3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 33 162,7 34 000,9 34 107,2 33 533,8 35 607,1 36 747,4 38 671
Středočeský kraj 7 538,3 7 886,5 8 158,5 8 488,2 9 034,6 9 596,0 9 827,1
Jihočeský kraj 5 825,7 5 987,1 5 969,4 6 039,2 6 665,4 6 920,1 7 102,7
Plzeňský kraj 6 703,7 7 266,5 6 899,0 6 822,1 7 147,2 7 405,1 7 548,1
Karlovarský kraj 1 939,1 2 003,3 2 016,4 2 239,9 2 525,7 2 328,0 1 448,1
Ústecký kraj 7 210,6 6 989,6 7 115,3 6 662,1 7 264,4 7 713,2 8 099,4
Liberecký kraj 4 800,6 4 852,7 4 862,0 4 728,6 5 107,3 5 287,4 5 271,9
Královéhradecký kraj 7 544,9 7 770,5 7 676,0 7 752,8 8 107,4 8 352,2 8 699,4
Pardubický kraj 3 256,5 3 404,8 3 526,7 3 488,0 3 690,9 3 799,0 3 825,6
Kraj Vysočina 3 982,5 4 040,7 4 064,4 4 057,6 4 361,1 4 547,6 4 792,8
Jihomoravský kraj 16 890,5 17 178,9 17 416,9 17 037,1 18 451,8 19 507,2 20 658,5
Olomoucký kraj 7 746,0 7 923,0 7 889,7 7 976,8 8 568,6 8 977,9 9 463,7
Zlínský kraj 4 225,5 4 658,6 4 565,2 4 231,5 4 732,3 4 924,2 5 223,1
Moravskoslezský kraj 14 387,7 14 483,5 14 934,0 14 622,8 15 572,5 15 770,6 16 317,6
Celkem ČR 125 214,3 128 446,6 129 200,7 127 680,3 136 836,2 141 875,8 146 949,1
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 5 118,4 4 936,8 4 943,4 5 352,3 4 398,4 5 299,7 .
Středočeský kraj 1 303,9 1 275,3 1 277,5 1 311,6 1 425,8 1 760,9 .
Jihočeský kraj 1 334,1 1 358,9 1 307,4 1 251,6 1 423,7 1 566,0 .
Plzeňský kraj 809,1 939 933 918,1 856,8 834,3 .
Karlovarský kraj 4 356,9 4 769,4 5 065,3 5 140,8 4 490,3 4 463,2 .
Ústecký kraj 1 143,5 1 241,8 1 375,4 1 624,8 1 586,3 1 790,1 .
Liberecký kraj 610,5 674,6 577,4 504,9 460,5 520 .
Královéhradecký kraj 1 095,9 1 085,6 1 102,0 787,2 610,6 1 001,0 .
Pardubický kraj 694,1 741,9 729,9 574,1 690 735,2 .
Kraj Vysočina 417,5 432,2 493,2 523,2 531 504,5 .
Jihomoravský kraj 1 198,7 1 252,9 1 262,5 1 212,1 1 282,6 1 530,1 .
Olomoucký kraj 1 322,8 1 342,7 1 307,5 1 211,4 1 111,0 1 608,4 .
Zlínský kraj 926,3 918,4 889 882,2 1 000,2 2 073,3 .
Moravskoslezský kraj 2 569,1 1 996,8 2 386,3 2 342,0 2 467,4 2 595,2 .
Celkem ČR 22 900,9 22 966,3 23 649,8 23 636,3 22 334,6 26 282,0 .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 662,1 1 755,7 1 719,4 1 640,4 2 053,8 2 264,6 2 557,3
Středočeský kraj 1 255,4 1 221,3 1 314,0 1 216,7 1 313,6 1 392,2 1 681,9
Jihočeský kraj 357,9 364,3 374,8 336,8 382,6 416 426,7
Plzeňský kraj 877 873,3 883,1 845,1 973,5 972,7 1 076,7
Karlovarský kraj 253,6 249,3 257,1 212 288,8 305,2 337,5
Ústecký kraj 944 935,7 929 919 907,6 815,8 891,1
Liberecký kraj 140,6 141,1 139,6 164,2 172,9 181,1 203,9
Královéhradecký kraj 325,9 309,7 274,5 336,8 460,3 415,3 545,5
Pardubický kraj 927 925,9 944,8 860,5 983,1 1 026,7 1 089,6
Kraj Vysočina 902,6 886,9 911,1 893,1 1 004,2 1 018,2 1 058,9
Jihomoravský kraj 708,8 715,7 741,1 719,5 723,3 788,1 819,3
Olomoucký kraj 681,2 690 688 649 702,7 753,9 800,9
Zlínský kraj 591,1 578,7 589,9 564,7 642,3 644,4 811,7
Moravskoslezský kraj 958,3 971,5 952,8 897,9 1 053,6 1 063,7 1 294,1
Celkem ČR 10 585,6 10 619,0 10 719,2 10 255,8 11 662,2 12 058,0 13 594,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)