 959,8 68 319,6 83 098,0 76 486,8 77 302,1 74 495,6
Farmaceuti 52 213,2 56 385,9 x 55 427,7 x 54 697,0 51 648,2 50 712,6 33 444,4 43 418,1 44 196,7 47 813,4 48 971,2 46 028,4 48 717,8
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 40 496,2 34 932,6 34 907,1 40 174,7 37 646,3 34 551,3 33 186,3 36 640,7 35 113,5 32 467,0 34 704,8 36 861,5 35 115,4 34 793,4 36 807,7
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 36 653,7 38 679,6 38 530,7 34 307,3 32 432,8 34 506,9 36 307,0 33 994,2 30 901,5 32 174,1 30 394,2 33 512,0 37 238,9 31 223,3 34 038,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 42 761,3 33 088,9 29 904,9 35 940,8 28 816,4 34 277,9 31 353,0 35 226,2 32 690,8 31 830,3 33 322,4 38 647,5 32 203,5 35 702,1 37 591,3
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 24 839,3 26 189,3 28 610,4 26 117,5 26 239,7 24 684,7 25 702,3 24 931,6 23 640,1 19 567,6 20 756,5 23 733,4 26 434,2 22 042,3 23 535,7
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 31 422,3 31 988,2 28 732,2 32 021,1 32 263,6 29 506,4 33 137,2 28 694,2 26 064,4 33 582,1 28 539,7 25 915,7 33 451,6 26 873,7 29 954,2
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 36 412,1 35 857,4 33 018,9 33 863,1 32 668,3 33 223,9 36 555,2 31 965,8 30 351,8 29 659,9 32 652,5 35 758,7 33 499,2 31 725,1 33 928,1
Dělníci a provozní pracovníci 22 340,2 19 094,9 18 802,5 21 691,5 20 394,7 18 770,1 18 692,7 20 783,4 17 766,6 17 697,5 18 862,2 18 718,8 16 342,0 18 307,9 19 590,3
Celkem 42 051,4 35 403,7 31 208,2 40 292,1 30 010,6 30 559,4 34 773,8 37 123,6 31 132,3 33 449,4 35 684,6 37 164,3 32 551,4 35 521,4 37 260,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 69 691,6 61 622,1 72 744,1 74 582,4 63 931,2 81 966,2 67 667,6 80 795,1 59 276,3 68 223,1 66 508,3 76 069,0 69 577,3 74 615,3 70 671,7
Farmaceuti 44 184,7 44 002,8 46 982,4 46 611,9 44 795,3 47 139,2 45 653,8 37 697,3 37 175,3 37 106,7 36 272,7 38 624,7 38 143,4 39 074,1 41 174,9
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 38 511,0 32 693,4 31 826,7 36 691,9 30 668,0 32 664,0 32 896,5 34 283,8 30 233,8 31 686,0 33 968,7 33 835,4 29 287,3 32 820,8 33 926,7
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 34 711,8 31 210,1 31 179,5 31 995,2 28 499,9 29 648,9 30 797,5 31 542,4 26 791,7 29 926,1 28 480,8 29 739,5 28 441,5 28 856,1 30 706,6
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 40 451,3 29 033,3 28 840,4 31 969,5 29 388,2 28 917,3 32 392,9 31 401,5 30 213,9 30 422,2 33 013,9 32 584,8 29 390,5 32 776,8 33 443,4
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 24 491,9 20 802,7 21 802,7 24 031,6 19 560,0 19 477,7 20 966,0 22 221,8 20 311,3 19 465,6 20 267,7 21 438,6 20 092,9 20 621,2 21 347,5
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 30 935,3 31 964,0 29 070,1 32 293,5 30 833,8 28 859,9 32 955,0 28 468,2 27 845,0 32 991,0 26 594,5 26 759,7 32 418,9 26 816,0 29 665,8
Pedagogičtí pracovníci x x x x x x x x x x x x x x x
Technicko-hospodářští pracovníci 37 045,9 32 308,6 34 928,5 32 945,8 30 272,9 28 355,8 32 137,8 30 950,1 29 903,1 28 926,3 32 231,3 35 540,3 31 042,3 30 499,6 32 874,7
Dělníci a provozní pracovníci 22 647,0 17 441,6 18 872,0 20 512,8 20 116,1 15 735,4 16 482,9 19 457,7 16 668,2 17 313,6 18 551,2 17 849,8 17 319,9 17 277,5 18 443,1
Celkem 40 410,9 32 190,7 33 288,1 37 211,5 28 265,5 31 928,5 33 511,1 34 313,2 29 673,8 32 234,6 34 395,6 34 366,3 30 311,2 33 368,3 34 336,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)