3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 219,8 -10,4 -36,8
Středočeský kraj -3,3 128,2 -59,1
Jihočeský kraj 0 0 69,3
Plzeňský kraj 3 -11,3 3,8
Karlovarský kraj 0 -46 -105,9
Ústecký kraj 0 10,6 -23,9
Liberecký kraj 0 0,3 5,2
Královéhradecký kraj 0,8 -6,9 -69,6
Pardubický kraj 0 0 3,8
Kraj Vysočina 0 1 -36,6
Jihomoravský kraj -307,6 -10 28,1
Olomoucký kraj 186,2 74,5 0
Zlínský kraj 0 17,4 121,9
Moravskoslezský kraj 68,4 192 -80,1
Celkem ČR 167,2 339,5 -180
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 0 61,8 0,7
Středočeský kraj 15,1 189,2 0,9
Jihočeský kraj 1,3 0,6 0,1
Plzeňský kraj 23,1 1,4 -2,8
Karlovarský kraj 0 19,2 0,2
Ústecký kraj 1,1 7,2 -1,4
Liberecký kraj 0 0 4,5
Královéhradecký kraj 0 2,5 1,1
Pardubický kraj 1,2 24,6 5,3
Kraj Vysočina 5,3 25,2 0
Jihomoravský kraj 6,5 19,5 0,8
Olomoucký kraj 7 9,3 2,6
Zlínský kraj 0,1 2,7 2,7
Moravskoslezský kraj 47,5 31,6 1,2
Celkem ČR 108,2 393,6 15,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)