3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

Rok
Kategorie pracovníků 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 17,6 25,7 66,1 81,7 86,1 78,6 81 85,9
Farmaceuti 3,8 7,7 24,9 3,8 7,6 11 112 182,2
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 113,4 138,8 208,1 210,6 267 268,6 301 337,4
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 13,2 14,2 42,8 58,4 34,6 35,1 171 315,2
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11,4 13,1 29,8 30,6 38,1 36,2 70 101,7
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 61 67,7 81,6 89,1 122,2 121,6 217 226,3
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 1 1,7 4,3 4,3 4,3 14,6 11 11,4
Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 0 0 0 x
Technicko-hospodářští pracovníci 12,8 16,2 39,3 42,5 67,5 52,4 72 115,6
Dělníci a provozní pracovníci 57,6 63,1 95,5 99,8 136,5 127 163 157,8
Celkem 291,7 348,1 592,3 620,7 764 745,1 1 197 1 533,5
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 759,6 770,8 796,1 811,8 821,5 829,8 840 851,1
Farmaceuti 31,3 31 29,1 30,2 30,7 33,4 31 32,3
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 2 705,2 2 663,5 2 658,9 2 634,3 2 639,6 2 645,9 2 702 2 701,6
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 501,1 510,5 514,9 524,8 538,5 550,5 551 629,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 127,1 136,7 146,8 151,4 158,9 171,2 174 185,6
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 1 020,4 1 010,2 1 027,2 1 027,7 1 032,2 1 058 1 083 1 047,0
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 46,9 41,9 39,3 42 36,5 34 110 100,9
Pedagogičtí pracovníci 1,8 1,5 6,7 6,8 6,6 7,4 11 x
Technicko-hospodářští pracovníci 443,8 429,9 431,4 426,2 421,2 430,8 392 467,4
Dělníci a provozní pracovníci 858,2 835,8 772,5 631,8 628,4 637,6 534 666,2
Celkem 6 495,4 6 431,9 6 422,9 6 286,9 6 314,2 6 398,6 6 427 6 681,4
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 777,2 796,5 862,2 893,5 907,5 908,4 922 937
Farmaceuti 35,1 38,7 53,9 33,9 38,3 44,3 142 214,5
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 2 818,5 2 802,4 2 867,1 2 844,9 2 906,7 2 914,6 3 003 3 039,0
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 514,2 524,7 557,7 583,2 573,1 585,6 722 944,6
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 138,5 149,8 176,6 182 197 207,4 244 287,3
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 1 081,5 1 078 1 108,7 1 116,8 1 154,4 1 179,7 1 300 1 273,3
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 47,9 43,6 43,6 46,3 40,8 48,6 121 112,3
Pedagogičtí pracovníci 1,8 1,5 6,7 6,8 6,6 7,4 11 x
Technicko-hospodářští pracovníci 456,6 446,1 470,7 468,8 488,7 483,2 463 582,9
Dělníci a provozní pracovníci 915,8 898,9 868,1 731,5 764,9 764,6 696 824
Celkem 6 787 6 780 7 015,2 6 907,6 7 078,2 7 143,7 7 624 8 214,9
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 43 756,4 41 828,4 35 265,9 33 111,8 45 908,5 51 253,1 60 677 60 926,4
Farmaceuti 43 286 41 189 31 233,6 19 205,8 30 250,7 19 717,3 34 064 35 989,4
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 18 115,4 18 997,8 18 813,2 18 199,9 19 102 19 406,1 20 138 25 431,7
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 19 502,3 20 096,6 20 722,7 20 205,4 19 219,1 18 025,9 23 346 25 437,2
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 25 759,7 24 020,7 18 536,7 19 374,7 19 207,4 22 866,4 27 371 27 852,9
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 12 023,6 12 815,4 12 891,9 12 833,9 12 345,9 14 455,7 15 212 18 993,8
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 22 310,7 21 084,3 34 893,9 34 097,2 35 880,5 12 042,5 25 886 27 760,1
Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 0 0 x x
Technicko-hospodářští pracovníci 23 548,5 23 635,7 24 670,6 22 902,1 23 804 33 854,7 32 137 25 959,1
Dělníci a provozní pracovníci 11 392,3 11 303,7 11 278,4 10 928 12 206,6 12 039,2 12 330 15 692,9
Celkem 17 999,6 19 036,5 19 769,5 18 909 20 439,8 21 681,7 23 887 26 941,8
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 49 203,4 54 660,4 56 029,4 55 327,2 54 625,4 59 139,1 62 556 68 959,8
Farmaceuti 33 488 34 851 35 694,9 36 040,1 37 393,4 37 970,9 39 815 43 418,1
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 24 799,5 25 025,1 25 482,2 25 452,9 25 772 27 124,6 28 636 32 467,0
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 26 025,6 26 430,1 26 630,2 26 455,9 26 803,8 28 115,4 29 837 32 174,1
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 26 120,2 25 981 25 836,9 25 570,2 26 015,4 27 027,3 28 571 31 830,3
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 16 334,6 16 192,4 16 359,3 16 479,1 16 525,4 17 176,8 18 138 19 567,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 23 055,5 22 450,5 23 792,8 22 277,9 23 952,6 23 707,1 31 919 33 582,1
Pedagogičtí pracovníci 21 633,1 21 142,8 23 745,3 23 424,9 24 474,3 25 697,8 27 988 x
Technicko-hospodářští pracovníci 23 691,6 24 464,9 24 919,9 24 617,5 24 978,9 25 867,2 28 074 29 659,9
Dělníci a provozní pracovníci 14 088,1 14 018,5 14 258,3 14 754,6 14 862,5 15 474,1 16 107 17 697,5
Celkem 24 981,6 25 883,1 26 556 26 825,9 27 014,4 28 505,5 30 438 33 449,4
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 49 080,2 54 246,2 54 437 53 295,5 53 798,8 58 456,9 62 390 68 223,1
Farmaceuti 34 549,4 36 111,7 33 639,6 34 178,4 35 972 33 460 35 304 37 106,7
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 24 530,6 24 726,5 24 998,1 24 915,9 25 159,3 26 413,2 27 785 31 686,0
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 25 858,6 26 259,3 26 176,9 25 830,5 26 345,8 27 511,1 28 298 29 926,1
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 26 090,5 25 809,8 24 606 24 529,7 24 698,1 26 300,5 28 228 30 422,2
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 16 091,3 15 980,2 16 104,2 16 188,3 16 082,8 16 896,2 17 649 19 465,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 23 040 22 398,1 24 887,4 23 376,5 25 203,2 20 202,7 31 361 32 991,0
Pedagogičtí pracovníci 21 633,1 21 142,8 23 745,3 23 424,9 24 474,3 25 697,8 27 988 x
Technicko-hospodářští pracovníci 23 687,6 24 434,9 24 899,1 24 461,9 24 816,6 26 733,6 28 704 28 926,3
Dělníci a provozní pracovníci 13 918,6 13 828 13 930,4 14 232,7 14 388,4 14 903,7 15 225 17 313,6
Celkem 24 681,5 25 531,5 25 983 26 114,5 26 304,7 27 793,8 29 409 32 234,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)