3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 37 490 875,4 305,6
Středočeský kraj 222,7 3 085 6 519,4
Jihočeský kraj 0 0 7 102,7
Plzeňský kraj 5 948,7 234,4 1 365
Karlovarský kraj 0 175,2 1 273
Ústecký kraj 0 624,1 7 475,3
Liberecký kraj 0 286 4 985,9
Královéhradecký kraj 5 892,9 328,3 2 478,3
Pardubický kraj 0 0 3 825,6
Kraj Vysočina 0 183,8 4 609,1
Jihomoravský kraj 14 325,7 330,3 6 002,6
Olomoucký kraj 6 043,3 3 420,4 0
Zlínský kraj 0 624,4 4 598,7
Moravskoslezský kraj 4 672,8 4 558,1 7 086,6
Celkem ČR 74 596,1 14 725,2 57 627,8
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 931,3 1 220 405,9
Středočeský kraj 581,6 1 069,7 30,6
Jihočeský kraj 147,2 178,4 101
Plzeňský kraj 830,8 112,2 133,7
Karlovarský kraj 0 294,6 42,9
Ústecký kraj 325,7 316,6 248,8
Liberecký kraj 0 13,9 190
Královéhradecký kraj 0 190,3 355,2
Pardubický kraj 369,3 187,7 532,6
Kraj Vysočina 785,6 273,3 0
Jihomoravský kraj 468,7 207 143,6
Olomoucký kraj 397,3 143,1 260,5
Zlínský kraj 529,6 191,6 90,5
Moravskoslezský kraj 769,6 373,1 151,5
Celkem ČR 6 136,6 4 771,5 2 686,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)