3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 50 163,1 101,5 -335,9 367,6 141,6 96,5
Středočeský kraj -99,8 -125,6 -17,2 -111,2 355,7 -217,2 -236,2
Jihočeský kraj 101,8 170,2 86,5 16,4 113,4 115,1 70
Plzeňský kraj -46,5 19,1 -14,1 -72,6 12,5 -4,8 -15,4
Karlovarský kraj -41,2 -62 -74,8 -124,9 -20 -266,2 -72,8
Ústecký kraj 151,1 57,5 13,7 -359,9 70,5 34,3 2,9
Liberecký kraj -11,8 -42,2 -16,2 -52,4 85,8 43,6 -35,7
Královéhradecký kraj -26,6 17,2 -71,2 -31,5 113,1 51,2 -1,2
Pardubický kraj -145,4 -20,7 6,5 -47,5 6,2 0,4 -3
Kraj Vysočina -17,6 23,4 -24,4 -20,8 55,5 14,5 7,6
Jihomoravský kraj 41,8 -4 -2,4 -631,3 91,6 -96,3 -94,8
Olomoucký kraj 195,1 79,5 100,5 99,6 248,5 265,1 198,2
Zlínský kraj -51,4 34,2 25,1 -280,6 146 83,4 94,8
Moravskoslezský kraj 122,2 35,4 265,7 6,2 423,2 93,7 -13,4
Celkem ČR 221,7 345 379,2 -1 946,4 2 069,6 258,4 -2,5
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 165,4 -49,9 39,3 243,7 107,8 482,3 .
Středočeský kraj 84,5 59,5 58,1 46,3 163,9 64,5 .
Jihočeský kraj 54,1 96,3 28,7 6 101,7 55,7 .
Plzeňský kraj -13,1 33,2 16,9 5,1 64,6 61,3 .
Karlovarský kraj -462,2 206,6 412,3 390,3 452,5 150,9 .
Ústecký kraj 21,6 24,5 30,6 27,4 113,8 97,2 .
Liberecký kraj 39,8 43,8 16,1 4,5 11,6 26,4 .
Královéhradecký kraj 8,6 23,3 55 -64,1 16,4 18,9 .
Pardubický kraj 32,6 46,8 32,1 16,2 4,7 -1,8 .
Kraj Vysočina 11,1 -261,5 10,9 14,9 14,7 -4,1 .
Jihomoravský kraj 16,2 40,4 58,7 39,5 55 20,5 .
Olomoucký kraj 67,7 48,6 44,2 0,9 19,5 131,5 .
Zlínský kraj 69,2 61,2 26,1 13,1 73,5 1 089,9 .
Moravskoslezský kraj 88,8 44,4 20,1 27 123,2 110,4 .
Celkem ČR 180,4 417,2 849,2 770,7 1 322,9 2 303,7 .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 18,9 10,2 -30,1 4,7 192,7 71,8 79,9
Středočeský kraj 54,9 63,4 57,2 73 107,4 110,4 127,4
Jihočeský kraj 8,3 3,1 8,6 4,1 12,8 3,7 7,2
Plzeňský kraj -3,4 1,6 4,1 0,7 32,5 4,5 7,1
Karlovarský kraj 25,7 8,1 19,7 11,8 15,3 28,3 14,9
Ústecký kraj -20,5 23,9 3,1 29,8 40,2 15,5 18,6
Liberecký kraj 2,1 1,8 0,4 23,7 18,5 14,9 12,6
Královéhradecký kraj -4,6 0,4 2,3 22,5 -42,8 41,3 7,6
Pardubický kraj 22,9 20 33,3 26,9 40,5 40,9 37,7
Kraj Vysočina 31,7 -31,2 23,9 25,5 58,4 44,8 35
Jihomoravský kraj 15,7 -77,4 18,1 12,5 21,1 -7,1 21,1
Olomoucký kraj 8,1 16,5 9,3 11 -47,1 9,2 27,8
Zlínský kraj 2,2 1,9 -5,5 0,3 21,6 5,6 7,3
Moravskoslezský kraj 21,9 4 15,1 3,6 43 28,9 26,4
Celkem ČR 184,1 45,5 159,4 249,5 514,2 412,7 430,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)