3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 39 789,1 1 055,9 303,4
Středočeský kraj 245 3 779,5 7 129,2
Jihočeský kraj 0 0 7 858,3
Plzeňský kraj 6 377,5 252,6 1 500,7
Karlovarský kraj 0 1 528,2 1 786,9
Ústecký kraj 0 454,7 7 639,2
Liberecký kraj 0 311,7 5 291,2
Královéhradecký kraj 6 281,6 356,3 2 645,4
Pardubický kraj 0 0 4 150,3
Kraj Vysočina 0 203,5 5 065,3
Jihomoravský kraj 15 069,6 457,2 6 310,3
Olomoucký kraj 6 520,9 3 649,1 0
Zlínský kraj 0 670,8 6 317,5
Moravskoslezský kraj 5 074,4 4 682,2 7 782,7
Celkem ČR 79 358,1 17 401,8 63 780,5
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 005,5 1 224,8 420,6
Středočeský kraj 622,4 902,8 36,6
Jihočeský kraj 144,9 186 105,6
Plzeňský kraj 893,9 119,1 138,1
Karlovarský kraj 0 363,6 44,8
Ústecký kraj 353,1 333,8 273,8
Liberecký kraj 0 16,6 121,6
Královéhradecký kraj 0 203,4 386,6
Pardubický kraj 389,5 202,9 555,5
Kraj Vysočina 847,1 295,2 0
Jihomoravský kraj 496,5 247,9 156,7
Olomoucký kraj 412,7 144,6 294,3
Zlínský kraj 549,9 211,5 96,6
Moravskoslezský kraj 817,7 424,7 159,3
Celkem ČR 6 533,2 4 876,8 2 790,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)